Навігація
Головна
Умови ефективної діяльності фірмиПоказники ефективності фінансово-господарської діяльностіПоказники ефективності інноваційного розвитку фірмиСутність і показники економічної ефективності діяльності підприємстваПоказники діяльності фірми в короткостроковому періодіПоказники ефективностіПоняття та система показників ефективності економічної діяльностіПоняття ефективності діяльності фірмиОцінка ефективності управлінської діяльностіПоказники рентабельності фірми
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показники ефективності діяльності фірми

Як було сказано раніше, діяльність фірми переслідує дві мети. Перша - отримання прибутку. Дана мета досягається в результаті дії зовнішніх і внутрішніх факторів. До числа перших відносяться такі, як система оподаткування, митна система, зміна тарифів на електроенергію, газ, воду, врахування екологічних вимог. До внутрішніх факторів можуть бути зараховані створення режиму економії матеріалів, палива теплової та електричної енергії, хороша організація процесу виробництва і т.д.

Сучасна фінансова ситуація посилює вимоги до проведення режиму економії у всіх підрозділах фірми, як зайнятих виробництвом, так і виконують функції управління. Останнє особливо важливо для російських фірм, які мають великий управлінський персонал і де встановлено порівняно висока в порівнянні з іншими категоріями працівників оплата праці. Щоб забезпечити отримання прибутку, керівництво фірми має проводити режим максимальної економії в поєднанні зі своєчасним переходом фірми на виготовлення нової або поліпшеної продукції. Останнє абсолютно необхідно для утримання позицій та розширення ринку збуту продукції.

Але така політика фірми не завжди залежить від її діяльності. Велика роль належить економічній політиці держави.

На жаль, економічна політика Уряду РФ тривалий час була спрямована на експорт енергоносіїв, продукції першого переділу і надмірне збільшення дій у банківській сфері. У результаті російські фірми, що виробляють продукцію другого переділу і товари для населення, опинилися у важкому становищі. Дешевий імпорт товарів для населення поставив вітчизняних товаровиробників у важкі умови, можливості випуску машин і устаткування різко зменшилися в результаті значного скорочення випуску необхідної техніки, що призвело до стрімкого старіння засобів виробництва. Так, середній вік парку машин і устаткування в нашій країні становить не менше 20 років, а в провідних промислових країнах - не перевищує 10 років. Зрозуміло, в таких умовах конкурувати і отримувати необхідний прибуток вельми складно. Крім того, що пройшло в 1990-і рр. розукрупнення багатьох підприємств призвело до ліквідації раніше наявних наукових підрозділів. Держава, на жаль, не забезпечило належного контролю над банківською системою. Це призвело до того, що банки стали пропонувати підприємствам кредити на короткий термін і під високий відсоток. У результаті російські фірми були змушені піти на непопулярний захід - порівняно низьку оплату праці. Остання знижувала споживчий попит і не сприяла розширенню виробництва. Про протиріччі між банківською і виробничою сферою говорить той факт, що і в умовах фінансової кризи банки всіляко пручаються зниженню відсотка за кредит.

При створенні системи показників пропонується доповнювати показник "прибуток" такими коригуючими показниками, як екологічні та соціальні. Ніхто не заперечує важливості дотримання вимог по екології, але додаткові витрати на вирішення екологічних питань зменшують розміри прибутку. Тому фірми в відсутність жорсткого законодавства з питань екології будуть прагнути вирішувати проблеми ефективності за рахунок економії по екології. Прикладом можуть служити підприємства КНР, розташовані на берегах річок Сунгарі і Уссурі. Відходи від роботи цих підприємств забруднюють річку Амур і завдають великої шкоди Російській Федерації.

Економія на соціальних чинниках багато в чому забезпечується за рахунок держави. Практика економічної діяльності показала неефективність ліберальної системи, заснованої на максимальному зменшенні ролі держави в економічному житті. Не можна забувати, що такі важелі впливу держави, як податкова і митна політика, підготовка і перепідготовка фахівців, надання державних замовлень, залишаються вельми значущими. Роль держави у вирішенні економічних і соціальних питань багато в чому залежить від стану економічної кон'юнктури, а саме при сприятливій кон'юнктурі роль держави може скорочуватися, а при погіршенні економічної ситуації - збільшуватися. Ефективність функціонування фірми за критерієм оцінки вартості вимагає наступної послідовності дій:

- Вибір моделі оцінки вартості;

- Вибір показника (показників) оцінки результатів діяльності;

- Доведення обраного показника оцінки діяльності до підрозділів фірми.

Модель оцінки вартості фірми повинна відповідати, насамперед, вимогам достовірності та застосовності на практиці. Достовірність означає, що модель описує найбільш важливі сторони діяльності фірми і оцінка роботи фірми по даній моделі дозволяє досить повно і достовірно отримувати інформацію про вартість фірми. Одночасно модель має бути досить простий, щоб знайти широке практичне застосування.

Як показник (якщо за моделлю вважаємо, що показник має бути один) слід вибрати чистий прибуток. Перевагу саме чистого прибутку як показника ефективності викликано тим, що саме чистий прибуток є основою для виплати дивідендів, тобто основою отримання доходів акціонерами фірми. Іншим показником ефективності може бути обраний чистий дохід, тобто та сума грошей, якою може розпоряджатися збори акціонерів. Як відомо, чистий дохід складається з чистого прибутку і амортизаційних відрахувань. Але до складу чистого доходу можуть не входити кошти, які фірма може використовувати. Це такі кошти, як виручка від продажу нематеріальних активів, реалізації зайвого майна, дохід за раніше купленим цінних паперів. Тому показником ефективності слід вважати загальний дохід (ОД).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

ОД = ЧД + ПРД,

де ЧД - чистий дохід (чистий прибуток і амортизація за календарний період); ПрД- інші чисті доходи (реалізація нематеріальних активів, продаж надлишкового майна та дохід від цінних паперів за вирахуванням податків).

Однак для визначення економічної ефективності діяльності фірми слід виходити не тільки з принципу максимального отримання чистого прибутку, а й з принципу забезпечення цього прибутку на максимально тривалий термін. Останнє означає, що фірма повинна так здійснювати свою діяльність, щоб забезпечувалося отримання прибутку на максимально тривалий термін. Для цього необхідно врахувати ряд факторів, включаючи такі, як можливості модернізації або швидкого переходу на випуск нової продукції, істотне зниження витрат на виготовлення одиниці продукції.

Таким чином, якщо ставиться мета - дати характеристику ефективності функціонування фірми на порівняно короткий період, то найбільш ефективним показником слід визнати чистий прибуток. У разі оцінки ефективності фірми на порівняно тривалий період необхідно врахувати наступне:

- Розрахунок чистого прибутку багато в чому буде носити імовірнісний характер, оскільки набувають чинності незалежні від діяльності фірми фактори: коливання цін на сировину та енергоносії, оновлення тарифів на вантажні перевезення, можливі зміни законодавства в частині оподаткування та вимог до охорони навколишнього середовища;

- Імовірнісний характер дій конкурентів, оскільки фірма, як правило, не володіє достатньою інформацією

про можливості конкурентів в частині зниження витрат на продукцію, розробки та впровадження у виробництво нової продукції;

- Витрати на модернізацію продукції та створення нової продукції можуть істотно перевершити раніше намічені суми.

Крім того, слід передбачити ризики невиплат у встановлені терміни платежів по кредитах і руйнування банку.

У сучасній економічній ситуації показник чистого прибутку, звичайно, дуже важливий, але більш підходить на короткостроковий період планування. У разі складання середньострокового і довгострокового планів необхідно враховувати такі фактори, як стан та перспективи розробок зі створення нової продукції, соціальний клімат у колективі, включаючи вірність корпоративній етиці, вік і кваліфікацію кадрів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Умови ефективної діяльності фірми
Показники ефективності фінансово-господарської діяльності
Показники ефективності інноваційного розвитку фірми
Сутність і показники економічної ефективності діяльності підприємства
Показники діяльності фірми в короткостроковому періоді
Показники ефективності
Поняття та система показників ефективності економічної діяльності
Поняття ефективності діяльності фірми
Оцінка ефективності управлінської діяльності
Показники рентабельності фірми
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук