Навігація
Головна
Сутність заробітної плати. Фонд оплати праціЯкі питання оплати праці працівника можуть вирішуватися в трудовому...ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЙОГО ОПЛАТИАналіз мотивацій оплати праціПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІАкордна система оплати праціОблік праці та її оплатиЯкі основні принципи оплати праці?Аналіз системної організації оплати праці
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зарубіжний досвід оплати праці

У зарубіжних розвинених країнах накопичено великий досвід застосування різноманітних систем заробітної плати, спрямований на підвищення ефективності виробництва.

У країнах з розвиненою ринковою економікою виділені два напрямки в системах стимулювання працівників підприємства: 1) стимулювання зростання виробничих показників, спрямоване в першу чергу на підвищення продуктивності праці; 2) стимулювання підвищення якості робочої сили. Наприклад, у Великобританії введена практика укладання договорів про продуктивність між адміністрацією підприємства та профспілками, що представляють інтереси працівників. Суть цих договорів полягає в тому, що доходи від зростання продуктивності праці діляться у відповідній пропорції між підприємцями і працівниками, що дозволяє підвищити оплату праці, при цьому не збільшуючи прямих виробничих витрат.

Капіталістичні країни поступово відмовляються від традиційних форм оплати праці залежно від індивідуальної вироблення. Причина полягає в складності вимірювання особистого внеску окремого робітника в загальний виробничий процес, з одного боку, а з іншого - на перший план висуваються завдання стимулювання співпраці всередині трудового колективу, здібностей їх членів до перебудови, почуттю відповідальності за якість продукції. Звідси застосування почасової форми оплати праці, в основі якої лежить облік ступеня використання машин, економії сировини та енергії, підвищення результативності праці, тобто показників успіху на рівні групи і колективу фірми в цілому. При цьому всі системи погодинної форми оплати праці базуються на тарифній системі і нормативах.

У Франції відмовилися від жорсткої індексації, і регулювання заробітної плати здійснюється з урахуванням колективної (економічної ефективності підприємства) і індивідуальної продуктивності. Однак мінімальна заробітна плата продовжує індексуватися. Фонд заробітної плати на базі колективної зацікавленості передбачається безпосередньо пов'язати з економічними результатами фірми.

Система оплати праці включає в себе такі форми:

- Оплата за індивідуальну виробку;

- Гарантований мінімум зарплати (80%) і змінної частини (20%);

- Оплата інженерно-технічних працівників та фахівців усіх рівнів управління залежить від загальних підвищень всіх рівнів заробітної плати і від стану ринку праці;

- Форма, при якій фіксована частина заробітної плати пов'язана, з одного боку, з кваліфікацією працівника, змінна залежить від результатів бригади, а з іншого - від успіхів самого працівника. Ця форма містить всі види додаткових надбавок, включаючи акції підприємства. При індивідуалізації зарплати враховується не становище працівника, а його особистий внесок у виробництво.

В оплаті праці знайшла застосування система "оцінки заслуг", яка призначена для встановлення заробітної плати працівникам однакової кваліфікації, але мають різні показники роботи. Оцінка працівника проводиться за виробничим (виконання норм, рівень браку, використання робочого часу і т.д.) і особистісним (ініціативність, трудова і творча активність, відповідальність на виробництві, вміння працювати в колективі) факторам. При цьому застосовують різні методи оцінки заслуг працівників: анкетування, бальна оцінка, експертна оцінка і т.п.

Система оплати праці в США базується на оцінці змісту роботи і вимог до виконавця для її виконання. У зв'язку з високим рівнем організації праці робітники отримують погодинну оплату, при цьому вироблення від робочого практично не залежить. Мінімальна оплата праці регулюється законом. Абсолютні розміри заробітку залежать від кваліфікації працівника і вартості проживання у даній місцевості. При позитивній оцінці праці працівника його заробітна плата щорічно підвищується. Складові заробітної плати працівника в США демонструє табл. 10.3.

Таблиця 10.3. Структура заробітної плати американського працівника

Постійна частина

Змінна частина

Допомоги і пільги

Участі в акціонерному капіталі

Участь у прибутках

40-45% витрат на робочу силу

10-25% витрат на робочу силу

16-20% витрат на робочу силу

Знижки при придбанні акцій

Виплата бонусів

Постійна частина заробітної плати складається з основної заробітної плати, яка встановлюється по існуючій тарифній системі і схемам окладів, а також з постійних дотацій і надбавок. Змінна частина передбачає: систему доплат за перевищення встановлених працівнику обов'язків і перевиконання планових завдань; систему індивідуальних надбавок за підвищені особисті трудові показники; плату за понаднормові години роботи, кліматичні умови. Допомоги і пільги з фонду соціального споживання включають в себе допомоги на навчання, відпускні дотації, позики з особистого страхування, часткову оплату лікарняних листів. За участю працівника в акціонерному капіталі він має право придбати акції зі зниженим державним податком. Участь у прибутках підприємства (бонуси) дає можливість працівникам брати участь у економічному успіху підприємства.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Розміри заробітків інженерно-технічних працівників і керівництва встановлюються на основі індивідуального угоди між адміністрацією і відповідатиме працівником і не підлягають оприлюдненню. Премії виплачуються тільки вищому керівництву фірми. Їх періодичність - річна і квартальна. Успіх керівника оцінюється з погляду фінансових результатів, а не результатів виробничої діяльності. Заохочення працівника здійснюється шляхом матеріального стимулювання і просування по службових сходах, пов'язаного з підвищенням кваліфікації через систему навчання. Система оплати праці в американських фірмах має мотиваційним ефектом і стимулює підвищення продуктивності праці.

Деякі великі американські фірми використовують гнучкі системи оплати праці, засновані на участі працівників у прибутках фірми або в розподілі доходів. Система участі працівників у прибутках використовується для утворення пенсійних фондів, для разових преміальних виплат за підсумками року, розмір яких залежить від обсягу отриманої фірмою прибутку.

Система розподілу доходів передбачає заохочення від доходів, одержувані в результаті зростання продуктивності праці, підвищення якості продукції і т.д. Величина премії кожного працівника при такій системі взаємопов'язана з результатами роботи самого працівника.

Використання гнучких систем оплати праці дозволяє підвищити рівень оплати праці при одночасному збільшенні продуктивності праці і прибутковості виробництва, а також включає елементи морального стимулювання працівників за раціоналізаторську діяльність, зменшення плинності кадрів.

Система оплати праці в Японії заснована на базі анкетних даних працівника виходячи з віку, статі, освітнього рівня, стажу роботи та форми найму робочої сили. Специфіка тарифної системи оплати праці працівників зумовлюється системою довічного найму. Економічне спонукання працівника до праці здійснюється безпосередньо, через задоволення його життєвих потреб. Домінуючу роль при цьому відіграють графічні методи, а саме методи "профілю зрілості працівника", "кривих посадових кар'єр" і "кривих індивідуальної заробітної плати". При їх використанні за точку відліку береться рік не закінчення вузу, а надходження на роботу. Сутність перерахованих методів полягає у виявленні певної залежності рівня заробітної плати від стажу роботи. Місячний заробіток працівника складається з тарифного заробітку, який надається за встановлений робочий час, і понаднормових доплат. Ефективність праці працівника підвищується в міру збільшення його віку і стажу роботи, у зв'язку з цим збільшується одержувана ним заробітна плата. Наочно цю залежність ми можемо розглянути за допомогою побудови графіка, на якому на осі абсцис встановлюється стаж роботи з розбивкою через 3-5 років, а на осі ординат - розміри окладів.

На основі багаторічного досвіду використання процедур визначаються усталені тенденції взаємозв'язку двох показників, якими керуються підприємці при визначенні величини заробітної плати щодо кожного працівника на основі його "виробничої зрілості".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Сутність заробітної плати. Фонд оплати праці
Які питання оплати праці працівника можуть вирішуватися в трудовому договорі?
ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЙОГО ОПЛАТИ
Аналіз мотивацій оплати праці
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Акордна система оплати праці
Облік праці та її оплати
Які основні принципи оплати праці?
Аналіз системної організації оплати праці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук