Навігація
Головна
Інвестиції в науково-технічний розвиток фірмиНауково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиціїОцінка ефективності інвестицій в науково технічний розвиток фірмиДжерела фінансування інвестицій в науково технічний розвиток фірмиНауково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиції
Перспективи підвищення конкурентоспроможності фірмиОцінка науково-технічного рівня і науково-технічного розвитку фірмиІнвестиції в науково-технічний розвиток фірмиНауково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиціїОцінка ефективності інвестицій в науково технічний розвиток фірми
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Науково-технічний розвиток та інвестиції фірми

Вивчивши матеріали глави 13, студент повинен:

знати

• значення підвищення науково-технічного рівня розвитку фірм для забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку;

• економічну сутність, зміст і структуру інвестиційного процесу;

• методи, використовувані при оцінці ефективності інвестиційних проектів;

вміти

• оцінювати науково-технічний рівень і науково-технічний розвиток фірми;

• обґрунтовувати вибір джерел фінансування наукового та науково-технічного розвитку фірм;

володіти

• нормативною документацією в галузі інвестиційної діяльності фірм;

• методикою оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів;

• навичками самостійного пошуку інформації для оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Значення науково-технічного розвитку фірм для підвищення їх конкурентоспроможності в умовах кризи

Глобальна фінансова криза, безсумнівно, позначився на темпах інвестицій в основні фонди вітчизняної економіки. У цих умовах відбувається порушення режиму відтворення основного капіталу, що виражається в наростаючій ступеня його фізичного та морального зносу у всіх галузях національної економіки. Причиною такого порушення стає скорочення витрат на відшкодування вибуття основного капіталу у зв'язку зі скороченням джерел фінансування. Наслідками є спад виробництва в галузях, що виробляють об'єкти основних засобів.

Тенденції, що склалися у вітчизняній економіці за роки становлення та розвитку ринку, свідчать про те, що намітився в останні роки (до 2009 р) зростання інвестицій в основний капітал не привів до зниження ступеня зносу основних фондів (рис. 13.1).

У цих умовах виграють фірми, що мають високий технічний і науково-технічний рівень, володіють ефективною обладнанням, прогресивними технологіями, які дозволяють забезпечити високу якість і конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і особливо зовнішньому ринку. Найваж-

Динаміка інвестицій в основний капітал (у порівнянних цінах) і зносу основних фондів

Мал. 13.1. Динаміка інвестицій в основний капітал (у порівнянних цінах) і зносу основних фондів [1]:[1]

шим умовою конкурентоспроможності на зовнішньому ринку є підвищення частки наукомісткої продукції в обсязі експорту країни. Однак, як видно з рис. 13.2 та 13.3, структура експорту Російської Федерації за останні роки (з 1995 по 2009 р) не тільки не покращилася, але і "обтяжать" за рахунок збільшення частки

Структура експорту Російської Федерації в 1995 р

Мал. 13.2. Структура експорту Російської Федерації в 1995 р [2]

Структура експорту Російської Федерації в 2009 р

Мал. 13.3. Структура експорту Російської Федерації в 2009 р [1]

мінеральної сировини з 42 до 67,4% і відповідного зменшення частки машин і устаткування з 10,2 до 5,9%.

Разом з тим в умовах глобалізації розвинені індустріальні країни зайняли найбільш наукомісткі ніші світового ринку, монополізувавши окремі галузі науки і виробництва. До країн, що поставляють продукцію обробної промисловості на світовий ринок (високотехнологічне обладнання, автомобілі, верстати, хімічні товари, побутову техніку), відносяться США, ФРН, Англія, Франція, Канада, Італія, Японія. Для того щоб зайняти гідне місце на ринку наукомісткої продукції, домогтися успіху у всесвітньому технологічному змаганні, необхідно підвищувати науково-технічний рівень фірм в багатьох галузях економіки, що створить умови для широкої диверсифікації експорту. У нашій же країні експорт машин та обладнання досить вузько спеціалізований. У експорті машин і устаткування провідне місце займає авіаційна техніка, судна та інші плавучі засоби. Їх частка у 2009 році склала 49,6 і 8,5% відповідно [4]. Тобто спостережувана вузька спеціалізація свідчить про низьку конкурентоспроможність основної частини продукції галузей з високою доданою вартістю - такий, наприклад, як обчислювальна техніка та її блоки, електричні двигуни і генератори, частка яких склала в 2009 р всього 1,8 і 1,02% .[4]

Головним критерієм провідного становища на світовому ринку є пріоритет конкретної країни серед інших держав у певній сфері діяльності. Це передбачає науково-технічну новизну і високу якість поставленого на світовий ринок товару, що не досягнуте на даний момент іншими країнами-виробниками. Якщо Росії вдасться зайняти лідируючі позиції в певних секторах сучасного виробництва, це дозволить ефективно і оперативно вирішити більшість внутрішніх економічних проблем. Однак дотепер частка російських підприємств на ринках інноваційної продукції складає всього 0,3% світового ринку [5].[5]

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації до 2020 р [6] в якості викликів майбутнього довгострокового періоду названа очікувана нова хвиля технологічних змін, різко підсилює роль інновацій у соціально-економічному розвитку і знецінюються багато традиційних фактори росту. Підкреслюється зростання ролі людського капіталу як основного фактора економічного розвитку.

Відзначено, що наявність науково-дослідного потенціалу та високотехнологічних виробництв у Росії створює умови для використання переваг, пов'язаних з поширенням нових технологій, а саме:

- Забезпечення технологічного лідерства по ряду найважливіших напрямків;

- Формування комплексу високотехнологічних галузей і розширення позицій на світових ринках наукоємної продукції;

- Збільшення стратегічної присутності Росії на ринках високотехнологічної продукції та інтелектуальних послуг;

- Модернізація традиційних галузей економіки, в тому числі за рахунок розгортання глобально орієнтованих спеціалізованих виробництв.

У той же час відставання в розвитку нових технологій останнього покоління може різко знизити глобальну конкурентоспроможність російської економіки і відкинути її на периферію світового розвитку. Крім того, рівень конкурентоспроможності сучасної інноваційної економіки значною мірою визначається якістю професійних кадрів, рівнем їхньої соціалізації та коопераційних [7]. У цих умовах особливого значення набуває реальна оцінка рівня науково-технічного розвитку та науково-технічного потенціалу фірм для забезпечення їх стабільного розвитку.[7]

  • [1] Російський статистичний щорічник. 2 010: стат. СБ М .: Росстат, 2010.
  • [2] Російський статистичний щорічник. 2 008: стат. СБ М .: Росстат, +2008.
  • [3] Російський статистичний щорічник. 2 010: стат. СБ М .: Росстат, 2010.
  • [4] Російський статистичний щорічник. 2 010: стат. СБ М .: Росстат, 2010. С. 773.
  • [5] За матеріалами VI Всеросійської конференції представників малих підприємств «Малий бізнес - економічна основа розвитку місцевого самоврядування", що відбулася 26 квітня 2005 в Торгово-промисловій палаті РФ.
  • [6] Концепція довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації на період до 2020 року, затверджена розпорядженням Уряду РФ від 17 листопада 2008 року № тисячі шістсот шістьдесят два-р. С. 5, 6 // Інтернет-портал Уряду РФ. URL: government.ru.
  • [7] Там же.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Інвестиції в науково-технічний розвиток фірми
Науково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиції
Оцінка ефективності інвестицій в науково технічний розвиток фірми
Джерела фінансування інвестицій в науково технічний розвиток фірми
Науково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиції
Перспективи підвищення конкурентоспроможності фірми
Оцінка науково-технічного рівня і науково-технічного розвитку фірми
Інвестиції в науково-технічний розвиток фірми
Науково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиції
Оцінка ефективності інвестицій в науково технічний розвиток фірми
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук