Навігація
Головна
Інноваційний характер розвитку фірми в сучасних умовахПоказники ефективності інноваційного розвитку фірмиПрогнозування та планування інноваційного розвитку фірмиОсновні об'єкти інвестуванняАНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІІнноваційне інвестуванняНауково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиціїСТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОГО...Ресурсне забезпечення розвитку фірмиЖиттєві цикли інноваційних фірм
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інвестування в інноваційний розвиток фірми

Інноваційний розвиток фірми і її інвестиційна діяльність взаємопов'язані. З одного боку, такий розвиток не може бути дискретним, оскільки спрямоване на підтримку конкурентоспроможності фірми. Безперервне вдосконалення техніки і технології вимагає істотних інвестицій при високому рівні ризику ефективності їх освоєння. З іншого боку, стихійна інвестиційна діяльність фірми, що не ведена її технічною політикою, сполучена з додатковими витратами і призводить до втрати конкурентних переваг.

При розгляді альтернативних прогнозів інноваційного розвитку фірма завжди стоїть перед дилемою вибору між стратегією розвитку і максимізацією поточного доходу. Адже інвестиції в інноваційний розвиток фірми окупаються через істотний часовий лаг (рис. 12.4). Коштів фірми, утворених з прибутку та амортизаційних відрахувань, на ці цілі недостатньо. Тре-

Співвідношення динамік ефекту від використання нової техніки і технології і витрат на їх створення і освоєння

Мал. 12.4. Співвідношення динамік ефекту від використання нової техніки і технології і витрат на їх створення і освоєння

буют залучені джерела фінансування: зарубіжні та вітчизняні інвестиції, кредити банків, кошти спеціалізованих фондів, державні асигнування, пожертви благодійників.

Сучасні російські фірми скупляться на власне інноваційний розвиток. Так, в 2008 р обсяг російських приватних інвестицій в абсолютному вираженні (+160600000000 дол. [1]) був у 13 разів нижча їх обсягу в США (2134 млрд дол. [2]). Як випливає з оцінок фахівців, за рівнем інвестицій в основний капітал економіка Росії відкинута до показником 2005 р [3] Мізерно малі і витрати російських підприємств на НДДКР. У період ринкових реформ їх обсяг різко скоротився більш ніж у 10 разів. Співвідношення витрат на дослідження і розробки в приватному і державному секторах російської економіки - 1: 7 [4]. Для порівняння: у розвинених країнах частка підприємницького сектору економіки у фінансуванні НДДКР становить 65-80% [5].[4][5]

Слідом за низькою інвестиційною активністю падає і інноваційна активність: якщо в 1980 р розробкою і впровадженням нововведень були зайняті 2/3 всіх промислових підприємств, то зараз - лише кожне десяте [6], у той час як у розвинених країнах частка таких підприємств перевищує 70 % [7].[7]

Найбільш вагома частка інвестицій в основний капітал припадає на будівлі та споруди -42,7% (рис. 12.5, а). Третина обсягу інвестицій в їх технологічній структурі складають вкладення в машини, обладнання та транспортні засоби (рис. 12.5, б). Часто впроваджується імпортна морально застарілі техніка і технологія. Так, з 854 передових виробничих технологій, створених в 2008 р, тільки 54 - принципово нові [8]. А адже на них витрачаються колосальні кошти: щорічно більше трильйона рублів інвестицій в машини, обладнання та транспортні засоби. При усуненні впливу інфляції на обсяги інвестицій в основний капітал темпи їх динаміки не істотні (рис. 12.6).[8]

Для активізації інноваційного розвитку фірм потрібно вдосконалення механізмів державного інвестування, таких як "пряме фінансування, держзамовлення, гранти, пільги та гарантії за кредитами і податках, страхування ризику пілотажних НДДКР, цільові субсидії, програми з підтримки малого та середнього інноваційного бізнесу, формування необхідної інноваційної структури "[9].[9]

З метою ефективної дії цих механізмів "треба насамперед пробити утворилися в економіці" фінансові тромби ". Так, щоб виділені кошти дійшли до їх кінцевих одержувачів - підприємств у таких найважливіших галузях, як сільське господарство, будівництво, машинобудування і обороннопромишленний комплекс, а також до малих підприємств. При цьому кожен рубль повинен витрачатися ефективно, значить, з розумом "[10].[10]

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Структури інвестицій, спрямованих в основний капітал російських підприємств в 2006 р

Мал. 12.5. Структури інвестицій, спрямованих в основний капітал російських підприємств в 2006 р [11]:[11]

а - по цільовому використанню; б - технологічна; в - за формами власності; г - за джерелами фінансування; д - структура залучених коштів

Динаміка інвестицій в машини, обладнання, транспортні засоби на російських підприємствах в 2000-2006 рр., Млрд руб.

Мал. 12.6. Динаміка інвестицій в машини, обладнання, транспортні засоби на російських підприємствах в 2000-2006 рр., Млрд руб.

Необхідно враховувати досвід зарубіжних країн. Наприклад, у США, Великобританії, Греції, Іспанії, Нідерландах, Польщі, Швеції практикується часткова форма фінансування інноваційних проектів за участю держави, місцевої влади, університетів, приватних спонсорів.

З початку 1990-х рр. стали створюватися спеціальні фонди, через які держава спонсорує НДДКР. Наприклад, у Фінляндії діє Фонд підтримки винахідництва, у Бельгії - Фонд фундаментальних наукових досліджень, у Франції - Фонд розвитку дослідження і технологій, в Італії - Фонд прикладних досліджень та Фонд технологічних інновацій. За їхнім прикладом в Росії засновані Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері, Російський фонд технологічного розвитку, венчурні фонди.

Три російських міністерства - Мінінформзв'язку, Мінекономрозвитку і Минобрнауки - заснували підвідомчі їм "Російський інвестиційний фонд інформаційно-комунікаційних технологій", "Російську венчурну компанію" і "Російську корпорацію нанотехнологій" (відповідно), які будуть фінансувати найважливіші інноваційні проекти та перспективні розробки малих і середніх підприємств у сфері інфокомунікаційних технологій. Спеціальні фонди не тільки виділяють фінансові кошти фірмам, але також надають їм консультаційну допомогу в освоєнні і оцінці інновацій, патентознавства, комерціалізації патентів тощо Однак російські фірми, отримуючи бюджетні кошти на інновації, часто не забезпечують власне інноваційний розвиток, а просто заміщають ними недолік тих накопичень, які ці підприємства мали б формувати за рахунок своїх доходів і направляти на інноваційну діяльність [12].[12]

Найважливішим джерелом інноваційного розвитку фірми є відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції. За оцінками [13], протягом XX ст. саме вони були головним двигуном прогресу. У Японії ця діяльність є основним інноваційним мотором сучасної економіки, який підтримує в безперервному русі процес "саморозвитку через періодичне освоєння все більш нових технологій" [14]. Винахідницькі та раціоналізаторські здатності працівники реалізують, беручи участь у гуртках якості.[14]

На жаль, російські фірми недооцінюють це джерело розвитку. Винахідницька активність в Росії дуже низька. Надовго винаходів у використовуваних передових виробничих технологіях припадає лише 2,2% [15]. Більше 70% всіх винаходів направляються на підтримку або незначні вдосконалення застарілих видів техніки і технології [16]. За кількістю заявок на патенти, включаючи подані за кордоном, в розрахунку на 10 тис. Населення Росія (у 2008 р значення цього показника було 2,97 [17]) випереджає Чехію, Польщу та Угорщину і суттєво відстає від держав-лідерів (4 , 5-5,5). Частка Росії в загальній кількості патентних заявок, поданих за рік іноземними заявниками в державах ОЕСР, не перевищує 0,5% [18]. З 140000 патентів на винаходи, зареєстрованих у світі в 2006 р, лише 450 належали Росії.[18]

У 2008 р в Росії зроблені деякі стимулюючі заходи в цьому напрямку. Так, операції, пов'язані з реалізацією інтелектуальних прав, звільнені від сплати податку на додану вартість. Витрати на придбання прав на винаходи тепер можуть враховуватися у складі витрат, що зменшують оподатковуваний базу доходів. Очікується, що ці пільги призведуть до зростання інвестицій в наукові дослідження.

 • [1] Підраховано Н. В. Родіонової за матеріалами джерела: Російський статистичний щорічник. 2 009: стат. збірник. М.: Росстат. 2009. С. 652.
 • [2] Алексєєв А., Кузнєцова Н. Структура інвестицій: наскільки вона передова? // Економіст. 2009. № 3. С. 7.
 • [3] Там же. С. 9.
 • [4] Міністерство освіти і науки РФ. Базовий доповідь до огляду ОЕСР національної інноваційної системи Російської Федерації. М., 2009. [Електронний ресурс]. URL: window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=35826&p_ page = 16. 2010. 22.03.
 • [5] Тодосійчук А. Указ. соч. С. 30.
 • [6] Російський статистичний щорічник. 2 009: стат. збірник. М .: Росстат. 2009. С. 561.
 • [7] Клавдіенко В. Стимулювання інноваційної активності: світові тенденції і Росія // Суспільство і економіка. 2006. № 7, 8. С. 134-136, 138.
 • [8] Російський статистичний щорічник. 2 009: стат. збірник. М .: Росстат. 2009. С. 557.
 • [9] Клавдіенко В. Указ соч. С. 138, 137, 140.
 • [10] Послання Президента РФ Д. Медведєва Федеральним Зборам Російської Федерації. 5 нояб. 2008
 • [11] Російський статистичний щорічник. 2007. С. 706, 707.
 • [12] Нана К. Фактори посилення державного регулювання // Економіст. 2009. № 6. С. 45.
 • [13] Садков В. Г., Деренговскій А. І. Аналіз форм комерціалізації ринково успішних інновацій XX століття // Інновації. 2007. № 10. С. 46-48.
 • [14] Санто Б. Указ. соч. С. 19.
 • [15] Росія в цифрах: крат. стат. збірник. М .: Росстат, 2006. С. 316.
 • [16] Валент С. Контрінноваціонная середу російської економіки // Питання економіки. 2005. № 10. С. 133.
 • [17] Підраховано Родіонової Н. В. за матеріалами джерела: Російський статистичний щорічник. 2 009: стат. збірник. М .: Росстат, 2009. С. 556.
 • [18] Дежина І. Указ. соч. С. 53.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Інноваційний характер розвитку фірми в сучасних умовах
Показники ефективності інноваційного розвитку фірми
Прогнозування та планування інноваційного розвитку фірми
Основні об'єкти інвестування
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інноваційне інвестування
Науково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиції
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Ресурсне забезпечення розвитку фірми
Життєві цикли інноваційних фірм
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук