Навігація
Головна
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ в аудиторській фірмі -...Управління фінансовими ризиками фірмиФінансове планування та основні показники фінансового стану фірми
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ в аудиторській фірмі -...Основи управління фірмоюСтратегія управління іміджем фірми
Удосконалення систем управління російськими фірмамиСтратегія управління іміджем фірмиУправління фінансами на фірмі
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РОЗДІЛ IV. Управління економічною та фінансовою діяльністю фірми

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Основи управління фірмою

Вивчивши матеріали глави 16, студент повинен:

знати

• систему управління фірмою;

• організаційні структури управління фірмою;

вміти

• оптимально застосовувати різні організаційні структури управління фірмою;

• оцінювати умови і наслідки прийнятих організаціонноуправленческіх рішень;

володіти

методами вдосконалення систем управління російськими фірмами;

• здатністю знаходити організаційно-управлінські рішення і готовністю нести за них відповідальність.

Система управління фірмою

Система управління фірмою є складною структурованою кібернетичної системою, організованої для досягнення цілей її функціонування і включає в себе суб'єкт (апарат) управління, з'єднаний з об'єктом управління інформаційними зв'язками (рис. 16.1). Тому успіх управлінської діяльності залежить насамперед від того, наскільки правильно вибрані і чітко сформульовані цілі функціонування.

Об'єкт управління

Система управління фірмою

Мал. 16.1. Система управління фірмою

До цілей функціонування фірми пред'являються певні вимоги:

- Узгодженість і сумісність;

- Принципова досяжність;

- Ясність для виконавців.

Це є необхідною умовою для того, щоб спроектована система управління фірмою змогла реалізувати поставлені цілі.

Відзначимо, що на кожному рівні управління фірмою виникають певні приватні цілі. Їх сукупність слід розглядати як мета певного рівня управління (подцель), підпорядковану головної мети фірми. Саме такий підхід дозволяє реалізувати головну (генеральну) ціль фірми. Прозорість зазначеного підходу досягається шляхом побудови за ієрархічним принципом, тобто побудови розподіленої за рівнями управління сукупності цілей - дерева цілей (рис. 16.2), в якому виділяються головна, або генеральна, мета фірми ("вершина дерева") і підпорядковані їй підцілі першого, другого і подальшого рівнів ("гілки дерева").

Визначення генеральної мети є завданням вищого керівництва фірми. Саме воно, аналізуючи ситуацію на ринку та враховуючи потенціал організації, повинно чітко сформулювати генеральну мету фірми і побудувати механізм стратегічного управління для її досягнення. При цьому фірмі має бути обес-

Дерево цілей

Мал. 16.2. Дерево цілей:

I - генеральна мета; II - підцілі 1-го рівня; III - підцілі 2-го рівня; IV - підцілі третій рівня

печене довгострокову конкурентну перевагу. Дуже чітко необхідність досягнення довгострокового конкурентної переваги російської економіки сформулював відомий економіст професор Є. Ясін: саме конкурентоспроможність, досягнута наполегливою працею, винахідливістю, свободою творчості, цілком годиться на роль національної ідеї як мінімум на півстоліття.

Слід зазначити, що іноді будується не просто дерево цілей, а дерево цілей і завдань (aims and tasks tree) - розгорнута, розподілена за рівнями сукупність цілей і завдань управління, які необхідні для досягнення генеральної мети.

Цілі функціонування, що стоять перед фірмою, можуть бути кількісні та якісні. Якщо кількісні цілі функціонування можна досить просто оцінити в грошовому вираженні, в часі, в тоннах, кілограмах і т.п., то оцінка якісних цілей часто буває скрутна. З цього приводу висловився А. Ейнштейн: "Що можна виміряти, то не завжди має значення, а що має значення, то не завжди можна виміряти". Визначення якісних цілей функціонування і їх пріоритету для фірми потребує, як правило, використання методу експертних оцінок. При цьому результат такої оцінки багато в чому залежить від компетентності залучених експертів.

Ось як сформульовані якісні мети функціонування теплової генеруючої електростанції ВАТ "ОГК-3", яка раніше входила до складу РАО "ЄЕС Росії": зайняти стійкі провідні позиції на ринку електроенергії та потужності в Росії; досягти економічних показників ефективності закордонних аналогів, зростання капіталізації і доходів акціонерів.

По суті кількісні цілі функціонування фірми - це конкретизація якісних цілей. Вони є певними числовими показниками їх досягнення.

Разом з тим без визначення необхідних засобів досягнення намічених цілей і оцінки можливих шляхів їх досягнення не можна вирішити проблему ефективного управління фірмою.

Вибір сучасних засобів досягнення цілей залежить від багатьох факторів. Наприклад, вибір комп'ютерних засобів автоматизації управлінської праці доцільно проводити з урахуванням як технічних, так і економічних факторів. Але якщо не визначені критерії, за якими можна судити про ефективність досягнення намічених цілей, то неможливо буде чітко організувати роботу апарату управління навіть із застосуванням сучасних комп'ютерних засобів автоматизації управлінської праці.

Необхідно підкреслити, що науковий цільовий підхід в управлінні фірмою (цільове управління) вимагає дотримання як об'єктивних економічних законів, так і комплексного врахування досвіду світового економічного розвитку. Тільки на цій основі може бути досягнута ефективність і гнучкість управління, що відповідає кібернетичному принципом оптимальності функціонування системи. Це стало особливо актуальним в умовах всесвітньої економічної кризи, яка почалася в 2008 р, хоча витоки його в Росії лежать в 90-х рр. минулого сторіччя.

Після формування цілей функціонування основне завдання полягає у створенні такої організаційної структури управління фірмою, при якій витрати на основну діяльність (впровадження інноваційних технологічних процесів, виготовлення нової продукції або надання сучасних послуг) давали б максимум ефективності при тих ресурсах (предмети і засоби праці, люди, інформація), якими вона володіє.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ в аудиторській фірмі - ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ надаваних послуг
Управління фінансовими ризиками фірми
Фінансове планування та основні показники фінансового стану фірми
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ в аудиторській фірмі - ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ надаваних послуг
Основи управління фірмою
Стратегія управління іміджем фірми
Удосконалення систем управління російськими фірмами
Стратегія управління іміджем фірми
Управління фінансами на фірмі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук