Навігація
Головна
Науково-технічний розвиток та інвестиції фірмиОцінка ефективності інвестицій в науково технічний розвиток фірмиМіждисциплінарний характер оцінки науково-технічного розвиткуІнвестиції в науково-технічний розвиток фірмиНауково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиціїДжерела фінансування інвестицій в науково технічний розвиток фірмиНауково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиціїОсобливості сучасного етапу розвитку науки: формування нової...Історія науково-технічного розвитку ЕкономікиПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка науково-технічного рівня і науково-технічного розвитку фірми

Науково-технічний розвиток фірми являє собою процес формування та вдосконалення її науково-дослідної та техніко-технологічної бази, спрямованої на кінцеві результати виробничо-господарської діяльності шляхом розробки та впровадження технологічних (процесних і продуктових) інновацій.

Для встановлення напрямів науково-технічного розвитку організації необхідно визначити її науково-технічний рівень, що склався в період формування і становлення, який оцінюється комплексом показників [1] (рис. 13.4).

Показники науково-технічного рівня фірми

Мал. 13.4. Показники науково-технічного рівня фірми

■ До першої групи належать:

- Чисельність науково-технічного персоналу фірми, зайнятого дослідженнями і розробками, до якого відносяться дослідники, техніки, допоміжний та інший персонал.

Персонал, зайнятий дослідженнями і розробками, складають: дослідники, техніки, допоміжний та інший персонал.

Дослідники - це працівники, що професійно займаються дослідженнями і розробками і безпосередньо здійснюють створення нових знань, продуктів, методів і систем, а також управління зазначеними видами діяльності. Техніки участь у дослідженнях та розробках, виконуючи технічні функції, як правило, під керівництвом дослідників. Допоміжний персонал представляють працівники, які виконують допоміжні функції, пов'язані з проведенням досліджень і розробок: працівники планово-економічних, фінансових підрозділів, патентних служб, підрозділів науково-технічної інформації, науково-технічних бібліотек; робітники, що здійснюють монтаж, наладку, обслуговування та ремонт наукового обладнання і приладів; робочі досвідчених (експериментальних) виробництв; лаборанти, які не мають вищої та середньої професійної освіти. До іншого персоналу належать працівники з господарського обслуговування, а також виконують функції загального характеру, пов'язані з діяльністю організації в цілому (працівники бухгалтерії, кадрової служби, канцелярії, підрозділів матеріально-технічного забезпечення тощо):

- Витрати на виконання досліджень і розробок власними силами фірми, які діляться на поточні і капітальні (у тому числі за видами витрат). Поточні витрати - це витрати на оплату праці, відрахування на єдиний соціальний податок, витрати на придбання обладнання за рахунок собівартості робіт, інші матеріальні витрати та ін. Капітальні витрати призначені для придбання земельних ділянок, будівництва або купівлі будівель, придбання обладнання, що включається до складу основних фондів, та ін .;

- Питома вага інноваційних товарів, робіт, послуг у загальному обсязі відвантажених товарів, виконаних робіт, послуг фірм (%). Обсяг інноваційних товарів, робіт, послуг включає в себе продукцію, вироблену на основі різного роду технологічних інновацій;

- Питома вага витрат на технологічні інновації в загальному обсязі відвантажених товарів, виконаних робіт, послуг (%). Технологічні інновації - це кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у вигляді нового (вдосконаленого) продукту або послуги, впроваджених на ринку; нового (вдосконаленого) процесу чи методу виробництва (передачі) послуг, що використовуються в практичній діяльності.

У другу групу входять наступні показники:

- Ступінь охоплення робітників механізованою і автоматизованим працею;

- Технічна оснащеність (фондоозброєність і енергоозброєність) праці;

- Коефіцієнт використання сировини і матеріалів (вихід готової продукції з одиниці сировини);

- Потужність (продуктивність) обладнання;

- Питома вага прогресивного обладнання в загальному його парку;

- Середній термін експлуатації обладнання;

- Коефіцієнт фізичного зносу обладнання;

- Частка технічно і економічно застарілого обладнання в загальній його чисельності;

- Коефіцієнт технологічної оснащеності виробництва (кількість застосованих пристроїв, оснастки та інструменту в розрахунку на одне робоче місце в основному виробництві);

- Ступінь утилізації відходів виробництва тощо.

До третьої групи відносяться:

- Число створених передових виробничих технологій;

- Число використаних передових виробничих технологій;

- Частка нових технологій в об'ємі (трудомісткості) продукції;

- Середній вік застосовуваних технологічних процесів.

Будучи одним з елементів комплексного економічного аналізу фірми, аналіз її науково-технічного рівня проводиться з використанням як традиційних методів (використання абсолютних, відносних і середніх величин; порівняння і угрупування; факторного аналізу), так і кількісних економікоматематіческіх та економіко-статистичних методів [2] .

Серед факторів, що визначають науково-технічний рівень фірми, важливе місце займають:

- Розмір фірми і масштаби здійснюваних робіт;

- Фінансово-економічний стан фірми;

- Рівень ефективності менеджменту фірми;

- Вид стратегії науково-технічного розвитку, обраної фірмою;

- Авторитет фірми на зовнішньому і внутрішньому ринках;

- Інвестиційна привабливість фірми.

Підвищення науково-технічного рівня розвитку фірми вимагає відповідних інвестиційних вкладень.

  • [1] Шеремет А. Д. Комплексний аналіз господарської діяльності: підручник для вузів. 4-е изд., Испр. і доп. М .: ИНФРА-М, 2008. С. 98-104; Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: підручник / Л. Т. Гіляровський [и др.]. М .: Велбі; Проспект, 2008. С. 129-138.
  • [2] Шеремет А. Д. Указ. соч. С. 14-16.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Науково-технічний розвиток та інвестиції фірми
Оцінка ефективності інвестицій в науково технічний розвиток фірми
Міждисциплінарний характер оцінки науково-технічного розвитку
Інвестиції в науково-технічний розвиток фірми
Науково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиції
Джерела фінансування інвестицій в науково технічний розвиток фірми
Науково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиції
Особливості сучасного етапу розвитку науки: формування нової парадигми науково-технічного розвитку
Історія науково-технічного розвитку Економіки
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук