Навігація
Головна
МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У Митному союзі і РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇЦивільний кодекс російської федераціїДжерела митного права Митного союзу і Російської ФедераціїЦивільний кодекс російської федераціїПро деякі питання, що виникли в судовій практиці при застосуванні...Митний кодекс Митного союзуЗагальна характеристика і поняття митних союзівПорядок і процедури переміщення товарів і транспортних засобів через...Поняття та основні елементи основ правового становища людини в...Податковий кодекс - основний податковий закон Російської Федерації
 
Головна arrow Економіка arrow Митна справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У курсі "Митна справа" розкриваються всі категорії і поняття митного законодавства РФ, основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон, зміст всіх митних процедур і митних режимів, які застосовуються в Російській Федерації, система митних платежів.

Мета курсу лекцій - надати допомогу в поглибленні та систематизації знань у галузі митної справи та митних платежів.

Курс ґрунтується на знанні дисциплін "Основи економічної теорії (політичної економії)", "Фінанси", "Фінансове право", "Бухгалтерський облік", "Цивільне законодавство Російської Федерації", "Правові основи підприємницької діяльності". Він тісно пов'язаний з дисциплінами "Податки та оподаткування", "Грошовий обіг і кредит", "Міжнародні економічні відносини".

Успішне оволодіння даної дисципліною дозволить застосувати отримані знання в практиці фінансової роботи.

Курс лекцій підготовлений у повній відповідності з навчальною програмою з даної дисципліни і призначений як в якості основного для вищих навчальних закладів (факультетів), що спеціалізуються на підготовці фахівців у сфері державних фінансів та оподаткування.

Матеріалом послужили Митний кодекс митного союзу, чинні акти законодавства РФ, укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, нормативні правові акти Федеральної митної служби, Мінфіну Росії, Федеральної податкової служби станом на 1 грудня 2010 Були використані також публікації в російській і зарубіжній спеціальній літературі та періодичних виданнях.

Основні положення та поняття митного кодексу митного союзу та митного кодексу Російської Федерації

1. Митне регулювання в митному союзі в рамках Євразійського економічного співтовариства (ст. 1 МК МС) - правове регулювання відносин, пов'язаних з переміщенням товарів через митний кордон митного союзу, їх перевезенням по єдиної митної території митного союзу під митним контролем, тимчасовим зберіганням, митним декларуванням, випуском і використанням відповідно до митними процедурами, проведенням митного контролю, сплатою митних платежів, а також владних відносин між митними органами та особами, що реалізують права володіння, користування і розпорядження зазначеними товарами. Митне регулювання в митному союзі здійснюється відповідно до митного законодавства митного союзу, а в частині, не врегульованій таким законодавством, до встановлення відповідних правовідносин на рівні митного законодавства митного союзу, - відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

До 1 липня 2010 г. (до початку застосування на території РФ Договору про Митний кодекс митного союзу, прийнятого рішенням Міждержавної Ради Євразійського економічного співтовариства на рівні глав держав від 27.11.2009 № 17) відповідно до Конституції митне регулювання перебувало у віданні Російської Федерації і полягало у встановленні порядку і правил, при дотриманні яких особи реалізують право на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон РФ (далі також - митна кордон). Митне регулювання здійснювалося відповідно до митного законодавства РФ і законодавства РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Основними функціями митного регулювання є протекціоністська і фіскальна. Протекціоністська функція митного регулювання полягає у створенні сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва та внутрішнього ринку. Митне регулювання покликане захистити національну економіку від несприятливого впливу іноземної конкуренції. Заходи щодо захисту російської економіки від несприятливого впливу зовнішніх факторів служать забезпеченню економічної безпеки Росії, під якою розуміється стан економіки, яке гарантуватиме достатній рівень соціального, політичного і оборонного існування й розвитку Російської Федерації, невразливість і незалежність її економічних інтересів стосовно можливим зовнішнім і внутрішнім загрозам і впливам. За допомогою митного регулювання вирішується завдання по раціоналізації товарної структури російського імпорту. Митне регулювання використовується для підтримки раціонального співвідношення вивезення і ввезення товарів. Митним регулюванням забезпечується захист прав і свобод людини та громадських інтересів, захист громадського порядку, моральності населення, життя і здоров'я людини, тварин і рослин, охорони навколишнього середовища, захист художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн, захист права власності, у тому числі на об'єкти інтелектуальної власності, захист інтересів російських споживачів ввезених товарів.

Митне регулювання виконує фіскальну функцію. Митні платежі (мита, ПДВ, акцизи, митні збори та ін.) Є одним з основних джерел формування доходів федерального бюджету.

Митна справа являє собою сукупність методів і засобів забезпечення дотримання заходів митно-тарифного регулювання та заборон та обмежень, встановлених відповідно до законодавства РФ про ГРВД, пов'язаних з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Загальне керівництво митною справою здійснює Уряд РФ. ФМС Росії (федеральний орган виконавчої влади, уповноважений в галузі ТД) відповідно до законодавства РФ здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання в галузі ТД і забезпечує безпосередню реалізацію в митних цілях завдань в галузі ТД, а також однакове застосування митного законодавства РФ всіма митними органами на території РФ.

Мінфін Росії (федеральний орган виконавчої влади, уповноважений в галузі фінансів) відповідно до законодавства РФ здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері митних платежів та визначення митної вартості товарів.

З метою інтеграції економіки України у світову економіку Російська Федерація відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права бере участь у міжнародних договорах про митні союзи та зони вільної торгівлі, заснованих на встановленні єдиної митної території без застосування заходів митно-тарифного і нетарифного регулювання торгівлі між країнами - учасницями цих союзів і країнами - учасницями діяльності, здійснюваної в зонах вільної торгівлі. При цьому у країн - учасниць митних союзів встановлюється єдиний митний тариф щодо торгівлі з третіми країнами, а у країн - учасниць діяльності, здійснюваної в зонах вільної торгівлі, зберігаються національні митні тарифи щодо торгівлі з третіми країнами.

2. Поняття "митна територія" і "митна кордон" є ключовими в митному законодавстві. З їх допомогою визначається об'єкт митно-правового регулювання - митні відносини, тобто відносини, що виникають у зв'язку з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон. Ці поняття визначають територіальні межі дії митного законодавства РФ.

Єдину митну територію митного союзу (ст. 2 МК МС) складають території Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації, а також знаходяться за межами територій держав - членів митного союзу штучні острови, установки, споруди та інші об'єкти, щодо яких держави - члени митного союзу володіють виняткову юрисдикцію. Межі митної території митного союзу є митним кордоном митного союзу. Відповідно до міжнародних договорів держав - членів митного союзу митним кордоном можуть з'являтися межі окремих територій, що знаходяться на територіях держав - членів митного союзу.

Територія РФ становить єдину митну територію РФ. Митна територія РФ також включає в себе знаходяться у виключній економічній зоні РФ і на континентальному шельфі РФ штучні острови, установки і споруди, над якими Російська Федерація здійснює юрисдикцію відповідно до законодавства РФ.

На території РФ можуть перебувати створені у відповідності з федеральними законами особливі економічні зони, які є частиною митної території РФ. Товари, поміщені на території ОЕЗ, розглядаються як знаходяться поза митної території РФ для цілей застосування митних зборів, податків, а також заборон та обмежень економічного характеру, встановлених законодавством РФ про ГРВД, за винятком випадків, визначених ТК і іншими федеральними законами.

Митним кордоном є межі:

- Митної території РФ;

- Територій, що знаходяться у виключній економічній зоні РФ і на континентальному шельфі РФ штучних островів, установок і споруд, над якими Російська

Федерація здійснює юрисдикцію відповідно до законодавства РФ;

- Територій особливих економічних зон.

Митний кордон збігається з Державною кордоном РФ, за винятком:

меж територій, що знаходяться у виключній економічній зоні РФ і на континентальному шельфі РФ штучних островів, установок і споруд, над якими Російська Федерація здійснює юрисдикцію відповідно до законодавства РФ;

меж територій особливих економічних зон.

3. Митне законодавство митного союзу (ст. 3 МК МС) включає:

1) Митний кодекс митного союзу;

2) міжнародні договори держав - членів митного союзу, що регулюють митні правовідносини в митному союзі;

3) рішення Комісії митного союзу, що регулюють митні правовідносини в митному союзі, що приймаються відповідно до ТК ТЗ та міжнародними договорами держав - членів митного союзу.

ТЗ ТЗ діє на митній території митного союзу. Якщо відповідно до митного законодавства митного союзу митне регулювання в митному союзі здійснюється відповідно до законодавства держави - члена митного союзу, таке законодавство діє на території цієї держави - члена митного союзу.

При переміщенні товарів через митний кордон з порушеннями вимог, встановлених митним законодавством митного союзу, застосовуються митне законодавство митного союзу, заходи митно-тарифного регулювання, заборони та обмеження, законодавчі акти держав - членів митного союзу у сфері оподаткування, що діють на день фактичного перетину товарами митного кордону, якщо інше не встановлено ТК ТЗ і (або) у відповідності з міжнародними договорами держав - членів митного союзу.

Митне законодавство РФ регулює відносини в області ТД, у тому числі відносини:

- Щодо встановлення порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон;

- Виникають у процесі митного оформлення і митного контролю, оскарження актів, дій (бездіяльності) митних органів та їх посадових осіб;

- Щодо встановлення та застосування митних режимів;

- Щодо встановлення, запровадження і стягування митних платежів.

Порядок фактичного перетину товарами і транспортними засобами митного кордону в місцях її збігу з Державною кордоном РФ регулюється законодавством РФ про Державну кордоні РФ, а в частині, не врегульованій цим законодавством, - митним законодавством РФ.

При регулюванні відносин по встановленню, запровадження і стягування митних платежів митне законодавство РФ застосовується в частині, не врегульованій законодавством РФ про податки і збори.

Митне законодавство РФ складається з ТК та прийнятих відповідно до нього інших федеральних законів (далі - акти митного законодавства). Митний кодекс РФ від 28.05.2003 №61-ФЗ набув чинності з 1 січня 2004 року і діє із змінами, внесеними федеральними законами. Згідно ст. 438 ТК був визнаний таким, що втратив силу з 1 січня 2004 р Митний кодекс РФ 1993 р, за винятком гл. 12, яка втрачає чинність з дня набрання чинності федерального закону, що регулює правовідносини щодо встановлення та застосування митного режиму вільної митної зони (вільного складу).

Відносини в області ТД, а також відносини по встановленню і застосуванню митних режимів, встановленню, запровадження і стягування митних платежів можуть регулюватися також указами Президента РФ. На підставі та на виконання актів митного законодавства, указів Президента РФ Уряд РФ видає постанови і розпорядження в області ТД. Акти митного законодавства, укази Президента РФ і постанови і розпорядження Уряду РФ (далі - інші правові акти РФ) застосовуються до відносин, які виникли після введення їх в дію, і не мають зворотної сили, за винятком випадків, коли зазначені акти прямо передбачають це, а також коли це передбачено федеральними законами чи міжнародними договорами РФ.

Акти митного законодавства та інші правові акти РФ, що поліпшують становище осіб, мають зворотну силу, якщо прямо передбачають це. В інших випадках акти митного законодавства та інші правові акти РФ можуть мати зворотну силу, якщо це передбачено федеральними законами чи міжнародними договорами РФ. Акти митного законодавства набирають чинності не раніше ніж після закінчення одного місяця з дня їх офіційного опублікування.

4. У випадках, прямо передбачених актами митного законодавства та іншими правовими актами РФ, ФМС Росії і Мінфіну Росії в межах своєї компетенції видають правові акти у галузі ТД. Нормативні правові акти ФМС Росії і Мінфіну Росії підлягають державній реєстрації та офіційному опублікуванню у порядку, встановленому для державної реєстрації та офіційного опублікування нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади.

Нормативні правові акти ФМС Росії і Мінфіну Росії набирають чинності не раніше ніж після закінчення 10 днів після дня їх офіційного опублікування, за винятком випадків, якщо:

- Відповідні положення актів митного законодавства та інших правових актів РФ, на підставі та на виконання яких видаються нормативні правові акти ФМС Росії і Мінфіну Росії, вводяться в дію в більш короткі терміни;

- Нормативні правові акти ФМС Росії і Мінфіну Росії встановлюють більш пільговий порядок, ніж чинний. У зазначеному випадку такі акти можуть вступати в силу в більш короткі терміни або мати зворотну силу;

- ТК встановлено спеціальний порядок набуття чинності нормативних правових актів ФМС Росії і Мінфіну Росії.

Нормативні правові акти ФМС Росії і Мінфіну Росії, що зачіпають права і законні інтереси осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, можуть бути оскаржені до арбітражного суду відповідно до законодавства РФ про судочинство в арбітражних судах.

5. Положення актів митного законодавства, нормативних правових актів у галузі ТД повинні бути сформульовані таким чином, щоб кожна особа точно знало, які у нього є права та обов'язки, а також які дії, коли і в якому порядку слід здійснювати при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон. Положення правових актів ФМС Росії і Мінфіну Росії не можуть суперечити положенням актів митного законодавства та інших правових актів РФ або встановлювати вимоги, заборони та обмеження, не передбачені актами митного законодавства та іншими правовими актами РФ. Нормативний правовий акт в області ТД визнається не відповідним ТК, якщо такий акт:

1) виданий органом, не мають відповідно до ТК права видавати подібного роду акти, або виданий з порушенням встановленого порядку видання таких актів;

2) скасовує або обмежує права осіб щодо товарів і транспортних засобів або повноваження митних органів, встановлені ТК;

3) змінює встановлені ТК підстави, умови, послідовність чи порядок дій учасників відносин, регульованих митним законодавством РФ, інших осіб, обов'язки яких встановлені ТК;

4) змінює зміст понять, визначених у ТК, або якщо ці поняття використовуються в іншому значенні, ніж у ТК.

Нормативні правові акти митного законодавства, нормативні правові акти у галузі ТД визнаються не відповідними ТК при наявності хоча б одного з вищевказаних обставин. Визнання нормативного правового акту не відповідним ТК здійснюється в судовому порядку.

Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за порушення митних правил, якщо це порушення викликане неясністю правових норм, що містяться в нормативних правових актах в області ТД

Держава відшкодовує збитки, завдані особам внаслідок несвоєчасного прийняття, введення в дію та опублікування нормативних правових актів, прийняття яких передбачено ТК, а також внаслідок недостовірності інформації, наданої митними органами, за рахунок казни РФ в порядку, передбаченому законодавством РФ.

6. У ТД застосовуються заходи митно-тарифного регулювання та заборони та обмеження, встановлені відповідно до законодавства РФ про ГРВД, а також акти законодавства РФ про податки і збори, що діють на день прийняття митної декларації, якщо не встановлено інше.

Основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, повноваження РФ і суб'єктів РФ в області зовнішньоторговельної діяльності з метою забезпечення сприятливих умов для зовнішньоторговельної діяльності, а також захисту економічних і політичних інтересів Російської Федерації визначає Федеральний закон від 08.12.2003 № 164-ФЗ "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності ".

У митній справі зазначені акти законодавства РФ застосовуються станом на день прийняття митним органом митної декларації. В окремих випадках законодавець може передбачити інший порядок застосування актів законодавства про ГРВД і законодавства РФ про податки і збори.

7. Федеральний закон від 15.07.1995 № 101-ФЗ "Про міжнародні договори Російської Федерації" визначає порядок укладення, виконання та припинення міжнародних договорів РФ. Норми, що регулюють митні відносини у сфері ТД, можуть міститися як у спеціальних митних конвенціях, так і в різних договорах і угодах, предмет яких лише побічно стосується митних питань.

МК МС є додатком до Договору про Митний кодекс митного союзу, прийнятому рішенням Міждержавної Ради Євразійського економічного співтовариства (найвищого органу митного союзу) на рівні глав держав від 27.11.2009 № 17. Відповідно до рішення Міждержавної Ради Євразійського економічного співтовариства від 05.07.2010 № 48 "Про хід реалізації другого етапу формування митного союзу в рамках ЄврАзЕС" Договір про ТК ТЗ від 05.07.2010 набрав чинності з урахуванням тимчасових вилучень, встановлених Протоколом про окремі тимчасових вилучення з режиму функціонування єдиної митної території митного союзу від 05.07.2010, з 01.07 .2010 - щодо Росії та Казахстану, а з 06.07.2010 - щодо Росії, Білорусії, Казахстану. Зміни, внесені Протоколом від 16.04.2010, набули чинності з дати набрання чинності зазначеного Договору.

Окремі норми можуть міститися не тільки в двосторонніх договорах, а й у багатосторонніх угодах (конвенціях). Так, Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961 передбачає звільнення від митних платежів предметів, що ввозяться дипломатами та членами їх сімей для особистого користування. Російська Федерація бере участь у ряді багатосторонніх митних конвенцій, таких як Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (міжнародних дорожніх перевезень) від 14.11.1975; Митна конвенція про карнет АТА для тимчасового ввезення товарів від 06.12.1961; Стамбульська конвенція про тимчасове ввезення від 26.06.1990. Понад 50 багатосторонніх договорів і угод по ТД за участю Росії укладено в рамках СНД. Росія бере участь більш ніж в 90 двосторонніх угодах з митних питань.

Якщо міжнародним договором РФ встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ТК, застосовуються правила міжнародного договору РФ.

8. Визначення дня початку і дня закінчення встановлених ТК строків, визначених періодом часу, або дня настання події проводиться в порядку, передбаченому ТК. Якщо ТК не встановлений спеціальний порядок обчислення строків, для визначення дня початку і дня закінчення строків у митній справі застосовуються правила, встановлені ЦК, з урахуванням положень п. 3 ст. 129 ТК (з продовження терміну подання митної декларації).

9. Будь-яка інформація, отримана митними органами відповідно до актів митного законодавства, іншими правовими актами РФ, правовими актами ФМС Росії, може використовуватися виключно в митних цілях.

Митні органи, їх посадові особи, інші особи, які отримали доступ до такої інформації в силу закону або договору, не вправі розголошувати, використовувати в особистих цілях або передавати третім особам, у тому числі державним органам, інформацію, що становить державну, комерційну, банківську, податкову або іншу охоронювану законом таємницю та іншу конфіденційну інформацію, за винятком випадків, встановлених ТК і іншими федеральними законами.

10. Статтею 4 МК МС введені наступні основні терміни, використовувані в Кодексі:

1) аварія - шкідливе за своїми наслідками подія технічного, технологічного або іншого характеру, що відбулося з транспортними засобами і (або) іншими товарами, що перебувають під митним контролем, що спричинило за собою не передбачені ТЗ ТЗ їх кількісні і (або) якісні зміни, які не викликані навмисними діями власника і (або) особи, у володінні якого товари перебували на момент таких змін, за винятком природних змін при нормальних умовах транспортування, зберігання та використання (експлуатації), а також надзвичайних і невідворотних за цих умов обставин (непереборної сили);

2) адміністративні правопорушення та злочини - адміністративні правопорушення, за якими відповідно до законодавства держав - членів митного союзу митні органи ведуть адміністративний процес (здійснюють виробництво), і злочини, провадження в яких віднесено до відання митних органів відповідно до законодавства держав - членів митного союзу;

3) ввезення товарів на митну територію митного союзу - вчинення дій, пов'язаних з перетином митного кордону, в результаті яких товари прибутку на митну територію митного союзу будь-яким способом, включаючи пересилання в міжнародних поштових відправленнях, використання трубопровідного транспорту та ліній електропередачі, до їх випуску митними органами;

4) вивезення товарів з митної території митного союзу - вчинення дій, спрямованих на вивезення товарів з митної території митного союзу будь-яким способом, включаючи пересилання в міжнародних поштових відправленнях, використання трубопровідного транспорту та ліній електропередачі, до фактичного перетину митного кордону;

5) випуск товарів - дія митних органів, що дозволяє зацікавленим особам використовувати товари відповідно до умов заявленої митної процедури або відповідно до умов, встановлених для окремих категорій товарів, що не підлягають відповідно до ТК ТЗ приміщенню під митні процедури;

6) декларант - особа, яка декларує товари або від імені якого декларуються товари;

7) зацікавлені особи - особи, інтереси яких щодо товарів зачіпаються рішеннями, діями (бездіяльністю) митних органів безпосередньо і індивідуально;

8) заборони та обмеження - комплекс заходів, що застосовуються щодо товарів, що переміщуються через митний кордон, що включає заходи нетарифного регулювання, заходи, що зачіпають зовнішню торгівлю товарами й вводяться виходячи з національних інтересів, особливі види заборон і обмежень зовнішньої торгівлі товарами, заходи експортного контролю, в тому числі у відношенні продукції військового призначення, технічного регулювання, а також санітарно-епідеміологічні, ветеринарні, карантинні, фітосанітарні і радіаційні вимоги, які встановлені міжнародними договорами держав - членів митного союзу, рішеннями Комісії митного союзу і нормативними правовими актами держав - членів митного союзу , виданими відповідно до міжнародних договорів держав - членів митного союзу;

9) іноземна особа - особа, яка не є особою держави - члена митного союзу;

10) іноземні товари - товари, які не є товарами митного союзу, а також товари, які набули статусу закордонних товарів відповідно до ТК ТЗ;

11) Комісія митного союзу - єдиний постійно діючий регулюючий орган митного союзу;

12) комерційні документи - рахунок-фактура (інвойс), специфікації, відвантажувальні та пакувальні листи та інші документи, які використовуються при здійсненні зовнішньоторговельної та іншої діяльності, а також для підтвердження здійснення угод, пов'язаних з переміщенням товарів через митний кордон митного союзу;

13) особа - фізична та (або) юридична особа, а також організація, яка є юридичною особою, якщо інше не випливає з ТК ТЗ;

14) особа держави - члена митного союзу - юридична особа, організація, яка є юридичною особою, створені відповідно до законодавства держави - члена митного союзу, а також фізична особа, має постійне місце проживання в державі - члені митного союзу, у тому числі індивідуальний підприємець, зареєстрований відповідно до законодавства держави - члена митного союзу;

15) міжнародні договори держав - членів митного союзу - міжнародні договори, складові договірно базу митного союзу;

16) міжнародні поштові відправлення - поштові відправлення, що приймаються для пересилання за межі митної території митного союзу, що надходять на митну територію митного союзу або прямують транзитом че-

рез цю територію і супроводжувані документами, передбаченими актами Всесвітнього поштового союзу;

17) заходи нетарифного регулювання - комплекс заходів регулювання зовнішньої торгівлі товарами, здійснюваних шляхом введення кількісних і інших заборон та обмежень економічного характеру, які встановлені міжнародними договорами держав - членів митного союзу, рішеннями Комісії митного союзу і нормативними правовими актами держав - членів митного союзу, виданими відповідно до міжнародних договорів держав - членів митного союзу;

18) податки - ПДВ та акциз (акцизи), що стягуються митними органами при ввезенні товарів на митну територію митного союзу;

19) незаконне переміщення товарів через митний кордон - переміщення товарів через митний кордон поза встановленими місцями або в невстановлений час роботи митних органів в цих місцях, або з приховуванням від митного контролю, або з недостовірним декларуванням або недекларированием товарів, або з використанням документів, що містять недостовірні відомості про товари, і (або) з використанням підроблених або відносяться до інших товарів засобів ідентифікації, так само як і замах на таке переміщення;

20) оператор поштового зв'язку - обличчя держави - члена митного союзу, що забезпечує надання послуг поштового зв'язку відповідно до законодавства держав - членів митного союзу та актами Всесвітнього поштового союзу;

21) перевізник - особа, яка здійснює перевезення товарів та (або) пасажирів через митний кордон та (або) перевезення товарів, що перебувають під митним контролем у межах митної території митного союзу, або є відповідальною за використання транспортних засобів;

22) переміщення товарів через митний кордон - ввезення товарів на митну територію митного союзу або вивезення товарів з митної території митного союзу;

23) припаси - товари:

необхідні для забезпечення нормальної експлуатації та технічного обслуговування морських (річкових) суден, суден внутрішнього плавання, суден плавання "річка - море", суден на підводних крилах, суден на повітряній подушці і маломірних суден, включаючи самохідні і несамохідні ліхтери та баржі, повітряних суден і поїздів на шляху прямування або в пунктах проміжної зупинки або стоянки, за винятком запасних частин та обладнання;

призначені для споживання пасажирами та членами екіпажів на борту водних суден, повітряних суден або пасажирами і працівниками поїзних бригад у поїздах, незалежно від того, продаються ці припаси чи ні;

призначені для продажу пасажирам і членам екіпажів водних суден, повітряних суден без мети споживання зазначених припасів на борту цих суден;

24) митна декларація - документ, складений за встановленою формою, що містить відомості про товари, про обрану митною процедурою і інші відомості, необхідні для випуску товарів;

25) мито - обов'язковий платіж, що стягується митними органами у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон;

26) митна процедура - сукупність норм, що визначають для митних цілей вимоги та умови користування і (або) розпорядження товарами на митній території митного союзу або за її межами;

27) митне декларування - заява декларантом митному органу відомостей про товари, про обрану митною процедурою і (або) інших відомостей, необхідних для випуску товарів;

28) митні документи - документи, що складаються виключно для митних цілей;

29) митні операції - дії, що вчиняються особами та митними органами з метою забезпечення дотримання митного законодавства митного союзу;

30) митні органи - митні органи держав - членів митного союзу;

31) митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами, у тому числі з використанням системи управління ризиками, з метою забезпечення дотримання митного законодавства митного союзу та законодавства держав - членів митного союзу;

32) митний орган призначення - митний орган, в регіоні діяльності якого знаходиться встановлене митним органом відправлення місце доставки товарів або який завершив митну процедуру митного транзиту;

33) митний орган відправлення - митний орган, який здійснює митні операції, пов'язані з приміщенням товарів під митну процедуру митного транзиту;

34) митний представник - юридична особа держави - члена митного союзу, яка вчиняє від імені та за дорученням декларанта або іншої зацікавленої особи митні операції відповідно до митного законодавства митного союзу;

35) товар - будь-яке рухоме майно, переміщується через митний кордон, у тому числі носії інформації, валюта держав - членів митного союзу, цінні папери та (або) валютні цінності, дорожні чеки, електрична та інші види енергії, а також інші переміщувані речі, прирівняні до нерухомого майна;

36) товари для особистого користування - товари, призначені для особистих, сімейних, домашніх і інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, потреб фізичних осіб, що переміщуються через митний кордон у супроводжуваному або несупроводжуваному багажі, міжнародних поштових відправленнях або іншим способом;

37) товари митного союзу - знаходяться на митній території митного союзу товари:

- Повністю вироблені на територіях держав - членів митного союзу;

- Ввезені на митну територію митного союзу і набули статус товарів митного союзу відповідно до ТК ТЗ і (або) міжнародними договорами держав - членів митного союзу;

- Виготовлені на територіях держав - членів митного союзу з вищевказаних товарів і (або) іноземних товарів, і набули статус товарів митного союзу відповідно до ТК ТЗ і (або) міжнародними договорами держав - членів митного союзу;

38) транспортні (перевізні) документи - коносамент, накладна або інший документ, що підтверджує наявність договору перевезення товарів і супроводжуючий їх при такому перевезенні;

39) транспортні засоби - категорія товарів, що включає будь водне судно, повітряне судно, автомобільний транспортний засіб, причіп, напівпричіп, залізничне транспортний засіб (залізничний рухомий склад, одиниця залізничного рухомого складу) або контейнер з передбаченими для них технічними паспортами або технічними формулярами запасними частинами , приладдям та обладнанням, пально-мастильними матеріалами, охолоджуючими та іншими технічними рідинами, що містяться в заправних ємностях, передбачених їх конструкцією, якщо вони перевозяться разом із зазначеними транспортними засобами;

40) транспортні засоби міжнародного перевезення - транспортні засоби, що ввозяться на митну територію митного союзу або вивозяться за її межі з метою початку і (або) завершення міжнародного перевезення вантажів, пасажирів і (або) багажу, з розташованими на них спеціальним устаткуванням, призначеним для навантаження , розвантаження, обробки та захисту вантажів, предметами матеріально-технічного постачання і спорядження, а також запасними частинами та устаткуванням, призначеними для ремонту, технічного обслуговування або експлуатації транспортного засобу на шляху прямування;

41) експрес-вантаж - товар, що перевозиться в рамках швидкісний перевезення будь-якими видами транспорту з використанням електронної інформаційної системи організації та відстеження перевезень в цілях доставки даного товару до одержувача відповідно до індивідуальної накладної протягом мінімально можливого і (або) фіксованого проміжку часу, за винятком товару, пересилається в міжнародних поштових відправленнях.

Інші терміни ТЗ ТЗ використовуються у значеннях, визначених у відповідних статтях ТК ТЗ та міжнародних договорах держав - членів митного союзу.

Терміни цивільного та інших галузей законодавства, використовувані в ТК ТЗ, застосовуються в кожній з держав - членів митного союзу в тому значенні, в якому вони використовуються у відповідних галузях законодавства цих держав - членів митного союзу, якщо інше не передбачено ТК ТЗ.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У Митному союзі і РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Цивільний кодекс російської федерації
Джерела митного права Митного союзу і Російської Федерації
Цивільний кодекс російської федерації
Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при застосуванні житлового кодексу Російської Федерації
Митний кодекс Митного союзу
Загальна характеристика і поняття митних союзів
Порядок і процедури переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації
Поняття та основні елементи основ правового становища людини в Російській Федерації
Податковий кодекс - основний податковий закон Російської Федерації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук