Навігація
Головна
Модулі, які взаємодіють з модулем "управління виробництвом"Модуль "управління виробництвом" і реалізовані їм завданняПроцеси заміщення у сфері виробництваМобільність бізнес-процесівУправління економічною та фінансовою діяльністю фірми
Основні завдання автоматизації бізнес-процесівОСНОВНІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ЦІННІСТЮФункції інформаційних систем управління ефективністю бізнесуОсновні функції менеджменту, бізнес-процеси і ролі в роботі менеджераОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бізнес-процес і модуль управління виробництвом на фірмі

Вивчивши матеріали глави 17, студент повинен:

знати

основні бізнес-процеси і модулі управління виробництвом на фірмі;

вміти

• орієнтуватися в інформаційних системах, що використовуються для управління фірмою;

володіти

• інформацією про розвиток інформаційних систем і технологій в управлінні фірмою.

Функції та основні бізнес- процеси управління

Фірма представляє собою господарюючий суб'єкт, організуючий свою діяльність на комерційній основі. Одним з видів діяльності фірми може бути виробництво промислової продукції. У жорстких ринкових умовах будь-яка фірма, що здійснює випуск продукції, повинна бути постійно конкурентоспроможною. Поряд з іншими інструментами підтримки конкурентоспроможності на належному рівні є система управління, що використовує в своїй діяльності сучасні методи і підходи управління виробництвом. Зокрема, таким інструментом системи управління є процесний підхід, який реалізується інтегрованими корпоративними інформаційними системами (ІКІСП). В основі створення ІКІСП використовується концепція ERP-систем: Enterprise (-wide) Resource Planning - управління підприємством чи планування ресурсів у масштабі підприємства. Призначення концепції - максимальна інтеграція інформації з усіх функцій управління для ефективного прийняття рішення. Особливістю виконання функцій управління на підприємстві є їх багаторівневий характер, рішення кожною функцією власних завдань, інформаційний зв'язок і залежність, необхідність деталізації та узагальнення інформації (рис. 17.1).

Схема взаємозв'язку функцій управління підприємством

Мал. 17.1. Схема взаємозв'язку функцій управління підприємством

На підприємстві виділяються чотири основних рівні управління: стратегічний, техніко-економічний (ТЕУ), оперативно-виробничий (ОПУ), технологічний. Рівень стратегічного управління пов'язаний з прогнозуванням розвитку підприємства. На рівні техніко-економічного управління виконується функція нормування, яка представлена конструкторської та технологічної підготовкою виробництва. На цьому ж рівні виконується техніко-економічне планування. Воно призначене для розробки планових техніко-економічних показників ефективної роботи підприємства, цехів та дільниць на періоди: рік, квартал, місяць. Функція бухгалтерського обліку та звітності цього рівня управління об'єднує різні види обліку (первинного, аналітичного і синтетичного) в єдине ціле. У бухгалтерській звітності (балансі) відображається діяльність підприємства по розділах активу і пасиву. Статистичний облік і звітність - функція, яка фіксує економічний і фінансовий стан підприємства на основі використання спеціальних методів статистики. На рівні оперативно-виробничого управління виконуються функції, необхідні для безпосереднього управління виробництвом по підприємству в цілому, цехами і ділянками на періоди: декада, доба, зміна, годину. На цьому ж рівні виконується функція оперативного обліку та звітності, яка являє собою різновид облікової функції, пов'язаної зі спостереженням за ходом виробничого процесу. Технологічне управління включає в себе функції безпосереднього управління роботою технологічних ліній. Календарне планування на цьому рівні пов'язане з визначенням вхідних і вихідних тимчасових і технічних параметрів технологічних ліній, а також управлінням процесами роботи технологічних ліній в реальному часі. Облік ситуації здійснюється в процесі постачання, безпосереднього виробництва, збуту. Функції аналізу і ухвалення рішення притаманні всім рівням управління: стратегічному, техніко-економічному, оперативно-виробничому і технологічному. Функція аналізу призначена для визначення причин і винуватців відхилень ходу виробничого процесу від запланованого. Функція прийняття рішення спрямована на усунення причин виникнення відхилень.

Об'єктивно існуючі функції при процесному підході реалізуються на основі виділення на підприємстві бізнес-процесів.

■ Під бізнес-процесом розуміється певна послідовність бізнес-операцій, яка закінчується значущим для власника бізнес-процесу чи установи результатом, тобто призводить до досягнення поставленої мети найбільш ефективним шляхом.

■ Бізнес-операція являє собою елементарну функцію (передати, обчислити, розмножити, проконтролювати), яка регламентована в часі, має початок і закінчення, характеризується наявністю відповідального за її виконання, якістю і вартістю, тобто усіма ознаками, що дозволяє оцінювати ефективність бізнес-операції і бізнес-процесу в цілому.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Сукупність бізнес-процесів підприємства представляє логічну структуру ІКІСП. При процесному підході відбувається агрегація інформації по бізнес-процесу в цілому, операції якого розподілені по відділах управління фірми (рис. 17.2).

Бізнес-процеси можуть підрозділятися на більш детальні і узагальнюватися для отримання уявлення про бізнес-системі в цілому відповідно до бізнес-логікою ІКІСП. Внутрішня закономірність явищ, притаманна методології створення ІКІСП, являє собою її бізнес-логіку. Методологія створення ІКІСП носить назву реінжинірингу бізнес-процесів (business process reengineering, BPR), який передбачає радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення корінних поліпшень управління підприємством.

Бізнес-процес, побудований за методологією реінжинірингу, наближається до деякого стандартизированному бізнес-процесу в межах специфіки масштабу і типу виробництва, виробничого процесу, рівня управління, ступеня структурованості і характеру процесів, що автоматизуються. Фахівці зі створення ІКІСП вважають, що з часом стандартизація бізнес-процесів на підприємствах досягне такого ступеня, що вони не будуть залежати від галузевої приналежності і навіть індивідуальних особливостей окремих технологічних процесів. В даний час на російських підприємствах не досягнута стандартизація бізнес-процесів - навпаки, спостерігається висока ступінь їх різноманітності. Однак для орієнтації в цих умовах

Схема функціонування ІКІСП при процесному підході

Мал. 17.2. Схема функціонування ІКІСП при процесному підході

можна виділити ряд основних бізнес-процесів, характерних для будь-якого підприємства. До цих бізнес-процесів відносяться: управління виробництвом, управління логістикою, управління трудовими ресурсами, управління фінансовими ресурсами. Перераховані укрупнені бізнес-процеси поділяються більш детальні. Бізнес-процес управління виробництвом включає в себе: прогнозування розвитку підприємства, управління технічною підготовкою виробництва (конструкторської та технологічної), техніко-економічне управління, оперативно-виробниче управління, технологічне управління. Бізнес-процес управління логістикою розглядає управління збутом продукції, управління виробничою логістикою, управління постачанням. Бізнес-процес управління трудовими ресурсами спрямований на вирішення питань ефективного управління персоналом. Ці питання пов'язані з необхідністю відповідності персоналу по кваліфікації і кількості вимогам виробництва, управлінням робочим часом і фондом заробітної плати, а також оцінкою діяльності персоналу в цілому. Бізнес-процес управління фінансовими ресурсами покликаний контролювати, оцінювати та регулювати фінансово-економічні процеси підприємства і підрозділяється на бізнес-процеси управління джерелами формування фінансових ресурсів, управління використанням фінансових ресурсів та оцінки діяльності підприємства в цілому.

Бізнес-процеси реалізуються в ІКІСП у вигляді відповідних їм модулів. Кожен модуль являє собою частину єдиного програмного продукту, який може розглядатися як модуль 1-го рівня по забезпеченню вирішення завдань управління підприємством у цілому. Модуль "управління виробництвом" представляється у зв'язку з цим в якості модуля 2-го рівня.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Модулі, які взаємодіють з модулем "управління виробництвом"
Модуль "управління виробництвом" і реалізовані їм завдання
Процеси заміщення у сфері виробництва
Мобільність бізнес-процесів
Управління економічною та фінансовою діяльністю фірми
Основні завдання автоматизації бізнес-процесів
ОСНОВНІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ЦІННІСТЮ
Функції інформаційних систем управління ефективністю бізнесу
Основні функції менеджменту, бізнес-процеси і ролі в роботі менеджера
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук