Навігація
Головна
Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності Митного союзу...Мито, товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності та митного...Класифікація товарів відповідно до Товарної номенклатурою...Міжнародно-правове регулювання визначення країни походження товарів у...КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ. МИТНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇТоварна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)Міжнародно-правові основи оскарження дій, бездіяльності посадових...Адміністративне оскарження рішень, дій та бездіяльності податкових...Право на найменування місця походження товаруНайменування місця походження товару
 
Головна arrow Економіка arrow Митна справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Країна походження товарів. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. Оскарження рішень, дій митних органів

1. Країною походження товарів відповідно до гл. 7 МК МС вважається країна, в якій товари були повністю вироблені або піддані достатній обробці (переробці) відповідно до критеріїв, встановлених митним законодавством митного союзу. При цьому під країною походження товарів може розумітися група країн, або митні союзи країн, або регіон чи частина країни, якщо є необхідність їх виділення з метою визначення країни походження товарів.

Визначення країни походження товарів здійснюється в усіх випадках, коли застосування заходів митно-тарифного і нетарифного регулювання залежить від країни походження товарів.

Визначення країни походження товарів здійснюється відповідно до міжнародних договорів держав - членів митного союзу, регулюючими правила визначення країни походження товарів. Визначення країни походження товарів, що походять з території держави - члена митного союзу, здійснюється відповідно до законодавства такої держави - члена митного союзу, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Митними органами можуть прийматися попередні рішення про країну походження товару в порядку, встановленому законодавством держав - членів митного союзу.

2. Критерії достатньої переробки (ст. 32 ТК) використовуються, коли у виробництві товару беруть участь дві і більше країни, і означають, що товар вважається походженням з тієї країни, в якій він був підданий останній істотній переробці, достатній для надання товару його характерних властивостей . Країною походження товарів в цих випадках вважається країна, в якій були здійснені останні операції з переробки або виготовлення товарів, що відповідають критеріям достатньої переробки. Якщо відносно окремих видів товарів або якої-небудь країни особливості визначення країни походження товарів, що ввозяться на митну територію РФ, особливо не обмовляються, застосовується загальне правило: товар вважається походженням з даної країни, якщо в результаті здійснення операцій з переробки або виготовлення товарів відбулася зміна класифікаційного коду товарів за ТН ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків.

Не відповідають критеріям достатньої переробки:

1) операції щодо забезпечення збереження товарів під час їх зберігання або транспортування;

2) операції з підготовки товарів до продажу і транспортування (розподіл партії, формування відправлень, сортування, перепакування);

3) прості складальні операції та інші операції, здійснення яких суттєво не змінює стан товару, за переліком, що визначається Урядом РФ;

4) змішування товарів, що походять з різних країн, якщо характеристики кінцевої продукції суттєво не відрізняються від характеристик змішуваних товарів.

Для визначення країни походження товарів також використовуються у порядку, визначеному Урядом РФ, наступні критерії достатньої переробки:

1) виконання певних виробничих або технологічних операцій, достатніх для того, щоб країною походження товарів вважалася країна, де ці операції мали місце;

2) зміна вартості товарів, коли відсоткова частка вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки в ціні кінцевої продукції (правило адвалорної частки).

При встановленні порядку застосування критеріїв достатньої переробки для окремих товарів, що ввозяться з країн, яким Російська Федерація надає тарифні преференції, з метою надання тарифних преференцій Уряд РФ має право визначати умови застосування правил безпосередньої закупівлі і прямого відвантаження.

Товари в розібраному чи незібраному вигляді, що поставляються кількома партіями через неможливість їх відвантаження однією партією в силу виробничих або транспортних умов, а також товари, партія яких розділена на кілька партій в результаті помилки, повинні розглядатися за бажанням декларанта як єдиний товар при визначенні країни походження товарів.

Умовами застосування зазначених положень є:

1) попереднє повідомлення митного органу про товари в розібраному чи незібраному вигляді, що поставляються кількома партіями, із зазначенням причин такої поставки та поданням специфікації кожної партії із зазначенням класифікаційних кодів товарів за ТН ЗЕД, вартості та країни походження товарів, що входять в кожну партію, або документальне підтвердження помилковості поділу товарів на кілька партій;

2) поставка всіх партій товарів з однієї країни одним постачальником;

3) декларування всіх партій товарів одному митному органу;

4) ввезення на митну територію РФ всіх партій товарів у строк, що не перевищує одного року з дня прийняття митної декларації митним органом або закінчення строків її подання відносно першої партії товарів. За мотивованим запитом декларанта зазначений строк продовжується митним органом на час, необхідний для ввезення всіх партій даних товарів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

3. На підтвердження країни походження товарів митний орган має право вимагати подання документів, що підтверджують країну походження товарів. Документами, що підтверджують країну походження товарів, є декларація про походження товару або сертифікат про походження товару (ст. 59 МК МС).

Декларація про походження товару (ст. 60 МК МС) - заява про країну походження товарів, зроблене виробником, продавцем або відправником у зв'язку з вивезенням товарів, за умови, що в ньому зазначені відомості, дозволяють визначити країну походження товарів. В якості такої декларації використовуються комерційні або будь-які інші документи, що мають відношення до товарів.

Якщо в декларації про походження товару відомості про країну походження товарів засновані на інших критеріях, ніж ті, застосування яких передбачено міжнародними договорами держав - членів митного союзу, що регулюють питання правил визначення країни походження товарів, країна походження товарів визначається відповідно до критеріїв, визначених цими міжнародними договорами.

Сертифікат про походження товару (ст. 61 МК МС) - документ, що однозначно свідчить про країну походження товарів і виданий уповноваженими органами чи організаціями цієї країни або країни вивезення, якщо в країні вивезення сертифікат видається на основі відомостей, отриманих з країни походження товарів.

Якщо в сертифікаті про походження товару відомості про країну походження товарів засновані на інших критеріях, ніж ті, застосування яких передбачено міжнародними договорами держав - членів митного союзу, що регулюють питання правил визначення країни походження товарів, країна походження товарів визначається відповідно до критеріїв, визначених цими міжнародними договорами.

При вивезенні товарів з митної території митного союзу сертифікат про походження товару видається уповноваженими органами чи організаціями держав - членів митного союзу, якщо зазначений сертифікат необхідний за умовами контракту, за національними правилами країни ввезення товарів або якщо наявність зазначеного сертифіката передбачено міжнародними договорами.

Уповноважені органи та організації, що видали сертифікат про походження товару, зобов'язані зберігати його копію та інші документи, на підставі яких посвідчено походження товарів, не менше трьох років з дня його видачі.

Сертифікат про походження товару подається одночасно з митною декларацією та іншими документами, що подається при приміщенні товарів, що ввозяться на митну територію митного союзу, під митну процедуру. При втраті сертифіката приймається його офіційно завірений дублікат.

Якщо сертифікат про походження товару оформлений з порушеннями вимог до його оформлення та (або) заповнення, встановлених митним законодавством митного союзу, митний орган самостійно приймає рішення про відмову в розгляді такого сертифікату в якості підстави для надання тарифних преференцій.

При проведенні митного контролю митний орган має право звернутися до уповноважених органів або організаціям країни, які видали сертифікат про походження товару, з проханням подати додаткові документи або уточнюючі відомості. Таке звернення не перешкоджає випуску товарів на підставі відомостей про країну їх походження, заявлених при приміщенні товарів під митний процедуру.

4. Єдина товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності митного союзу (ст. 50 МК МС) застосовується для здійснення заходів митно-тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоторговельної та інших видів зовнішньоекономічної діяльності, ведення митної статистики.

ТН ЗЕД грунтується на Гармонізовану систему опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації та єдиної ТН ЗЕД СНД.

ТН ЗЕД затверджується Комісією митного союзу. Рішення про внесення змін до ТН ЗЕД приймаються Комісією митного союзу на підставі пропозицій митних органів у встановленому порядку.

ТН ЗЕД та рішення про внесення до неї змін публікуються Комісією митного союзу.

Технічне ведення ТН ЗЕД здійснює державний орган виконавчої влади Російської Федерації, уповноважений у сфері митної справи (ФМС Росії), у тому числі:

1) моніторинг змін міжнародної основи ТН ЗЕД, а також пояснень і рішень по тлумаченню цієї основи;

2) внесення пропозицій до Комісії митного союзу про приведення ТН ЗЕД у відповідність з її міжнародної основою;

3) складання та направлення до Комісії митного союзу таблиць відповідності кодів ТН ЗЕД на рівні товарних позицій, підпозицій та підсубпозицій при переході на чергову версію її міжнародної основи;

4) підготовку до опублікування й напрямок в Комісію митного союзу ТН ЗЕД і пояснень до неї;

5) здійснює інші функції, необхідні для технічного ведення ТН ЗЕД.

Товари при їх митному декларуванні підлягають класифікації за ТН ЗЕД. Перевірку правильності класифікації товарів здійснюють митні органи. У разі виявлення невірної класифікації товарів митний орган самостійно здійснює класифікацію товарів і приймає рішення по класифікації товарів за формою, визначеною законодавством держав - членів митного союзу.

Рішення митних органів щодо класифікації товарів можуть бути оскаржені.

Коди товарів за ТН ЗЕД, зазначені у комерційних, транспортних (перевізних) і (або) інших документах, крім визначених випадків, а також у висновках, довідках, актах експертиз, видаваних експертними установами, не є обов'язковими для класифікації товарів.

5. Митні органи приймають попередні рішення по класифікації товарів відповідно до ТК ТЗ.

Митні органи, визначені законодавством держав - членів митного союзу, можуть приймати рішення і давати роз'яснення щодо класифікації окремих видів товарів, забезпечуючи їх публікацію. Такі рішення або роз'яснення є обов'язковими при декларуванні товарів на території держави - члена митного союзу, митним органом якого вони прийняті.

З метою забезпечення однаковості тлумачення ТН ЗЕД на підставі пропозицій митних органів Комісія митного союзу приймає і публікує рішення і роз'яснення щодо класифікації окремих видів товарів. Порядок внесення пропозицій про класифікацію окремих видів товарів, їх розгляду та погодження проектів рішень та роз'яснень щодо класифікації окремих видів товарів з митними органами держав - членів митного союзу визначається рішенням Комісії митного союзу. Після прийняття Комісією митного союзу рішень та роз'яснень щодо класифікації окремих видів товарів рішення і роз'яснення, прийняті митними органами відповідно до п. 6 ст. 52 ТК ТЗ відносно тих же видів товарів, підлягають скасуванню або внесенню до них зміні.

Порядок прийняття попереднього рішення по класифікації товарів за ТН ЗЕД визначається ТК ТЗ, а в частині, не визначеною ТК ТЗ, - законодавством держав - членів митного союзу.

6. Будь-яка особа має право оскаржити рішення митних органів, дії (бездіяльність) митних органів або їх посадових осіб у порядку і строки, які встановлені законодавством держав - членів митного союзу, рішення, дії (бездіяльність) митного органу або посадових осіб митного органу якого оскаржуються.

Згідно ТК відмова особи від права на оскарження рішення, дії (бездіяльності) митного органу або його посадової особи недійсний.

Рішення, дії (бездіяльність) митних органів або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до митних органів і (або) в суд, арбітражний суд. Подача скарги на рішення, дії (бездіяльність) митного органу або його посадової особи в митні органи не виключає можливості одночасної або наступної подачі скарги аналогічного змісту в суд, арбітражний суд. Скарга на рішення, дію (бездіяльність) митного органу або його посадової особи, подана в митні органи та до суду, арбітражний суд, розглядається судом, арбітражним судом.

Порядок подання, порядок розгляду і порядок вирішення скарг, що направляються в суди і арбітражні суди, визначаються законодавством РФ про цивільне судочинство і судочинство в арбітражних судах.

Порядок подання, порядок розгляду і порядок вирішення направляються в митні органи скарг на рішення, дії (бездіяльність) митних органів або їх посадових осіб встановлюються гл. 7 ТК і застосовуються у разі оскарження будь-яких рішень, дій (бездіяльності) митних органів або їх посадових осіб, за винятком постанов митних органів (посадових осіб митних органів) у справах про адміністративні правопорушення, а також інших рішень, дій (бездіяльності) митних органів та їх посадових осіб, щодо яких передбачено спеціальний порядок оскарження.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності Митного союзу (ТН ЗЕД ТЗ), побудова, принципи класифікації товарів
Мито, товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності та митного тарифу
Класифікація товарів відповідно до Товарної номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародно-правове регулювання визначення країни походження товарів у митних цілях та митні преференції в міжнародному митному праві
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ. МИТНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ
Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)
Міжнародно-правові основи оскарження дій, бездіяльності посадових осіб митних органів
Адміністративне оскарження рішень, дій та бездіяльності податкових органів
Право на найменування місця походження товару
Найменування місця походження товару
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук