Навігація
Головна
Попереднє митне декларування товарівДекларування товарів різних найменувань, що містяться в одній...ПОРЯДОК І СУТНІСТЬ МИТНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВМитне декларування товарівДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШІ МИТНІ ОПЕРАЦІЇМитне декларування товарівЗастосування системи подвійного коридору при митному декларування...Основні правила митного декларування товарівЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОНМитні процедури, що обмежують режим користування товарами
 
Головна arrow Економіка arrow Митна справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Декларування товарів. митний представник

1. Товари підлягають митному декларуванню при приміщенні під митний процедуру або в інших випадках, встановлених відповідно до ТК ТЗ. Митне декларування товарів виробляється декларантом або митним представником, що діє від імені та за дорученням декларанта. Митне декларування проводиться у письмовій та (або) електронній формах з використанням митної декларації.

При митному декларуванні товарів залежно від заявлених митних процедур та осіб, які переміщують товари, застосовуються такі види митної декларації (ст. 180 ТК ТЗ):

1) декларація на товари;

2) транзитна декларація;

3) пасажирська митна декларація;

4) декларація на транспортний засіб.

Форми і порядок заповнення митної декларації визначаються рішенням Комісії митного союзу. Перелік відомостей, що підлягають вказівкою в митній декларації, обмежується тільки відомостями, які необхідні для обчислення і справляння митних платежів, формування митної статистики та застосування митного законодавства митного союзу та іншого законодавства держав - членів митного союзу.

2. Відомості, що підлягають вказівкою в митній декларації на товари та транзитної декларації залежно від митної процедури, категорій товарів, осіб, які їх переміщують, виду транспорту, можуть скорочуватися рішенням Комісії митного союзу або законодавством держав - членів митного союзу, якщо це передбачено рішенням Комісії Митного союзу.

Відомості, які підлягають вказівкою в пасажирській митній декларації та в декларації на транспортний засіб, встановлюються рішенням Комісії митного союзу.

В якості митної декларації можуть використовуватися транспортні (перевізні), комерційні та (або) інші документи, що містять відомості, необхідні для випуску товарів відповідно до митною процедурою, у випадках і порядку, що визначаються ТК ТЗ або рішенням Комісії митного союзу.

Митна декларація може бути представлена у вигляді електронного документа відповідно до ТК ТЗ. Порядок подання та використання митної декларації у вигляді електронного документа визначається рішенням Комісії митного союзу.

Подача митної декларації у письмовій формі повинна супроводжуватися поданням митному органу її електронної копії, якщо інше не встановлено ТК ТЗ, рішенням Комісії митного союзу або законодавством держав - членів митного союзу у випадках, передбачених рішенням Комісії митного союзу.

Структура і формат електронної копії митної декларації, а також порядок її подання та використання визначаються рішенням Комісії митного союзу.

3. При приміщенні під митні процедури, за винятком митної процедури митного транзиту, митному органу подається декларація на товари (ст. 181 ТК ТЗ).

У декларації на товари вказуються такі основні відомості, у тому числі в кодованому вигляді:

1) заявляється митна процедура;

2) відомості про декларанта, митний представника, про відправника та про одержувача товарів;

3) відомості про транспортні засоби, що використовуються для міжнародного перевезення товарів і (або) їх перевезення митною територією митного союзу під митним контролем;

4) відомості про транспортні засоби міжнародного перевезення і (або) транспортних засобах, на яких товари перевозилися (будуть перевозитися) по митній території митного союзу під митним контролем;

5) відомості про товари:

- Найменування;

- Опис;

- Класифікаційний код товарів за ТН ЗЕД;

- Найменування країни походження;

- Найменування країни відправлення (призначення);

- Опис упаковок (кількість, вигляд, маркування та порядкові номери);

- Кількість в кілограмах (вага брутто та вага нетто) та в інших одиницях виміру;

- митна вартість;

- Статистична вартість;

6) відомості про обчислення митних платежів:

- Ставки митних зборів, податків, митних зборів;

- Застосування пільг по сплаті митних платежів;

- Суми обчислених митних зборів, податків, митних зборів;

- Курс валют, встановлюваний відповідно до законодавства держави - члена митного союзу і застосовується для обчислення митних платежів відповідно до ТК ТЗ;

7) відомості про зовнішньоекономічну операцію і її основні умови;

8) відомості про дотримання обмежень;

9) відомості про виробника товарів;

10) відомості, що підтверджують дотримання умов приміщення товарів під митну процедуру;

11) відомості про документи, які подаються відповідно до ст. 183 ТК ТЗ;

12) відомості про особу, який становив декларацію на товари;

13) місце і дата складання декларації на товари.

4. При приміщенні товарів під митний процедуру митного транзиту митному органу відправлення представляється транзитна декларація (ст. 182 ТК ТЗ).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

В якості транзитної декларації можуть представлятися транспортні (перевізні), комерційні та (або) інші документи, у тому числі визначені міжнародними договорами, що містять відомості, зазначені в п. 3 ст. 182 ТК ТЗ.

Транзитна декларація повинна містити такі відомості:

1) про відправника, одержувача товарів відповідно до транспортних (перевізними) документами;

2) про країну відправлення, країні призначення товарів;

3) декларанта;

4) перевозчике;

5) транспортному засобі міжнародного перевезення, на якому перевозяться товари;

6) найменування, кількості, вартості товарів відповідно до комерційними, транспортними (перевізними) документами;

7) коді товарів відповідно до Гармонізованої системи опису та кодування товарів або ТН ЗЕД на рівні не менше перших шести знаків;

8) вазі товарів брутто або обсязі, а також кількості товарів в додаткових одиницях виміру (за наявності таких відомостей) по кожному коду ТН ЗЕД або Гармонізованої системи опису та кодування товарів;

9) кількість вантажних місць;

10) пункті призначення товарів відповідно до транспортних (перевізними) документами;

11) документах, що підтверджують дотримання обмежень, пов'язаних з переміщенням товарів через митний кордон, якщо таке переміщення допускається за наявності цих документів;

12) планованої перевантаження товарів або вантажних операціях в дорозі.

Якщо прийняті в якості транзитної декларації документи не містять всіх відомостей, відсутні відомості повинні міститися у доданих до такої транзитної декларації або наступних разом з нею документах, що подаються митному органу.

Митний орган не вправі вимагати від декларанта подання інших відомостей.

Транзитна декларація реєструється митним органом, у тому числі з використанням інформаційних систем і інформаційних технологій, застосовуються митними органами.

Порядок подання та реєстрації транзитної декларації визначається рішенням Комісії митного союзу.

5. Подача митної декларації повинна супроводжуватися поданням митному органу документів, на підставі яких заповнена митна декларація, якщо інше не встановлено ст. 183 ТК ТЗ. До таких документів належать:

- Документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію;

- Документи, що підтверджують вчинення зовнішньоекономічної следки, а в разі відсутності зовнішньоекономічної угоди - інші документи, що підтверджують право володіння, користування і (або) розпорядження товарами, а також і інші комерційні документи, наявні в розпорядженні декларанта;

- Транспортні (перевізні) документи;

- Документи, що підтверджують дотримання заборон і обмежень;

- Документи, що підтверджують дотримання обмежень у зв'язку із застосуванням спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів;

- Документи, що підтверджують країну походження товарів у випадках, передбачених ТК ТЗ;

- Документи, на підставі яких був заявлений класифікаційний код товару за ТН ЗЕД;

- Документи, що підтверджують сплату та (або) забезпечення сплати митних платежів;

- Документи, що підтверджують право на пільги зі сплати митних платежів, на застосування повного або часткового звільнення від сплати митних зборів, податків відповідно до митними процедурами, встановленими ТК ТЗ, або на зменшення бази (податкової бази) для обчислення митних зборів, податків;

- Документи, що підтверджують зміну терміну сплати митних зборів, податків;

- Документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів і обраний метод визначення митної вартості товарів;

- Документ, що підтверджує дотримання вимог у сфері валютного контролю, відповідно до валютним законодавством держав - членів митного союзу;

- Документ про реєстрацію та національної приналежності транспортного засобу міжнародного перевезення - у разі перевезення товарів автомобільним транспортом при їх приміщенні під митний процедуру митного транзиту.

При подачі декларації на товари для приміщення під митну процедуру експорту товарів, до яких не застосовуються вивізні мита, не вимагається подання митному органу документів інших, ніж ті, що зазначені у п. 1, 2, 5, 8, 9 і 13, а також у п. 3 - за наявності таких документів.

Якщо в документах не містяться відомості, заявлені у митній декларації, представляються інші документи, на підставі яких заповнена митна декларація.

Перелік документів, що подаються при митному декларуванні товарів, залежно від форми митного декларування (письмова, електронна), видів митної декларації, митної процедури, категорій товарів і осіб, може бути скорочений відповідно до ТЗ ТЗ або законодавством держав - членів митного союзу.

Якщо окремі документи, на підставі яких заповнена митна декларація, не можуть бути представлені при подачі митної декларації, за мотивованим зверненням декларанта митний орган дозволяє подання таких документів до випуску товарів, а у випадках, передбачених законодавством держав - членів митного союзу, - після випуску товарів .

При митному декларуванні товарів представляються оригінали документів або їх копії. Митний орган має право перевірити відповідність копій поданих документів їх оригіналам у випадках, встановлених законодавством держав - членів митного союзу.

Якщо при митному декларуванні товарів у митний орган раніше представлялися документи, які використовуються при митному декларуванні, досить подання копій таких документів або зазначення відомостей про подання митному органу таких документів.

При митному декларуванні товарів документи можуть представлятися у вигляді електронних документів відповідно до ТК ТЗ. Порядок подання та використання електронних документів, визначається ТЗ ТЗ.

Митні органи можуть приймати і використовувати при митному декларуванні документи і відомості, складені державними мовами держав - членів митного союзу і на іноземних мовах. Митний орган має право зажадати переклад відомостей, що містяться в документах, складених мовою, що не є державною мовою держави - члена митного союзу, митному органу якого при митному декларуванні представляються такі документи.

При митному декларуванні товарів відповідно до умов заявлених митних процедур додатково до документів, зазначених у ст. 183 ТК ТЗ, подаються документи, встановлені ст. 240, 253, 265, 294, 299 і 308 ТК ТЗ, а у разі встановлення митних процедур відповідно до міжнародних договорів держав - членів митного союзу; законодавством держав - членів митного союзу.

6. Митна декларація на товари, ввезені на митну територію митного союзу, подається до закінчення терміну тимчасового зберігання товарів, якщо інше не встановлено ст. 185 ТК ТЗ.

Митна декларація на товари, що вивозяться з митної території митного союзу, подається до їх вибуття з митної території митного союзу, якщо інше не встановлено ТК ТЗ.

Митна декларація щодо товарів, що були знаряддям, засобом вчинення або предметом адміністративного правопорушення чи злочину, щодо яких було прийнято рішення про їх повернення і які підлягають митному декларуванню відповідно до ТК ТЗ, подається протягом 30 днів з дня набрання законної сили рішенням :

1) суду про звільнення від кримінальної (адміністративної) відповідальності;

2) митного органу (посадової особи) про звільнення від адміністративної відповідальності;

3) суду або митного органу (посадової особи) про припинення провадження у кримінальній (адміністративному) справі;

4) суду або митного органу (посадової особи) про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Вищевказані товари, митна декларація щодо яких не подана у встановлений строк, затримуються митними органами.

7. Декларантами можуть бути (ст. 186 ТК ТЗ):

1) особа держави - члена митного союзу:

- Уклала зовнішньоекономічну угоду або від імені (за дорученням) якого ця угода укладена;

- Має право володіння, користування і (або) розпорядження товарами - за відсутності зовнішньоекономічної угоди;

2) іноземні особи:

- Фізична особа, що переміщує товари для особистого користування;

- Особа, яка користується митними пільгами відповідно до гл. 45 ТК ТЗ;

- Організація, що має представництво, створене на території держави - члена митного союзу в установленому порядку, - при заяві митних процедур тимчасового ввезення, реекспорту, а також митної процедури випуску для внутрішнього споживання тільки щодо товарів, що ввозяться для власних потреб таких представництв;

- Особа, яка має право розпоряджатися товарами не в рамках угоди, однією зі сторін якої виступає особа держави - члена митного союзу;

3) для заявлення митної процедури митного транзиту - вищевказані особи, а також:

- Перевізник, у тому числі митний перевізник;

- Експедитор, якщо він є обличчям держави - члена митного союзу.

При митному декларуванні товарів і здійсненні інших митних операцій, необхідних для переміщення товарів під митну процедуру, декларант вправі:

1) оглядати, вимірювати і виконувати вантажні операції з товарами, що перебувають під митним контролем;

2) брати проби і зразки товарів, що перебувають під митним контролем, з дозволу митного органу;

3) бути присутнім при проведенні митного огляду та митного огляду товарів посадовими особами митних органів і при взятті цими особами проб і зразків товарів;

4) знайомитися з наявними в митних органах результатами досліджень проб і зразків декларованих ним товарів;

5) подавати відповідно до ТК ТЗ документи і відомості у вигляді електронних документів;

6) оскаржувати рішення митних органів, дії (бездіяльність) митних органів або їх посадових осіб;

7) залучати експертів для уточнення відомостей про декларовані ним товари;

8) користуватися іншими повноваженнями і правами, передбаченими ТК ТЗ.

8. При митному декларуванні товарів і здійсненні інших митних операцій, необхідних для переміщення товарів під митну процедуру, декларант зобов'язаний (ст. 188 ТК ТЗ):

1) провести митне декларування товарів;

2) подати до митного органу документи, на підставі яких заповнена митна декларація, якщо інше не встановлено ТЗ ТЗ;

3) пред'явити декларовані товари у випадках, встановлених ТК ТЗ, або на вимогу митного органу;

4) сплатити митні платежі і (або) забезпечити їх сплату відповідно до ТК ТЗ;

5) дотримуватися вимоги та умови використання товарів у відповідній митною процедурою;

6) виконувати інші вимоги, передбачені ТК ТЗ.

Декларант несе відповідальність відповідно до законодавства держав - членів митного союзу за невиконання обов'язків, передбачених ст. 188 ТК ТЗ, а також за заяву недостовірних відомостей, зазначених у митній декларації, у тому числі при прийнятті митними органами рішення про випуск товарів з використанням системи управління ризиками.

9. Митна декларація подається декларантом або митним представником митному органу, правомочному відповідно до законодавства держав - членів митного союзу реєструвати митні декларації (ст. 190 ТК ТЗ).

Дата і час подання митної декларації, її електронної копії та необхідних документів фіксується митним органом, у тому числі з використанням інформаційних технологій.

Митний орган реєструє або відмовляє в реєстрації митної декларації у строк не більше двох годин з моменту подання митної декларації в порядку, визначеному рішенням Комісії митного союзу.

Митний орган відмовляє в реєстрації митної декларації, якщо:

1) митна декларація подана митному органу, що не правомочному реєструвати митні декларації;

2) митна декларація подана не уповноваженою особою;

3) у митній декларації не вказані необхідні відомості, передбачені ст. 180-182 ТК ТЗ;

4) митна декларація не підписана або не засвідчено належним чином або складена не за встановленою формою;

5) стосовно декларованих товарів не вчинені дії, які відповідно до ТК ТЗ повинні відбуватися до подачі або одночасно з поданням митної декларації.

Відмова в реєстрації митної декларації оформляється посадовою особою митного органу у письмовій формі із зазначенням причин відмови. У разі відмови в реєстрації митної декларації митна декларація та подані документи повертаються декларанту або митному представнику.

Якщо митна декларація нс зареєстрована митним органом, така декларація вважається для митних цілей неподанноі.

З моменту реєстрації митна декларація стає документом, що свідчить про факти, що мають юридичне значення.

Положення про фіксацію часу, реєстрацію або відмову в реєстрації протягом двох годин не застосовуються при митному декларуванні товарів, які розміщені під митний процедуру митного транзиту.

Відомості, заявлені у митній декларації, можуть бути змінені або доповнені до випуску товарів з дозволу митного органу за вмотивованим письмовим зверненням декларанта при одночасному дотриманні наступних умов:

- Якщо вносяться зміни і доповнення не впливають на прийняття рішення про випуск товарів і не тягнуть необхідності змінювати відомості, що впливають на визначення розміру сум митних платежів, за винятком випадків коригування митної вартості товарів, і дотримання заборон і обмежень;

- Якщо до моменту отримання звернення декларанта митний орган не повідомив його про місце і час проведення митного огляду та (або) не прийняв рішення про проведення інших форм митного контролю щодо товарів.

10. Зміна і доповнення відомостей, заявлених в зареєстрованій митної декларації, не може спричинити за собою заяву відомостей про товари інших, ніж ті, які були вказані в зареєстрованій митної декларації (ст. 191 ТК ТЗ). Внесення змін і доповнень до митної декларації після випуску товарів допускається у випадках і порядку, що визначаються рішенням Комісії митного союзу.

Митні органи не вправі з власної ініціативи, дорученням або на прохання особи заповнювати митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в митній декларації, за винятком тих відомостей, внесення яких віднесено до компетенції митних органів, коригування митної вартості товарів та (або) зміни після випуску товарів інших відомостей, що впливають на визначення розміру сум митних платежів і дотримання заборон і обмежень, вироблених відповідно до положень ТЗ ТЗ.

За письмовим зверненням декларанта зареєстрована митна декларація на іноземні товари може бути відкликана ним до прийняття митним органом рішення про випуск товарів. При відкликанні митної декларації нова митна декларація повинна бути подана в межах терміну тимчасового зберігання товарів. За неподання митної декларації у зазначений термін товари затримуються митними органами відповідно до гл. 21 ТК ТЗ.

За письмовим зверненням декларанта митна декларація на товари митного союзу може бути відкликана до фактичного вибуття товарів з митної території митного союзу, у тому числі після прийняття рішення про випуск товарів.

Для відкликання митної декларації на товари митного союзу в зверненні про відкликання має бути вказано місце знаходження товарів.

11. Відкликання митної декларації допускається з письмового дозволу митного органу, якщо до отримання звернення декларанта митний орган не повідомив декларанта про місце і час проведення митного огляду товарів, заявлених в митній декларації, і (або) не встановив порушень митного законодавства митного союзу, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність (ст. 192 ТК ТЗ).

Митна декларація може бути відкликана після проведення митного огляду товару, якщо в ході такого огляду не було встановлено порушень митного законодавства митного союзу, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Митна декларація може бути подана стосовно іноземних товарів до їх ввезення на митну територію митного союзу.

Якщо для митних цілей повинні використовуватися транспортні (перевізні) або комерційні документи, що супроводжують товари, при попередньому митному декларуванні товарів митний орган приймає завірені декларантом копії цих документів або відомості з цих документів в електронному вигляді та після пред'явлення товарів митному органу зіставляє відомості, що містяться в копіях зазначених документів, з тими відомостями, які містяться в оригіналах документів, у тому числі в електронних документах.

При попередньому митному декларуванні в митній декларації можуть бути відсутніми відомості, які за своїм характером не можуть бути відомі декларанту до ввезення товарів на митну територію митного союзу і (або) їх пред'явлення митному органу. Такі відомості повинні бути внесені до митної декларації до прийняття рішення про випуск товарів у порядку, визначеному рішенням Комісії митного союзу.

У разі зміни вартісних, кількісних або вагових показників, відмінних від раніше заявлених на підставі копій транспортних (перевізних) або комерційних документів, обов'язково подаються документи, що підтверджують зміну вартості, кількості або ваги.

Якщо після ввезення товарів на митну територію митного союзу декларантом виявляється невідповідність вартісних, кількісних або вагових показників, відмінних від раніше заявлених, декларант має право відкликати митну декларацію.

Якщо товари не пред'явлені митному органу, що зареєстрував митну декларацію, або іншого митного органу, визначеному відповідно до законодавства держави - члена митного союзу, протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем її реєстрації, або протягом цього терміну введені заборони та обмеження , митний орган відмовляє у випуску таких товарів.

Залежно від категорій товарів і осіб, які їх переміщують, відповідно до ТЗ ТЗ і (або) законодавством держав - членів митного союзу можуть бути встановлені особливості митного декларування товарів, у тому числі в таких випадках:

1) якщо декларант не володіє точними відомостями, необхідними для митного декларування;

2) при регулярному переміщенні через митний кордон товарів одним і тим же особою протягом певного періоду часу;

3) при переміщенні товарів трубопровідним транспортом та лініями електропередачі;

4) при переміщенні товарів в незібраному або розібраному вигляді, в тому числі некомплектному або незавершеному вигляді, протягом встановленого періоду часу.

Якщо декларант не володіє всією необхідною для заповнення митної декларації інформацією з причин, не залежних від нього, відповідно до ТК дозволяється подача неповної митної декларації за умови, що в ній заявлені відомості, необхідні для випуску товарів, обчислення та сплати митних платежів, що підтверджують дотримання обмежень, встановлених відповідно до законодавства РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, а також дозволяють ідентифікувати товари по сукупності їх кількісних і якісних характеристик.

При подачі неповної митної декларації декларант приймає зобов'язання в письмовій формі подати відсутні відомості в строк, встановлений митним органом, який для іноземних товарів не може перевищувати 45 днів з дня прийняття неповної митної декларації митним органом.

Для російських товарів термін, протягом якого декларант зобов'язаний подати відсутні відомості, встановлюється виходячи з часу, необхідного для транспортування товарів у місце вибуття, навігаційних, інших умов і не може перевищувати вісім місяців з дня прийняття неповної митної декларації митним органом.

Якщо митний орган приймає неповну митну декларацію, застосовуються ті ж вимоги та умови митного законодавства РФ, включаючи порядок обчислення і сплати митних платежів, які застосовуються у разі, якщо спочатку подається повна і належним чином заповнена митна декларація.

12. При регулярному переміщенні через митний кордон товарів одним і тим же особою митний орган згідно ТК може дозволити подачу однієї митної декларації на всі товари, що переміщуються через митний кордон протягом певного періоду часу.

Застосування періодичної митної декларації не повинно призводити до порушення граничного строку тимчасового зберігання товарів або до порушення терміну сплати митних зборів, податків.

При застосуванні періодичної митної декларації до російських товарів, що вивозяться з митної території РФ, застосовуються правила, що встановлюють граничні терміни вивезення.

При регулярному переміщенні через митний кордон одних і тих же товарів одним і тим же особою митний орган може дозволити використання однієї періодичної митної декларації при неодноразовому переміщенні таких товарів протягом одного року.

13. При вивезенні російських товарів з митної території РФ за бажанням декларанта застосовується спрощений порядок декларування (ст. 137 ТК). Спрощений порядок декларування російських товарів застосовується, якщо це не перешкоджає здійсненню митного контролю та не звільняє декларанта від дотримання вимог і умов, встановлених ТК та іншими правовими актами РФ, в частині повноти та своєчасності сплати митних платежів, дотримання заборон і обмежень, встановлених відповідно до законодавства РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, а також дотримання митних режимів. При відмові митного органу в застосуванні спрощеного порядку декларування російських товарів митний орган повідомляє про це декларанта із зазначенням умов, виконання яких необхідне для застосування такого порядку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Попереднє митне декларування товарів
Декларування товарів різних найменувань, що містяться в одній товарній партії
ПОРЯДОК І СУТНІСТЬ МИТНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ
Митне декларування товарів
ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШІ МИТНІ ОПЕРАЦІЇ
Митне декларування товарів
Застосування системи подвійного коридору при митному декларування фізичними особами товарів для особистого користування
Основні правила митного декларування товарів
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН
Митні процедури, що обмежують режим користування товарами
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук