Навігація
Головна
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІОсновні законодавчі акти в галузі забезпечення безпеки життєдіяльностіОсновні законодавчі акти в галузі забезпечення безпеки життєдіяльностіЗаконодавчі та правові акти у галузі безпеки життєдіяльностіМіжнародне співробітництво в галузі безпеки життєдіяльностіПропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази в галузі безпеки...Загальні питання забезпечення безпеки життєдіяльностіСтруктурні рівні безпеки життєдіяльностіПонятійний апарат педагогікиПонятійно-категоріальний апарат політичної науки
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Понятійно-термінологічний апарат в галузі безпеки життєдіяльності

Період кінця XX - початку XXI століття ознаменований цілим рядом подій глобального значення, далеко виходять за рамки окремої країни або регіону. У зв'язку з цим виникла нагальна потреба у розширенні та доповненні існуючих концепцій поняття "безпека життєдіяльності".

Традиційно під життєдіяльністю розуміється спосіб існування або діяльності людини. Більш широке трактування зазначеного терміна увазі не тільки існування і діяльність самої людини, а й активний прояв життєвих властивостей усього навколишнього біологічного світу. Зазначені області життєдіяльності завдяки видатному російському природодослідникові і мислителю

В. І. Вернадському (1863-1945) позначаються відповідно як "ноосфера" і "біосфера". При цьому під "біосферою" розуміється "живе" речовина (сукупність всіх форм життя), що організує в процесі своєї життєдіяльності земну географічну оболонку. У свою чергу географічна оболонка, що включає в себе крім біосфери так зване кісткове неживе речовина у вигляді атмосфери, гідросфери і верхнього шару літосфери, постійно відчуває з боку біосфери багатофакторне вплив, провідне з часом до істотних змін всіх перерахованих компонентів вигляду нашої землі. Надалі, як вказував В. І. Вернадський, біосфера поступово стає основою для утворення так званої ноосфери, під якою розуміється узагальнений результат розумної діяльності всієї людської цивілізації.

Таким чином, враховуючи викладене, поняття "життєдіяльність" можна визначити як форми активного існування людини і пов'язаної з ним ієрархії системних рівнів навколишнього біологічного світу. Розташовуючи основні системні рівні життєдіяльності за ступенем їх зростаючого узагальнення, отримуємо наступну ієрархічну послідовність: людина - суспільство - техносфера - екологічна система - людство - біосфера - ноосфера.

У представленій послідовності системних рівнів життєдіяльності екологічна система спільно з техносферою і суспільством утворюють середовище проживання людини, яка і є основною структурою, визначальною ефективність і безпеку його життєдіяльності. З урахуванням цього особливістю виділених системних рівнів життєдіяльності є можливість їх умовного об'єднання в дві основні групи: локальну систему життєдіяльності (людина і її середовище проживання - суспільство, техносфера, екологічна система) і глобальну загальну систему життєдіяльності (людство, біосфера, ноосфера).

Реальним пріоритетом в існуванні кожної окремої людини або групи людей є все ж локальна система життєдіяльності, яка включає в себе найближчим техногенне, природне і соціальне оточення людини. Вона є основним об'єктом досліджень з позицій безпеки життєдіяльності.

З точки зору стану існування системи безпека - це стан об'єктів, при якому з достатньою ймовірністю виключено прояв по відношенню до них різних загроз і небезпек.

З точки зору ступеня стійкості системи безпека - це динамічна рівновага, що забезпечує підтримку важливих для існування системи параметрів у допустимих межах норми.

З погляду впливів на об'єкти системи безпека - це неперевищення допустимих значень зовнішнього впливу на об'єкти захисту потоків речовини, енергії та інформації.

Безпека - це стан ефективної захищеності системи взаємопов'язаних структурних рівнів особистості, суспільства, держави і міжнародного світового співтовариства від сукупності факторів, що створюють небезпеку або загрозу самому існуванню, інтересам і можливості розвитку цієї системи.

Використовуваний у визначенні безпеки термін "ефективна захищеність" покликаний підкреслити, що ефективний характер безпеки будь-яких об'єктів припускає не тільки їх всебічний захист, а й проведення по відношенню до них при необхідності легітимних превентивних заходів щодо зменшення самого рівня загрози (небезпеки).

Необхідною умовою правомірності проведення такого роду превентивних заходів є їх легітимний характер. В іншому випадку незаконні превентивні заходи з ефективного захисту об'єктів безпеки самі ризикують перетворитися на додаткове джерело загрози (небезпеки).

Таким чином, структурні рівні безпеки виділених об'єктів включають декілька структурних рівнів:

1) безпека людини, захищеність життєдіяльності та здоров'я кожної окремої особистості від різного роду загроз природного, техногенного чи соціального характеру;

2) безпека суспільства, захищеність життєдіяльності та здоров'я окремих груп населення від різного роду загроз;

3) безпека міжнародного, світового співтовариства;

4) безпека держави, захищеність його незалежності, територіальної цілісності.

Поняття "безпека життєдіяльності" є досить багатоплановим і позначає в тому числі і науку про безпечну взаємодію людини з техносферою, а в більш широкому сенсі - з середовищем існування. З урахуванням викладеного можна зробити висновок, що загальна мета безпеки життєдіяльності полягає в забезпеченні ефективної захищеності прийнятних умов існування людини і його довкілля від перевищення допустимого впливу негативних факторів на всіх структурних рівнях безпеки.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Системні рівні життєдіяльності та структурні рівні безпеки утворюють деякий простір життєдіяльності, в якому можна виділити області локальної та глобальної безпеки.

В основі будь-яких систем безпеки в кінцевому рахунку знаходяться особиста і колективна (громадська) безпека людини, які входять в область локальної безпеки життєдіяльності та складають базовий сенс поняття "безпека життєдіяльності", що визначається як безпечне взаємодія людини з середовищем існування, або ефективна захищеність умов життя людини в середовищі проживання, його життєвих інтересів і самого існування від перевищення рівня впливу негативних факторів (небезпек, загроз) соціального, техногенного або природного характеру.

Системи особистої та колективної (суспільної) безпеки людини включають в себе такі основні види безпеки життєдіяльності:

• безпеку здоров'я, під якою розуміють соматичну (тілесну) норму стану людини;

• психологічну безпеку, яка припускає внутрішню врівноваженість людини, адекватність його реакції на зовнішні впливи;

• соціальну безпеку, до якої відноситься необхідність всілякої підтримки найбільш вразливих у соціальному відношенні категорій населення (пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей, сиріт);

• антикримінальну безпеку (шахрайство, злодійство, грабіж);

• антинаркотичну безпека;

• техногенну безпеку (виробнича, побутова);

• транспортну безпеку;

• протипожежну безпеку;

• природну та екологічну безпеку (повені, цунамі, урагани,

• землетрусу);

• біологічну безпеку;

• фінансову безпеку;

• безпеку підприємництва.

Основними суб'єктами забезпечення зазначених видів безпеки з боку держави та самого суспільства виступають органи внутрішніх справ, охорони здоров'я і соціального розвитку, ГИБДД і т. Д.

Наступним рівнем безпеки є система державної безпеки, до складу якої входять такі основні види:

• безпеку конституційного ладу держави;

• безпеку державних органів влади і управління;

• безпеку цілісності і суверенітету країни;

• антитерористична безпека;

• безпеку національної економіки;

• інформаційна безпека;

• безпеку національної культури;

• демографічна безпеку.

В якості суб'єктів забезпечення зазначених видів безпеки в нашій країні виступають Рада Безпеки при Президентові Російської Федерації, комітет з безпеки Ради Федерації і Державної Думи, Федеральна служба безпеки Російської Федерації та інші структури.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Основні законодавчі акти в галузі забезпечення безпеки життєдіяльності
Основні законодавчі акти в галузі забезпечення безпеки життєдіяльності
Законодавчі та правові акти у галузі безпеки життєдіяльності
Міжнародне співробітництво в галузі безпеки життєдіяльності
Пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази в галузі безпеки життєдіяльності
Загальні питання забезпечення безпеки життєдіяльності
Структурні рівні безпеки життєдіяльності
Понятійний апарат педагогіки
Понятійно-категоріальний апарат політичної науки
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук