Навігація
Головна
КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН...НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ здійснення митних операцій щодо...ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ТОВАРІВПереміщення підакцизних товарів через митний кордон Російської...Правова регламентація переміщення через митний кордон окремих...Особливості здійснення митних операцій щодо окремих категорій товарівПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОНПереміщення товарів через митний кордонПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ...Нагляд за виконанням законодавства при переміщенні через митний...
 
Головна arrow Економіка arrow Митна справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості переміщення через митний кордон та здійснення митних операцій щодо окремих категорій товарів

1. До міжнародних поштових відправлень (гл. 44 ТК ТЗ) належать посилки і відправлення письмової кореспонденції, що є об'єктами поштового обміну відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу. Пересилання міжнародних поштових відправлень повинна супроводжуватися документами, передбаченими актами Всесвітнього поштового союзу. Міжнародні поштові відправлення не можуть бути видані операторами поштового зв'язку їх одержувачам або відправлені за межі митної території митного союзу без дозволу митного органу.

Не допускається пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів:

1) заборонених до ввезення на митну територію митного союзу або вивезення з цієї території;

2) заборонених до пересилання відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу;

3) щодо яких застосовуються обмеження, якщо такі товари заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях відповідно до рішення Комісії митного союзу.

Заходи нетарифного регулювання не застосовуються щодо товарів для особистого користування, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях на адресу фізичних осіб, а також в інших випадках, обумовлених рішенням Комісії митного союзу.

Розпорядження товарами, забороненими і (або) обмеженими до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, проводиться відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

Митні операції щодо товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, виробляються митним органом у місцях (установах) міжнародного поштового обміну або в інших місцях, визначених митним органом. Місця (установи) міжнародного поштового обміну визначаються законодавством держав - членів митного союзу.

Митне декларування товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, здійснюється з використанням передбачених актами Всесвітнього поштового союзу документів, супроводжуючих міжнародні поштові відправлення, або декларації на товари.

Товари, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, за винятком пересилаються фізичними особами товарів для особистого користування, підлягають митному декларуванню з використанням декларації на товари у випадках, якщо:

1) підлягають сплаті мита, податки;

2) відносно товарів застосовуються спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційні заходи і дотримуються заборони та обмеження;

3) фактичний вивіз товарів з митної території митного союзу повинен бути підтверджений відправником товарів митному і (або) податкового органам;

4) товари поміщаються під митну процедуру іншу, ніж митна процедура випуску для внутрішнього споживання.

У випадках, не зазначених вище, митне декларування виробляється з використанням передбачених актами Всесвітнього поштового союзу документів, супроводжуючих міжнародні поштові відправлення і містять відомості, необхідні для випуску товарів відповідно до заявленої митної процедурою.

Митне декларування товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, що вивозяться з митної території митного союзу, здійснюється до їх передачі операторів поштового зв'язку для відправки.

Митне декларування товарів, що підлягають поверненню відправнику у випадках, встановлених актами Всесвітнього поштового союзу, здійснюється оператором поштового зв'язку через подання митному органу письмової заяви та передбачених актами Всесвітнього поштового союзу документів, що супроводжували міжнародні поштові відправлення.

Оператор поштового зв'язку на вимогу митного органу пред'являє міжнародні поштові відправлення для проведення митного огляду та митного огляду. Способи такого пред'явлення визначаються митними органами.

Митні органи не вимагають пред'явлення їм наступних видів ввезених поштових відправлень: аерограмм; поштових карток і листів; секограм.

За наявності достатніх підстав вважати, що в зазначених поштових відправленнях містяться товари, заборонені або обмежені до ввезення на митну територію митного союзу, а також при проведенні митного огляду або митного огляду на основі вибіркових або випадкових перевірок митні органи вправі вимагати пред'явлення зазначених поштових відправлень.

Митні органи вправі вимагати в оператора поштового зв'язку пред'явлення вивозяться міжнародних поштових відправлень, стосовно яких митні органи проводять митний огляд або митний огляд на основі вибіркових або випадкових перевірок.

Міжнародні поштові відправлення, що надійшли в місце (установа) міжнародного поштового обміну в пошкодженому вигляді, з розбіжністю у вазі, із зіпсованим вкладенням або без необхідних супровідних документів, пред'являються митним органам з додатком акту, оформленого оператором поштового зв'язку.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

При розбіжності в кількості і при невідповідності вкладень, виявлених при митному огляді міжнародного поштового відправлення, працівник оператора поштового зв'язку спільно з посадовою особою митного органу підписує акт митного огляду.

При проведенні митного огляду або митного огляду товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, митні органи використовують технічні засоби митного контролю.

Якщо стосовно товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, не потрібна подача декларації на товари, митні збори, податки обчислюються і нараховуються митним органом, що здійснює митні операції місці (установі) міжнародного поштового обміну з використанням митного прибуткового ордера, форма і порядок заповнення якого визначаються рішенням Комісії митного союзу.

Обчислення сум митних зборів, податків здійснюється на підставі відомостей про вартість товарів, зазначених у документах, передбачених актами Всесвітнього поштового союзу і використовуваних для митних цілей.

Відносно міжнародних поштових відправлень з оголошеною цінністю суми митних зборів, податків обчислюються виходячи з цієї оголошеної цінності тільки у випадку, якщо вона перевищує вартість, зазначену в документах, які використовуються для митних цілей.

Міжнародні поштові відправлення видаються оператором поштового зв'язку їх одержувачам за умови сплати митних платежів щодо товарів, що пересилаються в цих міжнародних поштових відправленнях.

Мито, податки стосовно товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, підлягають сплаті в розмірах, встановлених ТК ТЗ та міжнародними договорами держав - членів митного союзу.

При втраті міжнародних поштових відправлень або їх видачу одержувачу без дозволу митного органу обов'язок по сплаті митних зборів, податків несе оператор поштового зв'язку, що втратив або видав зазначені поштові відправлення.

2. Особливості переміщення товарів окремими категоріями іноземних осіб. Положення гл. 45 МК МС застосовуються щодо товарів, що переміщуються через митний кордон дипломатичними представництвами, консульськими установами, іншими офіційними представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями, персоналом цих представництв, установ та організацій, а також щодо товарів, призначених для особистого користування окремих категорій іноземних осіб, користуються перевагами, привілеями та (або) імунітетами згідно з міжнародними договорами.

Рішенням Комісії митного союзу можуть визначатися особливості митного декларування товарів, норми провозу окремих категорій товарів, що переміщуються дипломатичними представництвами, консульськими установами, іншими офіційними представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями, персоналом цих представництв, установ та організацій для офіційного і особистого користування.

Дипломатичні представництва іноземних держав, розташовані на територіях держав - членів митного союзу, можуть ввозити на митну територію митного союзу і вивозити з цієї території Товари, призначені для офіційного користування дипломатичних представництв, зі звільненням від сплати митних зборів, податків та без застосування заходів нетарифного регулювання.

Глава дипломатичного представництва іноземної держави та члени дипломатичного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави, а також проживають разом з ними члени їх сімей, якщо вони не проживають в державі перебування постійно і не є громадянами держави перебування, можуть ввозити на митну територію митного союзу товари, призначені для їх особистого користування, включаючи товари для початкового обзаведення, і вивозити за межі митної території митного союзу товари, призначені для їх особистого користування, із звільненням від сплати митних зборів, податків та без застосування заходів нетарифного регулювання.

Особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної держави, членів дипломатичного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави, а також проживають разом з ними членів їх сімей, якщо вони не проживають в державі перебування постійно і не є громадянами держави перебування, звільняється від митного огляду за відсутності серйозних підстав припускати , що він містить товари, не призначені для особистого користування, або товари, ввезення в держави - члени митного союзу або вивезення з держав - членів митного союзу яких заборонено або регулюється карантинними правилами. Митний огляд таких товарів повинен проводитися тільки в присутності зазначених осіб або їх представників.

Члени адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та проживають разом з ними члени їх сімей, якщо зазначені особи та члени їх сімей не проживають постійно в державі перебування і не є громадянами держави перебування, можуть ввозити на митну територію митного союзу товари, призначені для їх особистого користування, включаючи товари для початкового обзаведення, зі звільненням від сплати митних зборів, податків та без застосування заходів нетарифного регулювання.

На основі міжнародного договору держави - члена митного союзу з іноземною державою митні пільги, що надаються МК МС членам дипломатичного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави, можуть бути поширені на членів адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу цього представництва, а також на членів їхніх сімей, які не проживають в державі перебування постійно і не є громадянами держави перебування, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої іноземної держави.

Консульським установам іноземних держав, консульським посадовим особам іноземних держав, включаючи главу консульської установи іноземної держави, та консульським службовцям іноземних держав, а також членам їх сімей надаються митні пільги, передбачені МК МС для дипломатичних представництв іноземних держав або відповідного персоналу дипломатичних представництв іноземних держав.

На основі міжнародного договору держави - члена митного союзу з іноземною державою на працівників обслуговуючого персоналу консульської установи іноземної держави, а також на членів їхніх сімей, які не проживають в державі перебування постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої іноземної держави можуть бути поширено митні пільги , надані МК МС членам відповідного адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва іноземної держави.

Дипломатична пошта та консульська валіза іноземних держав, що переміщуються через митний кордон, не підлягають ні розкриттю, ні затриманню.

При наявності серйозних підстав припускати, що у консульській валізі містяться документи і (або) товари, не призначені виключно для офіційного користування, митний орган має право вимагати розтину консульської валізи уповноваженими особами акредитуючої іноземної держави у присутності посадової особи митного органу. У разі відмови від розтину консульська валіза повертається до місця відправлення.

Всі місця, що становлять дипломатичну пошту та консульську валізу, повинні мати видимі зовнішні знаки, які вказують на характер цих місць.

Дипломатична пошта може містити тільки дипломатичні документи та товари, призначені виключно для офіційного користування, а консульська валіза - тільки офіційну кореспонденцію та документи або товари, які призначені виключно для офіційного користування.

Іноземні дипломатичні та консульські кур'єри можуть ввозити на митну територію митного союзу і вивозити з цієї території Товари, призначені для їх особистого користування, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої іноземної держави із звільненням від митного огляду, сплати митних зборів, податків та без застосування заходів нетарифного регулювання.

Дипломатичні та консульські кур'єри повинні бути забезпечені офіційним кур'єрським листом, в якому зазначаються їх статус та кількість місць, що складають дипломатичну пошту та консульську валізу. Кур'єрський лист підписується і скріплюється печаткою установи, що відправляє дипломатичну пошту та консульську валізу.

Дипломатична пошта та консульська валіза можуть бути також довірені тимчасовому дипломатичному або консульському кур'єру, призначеному для перевезення тільки даної дипломатичної пошти або консульської валізи і постаченому кур'єрським офіційним листом.

Представникам іноземних держав, членам парламентських та урядових делегацій, а також на основі взаємності членам делегацій іноземних держав, які приїжджають до держав - членів митного союзу для участі в міжнародних переговорах, міжнародних конференціях та нарадах або з іншими офіційними дорученнями, надаються митні пільги, передбачені ТК ТС для членів дипломатичного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави. Такі ж пільги надаються членам сімей, супроводжуючим зазначених осіб.

Членам дипломатичного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та консульським посадовим особам консульської установи іноземної держави, членам їх сімей, особам, зазначеним у статті 325 ТК ТЗ, наступним транзитом через митну територію митного союзу, надаються митні пільги, передбачені МК МС для членів дипломатичного персоналу дипломатичного представництва .

Митні пільги для міжнародних міждержавних і міжурядових організацій, представництв іноземних держав при них, а також для персоналу цих організацій і представництв та членів їх сімей визначаються відповідними міжнародними договорами.

3. Особливості здійснення митних операцій щодо товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності. Митні органи в межах своєї компетенції вживають заходів щодо захисту прав правовласників на об'єкти інтелектуальної власності в порядку, встановленому гл. 46 ТК ТЗ.

Заходи щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності не застосовуються митними органами щодо товарів, що переміщуються через митний кордон:

1) фізичними особами для особистого користування, у тому числі що пересилаються в їх адресу в міжнародних поштових відправленнях;

2) відповідно до митною процедурою митного транзиту;

3) дипломатичними представництвами, консульськими установами, іншими офіційними представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями, персоналом цих представництв, установ та організацій, для офіційного і особистого користування.

Заходи щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, вживаються митними органами, не перешкоджають правовласнику вдаватися до будь-яких засобів захисту своїх прав відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

Митні органи вживають заходів щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, митного реєстру яких ведеться даними митними органами в державі - члені митного союзу, і об'єкти інтелектуальної власності, включені в єдиний митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності держав - членів митного союзу, а відповідно до законодавства держав - членів митного союзу також щодо об'єктів інтелектуальної власності, які не включені в такі митні реєстри.

Згідно ТК правовласник, що має достатні підстави вважати, що може мати місце порушення його прав відповідно до законодавства РФ про інтелектуальну власність у зв'язку з переміщенням через митний кордон товарів, що є, на його думку, контрафактними, або при вчиненні інших дій з товарами, що знаходяться під митним контролем, вправі подати заяву в ФМС Росії про вжиття заходів, пов'язаних з призупиненням випуску таких товарів. Заява може бути подана від імені правовласника його представником.

Заява про вжиття заходів, пов'язаних із призупиненням випуску товарів, повинно містити відомості:

- Про правовласників, а в разі, якщо заява подається її представником, - також про представника;

- Про об'єкт інтелектуальної власності;

- Про товари, що є, на думку правовласника, контрафактними, досить докладні для того, щоб митні органи могли виявити такі товари;

- Про термін, протягом якого митні органи вживатимуть заходів відповідно до гл. 38 ТК.

До заяви про вжиття заходів, пов'язаних із призупиненням випуску товарів, додаються документи, що підтверджують наявність права на об'єкт інтелектуальної власності (свідоцтво, договір (у тому числі ліцензійний) про передання виключних прав, інші документи, які правовласник може уявити на підтвердження своїх прав на об'єкти інтелектуальної власності), а якщо заява подається представником, до зазначеної заяви додається також довіреність, видана правовласником такій особі.

Правовласник (його представник) може додати до заяви зразки товарів, які можуть служити підтвердженням наявного, на його думку, факту порушення його прав.

Порядок подання заяви та вимоги до заявляється відомостями в залежності від виду об'єкта інтелектуальної власності визначаються ФМС Росії.

До заяви додається зобов'язання правовласника в письмовій формі про відшкодування майнової шкоди, яка може бути заподіяна декларанту, власнику, одержувачу товарів або особі, що несе обов'язок по здійсненню митних операцій, у зв'язку з призупиненням випуску товарів.

ФМС Росії розглядає заяву в строк, що не перевищує одного місяця з дня надходження заяви, і приймає рішення про вжиття заходів або про відмову у прийнятті таких заходів.

З метою перевірки достовірності поданих правовласником (його представником) відомостей ФМС Росії має право запитувати у третіх осіб, а також у державних органів документи, що підтверджують заявлені відомості. Зазначені особи зобов'язані протягом 10 днів з дня отримання запиту уявити запитувані документи. При цьому ФМС Росії має право продовжити термін розгляду заяви, але не більше ніж до двох місяців.

Рішення про відмову у прийнятті заходів приймається у разі подання правовласником (його представником) недостовірних відомостей, а також недотримання ним вимоги забезпечення виконання зобов'язання.

Про прийняте рішення правовласник (його представник) повідомляється в письмовій формі протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення.

У разі зміни відомостей, зазначених у заяві або у доданих до неї документах, правовласник (його представник) зобов'язаний негайно повідомити про це в ФМС Росії.

Термін захисту прав правовласника на об'єкти інтелектуальної власності встановлюється при включенні об'єктів інтелектуальної власності у митному реєстрі, які ведуться митними органами в державах - членах митного союзу, і єдиний митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності держав - членів митного союзу з урахуванням терміну, зазначеного правовласником в заяві, але не більше двох років з дня включення в такі реєстри. Зазначений строк може бути продовжений на підставі заяви правовласника необмежену кількість разів, але кожного разу не більше ніж на два роки, за умови дотримання вимог ТК ТЗ. Термін захисту прав правовласника на об'єкти інтелектуальної власності не може перевищувати строку дії прав правовласника на відповідний об'єкт інтелектуальної власності.

На підставі заяв правовласників об'єкти інтелектуальної власності включаються митними органами до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, який ведеться в митному органі держави - члена митного союзу в порядку і на умовах, встановлених законодавством держав - членів митного союзу.

Митний орган включає до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, який ведеться в митному органі держави - члена митного союзу, об'єкти інтелектуальної власності, які підлягають захисту на території держави - члена митного союзу, відповідно до законодавства цієї держави.

Умови включення об'єктів інтелектуальної власності в єдиний митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності держав - членів митного союзу та порядок його ведення визначаються міжнародним договором держав - членів митного союзу.

Згідно ТК об'єкти інтелектуальної власності, щодо яких ФТС Росії ухвалено рішення про вжиття заходів, вносяться до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності (далі у розділі - Реєстр). За включення до Реєстру плата не стягується. Реєстр веде ФМС Росії.

Об'єкт інтелектуальної власності включається до Реєстру при умові, що правовласник представляє зобов'язання в письмовій формі про відшкодування майнової шкоди, яка може бути заподіяна декларанту, власнику, одержувачу товарів або іншій особі, у зв'язку з призупиненням випуску товарів, способами, передбаченими цивільним законодавством РФ. Правовласник вправі замість забезпечення виконання зобов'язання представити договір страхування ризику відповідальності за заподіяння шкоди на користь декларанта, власника, одержувача товарів чи іншої особи. При цьому сума забезпечення зобов'язання або страхова сума повинна бути не менше 500 тис. Руб.

Об'єкт інтелектуальної власності підлягає виключенню з Реєстру в наступних випадках:

- За бажанням правовласника (його представника);

- При невиконанні правовласником умов, передбачених п. 2 ст. 395 ТК .;

- Після закінчення терміну правової охорони об'єкта інтелектуальної власності;

- Якщо правовласник протягом строків призупинення випуску товарів не звернувся до уповноваженого відповідно до законодавства РФ орган за захистом своїх прав.

ФТС Росії забезпечує опублікування переліку об'єктів інтелектуальної власності, включених до Реєстру, у своїх офіційних виданнях.

Якщо при здійсненні митних операцій, пов'язаних з приміщенням під митні процедури товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, включених до митного реєстру, що ведеться митним органом держави - члена митного союзу, або в єдиний митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності держав - членів митного союзу, митним органом виявлені ознаки порушення прав інтелектуальної власності, випуск таких товарів призупиняється терміном на 10 робочих днів.

За запитом правовласника або особи, що представляє його інтереси, цей термін може бути продовжений митним органом, але не більше ніж на 10 робочих днів, якщо зазначені особи звернулися до уповноважених органів за захистом прав правовласника відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

Рішення про призупинення випуску товарів та про продовження строку призупинення випуску товарів приймаються в письмовій формі керівником митного органу або уповноваженою ним особою.

Митний орган не пізніше одного робочого дня, наступного за днем прийняття рішення про призупинення випуску товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, повідомляє декларанта й правовласника або осіб, що представляють їхні інтереси, про таке призупинення, причинах і терміни призупинення, а також повідомляє декларанту найменування (прізвище , ім'я, по батькові) та місцезнаходження (адреса) правовласника і (або) особи, що представляє його інтереси, а правовласнику або особі, що представляє його інтереси, - найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (адреса) декларанта.

Після закінчення терміну призупинення випуску товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, випуск таких товарів поновлюється і виробляється в порядку, встановленому ТК ТЗ, за винятком випадків, коли митному органу представлені документи, що підтверджують вилучення товарів, накладення на них арешту або їх конфіскацію, або інші документи відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

Митні органи вправі призупинити випуск товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, не включені до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, який ведеться митним органом держави - члена митного союзу, і єдиний митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності держав - членів митного союзу, без заяви правовласника в порядку, визначеному законодавством держав - членів митного союзу.

Правовласник відповідно до цивільного законодавства держав - членів митного союзу несе відповідальність за майнову шкоду (збитки), заподіяну декларанту, власнику, одержувачу товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, в результаті призупинення випуску товарів відповідно до цього розділу, якщо не буде встановлено порушення прав правовласника.

Рішення про призупинення випуску товарів підлягає скасуванню до закінчення терміну призупинення випуску товарів, якщо:

1) до митного органу надійшла заява правовласника або особи, що представляє його інтереси, про скасування такого рішення;

2) об'єкт інтелектуальної власності виключений з митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, який ведеться митним органом держави - члена митного союзу і єдиного митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності держав - членів митного союзу;

3) інші випадки визначені законодавством держав - членів митного союзу.

Скасування рішення про призупинення випуску товарів оформляється в письмовій формі керівником митного органу або уповноваженою ним особою.

Після скасування рішення про призупинення випуску товарів випуск таких товарів поновлюється і проводиться відповідно до ТК ТЗ, якщо інше не передбачено законодавством держав - членів митного союзу.

Митний орган надає декларанту, правовласнику або особі, що представляє його інтереси, інформацію про товари, щодо яких прийнято рішення про призупинення випуску.

Інформація, отримана декларантом, правовласником або особою, що представляє його інтереси, відповідно до цієї статті, є конфіденційною і не повинна ними розголошуватися, передаватися третім особам, а також державним органам, за винятком випадків, передбачених законодавством держав - членів митного союзу.

З письмового дозволу митного органу правовласник, декларант або їх представники мають право під митним контролем відбирати проби і зразки товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення їх випуску, проводити їх дослідження, а також оглядати, фотографувати або іншим чином фіксувати такі товари.

4. Переміщення товарів трубопровідним транспортом та лініями електропередачі. У гл. 47 МК МС визначаються особливості переміщення товарів через митний кордон трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, не визначені іншими положеннями ТК ТЗ. У частині, не врегульованій МК МС, порядок переміщення товарів через митний кордон трубопровідним транспортом та лініями електропередачі визначається законодавством та (або) міжнародними договорами держав - членів митного союзу.

Ввезення на митну територію митного союзу та вивезення з цієї території товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, допускається після випуску товарів відповідно до заявленої митної процедурою.

При подачі митної декларації фактичне пред'явлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, митному органу не потрібно.

При ввезенні на митну територію митного союзу або вивезенні з цієї території товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, допускається змішування товарів, а також зміна кількості та стану (якості) товарів внаслідок технологічних особливостей транспортування і специфічних характеристик товарів у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, діючими в державах - членах митного союзу.

Особливості митного декларування товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, визначаються відповідно до ст. 194 ТК ТЗ.

Кількість товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, визначається на підставі показань приладів обліку, встановлених у технологічно обумовлених місцях у відповідності зі ст. 337 МК МС, актів про фактичні поставки товарів за відповідним зовнішньоторговельним договором, актів здачі-приймання, сертифікатів якості товарів та інших аналогічних документів, що підтверджують адресне розподіл обсягів вироблених, поставлених і спожитих товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, за розрахунковий період, який визначається відповідно до законодавством держав - членів митного союзу.

При митному декларуванні товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, що вивозяться з митної території митного союзу, використовуються показання приладів обліку, розташованих на території держави відправлення цих товарів, або приладів обліку, що знаходяться на території суміжної держави або в інших місцях, відповідно до п. I ст . 337 ТК ТЗ.

При митному декларуванні товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, що ввозяться на митну територію митного союзу, використовуються показання приладів обліку, розташованих на території держави призначення цих товарів, або приладів обліку, що знаходяться на території суміжної держави або в інших місцях, відповідно до п. 1 ст . 337 ТК ТЗ.

При митному декларуванні переміщуваного трубопровідним транспортом газу природного для підтвердження його кількості та якості використовуються акти про фактичні поставки природного газу, складені на підставі показань приладів обліку, розташованих у місцях його здачі контрагентам, визначених умовами зовнішньоторговельних договорів, на підставі яких здійснюється таке переміщення.

Ввезення на митну територію митного союзу і вивезення з цієї території товарів, що переміщуються по лініях електропередачі, допускається до подання митної декларації митному органу. Декларування здійснюється з подальшою подачею митної декларації на приміщення електричної енергії під митні процедури випуску для внутрішнього споживання або експорту відповідно не пізніше 20 числа місяця, наступного за кожним календарним місяцем фактичної її постачання.

При подачі митної декларації фактичне пред'явлення електричної енергії митному органу не потрібно.

Митному декларуванню підлягає ввезене або вивезене фактична кількість електричної енергії. Кількість електричної енергії визначається на підставі показань приладів обліку, встановлених у технологічно обумовлених місцях і фіксуючих переміщення електричної енергії, актів про фактичні поставках електричної енергії за відповідним зовнішньоторговельним договором, актів здачі-приймання та інших документів, що підтверджують фактичне переміщення електричної енергії, як сальдо-перетікання електричної енергії (алгебраїчна сума перетоків електричної енергії в протилежних напрямках по усім, хто знаходиться в роботі міждержавних ліній електропередачі всіх класів напруги) за кожен календарний місяць, якщо інший порядок визначення кількості електричної енергії не встановлений законодавством держав - членів митного союзу.

Розраховане значення сальдо-перетікання коригується на величину мають місце при переміщенні електричної енергії втрат електричної енергії в мережах згідно з технічними регламентами та національними стандартами, що діють у державах - членах митного союзу.

При митному декларуванні електричної енергії, що вивозиться з митної території митного союзу, використовуються показання приладів обліку, розташованих на території держави відправлення цієї електричної енергії, або приладів обліку, що знаходяться на території суміжної держави, відповідно до п. 1 ст. 337 ТК ТЗ.

При митному декларуванні електричної енергії, яка ввозиться на митну територію митного союзу, використовуються показання приладів обліку, розташованих на території держави призначення цієї електричної енергії, або приладів обліку, що знаходяться на території суміжної держави, відповідно до п. 1 ст. 337 ТК ТЗ.

Особливості митного декларування товарів, що переміщуються по лініях електропередачі, визначаються відповідно до ст. 194 ТК ТЗ.

Прилади обліку товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, встановлюються на митній території митного союзу.

Місця встановлення приладів обліку товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, через митний кордон, можуть перебувати за межами цієї території за умови наявності міжнародних договорів держави - члена митного союзу і суміжної держави, що визначають їх роботу і порядок доступу посадових осіб митних органів.

Прилади обліку переміщуваного трубопровідним транспортом природного газу можуть перебувати на митній території митного союзу і (або) за її межами в місцях, де проведення замірів обумовлено технологією транспортування природного газу, і певних умов зовнішньоторговельних договорів, на підставі яких здійснюється таке переміщення (п. 1 ст . 337 МК МС).

Місця встановлення приладів обліку товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, при перетині митного кордону затверджуються відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

З метою запобігання несанкціонованого доступу і зміни інформації в показаннях знаходяться на митній території митного союзу приладів обліку товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, на такі прилади митними органами накладаються засоби ідентифікації.

Ідентифікація товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, не здійснюється, що не перешкоджає митним органам встановлювати в митних цілях кількість, якість та інші характеристики товарів, використовуючи відомості, що містяться в документах, показання лічильників та інших вимірювальних приладів.

Митний транзит іноземних товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, по митній території митного союзу і (або) по території держави, яка не є членом митного союзу, між пунктами, розташованими в місцях установки приладів обліку, застосовується відповідно до:

- Міжнародними договорами держав - членів митного союзу і законодавством держав - членів митного союзу - якщо такий транзит здійснюється територіями всіх держав - членів митного союзу;

- Міжнародним договором між двома державами - членами митного союзу і (або) законодавством цих держав - членів митного союзу - якщо такий транзит здійснюється територіями тільки двох держав - членів митного союзу;

- Законодавством держави - члена митного союзу - якщо такий транзит здійснюється тільки по території цієї держави.

Електрична енергія, переміщувана по лініях електропередачі через митну територію митного союзу в умовах паралельної роботи енергосистем, не підлягає приміщенню під митний процедуру митного транзиту.

При цьому не пізніше 20 числа місяця, наступного за кожним календарним місяцем фактичного переміщення електричної енергії, до митного органу підлягає поданню письмову заяву із зазначенням відомостей про обсяги переміщення за розрахунковий період, умовної вартості електричної енергії та інших відомостей, встановлених законодавством держав - членів митного союзу .

Допускається зміна специфічних характеристик транзитних товарів, що переміщуються митною територією митного союзу трубопровідним транспортом, внаслідок технологічних особливостей транспортування, відповідно до технічними регламентами та національними стандартами, що діють у державах - членах митного союзу.

5. Переміщення транспортних засобів міжнародних перевезень при здійсненні міжнародних перевезень товарів, пасажирів і багажу. Глава 48 ТК ТЗ регулює порядок тимчасового ввезення на митну територію митного союзу для завершення або початку міжнародної перевезення на такій території або за її межами транспортних засобів міжнародного перевезення (включаючи порожні ), зареєстрованих в іноземних державах, та тимчасового вивезення із такої території для завершення або початку міжнародної перевезення транспортних засобів міжнародного перевезення, зареєстрованих у державах - членах митного союзу (включаючи порожні), за винятком транспортних засобів для особистого користування.

Положення зазначеної глави застосовуються також щодо тимчасово вивозяться з митної території митного союзу і ввезених назад на таку територію:

1) водних суден, що використовуються для рибальства, розвідки і розробки мінеральних та інших неживих ресурсів морського дна і його надр, лоцманської та криголамний проводки, пошукових, рятувальних та буксирних операцій, підйому затонулого в морі майна, гідротехнічних, підводно-технічних та інших подібних робіт , санітарного, карантинного та іншого контролю, захисту та збереження морського середовища, проведення морських наукових досліджень, у навчальних, спортивних і культурних цілях, а також в інших цілях, пов'язаних з торговельним мореплавством;

2) цивільних і державних повітряних суден, повітряних суден, що використовуються в експериментальній авіації (здійснюють експериментальні польоти), що не використовуються для міжнародних перевезень товарів і пасажирів;

3) залізничного рухомого складу, використовуваного для ремонтно-відновлювальних та інших робіт, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Транспортні засоби міжнародного перевезення, що перетинають митний кордон, підлягають зупиненню і стоянці

в місцях переміщення товарів через митний кордон для проведення митних операцій, передбачених ТК ТЗ.

Тривалість стоянки транспортних засобів міжнародного перевезення, виходячи з часу, необхідного для проведення митних операцій, для повітряного, залізничного та автомобільного транспорту не повинна перевищувати трьох годин, а для водного транспорту - 8:00, за винятком випадків, коли:

1) початок або завершення митних операцій не можуть бути здійснені з незалежних від митних органів причин;

2) приміщення під митну процедуру товарів, що перевозяться на цих транспортних засобах міжнародного перевезення, здійснюється безпосередньо в місцях переміщення товарів через митний кордон;

3) відносно товарів, що перевозяться на цих транспортних засобах міжнародного перевезення, застосоване митне супроводження як міру забезпечення митного транзиту;

4) тимчасове зберігання транспортних засобів міжнародного перевезення здійснюється в місцях тимчасового зберігання, розташованих на території місць переміщення товарів через митний кордон.

Відправлення транспортних засобів міжнародного перевезення з місць їх стоянки в місцях переміщення товарів через митний кордон проводиться після завершення митних операцій, скоєних при прибутті товарів на митну територію митного союзу або вибутті товарів із такої території, передбачених гл. 23 і 24 ТК ТЗ відповідно.

Транспортні засоби міжнародного перевезення підлягають митному декларуванню відповідно до ст. 350 МК МС без приміщення під митні процедури.

Транспортні засоби міжнародного перевезення переміщуються через митний кордон без застосування заходів нетарифного і технічного регулювання.

Тимчасове ввезення на митну територію митного союзу транспортних засобів міжнародного перевезення без сплати митних зборів, податків допускається при одночасному дотриманні наступних умов:

1) якщо транспортний засіб міжнародного перевезення зареєстровано на території іноземної держави за іноземною особою;

2) якщо транспортний засіб міжнародного перевезення ввозиться на митну територію митного союзу і використовується іноземною особою, за винятком випадків, коли транспортний засіб міжнародного перевезення використовується особою держави - члена митного союзу, належним чином уповноваженою іноземною особою на надання послуг з перевезення довіреністю в простій письмовій формі або договором на надання таких послуг, для завершення або початку міжнародної перевезення вантажів, пасажирів і (або) багажу на митній території митного союзу або за її межами.

Транспортні засоби міжнародного перевезення, тимчасово ввезені на митну територію митного союзу, мають статус іноземних товарів.

Тимчасове ввезення транспортних засобів міжнародного перевезення завершується їх вивезенням з митної території митного союзу в строки, передбачені ст. 343 ТК ТЗ, або приміщенням під митні процедури, за винятком митної процедури митного транзиту.

Вивезення з митної території митного союзу тимчасово ввезених транспортних засобів міжнародного перевезення може здійснюватися через будь-який митний орган.

Тимчасово ввезені на митну територію митного союзу транспортні засоби міжнародного перевезення повинні бути вивезені з цієї території після завершення операцій перевезення, у зв'язку з якими такі транспортні засоби були ввезені на митну територію митного союзу, у строки, які обчислюються з урахуванням положень ст. 219 МК МС, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

При неможливості вивезення транспортного засобу міжнародного перевезення у строки, передбачені в п. 1 ст. 219, за вмотивованим запитом зацікавленої особи митний орган продовжує термін тимчасового ввезення транспортного засобу міжнародного перевезення на час, необхідний для усунення причин, за якими неможливий вивезення транспортного засобу міжнародного перевезення.

З тимчасово ввезеними транспортними засобами міжнародного перевезення допускається здійснювати звичайні операції з їх технічного обслуговування або ремонту, які потрібні були при їх слідуванні па митну територію митного союзу або знаходженні на зазначеній території.

На митній території митного союзу не допускається:

- Використання тимчасово ввезених транспортних засобів міжнародного перевезення для перевезення вантажів, пасажирів і (або) багажу, що починається і завершується на митній території митного союзу (далі для цілей використання в цій главі - внутрішня перевезення по митній території митного союзу);

- Передача тимчасово ввезених транспортних засобів міжнародного перевезення іншим особам, у тому числі в оренду (в суборенду), за винятком передачі їх для ремонту, технічного обслуговування, зберігання або передачі в цілях завершення операції перевезення шляхом негайного вивезення транспортного засобу міжнародного перевезення.

Особливості використання транспортних засобів міжнародного перевезення, що здійснюють перевезення пасажирів, а також причепів, напівпричепів, контейнерів і залізничного рухомого складу, що здійснюють перевезення вантажів і (або) багажу для внутрішньої перевезення митною територією митного союзу, визначаються міжнародним договором держав - членів митного союзу.

Використання тимчасово ввезених транспортних засобів міжнародного перевезення або їх передача іншим особам допускаються за умови приміщення цих транспортних засобів під митні процедури.

У разі вчинення зазначених дій без приміщення тимчасово ввезених транспортних засобів міжнародного перевезення під митні процедури підлягають сплаті мита, податки в розмірах, що відповідають сумам ввізних митних зборів, податків, які підлягали б сплаті при приміщенні таких транспортних засобів міжнародного перевезення під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання без урахування тарифних преференцій і пільг по сплаті митних зборів, податків, обчисленим на день реєстрації митної декларації на транспортний засіб. При цьому терміном сплати митних зборів, податків вважається перший день вчинення зазначених дій, а якщо цей день не встановлено - день реєстрації митним органом митної декларації на транспортний засіб.

Тимчасове вивезення транспортного засобу міжнародного перевезення допускається за умови, що цей транспортний засіб міжнародного перевезення є товаром митного союзу і зареєстрований на території держави - члена митного союзу за особою держави - члена митного союзу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цього пункту та п. 4 ст. 345.

Тимчасове вивезення повітряних суден в якості транспортних засобів міжнародного перевезення допускається за умови, що повітряне судно є товаром митного союзу і використовується особою держави - члена митного союзу для цілей міжнародної перевезення.

Транспортні засоби міжнародного перевезення, є виробами митного союзу, тимчасово вивозяться з митної території митного союзу, при фактичне вивезення з цієї території зберігають статус товарів митного союзу, а транспортні засоби міжнародного перевезення, раніше поміщені під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску) або є умовно випущеними товарами у відповідності зі ст. 200 ТК ТЗ, зберігають статус іноземних товарів.

Транспортні засоби міжнародного перевезення тимчасово вивозяться з митної території митного союзу без сплати вивізних митних зборів.

Допускається тимчасове вивезення транспортних засобів міжнародного перевезення, раніше поміщених під митний процедуру тимчасового ввезення (допуску) або є умовно випущеними товарами.

Тимчасове вивезення транспортного засобу міжнародного перевезення допускається незалежно від того, якою особою і в яких цілях воно буде використовуватися за межами митної території митного союзу.

Терміни тимчасового вивезення транспортних засобів міжнародного перевезення не обмежуються.

З тимчасово вивезеними транспортними засобами міжнародного перевезення допускається вчинення операцій з:

1) технічного обслуговування і (або) поточного ремонту, необхідних для забезпечення їх збереження, експлуатації і підтримки в стані, в якому вони перебували на день вивезення, якщо потреба в таких операціях виникла під час використання цих транспортних засобів у міжнародних перевезеннях;

2) безоплатного (гарантійному) ремонту;

3) ремонту, включаючи капітальний ремонт, здійснюваних для відновлення транспортних засобів міжнародного перевезення після їх пошкодження внаслідок аварії або дії непереборної сили, які мали місце за межами митної території митного союзу.

Операції з ремонту та (або) інші операції, не зазначені вище щодо тимчасово вивезених транспортних засобів міжнародного перевезення, допускаються за умови приміщення цих транспортних засобів під митний процедуру переробки за межами митної території.

У разі вчинення зазначених операцій без приміщення тимчасово вивезених транспортних засобів міжнародного перевезення під митну процедуру переробки за межами митної території, при ввезенні таких транспортних засобів міжнародного перевезення підлягають сплаті мита, податки відповідно до ст. 262 ТК ТЗ.

Тимчасове вивезення транспортних засобів міжнародного перевезення завершується їх ввезенням на митну територію митного союзу або приміщенням транспортних засобів міжнародного перевезення, є товарами митного союзу, під митну процедуру експорту або переробки за межами митної території, а транспортні засоби міжнародного перевезення, раніше поміщені під митну процедуру тимчасового ввезення ( допуску) або є умовно випущеними товарами, під митну процедуру реекспорту.

У разі передачі іноземному особі права власності на тимчасово вивезене транспортний засіб міжнародного перевезення особа, яка вивезло такий транспортний засіб міжнародного перевезення, зобов'язана помістити транспортний засіб міжнародного перевезення, що є товаром митного союзу, під митну процедуру експорту, а транспортний засіб міжнародного перевезення, раніше поміщене під митну процедуру тимчасового ввезення (допуску) або є умовно випущеним товаром, під митну процедуру реекспорту, протягом 30 днів з дня передачі права власності вивезеного транспортного засобу міжнародного перевезення.

Митне декларування таких товарів допускається без їх фактичного подання митному органу.

При завершенні тимчасового вивезення транспортних засобів міжнародного перевезення їх ввезенням на митну територію митного союзу такі транспортні засоби міжнародного перевезення ввозяться на митну територію митного союзу без сплати митних зборів, податків.

Ввезення на митну територію митного союзу тимчасово вивезених транспортних засобів міжнародного перевезення може здійснюватися через будь-який митний орган.

Тимчасово ввезене з транспортним засобом міжнародного перевезення спеціальне обладнання, призначене для навантаження, розвантаження, обробки та захисту вантажів або обслуговування пасажирів і (або) багажу, що переміщуються даним транспортним засобом міжнародного перевезення, незалежно від того, може воно використовуватися окремо від транспортного засобу міжнародного перевезення або немає, ввозиться на митну територію митного союзу без сплати митних зборів, податків та без застосування заходів нетарифного і технічного регулювання. Запасні частини та обладнання, які призначені для ремонту, технічного обслуговування або експлуатації транспортного засобу міжнародного перевезення, ввозяться на митну територію митного союзу без сплати митних зборів, податків та без застосування заходів нетарифного і технічного регулювання.

Запасні частини, призначені для використання при ремонті або технічному обслуговуванні вивезеного транспортного засобу міжнародного перевезення в цілях заміни частин і устаткування, які вбудовані у тимчасово вивезене транспортний засіб міжнародного перевезення, при їх вивезенні з митної території митного союзу вивозяться без сплати вивізних митних зборів і без застосування заходів нетарифного і технічного регулювання. Ввезення на митну територію митного союзу замінених частин і устаткування допускається без сплати ввізних митних зборів, податків стосовно до митною процедурою реімпорту.

Міжнародним договором держав - членів митного союзу і (або) законодавством держав - членів митного союзу можуть бути визначені інші особливості ввезення на митну територію митного союзу або вивезення із такої території запасних частин і устаткування, знятих в цілях заміни з транспортного засобу міжнародного перевезення в процесі його експлуатації.

Митне декларування транспортних засобів міжнародного перевезення здійснюється при тимчасовому ввезенні на митну територію митного союзу транспортних засобів міжнародного перевезення та вивезенні таких тимчасово ввезених транспортних засобів із такої території, а також при тимчасовому вивезенні з митної території митного союзу транспортних засобів міжнародного перевезення і ввезенні таких тимчасово вивезених транспортних засобів міжнародного перевезення на таку територію шляхом подачі перевізником митному органу митної декларації на транспортний засіб.

В якості митної декларації на транспортний засіб застосовуються стандартні документи перевізника, передбачені міжнародними договорами в галузі транспорту, учасниками яких є держави - члени митного союзу, якщо в них містяться відомості про транспортний засіб міжнародного перевезення, його маршруті, вантаж, припаси, про екіпаж і про пасажирах, мети ввезення (вивезення) транспортного засобу міжнародного перевезення та (або) найменуванні запасних частин і устаткування, що переміщуються для ремонту або експлуатації транспортного засобу міжнародного перевезення, зазначені в ст. 159 ТК ТЗ, в залежності від виду транспорту (ст. 350 ТК ТЗ).

Якщо в представлених стандартних документах перевізника не містяться всі необхідні відомості, митне декларування транспортних засобів міжнародного перевезення здійснюється шляхом подання митної декларації на транспортний засіб встановленої форми. При цьому представлені стандартні документи перевізника розглядаються як невід'ємна частина митної декларації на транспортний засіб.

При вивезенні з митної території митного союзу тимчасово ввезених транспортних засобів міжнародного перевезення і при ввезенні на таку територію тимчасово вивезених транспортних засобів міжнародного перевезення митному органу як митної декларації на транспортні засоби допускається використовувати митну декларацію на транспортний засіб, представлену при митному декларуванні тимчасово ввозяться або тимчасово вивозяться транспортних засобів міжнародного перевезення відповідно.

При митному декларуванні транспортних засобів міжнародного перевезення митний орган не вправі вимагати подання інших відомостей.

Якщо запасні частини та обладнання переміщуються через митний кордон одночасно з транспортним засобом міжнародної перевезення у відповідності зі ст. 349 ТК ТЗ, допускається заяву відомостей про них до митної декларації на транспортний засіб.

Подана митна декларація на транспортний засіб реєструється митним органом.

За результатами перевірки митної декларації на транспортний засіб митний орган оформляє тимчасове ввезення або тимчасове вивезення транспортного засобу міжнародного перевезення або завершення тимчасового вивезення або тимчасового ввезення транспортних засобів міжнародного перевезення шляхом проставлення в митній декларації на транспортний засіб відміток за формою і в порядку, що визначаються рішенням Комісії Митного союзу.

Використані та не вивезені назад запасні частини та обладнання підлягають приміщенню під митні процедури з дотриманням вимог і умов, встановлених ТК ТЗ.

6. Особливості переміщення товарів для особистого користування.

У гл. 49 МК МС використовуються такі терміни та їх визначення:

1) несупроводжуваний багаж - товари для особистого користування, що належать фізичній особі, передані або передаються перевізнику за договором міжнародного перевезення (транспортної експедиції) для фактичного переміщення через митний кордон у зв'язку з в'їздом цієї фізичної особи на територію митного союзу або його виїздом з митної території митного союзу;

2) супроводжуваний багаж - товари для особистого користування, включаючи ручну поклажу, безпосередньо переміщувані фізичною особою, яка перетинає митний кордон;

3) товари для особистого користування, що доставляються перевізником - товари для особистого користування, передані або передаються перевізнику за договором міжнародного перевезення (за накладною, коносаментом іншим документам) для цілей фактичного переміщення через митний кордон на адресу фізичної особи чи від фізичної особи, що не перетинали митний кордон;

4) транспортний засіб для особистого користування - авто-, мототранспортних засобів, причіп, водне або повітряне судно разом з запасними частинами до нього і його звичайними приладдям та обладнанням, що містяться у його звичайних баках паливно-мастильними матеріалами і паливом, що знаходяться у власності чи володінні фізичної особи, що переміщує ці транспортні засоби через митний кордон виключно в особистих цілях, а не для транспортування осіб за винагороду, промислового чи комерційного транспортування товарів за винагороду або безкоштовно.

Товари для особистого користування переміщуються через митний кордон відповідно до положень цієї глави, а в частині, не врегульованій гл. 49 ТК МС, - відповідно до порядку, встановленого ТЗ ТЗ.

До товарів для особистого користування, що переміщуються через митний кордон, не застосовуються заходи нетарифного і технічного регулювання.

Критерії віднесення товарів, що переміщуються через митний кордон, до товарів для особистого користування, вартісні, кількісні й вагові норми переміщення товарів для особистого користування із звільненням від сплати митних платежів, випадки звільнення від сплати митних платежів окремих категорій товарів для особистого користування, а також порядок застосування митних зборів, податків встановлюються міжнародним договором держав - членів митного союзу.

Товари для особистого користування можуть переміщуватися через митний кордон у супроводжуваному або несупроводжуваному багажі, в якості товарів, що доставляються перевізником, а також у міжнародних поштових відправленнях відповідно до гл. 44 ТК ТЗ.

Митні операції щодо товарів для особистого користування, що переміщуються через митний кордон, здійснюються в порядку, визначеному МК МС і (або) міжнародним договором держав - членів митного союзу.

Митні операції щодо товарів для особистого користування здійснюються залежно від способів переміщення в місцях прибуття на митну територію митного союзу або відбуття з цієї території або в митному органі держави - члена митного союзу, на території якого постійно (або тимчасово) проживає фізична особа, яка має право виступати як декларант таких товарів.

При переміщенні товарів для особистого користування фізичними особами на автомобільних транспортних засобах для особистого користування або в поїзді митні органи надають цим особам можливість здійснювати митні операції, не покидаючи такі транспортні засоби, за винятком випадків, коли це необхідно для дотримання митного законодавства митного союзу.

Товари для особистого користування при переміщенні через митний кордон підлягають митному декларуванню та випуску для особистого користування без приміщення під митні процедури, передбачені ТК ТЗ. Порядок здійснення митних операцій, пов'язаних з випуском товарів для особистого користування, визначається ТЗ ТЗ.

За бажанням особи, що переміщує товари для особистого користування, щодо таких товарів можуть бути вчинені митні операції, пов'язані з їх розміщенням на тимчасове зберігання, приміщенням під митні процедури відповідно до ТК ТЗ, а також вивезенням з митної території митного союзу, якщо вони не покидали місце прибуття.

У разі невчинення вищевказаних митних операцій товари підлягають затриманню відповідно до гл. 21 ТК ТЗ.

Митний контроль щодо товарів для особистого користування, що переміщуються через митний кордон, проводиться відповідно до ТК ТЗ і (або) міжнародним договором держав - членів митного союзу.

Митне декларування товарів для особистого користування здійснюється фізичними особами при їх проходженні через митний кордон одночасно з поданням товарів митному органу.

Митному декларуванню в письмовій формі підлягають:

1) товари для особистого користування, що переміщуються у несупроводжуваному багажі або доставляються перевізником на адресу фізичної особи;

2) товари для особистого користування, що переміщуються будь-яким способом, щодо яких застосовуються заборони та обмеження, крім заходів нетарифного та технічного регулювання;

3) товари для особистого користування, що переміщуються будь-яким способом, у тому числі тимчасово ввозяться, вартість і (або) кількість яких перевищує норми переміщення таких товарів зі звільненням від сплати митних платежів, встановлені міжнародним договором держав - членів митного союзу;

4) транспортні засоби для особистого користування, що переміщуються будь-яким способом, за винятком транспортних засобів для особистого користування, зареєстрованих на території держав - членів митного союзу, тимчасово вивозяться з митної території митного союзу і назад ввозяться на таку територію;

5) валюта держав - членів митного союзу, цінні папери та (або) валютні цінності, дорожні чеки у випадках, встановлених законодавством та (або) міжнародним договором держав - членів митного союзу;

6) культурні цінності;

7) товари для особистого користування, що ввозяться в супроводжуваному багажі, якщо перемещающее їх фізична особа має несупроводжуваний багаж;

8) інші товари, визначені ТЗ ТЗ.

Митне декларування товарів для особистого користування проводиться у письмовій формі із застосуванням пасажирської митної декларації. Форма пасажирської митної декларації, порядок її заповнення, подання та реєстрації визначаються рішенням Комісії митного союзу.

Фізична особа має право за своїм бажанням призвести митне декларування товарів для особистого користування, що не підлягають митному декларуванню у письмовій формі, з використанням пасажирської митної декларації.

Митне декларування товарів для особистого користування фізичної особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, провадиться особою, його супроводжуючим (одним з батьків, усиновителем, опікуном чи піклувальником цієї особи, іншим супроводжуючим його особою або представником перевізника при відсутності супроводжуючих осіб, а при організованому виїзді (в'їзді ) групи неповнолітніх осіб без супроводу батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників, інших осіб - керівником групи чи представником перевізника) (ст. 355 ТК ТЗ).

При переміщенні через митний кордон трун з тілами (останками) та урн з прахом (попелом) померлих митне декларування здійснюється шляхом подання заяви у довільній формі особою, яка супроводжує труну з тілом (останками) або урн з прахом (попелом) померлого, з поданням документів.

При вивезенні з митної території митного союзу урн з прахом (попелом) і трун з тілами (останками) померлих подаються такі документи:

- Свідоцтво про смерть, що видається відділами реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому для реєстрації актів цивільного стану в державах - членах митного союзу, або медичне свідоцтво про смерть, або нотаріально завірені копії зазначених документів;

- Укладення у довільній формі місцевих органів державного санітарного нагляду про можливість ексгумації у разі перепоховання;

- Акт (довідка) в довільній формі спеціалізованої організації, що здійснювала ритуальні послуги по запайке цинкових трун, із зазначенням, що в них відсутні сторонні вкладення, і з додатком опису речей і цінностей померлого у разі їх відправки разом з тілом (останками) померлого.

При ввезенні на митну територію митного союзу урн з прахом (попелом) і трун з тілами (останками) померлих подаються такі документи:

- Свідоцтво про смерть, видане уповноваженою установою країни відправлення, чи медичне свідоцтво про смерть, або копії цих документів;

- Акт (довідка) в довільній формі організації, що здійснювала ритуальні послуги по запайке цинкових трун, із зазначенням, що в них відсутні сторонні вкладення, і з додатком опису речей і цінностей померлого у разі їх відправки разом з тілом (останками) померлого.

Подача пасажирської митної декларації (ст. 356 ТК ТЗ) повинна супроводжуватися поданням митному органу документів, що підтверджують заявлені в ній відомості. До таких документів належать:

1) документи, що засвідчують особу (у тому числі неповнолітньої особи);

2) документи, що підтверджують усиновлення, опікунство чи піклування неповнолітньої особи;

3) документи, що підтверджують вартість декларованих товарів для особистого користування;

4) транспортні (перевізні) документи;

5) документи, що підтверджують право на пільги зі сплати митних платежів, у тому числі підтверджують тимчасове ввезення (вивезення) фізичною особою товарів для особистого користування, а також підтверджують визнання фізичної особи біженцем, вимушеним переселенцем або переселяються на постійне місце проживання в порядку, визначеному законодавством держав - членів митного союзу;

6) документи, що підтверджують дотримання обмежень, крім заходів нетарифного та технічного регулювання;

7) документи, що містять відомості, що дозволяють ідентифікувати транспортний засіб для особистого користування;

8) документи, що підтверджують право володіння, користування і (або) розпорядження транспортним засобом особистого користування;

9) інші документи і відомості, подання яких передбачено відповідно до ТЗ ТЗ.

При митному декларуванні товарів для особистого користування, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, додатково до документів представляється екземпляр оформленої митним органом пасажирської митної декларації, виданої фізичній особі при його проходженні через митний кордон.

При неподанні такої пасажирської митної декларації з причини її втрати або з інших причин ввезені і несупроводжуваному багажі товари для особистого користування розглядаються як ввезені з перевищенням вартісних, кількісних та вагових норм ввезення товарів, що звільняються від сплати митних платежів, якщо фізична особа не доведе протилежне.

У місцях прибуття на митну територію митного союзу або відбуття з цієї території для цілей митного декларування товарів для особистого користування може застосовуватися система подвійного коридору. Застосування системи подвійного коридору передбачає самостійний вибір фізичною особою, наступним через митний кордон, митного декларування в письмовій формі товарів для особистого користування та відповідного коридору ("зеленого" або "червоного") для здійснення митних операцій.Требо- вання, застосовувані до облаштування системи подвійного коридору в місцях прибуття товарів на митну територію митного союзу й вибуття з цієї території, визначаються рішенням Комісії митного союзу.

Іноземні фізичні особи вправі тимчасово ввозити на митну територію митного союзу товари для особистого користування, перелік яких визначено міжнародним договором держав - членів митного союзу, за винятком транспортних засобів, із звільненням від сплати митних платежів на період свого перебування на цій території. У разі якщо тимчасово ввезені товари для особистого користування підлягають митному декларуванню у письмовій формі, термін тимчасового ввезення таких товарів встановлюється митним органом виходячи із заяви іноземної фізичної особи з урахуванням тривалості його перебування на митній території митного союзу.

Іноземні фізичні особи (ст. 358 ТК ТЗ) вправі тимчасово ввозити на митну територію митного союзу транспортні засоби для особистого користування, зареєстровані на території іноземних держав, на термін свого тимчасового перебування, але не більше ніж на один рік, із звільненням від сплати митних платежів . За мотивованим зверненням іноземної фізичної особи термін тимчасового ввезення транспортних засобів для особистого користування може бути продовжений митними органами в межах одного року з дня тимчасового ввезення таких транспортних засобів.

Передача права користування і (або) розпорядження тимчасово ввезеними товарами для особистого користування, у тому числі транспортними засобами, іншій особі на митній території митного союзу допускається за умови їх митного декларування і сплати митних платежів у порядку, встановленому ТЗ ТЗ.

Тимчасово ввезені товари для особистого користування можуть вивозитися після з митної території митного союзу через будь-який митний орган.

У разі якщо тимчасово ввезені товари для особистого користування перебувають на митній території митного союзу у зв'язку з невивезенням після закінчення встановленого терміну, щодо таких товарів стягуються митні збори, податки в порядку, встановленому ТЗ ТЗ.

У разі безповоротної втрати тимчасово ввезених товарів для особистого користування внаслідок аварії або дії непереборної сили зворотний вивіз таких товарів з митної території митного союзу може не проводитись за умови визнання митними органами факту аварії або дії непереборної сили.

Фізичні особи держав - членів митного союзу (ст. 359 ТК ТЗ) вправі тимчасово вивозити з митної території митного союзу товари для особистого користування на термін свого тимчасового перебування на території іноземної держави і ввозити їх назад із звільненням від сплати митних зборів, податків.

За заявою фізичної особи митний орган проводить ідентифікацію тимчасово вивезених товарів для особистого користування, якщо така ідентифікація сприятиме їх зворотного ввезення із звільненням від сплати ввізних митних зборів, податків. Про ідентифікацію товарів зазначається в пасажирській митній декларації, один примірник якої видається фізичній особі, що вивозять товари. Відсутність такої ідентифікації не перешкоджає зворотного ввезення фізичними особами товарів для особистого користування із звільненням від сплати ввізних митних зборів, податків за умови підтвердження митному органу того, що ці товари ввозяться назад після тимчасового вивезення з митної території митного союзу в порядку, визначеному ТЗ ТЗ.

З тимчасово вивезеними транспортними засобами для особистого користування допускається вчинення операцій з технічного обслуговування або ремонту, потребовавшихся при їх знаходженні за межами митної території митного союзу.

При скоєнні ремонту тимчасово вивезеного транспортного засобу для особистого користування, пов'язаного із заміною частин транспортного засобу, що підлягають обліку (реєстрації) у відповідних уповноважених державних органах, замінена частина підлягає митному декларуванню, за винятком випадків здійснення гарантійного ремонту або обслуговування згідно з умовами договору, укладеного відповідно з цивільним законодавством держав - членів митного союзу, або здійснення ремонту, необхідного для відновлення транспортного засобу для особистого користування після його пошкодження внаслідок аварії або дії непереборної сили.

Мито, податки (ст. 360 ТК ТЗ) сплачуються фізичними особами при митному декларуванні товарів для особистого користування в письмовій формі на підставі митного прибуткового ордера, форма і порядок заповнення якого визначаються рішенням Комісії митного союзу.

Один примірник митного прибуткового ордера вручається особі, сплати мита, податки.

Заповнення митного прибуткового ордера і нарахування митних зборів, податків відносно товарів для особистого користування, що переміщуються через митний кордон, виробляє посадова особа митного органу.

Мито, податки стосовно товарів для особистого користування, що переміщуються через митний кордон, сплачуються фізичними особами за єдиними ставками митних зборів, податків або у вигляді сукупного митного платежу, рівного сумі митних зборів, податків, обчисленої за ставками митних зборів, податків, застосовуваним в Відповідно до ст. 77 ТК ТЗ.

Єдині ставки митних зборів, податків встановлюються міжнародним договором держав - членів митного союзу.

Порядок застосування єдиних ставок митних зборів, податків, сукупного митного платежу, виникнення і припинення обов'язку по сплаті митних зборів, податків відносно товарів для особистого користування, а також терміни їх сплати визначаються міжнародним договором держав - членів митного союзу.

Митна вартість товарів для особистого користування визначається на підставі заявленої фізичною особою вартості таких товарів, підтвердженої оригіналами документів, що містять відомості про вартість товарів для особистого користування.

При ввезенні товарів для особистого користування фізичними особами на митну територію митного союзу в митну вартість товарів не включаються витрати з перевезення та страхування товарів до їх прибуття після їх прибуття на митну територію митного союзу.

У разі відсутності у фізичної особи, що переміщує товари для особистого користування, необхідних документів та (або) відомостей про вартість цих товарів або за наявності обґрунтованих причин вважати, що подані особою документи та (або) відомості не є достовірними, посадова особа митного органу визначає митну вартість товарів на підставі наявної в розпорядженні митного органу цінової інформації на аналогічні товари, у тому числі на підставі даних, що вказуються в каталогах іноземних фірм, що здійснюють роздрібний продаж аналогічних товарів.

Фізична особа має право довести достовірність відомостей, представлених для визначення митної вартості.

Під аналогічним товаром розуміється товар, який має характеристики, близькі до характеристик товару, що ввозиться, тобто зіставимо з ввезених товаром за своїм призначенням, застосування, якісним, технічним та іншим характеристикам.

Запасні частини, необхідні для ремонту транспортних засобів для особистого користування, тимчасово ввезених фізичними особами на митну територію митного союзу, можуть тимчасово ввозитися зі звільненням від сплати митних зборів, податків на строк, що не перевищує строку тимчасового ввезення таких транспортних засобів.

Паливо, що знаходиться в баках, передбачених конструкцією транспортних засобів для особистого користування, що переміщуються через митний кордон фізичними особами, може ввозитися на митну територію митного союзу або відповідно вивозитися з цієї території без сплати митних зборів, податків.

7. Особливості здійснення митних операцій щодо припасів. Переміщення припасів через митний кордон здійснюється відповідно до положень гл. 50 МК МС, а в частині, не врегульованій зазначеної главою, - відповідно до порядку, встановленого ТЗ ТЗ. Переміщення припасів через митний кордон здійснюється без сплати митних зборів, податків та без застосування заходів нетарифного регулювання. Положення гл. 50 МК МС не застосовуються щодо товарів, що перебувають на транспортних засобах, експлуатованих фізичними особами для особистого користування.

Рішенням Комісії митного союзу можуть визначатися кількісні норми припасів, до яких застосовуються положення цієї глави.

Припаси, що перевищують норми, підлягають приміщенню під митні процедури відповідно до ТК ТЗ.

Митні операції відносно приписів при ввезенні на митну територію митного союзу виробляються в місцях прибуття, при вивезенні з митної території митного союзу - у місцях початку міжнародної перевезення або місцях вибуття.

Припаси підлягають митному декларуванню без приміщення товарів під митні процедури.

При митному декларуванні припасів в якості митної декларації можуть використовуватися декларація на товари, транспортні (перевізні), комерційні та (або) інші документи.

Перелік відомостей, що підлягають вказівкою в митній декларації при митному декларуванні припасів, визначається рішенням Комісії митного союзу.

Митні операції відносно припасів вчиняються однаково незалежно від країни реєстрації або національності водних суден, повітряних суден або потягів.

Припаси, призначені для споживання пасажирами та членами екіпажів водних суден, і припаси, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації та технічного обслуговування цих судів, можуть споживатися і використовуватися на цих суднах під час їх перебування на митній території митного союзу у кількості, відповідному чисельності пасажирів і членів екіпажів, а також тривалості стоянки, у тому числі під час ремонту водних суден в доці, на верфі або судноремонтному заводі, якщо екіпажі на цей час не покидають судна.

При скоєнні запланованої посадки повітряних суден в одному аеропорту або кількох аеропортах, які знаходяться на митній території митного союзу, припаси, призначені для забезпечення нормальної експлуатації та технічного обслуговування цих судів, і припаси, призначені для споживання членами екіпажів та пасажирами під час знаходження повітряних суден у пунктах посадки і під час перельоту між ними, можуть використовуватися під час знаходження повітряних суден у пунктах посадки і під час перельоту між ними.

Припаси, призначені для продажу пасажирам і членам екіпажів повітряних суден без мети їх споживання на борту цих суден, можуть продаватися під час знаходження повітряних суден на митній території митного союзу за умови, що їх продаж здійснюється на борту цих суден.

Припаси, призначені для споживання пасажирами поїздів і працівниками поїзних бригад, і припаси, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації та технічного обслуговування цих поїздів, можуть споживатися і використовуватися в цих потягах в шляху їх проходження або в пунктах проміжної зупинки або стоянки на митній території митного союзу в кількості, що відповідає чисельності пасажирів та працівників поїзних бригад, а також тривалості стоянки і часу перебування в дорозі.

Митні органи вправі зобов'язати перевізника вжити заходів, необхідних для забезпечення дотримання умов використання приписів, передбачених цієї глави, під час знаходження водних суден, повітряних суден або потягів на митній території митного союзу. За рішенням

митного органу місце, в якому зберігаються припаси, може бути опечатано шляхом накладення митних пломб і печаток.

Припаси можуть з дозволу митного органу тимчасово розвантажуватися, передаватися відповідно на інші судна або в інші поїзди, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, пасажирів і (або) багажу, якщо дотримуються умови, передбачені гл. 50 ТК ТЗ.

Використання припасів в цілях, не передбачених гл. 50 ТК ТЗ, допускається при їх приміщенні під митні процедури випуску для внутрішнього споживання або експорту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ТА ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ТОВАРІВ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ здійснення митних операцій щодо окремих категорій ТОВАРІВ ТА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ТОВАРІВ
Переміщення підакцизних товарів через митний кордон Російської Федерації
Правова регламентація переміщення через митний кордон окремих категорій товарів, на які поширюються заборони та обмеження неекономічного характеру
Особливості здійснення митних операцій щодо окремих категорій товарів
ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН
Переміщення товарів через митний кордон
ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Нагляд за виконанням законодавства при переміщенні через митний кордон окремих видів товарів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук