Навігація
Головна
БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХБЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХКласифікація надзвичайних ситуацій соціального характеру за різними...НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ЗАХИСТ ВІД НИХБЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХЗаходи щодо забезпечення безпеки при надзвичайних ситуаціях...Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і...НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУМожливі небезпеки та надзвичайні ситуації в мегаполісахНадзвичайні ситуації соціального характеру
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні напрямки в організації безпеки при надзвичайних ситуаціях соціального характеру

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Відповідно до чинного законодавства функції безпеки, у тому числі і в соціальній сфері, покладені на виконавчі та законодавчі органи влади всіх рівнів.

Виходячи з цього, територіальні органи федеральних органів та органів суб'єкта виконавчої влади РФ вирішують завдання комплексної безпеки в відповідності зі своїм призначенням на основі існуючої законодавчої бази, а також визначають напрями, шляхи і способи підвищення безпеки особистості і населення на певній території в цілому.

Ці органи вживають заходів для вдосконалення і розвитку нормативної правової, методичної бази, що регулює діяльність у галузі безпеки, у тому числі і в соціальній сфері. Також ними створюються, вдосконалюються і задіюються економічні, правові, адміністративні та інші механізми, що забезпечують діяльність в галузі безпеки, забезпечується керівництво і координація діяльності підвідомчих органів, сил і засобів у галузі безпеки.

З метою підготовки сил і засобів до забезпечення безпеки затверджуються обсяги асигнувань та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для реалізації заходів безпеки, попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту населення і економіки населених пунктів. Вживаються необхідні заходи щодо надання допомоги постраждалим, забезпечення життєдіяльності населення при виникненні надзвичайних ситуацій. Встановлюються санкції, штрафи та інші види відповідальності громадян, посадових осіб, підприємств, організацій та установ за порушення законодавства в галузі безпеки.

Крім цього організується і координується діяльність спеціальних органів управління з метою забезпечення комплексної безпеки - у тому числі координація роботи Антитерористичної і антинаркотичної комісій, а також Комісії з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної, інформаційної безпеки тощо. Надається допомога у проведенні зазначених заходів на інших об'єктах, розташованих на території населених пунктів незалежно від їх відомчої належності та організаційно-правової форми. Організовується робота з розробки, затвердження та реалізації цільових і науково-технічних програм в галузі безпеки, а також вживаються заходи щодо підвищення безпеки населення та економіки окремих територій і населених пунктів у процесі розробки та реалізації проектів і програм, спрямованих на вирішення економічних і соціальних проблем.

При виникненні надзвичайних ситуацій і пожеж державними і муніципальними органами здійснюється управління силами і засобами безпеки, створюються резерви фінансових і матеріальних ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій. Організується і забезпечується підготовка органів управління, сил і засобів системи комплексного забезпечення безпеки, координується і направляється робота територіальних підрозділів спеціальних служб та інспекцій в області безпеки.

У межах своєї компетенції ними розробляються нормативні акти з питань безпеки, забезпечується розробка та реалізація заходів щодо зміцнення безпеки на підвідомчих підприємствах і установах, а також організація та проведення робіт з ліквідації небезпек і надзвичайних ситуацій на підвідомчих об'єктах.

Адміністрація організації (підприємства, установи) різної форми власності та відомчої належності забезпечує безпечне функціонування об'єкта, планує і здійснює необхідні заходи щодо захисту працівників і співробітників від наявних ризиків і загроз; в обов'язковому порядку розробляє, погоджує та затверджує паспорт безпеки та антитерористичної захищеності організації (підприємства, установи).

Керівник організує розробку, створення і забезпечує функціонування систем забезпечення безпеки організації, у тому числі фізичної охорони, забезпечення встановленого режиму, інженерно-технічних систем безпеки, систем зв'язку, аварійної та тривожної сигналізації, систем контролю за штатним протіканням технологічних процесів, протипожежною безпекою та ін. Крім цього на керівника покладаються обов'язки по створенню, підготовки й підтримці в готовності до застосування сил і засобів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, навчання працівників організації способам захисту і діям при виникненні надзвичайних ситуацій, а також проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

В організаціях, в яких розташовані потенційно небезпечні об'єкти, розробляються і реалізуються програми безпеки на всіх етапах створення, експлуатації та зняття з експлуатації об'єктів, а також розробляються і реалізуються заходи щодо запобігання надзвичайних ситуацій і зниження їх негативних наслідків для персоналу, населення та навколишнього природного середовища . Вживаються заходи з підтримки на належному рівні кваліфікації працюючого персоналу, здійснюється підбір і підготовка особового складу аварійно-рятувальних служб та формувань.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Найбільш складними і небезпечними за своїм характером надзвичайними ситуаціями соціального характеру є терористичні акти.

Розглянемо основні напрями діяльності органів державної і муніципальної влади щодо забезпечення безпеки при підготовці та при виникненні надзвичайної ситуації даного виду.

Це робота полягає в наступному:

• виявлення та усунення причин і умов, сприяють здійсненню терористичної діяльності, а також ідеологічне, інформаційне, адміністративне та організаційне протидія тероризму;

• створення та розвиток системи антитерористичної діяльності окремого регіону і населеного пункту, а також проведення на всіх рівнях інформаційного та виховного впливу на населення, окремі його групи, що є об'єктом екстремістської пропаганди терористичних та інших екстремістських структур;

• залучення необхідних сил і засобів для здійснення правового, інформаційного, адміністративного та оперативного протидії виникненню і діяльності терористичних груп і організацій, а також розробка і вживання заходів з припинення проникнення в регіон (населений пункт) терористів і терористичних груп, ввезення засобів терористичної діяльності (боєприпасів , вибухових речовин, небезпечних хімічних речовин та ін.);

• підготовка населення, працівників підприємств, установ та організацій до раціональних дій в умовах виникнення терористичної загрози і вчинення терористичного акту, а також проведення комплексу спеціальних заходів з антитерористичної захисту потенційно небезпечних та особливо важливих об'єктів. Особливу увагу в цих умовах приділяється організаціям з масовим перебуванням людей (установи охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, культури, спорту та ін.).

При безпосередній загрозі або при виникненні НС антитерористичної спрямованості органи державної і муніципальної влади у взаємодії зі спеціальними службами здійснюють управління на період ліквідації загрози терористичного акту, його вчинення та ліквідації наслідків.

Таким чином, практика свідчить про високий ступінь складності взаємодії людини з різними компонентами його соціального оточення. Їхня взаємна безпеку неможлива без профілактики небезпек і загроз, а також готовності всіх складових системи "людина - соціальне середовище" до дій в небезпечних ситуаціях. Найбільш значну роль відіграє підготовка людини як об'єкта і суб'єкта забезпечення безпеки, що дозволяє йому адекватно діяти в небезпечних ситуаціях. Ця підготовка повинна мати різну спрямованість - інформаційну, юридичну, психологічну та силову, а також включати моделювання поведінки людей в конкретній небезпечної ситуації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Класифікація надзвичайних ситуацій соціального характеру за різними ознаками
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ЗАХИСТ ВІД НИХ
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Заходи щодо забезпечення безпеки при надзвичайних ситуаціях техногенного характеру
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
Можливі небезпеки та надзвичайні ситуації в мегаполісах
Надзвичайні ситуації соціального характеру
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук