Навігація
Головна
Інвестиційна діяльність фірмиІнноваційний характер розвитку фірми в сучасних умовахІнноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
Елементи виробничого менеджментуВиробнича програма та її елементиЕлементи функціонального менеджменту
ДОГОВІР МІЖНАРОДНОГО ФАКТОРИНГУЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙЕкономічна сутність податку. Елементи оподаткування
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РОЗДІЛ III. Інноваційна та інвестиційна діяльність фірми

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Факторинг як елемент виробничого менеджменту

Вивчивши матеріали глави 11, студент повинен:

знати

• економічну сутність факторингу;

вміти

• виконувати факторингове обслуговування підприємств і фірм;

володіти

• досвідом розвитку факторингу в середовищі російських фірм.

Знання, отримані по темі даної глави, дозволять орієнтуватися в способах фінансування бізнесу; простежувати вплив економічних процесів на розвиток форм ведення бізнесу; проводити моніторинг поточного фінансового стану, фінансово-господарської діяльності позичальника на предмет надійності ресурсного потенціалу, стабільності і стійкості їх діяльності, а також аналізувати отримані дані.

Економічна сутність факторингу

Загальна тенденція зниження кредитних ставок, високий відсоток неповернення кредитів, сильна конкуренція, нестача обігових коштів у торгових експортно-імпортних фірм і фірм-виробників, а також масовий вихід вітчизняних підприємців на міжнародні ринки змусили російські комерційні банки шукати нові напрямки надійного поворотного вкладення коштів, вишукувати нові способи залучення клієнтів. У свою чергу господарюючі суб'єкти, відчуваючи потребу в альтернативних способах розрахунків, стали використовувати факторинг з метою ефективного фінансування бізнесу. Скориставшись факторингом, вони вирішують проблему короткострокового кредитування в максимально стислі терміни і з найменшими витратами. Факторинг являє собою ідеальну форму короткострокового фінансування, орієнтовану на широкий спектр як виробничих і торгових компаній, так і компаній, зайнятих у сфері послуг (рис. 11.1).

Механізм вчинення факторингової угоди

Мал. 11.1. Механізм вчинення факторингової угоди

■ Факторинг (від англ. Factor - агент, посередник; лат. Facere - діяти, робити) як економічна категорія являє собою різновид торгово-комісійних операцій, при якій банк або спеціалізована факторингова компанія купує грошові вимоги постачальника до покупця та здійснює інкасування його дебіторської заборгованості (неоплачені рахунки-фактури клієнта в процесі реалізації ним товарів і послуг) за певну винагороду [1].[1]

Факторинг відноситься до ефективних і перспективним формам обслуговування ринку; виступає в якості універсальної системи фінансового обслуговування внутрішньої та експортної діяльності постачальника. Таке розуміння факторингу пов'язано з сталися змінами в організації фінансових відносин у Росії в 1985-1998 рр .; спочатку посилення впливу фінансів на підвищення ефективності суспільного виробництва за рахунок ослаблення фінансової централізації (1985-1991 рр.), потім злам радянської фінансової системи і спроба формування фінансової системи, властивої державам з розвиненою ринковою економікою (1992-1998 рр.). Це загострило проблему неплатежів, причини яких в низькій ліквідності більшості російських підприємств, постійному дефіциті оборотних коштів, дорожнечі банківського кредиту, відсутності альтернативних джерел фінансування постачальника, незбалансованості грошових потоків господарюючих суб'єктів.

Очевидно, що випробовувані підприємствами труднощі пов'язані з низьким рівнем управління. Сучасний менеджмент характеризується прагненням до стабільному підвищенню результатів виробництва і бізнесу в цілому, широкої господарської самостійністю, постійним коригуванням цілей, програм залежно від стану ринку, забезпеченням високоприбуткової діяльності підприємства на ринку, гарантированностью стабільного становища фінансів компанії. У цьому ракурсі першорядним є вдосконалення способів платежів, виявлення та впровадження нових форм розрахунків між підприємствами, а також нових інструментів управління. Таким сучасним прогресивним, ефективним інструментом управління, вдосконалення фінансів підприємств і є факторинг.

Розглядаючи факторинг як особливий вид кредитування торгових операцій, важливо відзначити наступне. Надання комерційного кредиту завжди передбачає ризик. Тому широке поширення комерційного кредиту обумовлює необхідність ефективного управління ним, у тому числі своєчасного інкасування боргових вимог для мінімізації втрат від прострочення платежу і запобігання появи сумнівних боргів. Подібне управління і страхування пов'язаних з комерційним кредитом ризиків здатна здійснювати саме факторингова компанія в силу характеру пропонованих нею послуг.

Привабливість факторингу обумовлена тим, що він об'єднує в собі відразу кілька функцій (табл. 11.1), це, у свою чергу, робить його незамінним механізмом для малих і середніх підприємств, доступ яких до кредиту традиційно утруднений (при факторингу акцент переноситься на кредитоспроможність їх клієнтів , тому отримати факторинг легше), а ресурсів для інкасації заборгованості недостатньо.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Таблиця 11.1. Функції факторингу

Функції факторингу

Характеристика

Фінансування оборотного капіталу

Поповнення оборотних коштів

Облік дебіторської заборгованості

Облік прав на отримання певної грошової суми (товару, послуги) з боржника

Страхування фінансових ризиків

Управління ризиками

Інкасація дебіторської заборгованості

Отримання платежів від дебіторів

Інформаційна

Інформування клієнтів про платоспроможність покупців; взяття на себе гарантій за неплатежі, у тому числі в зарубіжних країнах

Економна

Скорочення витрат ведення дебіторських рахунків і кредитному контролю

Емісійна

Відновлення обсягу оборотних коштів постачальника

Стимулююча

Прискорення оборотності оборотних коштів постачальника

Контрольна

Впорядкування взаємовідносин між постачальниками і покупцями

Обслуговуюча

Надання додаткових послуг (бухгалтерське, збутове, транспортне, рекламне, кредитне, консультаційне та інше обслуговування)

Обеспечительная

Фактор отримує в своє розпорядження грошову вимогу до боржника, що є джерелом надходження коштів в погашення боргу клієнта

Посередницька

Перерозподіл фактором коштів, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу фондів підприємств

Крім того, відмова від функції комерційного представника дозволяє максимально розширити сферу застосування факторингу - за рахунок розширення кола осіб, які можуть надавати такі фінансові послуги, і різноманітності форм обслуговування, пропонованих підприємцям.

На сьогоднішній день факторинг, представляючи собою найбільш динамічно розвивається сектор світової фінансової індустрії, у розвинених країнах світу вже відокремився в самостійний вид підприємництва. За офіційними даними оборот світового ринку факторингу в 2008 р склав 1325000000000 євро [2], в 2010 р - 1,650 трлн євро [3]. Лідером на світовому ринку факторингу є Європа, частка якої в 2010 р склала 63%. Другим ринком-лідером є Азія (22%). Ринок Північної і Латинської Америки склав 11%. За результатами 2011 р російський ринок факторингу посів перше місце за оборотом серед держав Східної Європи і 11-е - серед усіх європейських країн [4]. Зіставлення рівня факторингу в Росії і на Заході показує, що вітчизняному факторингу належить стрімкий розвиток. Це пов'язано з тим, що підприємці вже відчули потребу у факторингових послугах, а банки або спеціалізовані компанії (далі - фактори), в свою чергу, почали задовольняти існуючу і виникає необхідність у їх послугах. Цей взаємозв'язок, а також уміння факторів стимулювати попит на свої послуги, відіграє вирішальну роль у поширенні цього виду послуг.[3][4]

Переваги та недоліки факторингу представлені в табл. 11.2 та 11.3.

Таблиця 11.2. Переваги факторингу

Категорія

Переваги факторингу

Для постачальника

- Розширення частки компанії на ринку за рахунок залучення нових клієнтів, збільшення асортименту товару, підвищення обороту і прибутку;

- Підвищення ліквідності дебіторської заборгованості;

- Ліквідація касових розривів внаслідок чіткого планування надходження грошових коштів і погашення власної заборгованості;

- Своєчасна оплата контрактів за рахунок скорочення термінів відстрочки платежу при закупівлях товарів, що приводить до кращих цінових умов на товар, що купується і збільшенню розмірів товарних кредитів, отриманих від власних постачальників;

- Економія на витратах, пов'язаних з отриманням банківського кредиту, на відміну від якого постачальник перестає нести такі витрати: по оформленню кредиту (включаючи реєстрацію та страхування застави, оплату робочого часу співробітників по оформлення та складання документів для кредитного відділу); відсотки за користування кредитом; витрати, пов'язані з непередбаченим зростанням процентних ставок у країні; витрати на екстрену мобілізацію грошових коштів при настанні терміну погашення кредиту або виплати відсотків, включаючи упущену вигоду, пов'язану з виведенням цих коштів з обороту;

- Економія за рахунок покупки товару у своїх постачальників за нижчими цінами в результаті отримання значної частини від суми поставки в той же день, обмеження залежно від дотримання дебіторами платіжної дисципліни та скорочення терміну відстрочення платежу;

- Отримання постачальником гарантій захисту від штрафних санкцій з боку кредиторів при несвоєчасних розрахунках з ними, викликаних касовим розривом;

- Економія на оплаті додаткових місць, робочого часу співробітників, відповідальних за контроль за дебіторською заборгованістю та залучення фінансових ресурсів, офісного обладнання в результаті установки спеціального програмного забезпечення та організації ефективної системи управління дебіторською заборгованістю;

- Захист від втрат, пов'язаних з відсутністю контролю за продажами

і платежами; від упущеної вигоди від втрати клієнтів внаслідок неможливості при дефіциті оборотних коштів надання покупцям відстрочки платежу і підтримки асортименту товарів на складі. Важливо пам'ятати, що повернути потенційного клієнта, який пішов сьогодні до конкурента, завтра може бути неможливо;

- Покриття торгових ризиків: ліквідних, валютних, процентних

Для покупця

- Отримання товарного кредиту, тобто відстрочки платежу, і можливості збільшення її терміну;

- Отримання більш пільгових цін (знижки і т.д.) за рахунок поліпшення платоспроможності самого постачальника при його розрахунках з контрагентами, за рахунок покупки більшої партії;

- Розширення асортименту товарів (послуг), залучення нових покупців і, як наслідок, зростання продажів і прибутковості бізнесу;

- Відсутність боргу постачальнику, який через несвоєчасної оплати може змінити умови товарного кредиту;

- Можливість розраховуватися за товар у міру його відвантаження по частинах;

- Планування графіка погашення заборгованості

Для фактора

- Розширення переліку послуг, що надаються клієнтам, і, як наслідок, залучення нових клієнтів;

- Забезпечення виходу на міжнародний ринок;

- Можливість стати членом міжнародних факторингових асоціацій;

- Мобільність управління фінансовими потоками;

- Збільшення доходів

Таблиця 11.3. Недоліки факторингу

Недоліки факторингу

Характеристика

Висока вартість

Обумовлена:

- Високим розміром комісії фактору за факторингове обслуговування, яка складається з процентної ставки, відсотків від суми рахунки-фактури, плати за управління дебіторською заборгованістю;

- Відсутністю у фактора права регресної вимоги до постачальнику (при наявності такого права - зменшення вартості факторингового обслуговування на 15-20%);

- Високі ризики;

- Наявність додаткового сервісу

Встановлення лімітів фінансування

Береться до уваги:

- Стійкість і перспективність бізнесу як постачальника, так і його дебіторів;

- Статистика по клієнтам з різних галузей;

- Майбутній дохід компанії

Пред'явлення вимог до претендентів на факторингове обслуговування

- До темпів зростання компанії (швидке зростання (реальний або як стратегічна мета діяльності) - це показує бухгалтерська звітність компанії, динаміка фінансових показників, договори на майбутні поставки; перспективи збільшення прибутку; мінімальний термін існування підприємства);

- До обороту компанії (середньомісячний оборот не менше 2-3 млн руб. Або інші вимоги);

- До сум поставок (оптимальний розмір угоди: в середньому поставки одному дебітору повинні бути в рамках наступних сум - від 50 тис. Руб. До 1 млн руб.);

- До дебіторів (велика їх кількість (виняток: коли клієнт має одного або декількох великих дебіторів). Наприклад, ІБГ "НІКойл" - не менше чотирьох дебіторів, переданих банку);

- До термінів відстрочки платежу (не повинен перевищувати 90 днів. Найкращі умови пропонуються за угодами, які передбачають відстрочку платежу від 15 до 45 днів);

- До якості товарів (послуг) (високе);

- До проблем нестачі грошових коштів (тимчасові проблеми - через несвоєчасне погашення дебіторами, недостатній рівень прибутку, надмірних товарних запасів і труднощів, пов'язаних з виробничим процесом);

- До способу оплати товару (за безготівковим розрахунком)

Факторинговий бізнес має ряд особливостей. Вони формуються під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначаються, з одного боку, його цілями, з іншого - його специфікою як виду професійної діяльності. Розкриємо ці особливості:

1) комерційний характер надання факторингових послуг, що вимагає аналізу проблем ціноутворення на даному ринку і відповідно визначення ефективності цього виду діяльності;

2) засіб збільшення обороту і прибутковості підприємств шляхом своєчасного інкасування боргів для мінімізації втрат від прострочення платежу і запобігання появи безнадійних боргів, управління кредитом, створення умов для виробничої діяльності;

3) спосіб зниження фінансових ризиків клієнтів внаслідок того, що фактор стає власником неоплачених платіжних вимог і бере на себе ризик їх несплати після попередньої перевірки кредитоспроможності клієнтів;

4) цільовий інструмент для збільшення обсягів продажів за рахунок надання клієнтам відстрочки платежу. Це один з найважливіших ресурсів підвищення конкурентоспроможності компанії, у тому числі і тоді, коли зниження ціни вже неможливо.

  • [1] Райзберг Б. А. Сучасний економічний словник / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовський, Є. Б. Стародубцева. М., 2006. С. 436.
  • [2] Factors Chain International, найбільша міжнародна асоціація факторингових компаній, опублікувала статистику по світовому ринку факторингу за 2008 р URL: factoring.ru/company/news/index.php?id=1646.
  • [3] За результатами маркетингового дослідження "Російський ринок факторингу: підсумки 2010 р прогноз 2011-2012 рр.", Проведеного NeoAnalytics. URL: marketing.rbc.ru/news_research/28/07/2011/562949980882643.shtml.
  • [4] Великанова О. Чи не втрачати контроль // Експерт Північно-Захід. № 34, 27 серпня 2012
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Інвестиційна діяльність фірми
Інноваційний характер розвитку фірми в сучасних умовах
Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
Елементи виробничого менеджменту
Виробнича програма та її елементи
Елементи функціонального менеджменту
ДОГОВІР МІЖНАРОДНОГО ФАКТОРИНГУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙ
Економічна сутність податку. Елементи оподаткування
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук