Навігація
Головна
Звільнення від застосування митними органами певних форм митного...МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ІНШІ ВИДИ КОНТРОЛЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ МИТНИМИ...Деякі особливості здійснення митного контролюЗвільнення від застосування митними органами певних форм митного...Митні органиМіжнародно-правові основи застосування митного контролю в рамках...МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПЕРЕМІЩУВАНИХ ЧЕРЕЗ...Митна справа. Митні органи Російської ФедераціїМИТНИЙ КОНТРОЛЬМИТНИЙ КОНТРОЛЬ
 
Головна arrow Економіка arrow Митна справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Митний контроль та митні органи

I. Принципи проведення митного контролю. При проведенні митного контролю митні органи виходять з принципу вибіркове ™ і обмежуються тільки тими формами митного контролю, які достатні для забезпечення дотримання митного законодавства митного союзу та законодавства держав - членів митного союзу, контроль за виконанням якого покладено на митні органи.

При виборі об'єктів і форм митного контролю використовується система управління ризиками.

З метою вдосконалення митного контролю митні органи співпрацюють з митними органами іноземних держав відповідно до міжнародних договорів.

З метою підвищення ефективності митного контролю митні органи взаємодіють з іншими контролюючими державними органами, а також з учасниками зовнішньоекономічної діяльності, особами, які здійснюють діяльність у сфері митної справи, та іншими особами, діяльність яких пов'язана із здійсненням зовнішньої торгівлі і з їх професійними об'єднаннями (асоціаціями) .

Митні органи в межах своєї компетенції здійснюють інші види контролю, в тому числі експортний, валютний і радіаційний, відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

При проведенні митного контролю будь-яких дозволів, приписів або постанов на його проведення митним органам не потрібно, за винятком випадків, передбачених ТК ТЗ.

Митний контроль проводиться митними органами відповідно до ТЗ ТЗ та законодавством держав - членів митного союзу. Від імені митних органів митний контроль проводять посадові особи митних органів, уповноважені на проведення митного контролю у відповідності зі своїми посадовими (функціональними) обов'язками.

Митний контроль проводиться посадовими особами митних органів у відношенні:

1) товарів, у тому числі транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон та (або) підлягають декларуванню відповідно до ТК ТЗ;

2) митної декларації, документів і відомостей про товари, подання яких передбачено відповідно до ТЗ ТЗ;

3) діяльності осіб, пов'язаної з переміщенням товарів через митний кордон, наданням послуг у сфері митної справи, а також здійснюється в рамках окремих митних процедур;

4) осіб, які перетинають митний кордон.

Митний контроль проводиться в зоні митного контролю, а також в інших місцях, визначених митними органами, де знаходяться товари, транспортні засоби та документи, що містять відомості про них, у тому числі в електронній формі.

При ввезенні на митну територію митного союзу товари перебувають під митним контролем з моменту перетину митного кордону. Товари, що утворилися і знаходяться на митній території митного союзу, які набули статусу закордонних товарів відповідно до ТК ТЗ, вважаються знаходяться під митним контролем з моменту їх утворення (ст. 96 МК МС).

Зазначені товари вважаються знаходяться під митним контролем до:

1) приміщення під митні процедури випуску для внутрішнього споживання, за винятком умовно випущених товарів, або реімпорту;

2) придбання умовно випущеними товарами статусу товарів митного союзу відповідно до ст. 200 ТК ТЗ;

3) приміщення товарів під митні процедури відмови на користь держави або знищення відповідно до ТК ТЗ і (або) законодавством держав - членів митного союзу;

4) звернення у власність держави - члена митного союзу відповідно до законодавства цієї держави;

5) фактичного вивезення з митної території митного союзу;

6) віднесення відходів, що утворилися в результаті операцій переробки іноземних товарів на митній території, до непридатним для їх подальшого комерційного використання;

7) визнання частини іноземних товарів, поміщених під митні процедури переробки на митній території або переробки для внутрішнього споживання, виробничими втратами.

Вищевказані товари не вважаються знаходяться під митним контролем після визнання митними органами факту їх знищення (безповоротної втрати) внаслідок аварії або дії непереборної сили, або в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та зберігання, або в результаті настання інших обставин у випадках, встановлених міжнародними договорами і (або) законодавством держав - членів митного союзу.

Товари митного союзу перебувають під митним контролем при їх вивезенні з митної території митного союзу з моменту реєстрації митної декларації чи інших документів, що використовуються в якості митної декларації, або вчинення дії, безпосередньо спрямованого на здійснення вивезення товарів з митної території митного союзу, і до перетинання митного Межі. Зазначені товари, фактично не вивезені з митної території митного союзу, що не вважаються знаходяться під митним контролем з дня відкликання митної декларації відповідно до ст. 192 ТК ТЗ.

Митні органи здійснюють контроль за виконанням особами зобов'язань про зворотне ввезення і (або) вивезення товарів, у тому числі товарів, отриманих у результаті переробки товарів, якщо такі товари підлягають обов'язковому зворотного ввезення і (або) вивозу відповідно до митними процедурами, встановленими ТК ТЗ .

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Митні органи вправі зупиняти транспортні засоби, а також примусово повертати покинувши митну територію митного союзу без дозволу митного органу водні та повітряні судна. При цьому дії по затриманню (поверненню) іноземних судів і судів, що знаходяться на території інших держав, проводяться відповідно до законодавства держав - членів митного союзу і (або) міжнародними договорами.

У разі зупинки автомобільних транспортних засобів поза зон митного контролю з метою здійснення митного контролю товарів та документів на них час такого контролю не повинно перевищувати 2:00. Про здійснення такого контролю складається акт за формою, яка визначається рішенням Комісії митного союзу, один примірник якого підлягає врученню перевізнику.

Зонами митного контролю є місця переміщення товарів через митний кордон, території складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі та інші місця, визначені законодавством держав - членів митного союзу. В інших місцях зони митного контролю створюються для проведення митного огляду та (або) митного огляду товарів, здійснення вантажних та інших операцій.

Зони митного контролю можуть бути постійними у разі регулярного знаходження в них товарів, що підлягають митному контролю, або тимчасовими у разі їх створення на час проведення митного контролю, вантажних та інших операцій.

Порядок створення та позначення зон митного контролю, а також правовий режим зони митного контролю визначаються законодавством держав - членів митного союзу.

Порядок створення та позначення зон митного контролю, а також вимоги до них встановлюються ФТС Росії, за винятком створення зон митного контролю вздовж митного кордону. Уздовж митного кордону зони митного контролю створюються в порядку, визначеному Урядом РФ.

Наказом ГТК Росії від 23.12.2003 № 1520 затверджені Положення про порядок створення і позначення зон митного контролю та зразки знака позначення зони митного контролю та огороджувальної стрічки.

Декларант, особи, які здійснюють діяльність у сфері митної справи та інші зацікавлені особи зобов'язані подавати митним органам документи та відомості, необхідні для проведення митного контролю, в усній, письмовій та (або) електронній формах.

Митний орган має право запитувати документи і відомості, необхідні для проведення митного контролю, у письмовій та (або) електронній формах, а також встановлювати термін їх подання, який повинен бути достатнім для подання запитуваних документів і відомостей.

Для проведення митного контролю митні органи вправі отримувати відповідно до законодавства держав - членів митного союзу від банків та організацій, що здійснюють окремі види банківських операцій, документи і відомості про грошові операції по здійснюваним зовнішньоекономічними угодами.

З метою проведення митного контролю після випуску товарів митні органи вправі запитувати і отримувати комерційні та бухгалтерські документи, іншу інформацію, в тому числі в електронній формі, що відноситься до переміщення товарів через митний кордон, їх випуску і використанню на митній території митного союзу або за її межами .

Документи, необхідні для проведення митного контролю, повинні зберігатися особами та митними органами протягом п'яти років з дня закінчення перебування товарів під митним контролем, якщо інший термін не встановлено законодавством держав - членів митного союзу.

Особи, які здійснюють діяльність у сфері митної справи, повинні зберігати документи, необхідні для митного контролю, протягом п'яти років після року, протягом якого проводилися митні операції.

Митні органи проводять митний контроль після випуску товарів протягом трьох років з дня закінчення перебування товарів під митним контролем. Законодавством держав - членів митного союзу може бути встановлений більш тривалий термін проведення митного контролю після випуску товарів, який не може перевищувати п'ять років. Митний контроль після випуску товарів проводиться у формах і порядку, що встановлені главами 16 і (або) 19 ТК ТЗ.

У відповідності зі ст. 100 МК МС митні органи проводять митний контроль при обороті товарів, ввезених на митну територію митного союзу, в цілях перевірки відомостей, що підтверджують факт випуску таких товарів відповідно до вимог і умов митного законодавства митного союзу, у тому числі перевірки наявності на товарах маркування чи інших ідентифікаційних знаків, що використовуються для підтвердження легальності ввезення товарів на митну територію митного союзу.

Законодавством держав - членів митного союзу може бути встановлена можливість митного декларування, вчинення інших митних операцій та сплати митних зборів, податків відносно товарів, незаконно переміщених через митний кордон митного союзу, або не випущених відповідно до однієї з митних процедур, що спричинило за собою несплату митних зборів, податків або недотримання заборон і обмежень, виявлених митними органами у осіб, що придбали ці товари на митній території митного союзу у зв'язку із здійсненням цими особами підприємницької діяльності.

У необхідних випадках для участі у конкретних дій при проведенні митного контролю може бути притягнутий який не зацікавлений в результатах таких дій фахівець, що володіє спеціальними знаннями і навичками, необхідними для надання сприяння митним органам, у тому числі при застосуванні технічних засобів (ст. 101 ТК ТЗ ).

Залучення особи як фахівця здійснюється на договірній основі.

Фахівець має право:

1) знайомитися з матеріалами, пов'язаними із здійсненням конкретних дій, скоєних з його участю;

2) знайомитися з документами, оформляє за результатами вчинення дій при проведенні митного контролю, в яких він брав участь, і робити заяви або зауваження з приводу скоєних ним дій, що підлягають занесенню до такі документи.

Спеціаліст зобов'язаний:

1) брати участь у здійсненні дій, що потребують спеціальних знань, давати пояснення з приводу скоєних ним дій;

2) засвідчити своїм підписом факт вчинення зазначених дій, їх зміст і результати.

Отримана фахівцем інформація, складова комерційну, банківську або іншу охоронювану законом таємницю, а також інша конфіденційна інформація не повинні їм розголошуватися, використовуватися в інших цілях, передаватися третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством держав - членів митного союзу.

Витрати, що виникли у митних органів у зв'язку з притягненням фахівця, відшкодовуються за рахунок коштів особи, щодо якої або товарів якого проводиться митний контроль, якщо в ході проведення митного контролю виявлено порушення митного законодавства митного союзу. В інших випадках така оплата послуг здійснюється за рахунок коштів бюджету держави - члена митного союзу, митним органом якого проводився митний контроль.

Згідно ст. 102 МК МС митні органи вправі залучати фахівців та експертів з інших державних органів для надання сприяння в проведенні митного контролю.

Фахівці та експерти, які залучаються з інших державних органів, зобов'язані не розголошувати відомості, що становлять державну, комерційну та іншу охоронювану законом таємницю (секрети), а також конфіденційну інформацію, що стосується учасників зовнішньоекономічної та іншої діяльності у сфері митної справи.

Витрати, пов'язані із залученням фахівців та експертів з інших державних органів, якщо ця робота не входить у коло їхніх службових обов'язків, відшкодовуються в порядку, визначеному п. 6 ст. 101 ТК ТЗ.

При проведенні митного контролю товарів (ст. 103 ТК ТЗ), що переміщуються через митний кордон та підлягають контролю іншими контролюючими державними органами, митні органи забезпечують загальну координацію таких дій та їх одночасне проведення в порядку, визначеному законодавством держав - членів митного союзу. З метою підвищення ефективності митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон, митні органи та контролюючі державні органи обмінюються інформацією (відомостями) і (або) документами, необхідними для проведення митного та інших видів державного контролю, з використанням інформаційних систем і технологій. З метою прискорення процедур державного контролю при переміщенні товарів через митний кордон митний огляд може проводитися за участю всіх державних органів, що здійснюють контроль на митному кордоні.

При проведенні митного контролю не допускається заподіяння неправомірного шкоди перевізнику, у тому числі митному перевізнику, декларанту, їх представникам, власникам складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі та іншим зацікавленим особам, чиї інтереси зачіпаються діями (бездіяльністю) та рішеннями митних органів при проведенні митного контролю, а також товарів і транспортних засобів.

Збитки, завдані особам неправомірними рішеннями, діями (бездіяльністю) митних органів або їх посадових осіб при проведенні митного контролю, підлягають відшкодуванню в повному обсязі, відповідно законодавством держав - членів митного союзу.

Збитки, завдані особам правомірними рішеннями, діями посадових осіб митних органів, відшкодуванню не підлягають, за винятком випадків, передбачених законодавством держав - членів митного союзу.

Статтею 104 ТК ТЗ встановлено, що при проведенні митного контролю не допускається заподіяння шкоди перевізнику, декларанту, їх представникам, власникам складів тимчасового зберігання, власникам митних складів, іншим зацікавленим особам, а також товарів і транспортних засобів.

Збитки, завдані неправомірними рішеннями, діями (бездіяльністю) митних органів або їх посадових осіб при проведенні митного контролю, підлягають відшкодуванню в повному обсязі, включаючи упущену вигоду (неодержаний доход). Особа, право якої порушено, може вимагати повного відшкодування заподіяних йому збитків, якщо законом або договором не передбачено відшкодування збитків у меншому розмірі (п. 1 ст. 15 ЦК). Під збитками розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода). Якщо особа, яка порушила право, одержало внаслідок цього доходи, особа, право якої порушено, має право вимагати відшкодування поряд з іншими збитками упущеної вигоди в розмірі не меншому, ніж такі доходи (п. 2 ст. 15 ЦК).

За заподіяння особам збитків митні органи або їх посадові особи несуть відповідальність, передбачену федеральними законами.

Збитки, завдані особам правомірними рішеннями, діями посадових осіб митних органів, відшкодуванню не підлягають, за винятком випадків, передбачених федеральними законами.

Звільнення від застосування митними органами певних форм митного контролю встановлюється МК МС, міжнародними договорами держав - членів митного союзу та іншими міжнародними договорами.

Митному огляду не підлягає особистий багаж:

1) глав держав - членів митного союзу і наступних разом з ними членів їх сімей;

2) глав урядів, членів урядів держав - членів митного союзу, якщо зазначені особи перетинають митний кордон у зв'язку з виконанням службових обов'язків;

3) глав іноземних держав, глав урядів іноземних держав, міністрів закордонних справ, які відвідують держави - члени митного союзу з офіційним візитом;

4) інших осіб у відповідності з міжнародними договорами держав - членів митного союзу та іншими міжнародними договорами.

Звільняються від митного огляду:

1) іноземні військові кораблі (судна), бойові повітряні судна та військова техніка, наступні своїм ходом;

2) військове майно, яке відповідно спеціальним заявам відповідних державних органів держав - членів митного союзу переміщується через митний кордон.

Інструкція про дії посадових осіб митних органів при формуванні та застосуванні переліку осіб, які переміщують товари, щодо яких митний контроль при митному оформленні проводиться не в повному обсязі, затверджена наказом ФМС Росії від 04.05.2005 № 409.

З метою проведення митного контролю митні органи вправі здійснювати збір інформації про осіб, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, пов'язану з переміщенням товарів через митний кордон, або підприємницьку діяльність у відношенні товарів, що перебувають під митним контролем, що включає відомості:

1) про засновників організації;

2) про державну реєстрацію юридичної особи або в якості індивідуального підприємця;

3) про склад майна, використовуваного для здійснення підприємницької діяльності;

4) про відкриті банківських рахунках;

5) про діяльність у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

6) про місцезнаходження організації;

7) про постановку на облік в податковому органі як платника податків та про ідентифікаційний (реєстраційному, обліковому) номер платника податків;

8) про платоспроможність осіб, включених до реєстрів осіб, які здійснюють діяльність у сфері митної справи;

9) щодо фізичних осіб - про персональні дані громадян (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, стать, адреса місця проживання, відомості з документа, що посвідчує особу, ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер платника податків (за наявності), а також про частоту переміщення ними товарів через митний кордон.

Вищевказані особи мають право на ознайомлення з документованої інформацією про себе, наявної у митних органів, і на уточнення цієї інформації з метою забезпечення її повноти та достовірності.

Збір інформації про осіб здійснюється митними органами при здійсненні митних операцій щодо товарів, які переміщуються через митний кордон, а також за допомогою отримання зазначеної інформації від інших державних органів держав - членів митного союзу.

Порядок надання зацікавленим особам інформації про них, наявної у митних органів, затверджено наказом ГТК Росії від 02.02.2004 № 137.

З метою скорочення часу проведення митного контролю та підвищення його ефективності митними органами можуть використовуватися технічні засоби митного контролю, перелік і порядок застосування яких встановлюються законодавством держав - членів митного союзу.

Зазначені технічні засоби повинні бути безпечні для життя і здоров'я людини, тварин і рослин і не повинні завдавати шкоди особам, товарів і транспортних засобів.

Перелік технічних засобів, що застосовуються митними органами Російської Федерації при проведенні митного контролю, та Порядок застосування технічних засобів в митних органах РФ затверджені наказом ГТК Росії від 29.10.2003 № 1220. Забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань і метрологічний контроль і нагляд при проведенні митних операцій з використанням технічних засобів здійснюються в установленому законодавством РФ порядку метрологічними підрозділами, створюваними в ФМС Росії і в підпорядкованих їй митних органах.

Митний контроль щодо товарів, які переміщуються через митний кордон митного союзу, може проводитися з використанням водних і повітряних суден митних органів.

Порядок використання водних і повітряних суден митних органів для цілей митного контролю встановлюється законодавством держав - членів митного союзу.

Порядок використання морських (річкових) та повітряних суден митних органів для цілей митного контролю встановлюється Урядом РФ відповідно до ТК. Порядок використання морських (річкових) суден митних органів РФ

для цілей митного контролю затверджений постановою Уряду РФ від 10.12.2003 №747.

На вимогу митного органу декларант, власник складу, митний представник і інша особа, що володіє повноваженнями щодо товарів, зобов'язані зробити транспортування, зважування або інше визначення кількості товарів, навантаження, розвантаження, перевантаження, виправлення пошкодженої упаковки, розкриття упаковки, упаковку або переупаковку товарів, підлягають митному контролю, а також розтин приміщень, ємностей та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися такі товари.

Перевізник зобов'язаний сприяти проведенню вантажних та інших операцій щодо товарів, які він перевозить і транспортних засобів, на яких перевозяться такі товари.

Вантажні та інші операції щодо товарів і транспортних засобів не повинні спричинити для митного органу будь -яких витрат.

У відповідності зі ст. 109 МК МС товари, що знаходяться під митним контролем, транспортні засоби, приміщення, ємності та інші місця, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що підлягають митному контролю, можуть ідентифікуватися митними органами. Ідентифікація провадиться шляхом накладення пломб, печаток, нанесення цифрового, буквеної та іншої маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, відбору проб і зразків, докладного опису товарів, складання креслень, виготовлення масштабних зображень, фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної та іншої документації, а також іншими способами.

Порядок застосування і вимоги до виготовлення засобів ідентифікації встановлюються законодавством держав - членів митного союзу.

В якості засобів ідентифікації для митних цілей можуть визнаватися пломби, печатки чи інші засоби ідентифікації, застосовані митними органами іноземних держав, а також відправниками товарів або перевізниками.

Засоби ідентифікації можуть змінюватися, віддалятися або знищуватися тільки митними органами або з їх дозволу, за винятком випадків, якщо існує реальна загроза знищення, безповоротної втрати або істотного псування товарів. Митному органу негайно повідомляється про зміну, видалення або знищенні засобів ідентифікації і представляються докази існування зазначеної загрози.

Про зміну, видалення, знищення або про заміну засобів ідентифікації митним органом складається акт за формою, що встановлюється рішенням Комісії митного союзу.

2. Формами митного контролю (ст. 110 ТК ТЗ) є:

1) перевірка документів і відомостей;

2) усне опитування;

3) одержання пояснень;

4) митне спостереження;

5) митний огляд;

6) митний огляд;

7) особистий митний огляд;

8) перевірка маркування товарів спеціальними марками, наявності на них ідентифікаційних знаків;

9) митний огляд приміщень та територій;

10) облік товарів, що перебувають під митним контролем;

11) перевірка системи обліку товарів і звітності;

12) митна перевірка.

Митні органи перевіряють документи і відомості, представлені при проведенні митних операцій, з метою встановлення достовірності відомостей, справжності документів та (або) правильності їх заповнення та (або) оформлення.

Перевірка достовірності відомостей (ст. 111 ТК ТЗ), представлених митним органам при здійсненні митних операцій, здійснюється шляхом їх зіставлення з інформацією, отриманою з інших джерел, аналізу відомостей митної статистики, обробки відомостей з використанням інформаційних технологій, а також іншими способами, не забороненими ТЗ ТЗ.

При проведенні митного контролю митний орган має право мотивовано запросити в письмовій формі додаткові документи та відомості з метою перевірки інформації, що міститься в митних документах.

Запит додаткових документів і відомостей та їх перевірка не повинні перешкоджати випуску товарів, якщо інше прямо не передбачено ТК ТЗ.

З метою підвищення ефективності проведення підрозділами митної інспекції митного контролю після випуску товарів і транспортних засобів у формі перевірки документів та відомостей та дотримання однаковості в листі ФМС Росії від 20.10.2006 № 17-22 / 36703 "Про направлення зразка документа" (разом з "Висновком за результатами перевірки документів та відомостей після випуску товарів "і" Рекомендаціями щодо заповнення висновку за результатами перевірки документів та відомостей після випуску товарів ") запропоновано використовувати зразок висновку за результатами перевірки документів та відомостей, а також рекомендації щодо його заповнення та обліку.

При скоєнні митних операцій відповідно до ТК ТЗ посадові особи митних органів вправі проводити усне опитування (ст. 112 ТК ТЗ) фізичних осіб, їхніх представників, а також осіб, які є представниками організацій, що володіють повноваженнями у відношенні товарів, що переміщуються через митний кордон, без оформлення пояснень зазначених осіб у письмовій формі.

Отримання пояснень (ст. 113 ТК ТЗ) - отримання посадовими особами митного органу від перевізників, декларантів та інших осіб, які мають відомостями про обставини, що мають значення для здійснення митного контролю, необхідної інформації у сфері митної справи. Пояснення оформляються у письмовій формі, встановленої рішенням Комісії митного союзу. При необхідності виклику особи для отримання пояснень митний орган оформляє повідомлення в письмовій формі, яке вручається викликаним особам.

Діюча форма пояснень особи, яка має відношення до переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон РФ, затверджена наказом ГТК Росії від 24.11.2003 № 1323 "Про затвердження форми документа".

Митне спостереження (ст. 114 ТК ТЗ) - гласне, цілеспрямоване, систематичне або разове, безпосереднє або опосередковане візуальне спостереження, у тому числі із застосуванням технічних засобів, посадовими особами митних органів за перевезенням товарів, у тому числі транспортних засобів, що перебувають під митним контролем , вчиненням з ними вантажних та інших операцій.

Митний огляд (ст. 115 ТК ТЗ) - зовнішній візуальний огляд товарів, у тому числі транспортних засобів, багажу фізичних осіб, а також вантажних ємностей, митних пломб, печаток та інших засобів ідентифікації, без розтину транспортних засобів, упаковки товарів, демонтажу і порушення цілісності обстежуваних об'єктів та їх частин іншими способами.

Митний огляд посадовими особами митного органу товарів, у тому числі транспортних засобів міжнародного перевезення, міжнародних поштових відправлень та багажу фізичних осіб, здійснюється з метою отримання підтвердження відомостей про характер, походження, стан і кількості товарів, що перебувають під митним контролем, про наявність на товарах, транспортні засоби та їх вантажних приміщеннях митних пломб, печаток та інших накладених засобів ідентифікації.

У зоні митного контролю митний огляд може проводитися за відсутності декларанта, інших осіб, що володіють повноваженнями у відношенні товарів, та їх представників, за винятком випадків, коли зазначені особи виявляють бажання бути присутнім при митному огляді.

Митний огляд може проводитися із застосуванням технічних засобів, які забезпечують візуалізацію внутрішньої структури об'єкта, що оглядається і іншим чином інформують про наявність специфічних фізичних характеристик такого об'єкта.

За результатами митного огляду посадовими особами митних органів складається акт за формою, встановленою рішенням Комісії митного союзу, якщо результати такого огляду будуть використані в митних цілях.

На вимогу особи, яка має повноваження щодо товарів, посадові особи митного органу зобов'язані скласти акт або поставити позначку про факт проведення митного огляду на транспортному (перевізному), комерційному чи митному документі.

Другий примірник акта про проведення митного огляду вручається особі, володіє повноваженнями щодо товарів.

Митний огляд (ст. 116 ТК ТЗ) - дії посадових осіб митних органів, пов'язані з розкриттям упаковки товарів або вантажного приміщення транспортного засобу або ємностей, контейнерів та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари, з порушенням накладених на них митних пломб або інших засобів ідентифікації, розбиранням, демонтажем або порушенням цілісності обстежуваних об'єктів та їх частин іншими способами.

Посадова особа митного органу, уповноважена на проведення митного огляду, повідомляє про місце і час проведення митного огляду декларанта або інша особа, що володіє повноваженнями щодо товарів, якщо ці особи відомі. Час початку проведення митного огляду повинно враховувати розумні терміни прибуття таких осіб. Декларант, інші особи, що володіють повноваженнями у відношенні товарів, і їх представники вправі з власної ініціативи присутнім при митному огляді.

Митний огляд, здійснюваний в ході митного огляду приміщень та територій і (або) в ході виїзної митної перевірки, може проводитися без створення зон митного контролю.

На вимогу посадових осіб митного органу декларант чи інші особи, що володіють повноваженнями у відношенні товарів, і їх представники зобов'язані бути присутніми при митному огляді і надавати посадовим особам митного органу необхідне сприяння. При відсутності представника, спеціально уповноваженого перевізником, таким є фізична особа, яка керує транспортним засобом.

Митний орган має право проводити митний огляд у відсутність декларанта, інших осіб, що володіють повноваженнями у відношенні товарів, та їх представників у наступних випадках:

1) при неявці зазначених осіб або такі особи невідомі;

2) при існуванні загрози національній (державної) безпеки, життю і здоров'ю людини, тварин, виникнення епізоотичної ситуації, навколишньому середовищу, збереженню об'єктів національного культурного надбання держав - членів митного союзу і за інших обставин, що не терплять зволікання, у тому числі за наявності ознак , що вказують на те, що товари є легкозаймистими речовинами, вибухонебезпечними предметами, вибуховими, отруйними, небезпечними хімічними та біологічними речовинами, наркотичними засобами, психотропними, сильнодіючими, отруйними, токсичними, радіоактивними речовинами, ядерними матеріалами та іншими подібними товарами, якщо товари поширюють неприємний запах ;

3) при пересиланні товарів у міжнародних поштових відправленнях;

4) при залишенні на митній території митного союзу товарів в порушення митної процедури, яка передбачає їх вивезення.

Митний огляд у зазначених випадках проводиться у присутності двох понятих.

За результатами митного огляду складається акт митного огляду в двох примірниках за формою, встановленою рішенням Комісії митного союзу (діючі форми актів митного огляду (огляду) товарів і транспортних засобів затверджені наказом ГТК Росії від 20.10.2003 №1166).

В акті митного огляду зазначаються такі відомості:

1) відомості про посадових осіб митного органу, які проводили митний огляд, і осіб, присутніх при його проведенні;

2) причини проведення митного огляду в відсутність декларанта або іншої особи, яка має повноваження щодо товарів;

3) результати митного огляду;

4) інші відомості, передбачені формою акту.

Другий примірник акта митного огляду вручається (надсилається) особі, що володіє повноваженнями щодо товарів, або його представнику, якщо ця особа встановлено.

Особистий митний огляд (ст. 117 ТК ТЗ) є винятковою формою митного контролю, який проводиться за письмовим рішенням керівника (начальника) митного органу, уповноваженого ним заступника керівника (начальника) митного органу або осіб, які їх заміщають, за наявності достатніх підстав вважати, що фізична особа, наступне через митний кордон і знаходиться в зоні митного контролю або транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує при собі і добровільно не видає товари, що переміщуються з порушенням митного законодавства митного союзу.

Рішення про проведення особистого митного огляду приймається в письмовій формі шляхом накладення резолюції на рапорті посадової особи митного органу або оформляється окремим документом.

Перед початком особистого митного огляду посадова особа митного органу зобов'язана подати фізичній особі рішення про проведення особистого митного огляду, ознайомити фізична особа з його правами при проведенні такого огляду і запропонувати добровільно видати приховувані товари.

Факт ознайомлення фізичної особи з рішенням про проведення особистого митного огляду засвідчується зазначеною особою шляхом відповідного напису на рішенні про проведення такого огляду. У разі відмови від вчинення таких дій про це робиться відмітка на рішенні про проведення особистого митного огляду, який засвідчується підписом посадової особи митного органу, який оголосив рішення про проведення такого огляду.

Дії посадової особи митного органу при проведенні особистого митного огляду не повинні обмежувати честь і гідність фізичної особи, заподіювати неправомірний шкоду здоров'ю і збиток майну оглядаємо особи.

Фізична особа, щодо якої проводиться особистий митний огляд, має право:

1) до початку проведення особистого митного огляду ознайомитися з рішенням та порядком проведення особистого митного огляду;

2) ознайомитися зі своїми правами та обов'язками;

3) давати пояснення і заявляти клопотання;

4) добровільно видати приховувані при собі товари, що переміщуються через митний кордон з порушенням митного законодавства митного союзу;

5) робити заяву з обов'язковим внесенням його до акт про проведення особистого митного огляду посадовою особою митного органу, що виробляють особистий митний огляд;

6) користуватися рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача;

7) знайомитися з актом про проведення особистого митного огляду після закінчення його складання та робити заяви, які підлягають внесенню до акт;

8) оскаржувати дії посадових осіб митного органу, які виробляють особистий митний огляд відповідно до ТК ТЗ.

У ході особистого митного огляду додивлятися особа або її законний представник зобов'язані виконувати законні вимоги посадової особи митного органу, що проводить особистий митний огляд.

Особистий митний огляд проводиться посадовими особами митного органу однієї статі з особою в присутності двох понятих тієї ж статі в ізольованому приміщенні, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Доступ до приміщення інших фізичних осіб і можливість спостереження за проведенням особистого митного огляду з їх сторони повинні бути виключені. Обстеження тіла оглядаємо повинно проводитися лише медичним працівником з використанням при необхідності спеціальної медичної техніки.

Медичний працівник не вправі ухилятися від виконання рішення про проведення особистого митного огляду.

При особистому митному огляді неповнолітнього чи недієздатного фізичної особи зобов'язані бути присутніми його законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники) або особи, його супроводжуючі.

Про проведення особистого митного огляду складається акт у двох примірниках за формою, що затверджується рішенням Комісії митного союзу (діюча форма акта проведення особистого огляду була затверджена наказом ГТК Росії від 20.10.2003 №1165 "Про затвердження форми акта проведення особистого огляду"). Цей акт повинен бути складений в ході проведення особистого митного огляду або безпосередньо після його закінчення.

Акт підписується посадовою особою митного органу, що проводив особистий митний огляд, фізичною особою, щодо якої був проведений огляд, або його законним представником або особою, його супроводжуючим, понятими, а при обстеженні - медичним працівником.

Фізичній особі, щодо якої проводився особистий митний огляд, або його законному представнику або особі, його супроводжуючому, вручається другий примірник акта про проведення особистого митного огляду негайно після його складання.

Згідно ст. 118 МК МС Митні органи проводять перевірку наявності на товарах або на їх упаковці спеціальних марок, ідентифікаційних знаків або позначень товарів іншими способами, що використовуються для підтвердження легальності їх ввезення на митну територію митного союзу у випадках, передбачених ТЗ ТЗ і (або) законодавством держав - членів Митного союзу.

Відсутність на товарах спеціальних марок, ідентифікаційних знаків чи позначень товарів іншими способами розглядається як ввезення товарів на митну територію митного союзу, здійснений без здійснення митних операцій та випуску товарів, якщо особа, у якої такі товари виявлені, декларант або інша заінтересована особа не доведуть протилежне.

3. Митний огляд приміщень та територій (ст. 119 ТК ТЗ) проводиться з метою підтвердження наявності товарів, що знаходяться під митним контролем, у тому числі умовно випущених, в місцях тимчасового зберігання, митних складах, у приміщеннях магазину безмитної торгівлі та інших місцях, де можуть знаходитися товари під митним контролем, а також в осіб, у яких повинні знаходитися товари відповідно до умов митних процедур, передбачених ТК ТЗ.

Митний огляд не зазначених вище приміщень і територій може проводитися митними органами:

1) у місцях переміщення товарів через митний кордон, прикордонній зоні;

2) вулиць, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю товарами, що зберігають товари в місцях, які не є зонами митного контролю, за наявності інформації про знаходження в приміщеннях або на територіях цих осіб товарів, ввезених на митну територію митного союзу і (або) знаходяться на ній з порушенням порядку, передбаченого ТК ТЗ, для перевірки такої інформації;

3) вулиць, щодо (у) яких проводиться виїзна митна перевірка.

Митний огляд приміщень та територій може також здійснюватися митними органами з метою перевірки відповідності цих приміщень і територій вимогам і умовам, встановленим законодавством держав - членів митного союзу відповідно до ст. 24, 29, 34, 168, 233 і 304 ТК ТЗ.

Проведення митного огляду житлових приміщень не допускається.

Митний огляд приміщень та територій проводиться при пред'явленні приписи (вказівки) та службового посвідчення посадової особи митного органу.

Форма приписи (вказівки) на проведення митного огляду приміщень та територій визначається законодавством держав - членів митного союзу. Порядок проведення огляду приміщень та територій затверджений наказом ГТК Росії від 23.10.2003 № 1188. Перелік посад посадових осіб митних органів Російської Федерації, що мають доступ в приміщення і на території для проведення огляду, затверджений наказом ГТК РФ від 19.01.2004 №48. Форма приписи на проведення огляду приміщень та територій затверджена наказом ГТК РФ від 16.09.2003 № 1023 "Про затвердження форм документів, що використовуються при проведенні митної ревізії та огляду приміщень і територій, та Інструкції щодо їх заповнення".

Пред'явлення вищевказаних документів не вимагається при проведенні митного огляду приміщень та територій вулиць, щодо (у) яких проводиться виїзна митна перевірка.

У разі відмови в доступі на територію і в приміщення посадові особи митних органів вправі входити на територію і в приміщення з припиненням опору і з розкриттям замкнених приміщень в присутності двох понятих. Про всі випадки входження в приміщення з припиненням опору і з розкриттям замкнених приміщень митні органи повідомляють прокурора протягом 24 годин. Особи, які перешкоджають доступу посадових осіб митних органів на території і в приміщення, несуть відповідальність відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

Якщо законодавством держав - членів митного союзу передбачений спеціальний порядок доступу посадових осіб державних органів на окремі об'єкти, то такий доступ здійснюється в порядку, встановленому цим законодавством.

Митний огляд приміщень та територій має проводитися в мінімальний період часу, необхідний для його проведення, і не може тривати більше одного робочого дня, якщо інше не встановлено законодавством держав - членів митного союзу.

За результатами митного огляду приміщень та територій складається акт за формою, що затверджується рішенням Комісії митного союзу (діюча форма акта огляду приміщень та територій затверджена наказом ГТК Росії від 16.09.2003 № 1023). Другий примірник акта митного огляду приміщень та територій підлягає врученню (напрямку) особі, чиї приміщення або території оглядалися.

4. Облік товарів, що перебувають під митним контролем (ст. 120 ТК ТЗ). Митні органи ведуть облік товарів, що перебувають під митним контролем, і скоєних з ними митних операцій, у тому числі з використанням інформаційних систем і технологій. Порядок і форми обліку товарів, що перебувають під митним контролем, визначаються законодавством держав - членів митного союзу.

У відповідності зі ст. 121 МК МС особи, які здійснюють діяльність у сфері митної справи, що користуються спеціальними спрощеннями, а також користуються і (або) володіють іноземними товарами, на вимогу митних органів зобов'язані подавати до митних органів звітність про що зберігаються, перевозяться, реалізованих, переробляються і (або) використовуються товарах, а також про вчинені митних операціях.

Форма та порядок подання звітності визначаються законодавством держав - членів митного союзу.

Перевірка системи обліку товарів як форма митного контролю проводиться:

- При застосуванні спеціальних спрощень відповідно до ТК ТЗ;

- Щодо осіб, які здійснюють діяльність у сфері митної справи;

- Щодо товарів, поміщених під митні процедури, що передбачають відповідно до ТК ТЗ або законодавством держав - членів митного союзу ведення обліку таких товарів.

Порядок проведення перевірки системи обліку товарів визначається законодавством держав - членів митного союзу.

5. Митна перевірка (ст. 122 ТК ТЗ) проводиться митними органами з метою перевірки дотримання особами вимог, встановлених ТЗ ТЗ та законодавством держав - членів митного союзу.

Митна перевірка проводиться митним органом держави - члена митного союзу в відношенні (у) перевірених осіб, створених і (або) зареєстрованих відповідно до законодавства цієї держави - члена митного союзу.

Під перевіряються особами розуміються: декларант; митний представник; перевізник, у тому числі митний перевізник; особа, що володіє повноваженнями щодо товарів після їх випуску, або його представник; особа, яка здійснює тимчасове зберігання товарів; власники магазинів безмитної торгівлі, митних та інших складів; уповноважений економічний оператор; інші особи, безпосередньо або побічно брали участь в угодах з товарами, поміщеними під відповідну митну процедуру; особа, щодо якої є інформація, що в його володінні та (або) користуванні перебувають (перебували) товари з порушенням порядку, передбаченого ТК ТЗ, у тому числі незаконно переміщені через митний кордон.

При митну перевірку митними органами перевіряються:

1) факт розміщення товарів під митний процедуру;

2) достовірність відомостей, заявлених в митній декларації та інших документах, представлених при митному декларуванні товарів, які вплинули на прийняття рішення про випуск товарів;

3) дотримання обмежень по користуванню і розпорядженню умовно випущеними товарами;

4) дотримання вимог, встановлених ТЗ ТЗ та законодавством держав - членів митного союзу, до осіб, які здійснюють діяльність у сфері митної справи;

5) відповідність осіб умовам, необхідним для присвоєння статусу уповноваженого економічного оператора;

6) дотримання встановлених ТЗ ТЗ і (або) законодавством держав - членів митного союзу умов митних процедур, при приміщенні під які товари не набувають статусу товарів митного союзу;

7) дотримання інших вимог, встановлених ТЗ ТЗ і (або) законодавством держав - членів митного союзу.

Митна перевірка проводиться шляхом зіставлення відомостей, що містяться в документах, поданих при приміщенні товарів під митний процедуру, та інших відомостей, наявних у митного органу, з даними бухгалтерського обліку та звітності, з рахунками та іншою інформацією, отриманої в порядку, встановленому ТЗ ТЗ і законодавством держав - членів митного союзу.

При проведенні митної перевірки можуть використовуватися інші форми митного контролю, встановлені ст. 110 ТК ТЗ.

Проведенню митної перевірки повинна передувати підготовча робота, в процесі якої визначається перелік питань, що підлягають перевірці, при необхідності розробляється програма її проведення.

Митна перевірка здійснюється у формі камеральної митної перевірки або виїзної митної перевірки.

Для участі в митній перевірці можуть залучатися посадові особи інших контролюючих державних органів держави - члена митного союзу відповідно до законодавства держави - члена митного союзу.

При встановленні в ході митної перевірки ознак адміністративного правопорушення чи злочину митними органами вживаються заходи відповідно до законодавства держави - члена митного союзу.

Порядок проведення митної перевірки визначається гл. 19 ТК ТЗ.

Результати митної перевірки оформляються документом відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

Порядок прийняття рішень за результатами митної перевірки визначається законодавством держав - членів митного союзу.

6. Під взаємну адміністративну допомогою (ст. 123 ТК ТЗ)

розуміються дії митного органу однієї держави - члена митного союзу, що здійснюються за дорученням митного органу іншої держави - члена митного союзу або спільно з ним з метою забезпечення дотримання митного законодавства митного союзу і попередження, припинення, розслідування порушень митного законодавства митного союзу.

Взаємна адміністративна допомога включає в себе:

- Обмін інформацією між митними органами держав - членів митного союзу;

- Взаємне визнання рішень, прийнятих митними органами;

- Проведення окремих форм митного контролю, встановлених ТК ТЗ, митним органом однієї з держав - членів митного союзу за дорученням митного органу іншої держави - члена митного союзу.

Взаємна адміністративна допомога може включати і інші види взаємодії митних органів відповідно до міжнародних договорів держав - членів митного союзу.

Митні органи здійснюють обмін інформацією з метою забезпечення дотримання митного законодавства митного союзу та законодавства держав - членів митного союзу, в тому числі в частині митного контролю щодо товарів, що перевозяться під митним контролем, і транспортних засобів міжнародного перевезення, що тимчасово ввозяться на митну територію митного союзу , а також підтвердження вивезення товарів з митної території митного союзу.

Обмін інформацією між митними органами проводиться відповідно до міжнародних договорів держав - членів митного союзу, у тому числі з використанням інформаційних систем та інформаційних технологій.

Рішення митних органів, прийняті при скоєнні митних операцій щодо товарів, ввезених на митну територію митного союзу або вивозяться за її межі, що перебувають під митним контролем, що перевозяться по митній території митного союзу відповідно до митною процедурою митного транзиту, тимчасово зберігаються, а також при проведенні митного контролю, взаємно визнаються митними органами держав - членів митного союзу і мають однакову юридичну силу на митній території митного союзу у випадках, визначених ТЗ ТЗ.

З метою забезпечення дотримання митного законодавства митного союзу, а також попередження і припинення порушень митного законодавства митного союзу митний орган однієї з держав - членів митного союзу вправі доручити митному органу іншої держави - члена митного союзу проведення окремих форм митного контролю.

Підстави, форма, порядок направлення і виконання доручення про проведення окремих форм митного контролю визначаються міжнародним договором держав - членів митного союзу.

7. Система управління ризиками. У гл. 18 МК МС використовуються такі терміни та їх визначення:

1) аналіз ризику - систематичне використання наявної у митних органів інформації для визначення обставин та умов виникнення ризиків, їх ідентифікації та оцінки ймовірних наслідків недотримання митного законодавства митного союзу. Ризики поділяються на два типи: виявлений і потенційний;

2) виявлений ризик - факт, який свідчить про те, що порушення митного законодавства митного союзу і (або) законодавства держав - членів митного союзу вже відбулося і митні органи мають інформацію про даний факт;

3) індикатори ризику - певні критерії з наперед заданими параметрами, відхилення від яких або відповідність яким дозволяє осущесталять вибір об'єкта контролю;

4) потенційний ризик - ризик, який не був виявлений, але умови для його виникнення існують;

5) профіль ризику - сукупність відомостей про область ризику, індикаторах ризику, а також вказівки про застосування необхідних заходів щодо запобігання або мінімізації ризиків;

6) область ризику - окремі згруповані об'єкти аналізу ризику, щодо яких потрібне застосування окремих форм митного контролю або їх сукупності, а також підвищення ефективності митного адміністрування;

7) оцінка ризику - систематичне визначення можливості виникнення ризику та наслідків порушень митного законодавства митного союзу в разі його виникнення;

8) ризик - ступінь імовірності недотримання митного законодавства митного союзу і (або) законодавства держав - членів митного союзу;

9) товари прикриття - товари, які з достатнім ступенем ймовірності можуть декларуватися замість товарів ризику;

10) товари ризику - товари, що переміщуються через митний кордон, щодо яких виявлені ризики або є потенційні ризики;

11) управління ризиком - систематична робота з розробки та практичної реалізації заходів щодо запобігання та мінімізації ризиків, оцінки ефективності їх застосування, а також контролю за вчиненням митних операцій, предусматри-

вающая безперервне оновлення, аналіз і перегляд наявної у митних органів інформації;

12) рівень ризику - визначається залежно від імовірності виникнення ризику і можливих наслідків ризику.

Згідно ст. 128 МК МС митні органи застосовують систему управління ризиками для визначення товарів, транспортних засобів міжнародного перевезення, документів і осіб, які підлягають митному контролю, форм митного контролю, що застосовуються до таких товарів, транспортних засобів міжнародного перевезення, документам та особам, а також ступеня проведення митного контролю . Стратегія і тактика застосування системи управління ризиками визначається законодавством держав - членів митного союзу. Цілями застосування системи управління ризиками є:

1) забезпечення в межах компетенції митних органів заходів по захисту національної (державної) безпеки, життя і здоров'я людини, охорони навколишнього середовища;

2) зосередження уваги на областях підвищеного ризику і забезпечення більш ефективного використання наявних у розпорядженні ресурсів;

3) виявлення, прогнозування і запобігання порушень митного законодавства митного союзу і (або) законодавства держав - членів митного союзу: мають стійкий характер; пов'язаних з ухиленням від сплати митних зборів, податків у значних розмірах; підривають конкурентоспроможність товарів митного союзу; зачіпають інші види контролю, забезпечення дотримання яких покладено на митні органи;

4) прискорення проведення митних операцій при переміщенні товарів через митний кордон.

Митні органи здійснюють взаємний обмін інформацією про застосовувані заходи щодо мінімізації ризиків, а також іншою інформацією, що сприяє підвищенню ефективності проведення митного контролю, в порядку, встановленому міжнародним договором держав - членів митного союзу.

Комісія митного союзу може визначити область ризиків, щодо яких митні органи в обов'язковому порядку розробляють і застосовують заходи щодо їх мінімізації.

До об'єктів аналізу ризику (ст. 129 ТК ТЗ) відносяться:

1) товари, що знаходяться під митним контролем або поміщені під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання;

2) транспортні засоби міжнародного перевезення;

3) відомості, що містяться у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) купівлі-продажу або обміну, угодах

яких інших документах на право володіння, користування і (або) розпорядження товарами;

4) відомості, що містяться в транспортних (перевізних), комерційних, митних та інших документах;

5) діяльність декларантів та інших осіб, що володіють повноваженнями у відношенні товарів, що перебувають під митним контролем;

6) результати застосування форм митного контролю.

У відповідності зі ст. 130 МК МС діяльність митних органів з оцінки та управління ризиками полягає у виконанні таких завдань:

1) формування інформаційної бази даних системи управління ризиками митних органів;

2) аналіз та оцінка ризиків, що включають в себе систематичне визначення: об'єктів аналізу ризиків; індикаторів ризику по об'єктах аналізу ризику, що визначають необхідність вжиття заходів щодо запобігання та мінімізації ризиків; оцінки можливого збитку в разі виникнення ризиків;

3) розробка та реалізація практичних заходів з управління ризиками з урахуванням: імовірності виникнення ризиків і можливих наслідків; аналізу застосування можливих заходів щодо запобігання та мінімізації ризиків.

Збір, обробка та аналіз інформації про ефективність вжитих заходів з мінімізації ризиків і результати застосування до конкретних товарів і (або) транспортним засобам окремих форм митного контролю здійснюється митними органами на постійній основі.

Порядок збору та обробки інформації, проведення аналізу та оцінки ризиків, розробки та реалізації заходів з управління ризиками встановлюється законодавством держав - членів митного союзу (Концепція системи управління ризиками в митній службі РФ затверджена наказом ГТК Росії від 26.09.2003 № 1069. Наказом ФМС Росії від 11.01.2008 № 11 затверджено Інструкцію про дії посадових осіб митних органів при підготовці та розгляді проектів профілів ризиків, застосуванні профілів ризиків при митному контролі, їх актуалізації та скасування).

Зміст встановлених профілів та індикаторів ризику призначене для використання митними органами, є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню іншим особам, за винятком випадків, встановлених законодавством держав - членів митного союзу.

8. Порядок проведення митних перевірок (гл. 19 ТК ТЗ).

Камеральна митна перевірка (ст. 131 ТК ТЗ) здійснюється шляхом вивчення та аналізу відомостей, що містяться в митних деклараціях, комерційних, транспортних (перевізних) та інших документах, представлених перевіряється особою, відомостей контролюючих державних органів держав - членів митного союзу, а також інших документів невіданні, наявних у митних органів, про діяльність зазначених осіб.

Камеральна митна перевірка проводиться митними органами за місцем знаходження митного органу без виїзду до перевіряється особі, а також без оформлення приписи (акта про призначення перевірки).

Камеральні митні перевірки здійснюються без обмежень періодичності їх проведення.

Виїзна митна перевірка (ст. 132 ТК ТЗ) проводиться митним органом з виїздом в місце знаходження юридичної особи, місце провадження діяльності індивідуального підприємця і (або) в місце фактичного здійснення їх діяльності. Виїзна митна перевірка може бути плановою або позаплановою. Планова виїзна митна перевірка здійснюється на підставі планів перевірок, розроблюваних митними органами.

Виїзна митна перевірка проводиться на підставі рішення (розпорядження, акта про призначення перевірки), форма якого визначається законодавством держав - членів митного союзу. Порядок організації та проведення митної ревізії затверджений наказом ГТК Росії від 11.06.2004 № 663.

Підставами для призначення позапланових виїзних митних перевірок є:

1) дані, отримані в результаті аналізу інформації, що міститься в базах даних митних органів та органів державного контролю (нагляду) держав - членів митного союзу, що свідчать про можливе порушення митного законодавства митного союзу та іншого законодавства держав - членів митного союзу;

2) дані, що свідчать про можливе порушення вимог митного законодавства митного союзу та законодавства держав - членів митного союзу;

3) заява особи, у тому числі здійснює діяльність у сфері митної справи, на отримання статусу уповноваженого економічного оператора;

4) необхідність проведення зустрічної виїзний митної перевірки;

5) звернення (запит) компетентного органу іноземної держави про проведення перевірки особи, що здійснював зовнішньоекономічні угоди з іноземною організацією;

6) інші підстави, передбачені законодавством держав - членів митного союзу.

Виїзна митна перевірка може призначатися за результатами застосування інших форм митного контролю, а також за результатами камеральної митної перевірки.

У випадках необхідності підтвердження достовірності відомостей, представлених перевіряється особою, митним органом може проводитися зустрічна виїзна митна перевірка в осіб, пов'язаних з перевіряється особою по операціях (операціях) з товарами.

Зустрічна виїзна митна перевірка є позаплановою.

Планові виїзні митні перевірки проводяться не частіше одного разу на рік стосовно одного й того ж особи. Планові виїзні митні перевірки відносно уповноважених економічних операторів проводяться митними органами один раз в три роки.

Позапланові виїзні митні перевірки здійснюються без обмежень періодичності їх проведення.

Відбір перевірених осіб для планової виїзної митної перевірки виробляється з використанням інформації, отриманої:

]) З інформаційних ресурсів митних органів;

2) за результатами попередніх перевірок, у тому числі камеральних перевірок;

3) від державних органів;

4) від банків та організацій, що здійснюють окремі види банківських операцій;

5) від митних і (або) інших контролюючих державних органів держав - членів митного союзу;

6) із засобів масової інформації;

7) з інших джерел офіційним шляхом.

Перед початком проведення планової виїзної митної перевірки митні органи направляють перевіряється особі повідомлення про проведення планової виїзної митної перевірки рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення або передають таке повідомлення іншим способом, дозволяють підтвердити факт його отримання.

Повернення поштового відправлення з відміткою, що свідчить про невручення листа адресату у зв'язку з відсутністю особи, що перевіряється за місцем його перебування, не є підставою для скасування планової виїзної митної перевірки.

Планова виїзна митна перевірка може бути розпочата не раніше ніж через 15 календарних днів з дня отримання повідомлення перевіряється особою або з дня надходження до митного органу поштового відправлення з відміткою про невручення листа адресату.

Датою початку проведення виїзної митної перевірки вважається дата вручення перевіряється особі копії рішення (розпорядження) про проведення митної перевірки (акта про призначення перевірки).

Копія рішення (розпорядження) про проведення митної перевірки (акта про призначення перевірки) вручається перевіряється особі посадовою особою митного органу або надсилається рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

При врученні копії рішення (розпорядження, акта про призначення перевірки) керівник перевіряється особи або його представник на оригіналі рішення (розпорядження, акта про призначення перевірки) робить відмітку про ознайомлення, а також про дату і час отримання копії рішення (розпорядження, акта про призначення перевірки ).

У разі відмови від отримання копії рішення (розпорядження, акта про призначення перевірки) посадова особа митного органу робить про це відповідний запис у вирішенні (приписі, акті про призначення перевірки).

Відмова особи, що перевіряється від отримання копії рішення (розпорядження) про проведення митної перевірки (акта про призначення перевірки), а також повернення поштового відправлення з відміткою, що свідчить про невручення листа адресату у зв'язку з відсутністю особи за місцем його знаходження, не є підставою для скасування виїзної митної перевірки. У цьому випадку датою початку перевірки вважається дата запису в рішенні (приписі, акті про призначення перевірки) про відмову в отриманні копії рішення (розпорядження, акта про призначення перевірки) або дата надходження до митного органу поштового відправлення з відміткою про невручення листа адресату.

Перед початком проведення виїзної митної перевірки на об'єкті особи, що перевіряється посадові особи митного органу зобов'язані пред'явити керівнику перевіряється особи або його представнику службові посвідчення.

У період проведення виїзної митної перевірки перевіряти особу не вправі вносити зміни і доповнення в перевіряються документи, що пов'язані з його діяльністю.

Термін проведення виїзної митної перевірки не повинен перевищувати два місяці. У зазначений термін не включається період часу між датою вручення перевіряється особі вимоги про подання документів і відомостей та датою отримання таких документів і відомостей.

Термін проведення виїзної митної перевірки може бути продовжений ще на один місяць за рішенням митного органу, що здійснює перевірку.

При необхідності проведення досліджень чи експертиз, направлення запитів до компетентних органів держав - членів митного союзу або іноземних держав, відновлення перевіряється особою документів, необхідних для проведення виїзної митної перевірки, надання додаткових документів, що відносяться до перевіряється періоду, що впливають на висновки за результатами виїзної митної перевірки , проведення виїзної митної перевірки може бути призупинено за рішенням керівника (начальника) митного органу або уповноваженої ним особи відповідно до законодавства держав - членів митного союзу. Строк і порядок такого зупинення встановлюються законодавством держав - членів митного союзу.

Про продовження терміну виїзний митної перевірки, а також про призупинення її проведення в рішення (припис) про проведення виїзної митної перевірки (акт про призначення перевірки) вносяться відповідні записи, про що повідомляється перевіряти особу.

Датою завершення виїзної митної перевірки вважається дата складання документа, оформленого за результатами митної перевірки, який складається у двох примірниках і підписується посадовими особами митного органу, які проводили виїзну митну перевірку.

Перший примірник такого документа долучається до матеріалів виїзної митної перевірки, другий примірник не пізніше п'яти днів з дня завершення виїзної митної перевірки вручається перевіряється особі або надсилається рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Діюча форма акта митної ревізії затверджена наказом ГТК Росії від 16.09.2003 № 1023.

Перевіряти особу при пред'явленні посадовими особами митного органу рішення (розпорядження) про проведення митної перевірки (акта про призначення перевірки) і службових посвідчень зобов'язане забезпечити доступ цих посадових осіб на об'єкт перевіряється особи (за винятком житлових приміщень) для проведення виїзної митної перевірки.

Якщо законодавством держави - члена митного союзу передбачений спеціальний порядок доступу посадових осіб державних органів на окремі об'єкти, то такий доступ здійснюється в порядку, встановленому цим законодавством.

Проверяемое особа вправі відмовити посадовим особам митного органу в доступі на об'єкт у разі, якщо:

1) рішення (припис, акт про призначення перевірки) і (або) службові посвідчення не пред'явлено;

2) посадові особи митних органів не вказані в рішенні (приписі, акті про призначення перевірки);

3) посадові особи не мають спеціального дозволу на доступ на об'єкт, якщо такий дозвіл необхідно відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

При відмові особи, що перевіряється в доступі посадових осіб митного органу, які проводять виїзну митну про-

ревірку, на об'єкт особи, що перевіряється складається акт (протокол) відповідно до законодавства держави - члена митного союзу.

У разі необгрунтованої відмови особи, що перевіряється забезпечити доступ посадових осіб митних органів на об'єкт особи, що перевіряється вони вправі входити на цей об'єкт із недопущенням опору і з розкриттям замкнених приміщень в присутності двох понятих, за винятком випадків, якщо законодавством держав - членів митного союзу встановлений інший порядок доступу посадових осіб державних органів на окремі об'єкти. Про всі випадки входження на об'єкти перевіряються осіб з припиненням опору і з розкриттям замкнених приміщень митні органи повідомляють прокурора протягом 24 годин.

При проведенні митної перевірки посадові особи митного органу мають право:

1) вимагати у особи і отримувати від нього комерційні, транспортні документи, документи бухгалтерського обліку та звітності, а також іншу інформацію, в тому числі на електронних носіях, що відноситься до перевіряється товарам;

2) вимагати у особи пред'явлення товарів, щодо яких проводиться виїзна митна перевірка;

3) вимагати у особи подання звітності з метою митного контролю;

4) вимагати у банків та інших кредитних організацій і отримувати від них інформацію і документи, що стосуються руху грошових коштів по рахунках організацій, необхідні для проведення митної перевірки, у тому числі що містять банківську таємницю відповідно до законодавства держав - членів митного союзу;

5) запитувати у податкових та інших державних органів і отримувати від них необхідні інформацію та документи, в тому числі складові комерційну, банківську, податкову та іншу охоронювану законодавством таємницю відповідно до законодавства держав - членів митного союзу;

6) проводити в порядку, встановленому законодавством держав - членів митного союзу, інвентаризацію (вимагати проведення інвентаризації) товарів при проведенні виїзних митних перевірок;

7) направляти міжнародні запити у зв'язку з проведенням митної перевірки;

8) доступу на об'єкти особи, що перевіряється з пред'явленням рішення (розпорядження) про проведення митної перевірки (акта про призначення перевірки) і службових посвідчень;

9) здійснювати при проведенні виїзних митних перевірок відбір проб і зразків товарів зі складанням акту про відбір проб і зразків товарів;

10) вилучати у особи, що перевіряється документи або їх копії з складанням акта вилучення під час проведення виїзних митних перевірок;

11) накладати арешт на товари або вилучати їх у порядку, встановленому законодавством держав - членів митного союзу, на термін проведення виїзної митної перевірки для припинення дій, спрямованих на відчуження чи розпорядження іншим способом товарами, щодо яких проводиться виїзна митна перевірка;

12) опечатувати приміщення, в яких знаходяться товари;

13) проводити інші дії, передбачені законодавством митного союзу і законодавством держав - членів митного союзу.

Посадові особи митних органів при проведенні митних перевірок зобов'язані:

1) дотримуватися права і законні інтереси особи, що перевіряється, не допускати заподіяння шкоди перевіряється особам неправомірними рішеннями і діями (бездіяльністю);

2) не порушувати встановленого режиму роботи особи, що перевіряється в період проведення виїзної митної перевірки;

3) використовувати виключно в митних цілях будь-яку інформацію, отриману при проведенні митних перевірок;

4) не розголошувати конфіденційні відомості та відомості, що становлять податкову, банківську та іншу охоронювану законом таємницю, стали відомими під час проведення митних перевірок;

5) надавати на вимогу особи, що перевіряється необхідну інформацію про положення законодавства держав - членів митного союзу, що стосуються порядку проведення виїзних митних перевірок;

6) забезпечувати збереження документів, отриманих та складених при проведенні митних перевірок, не розголошувати їх зміст без згоди особи, що перевіряється, за винятком випадків, передбачених законодавством держав - членів митного союзу;

7) інформувати перевіряти особу про його права та обов'язки при проведенні митного контролю після випуску товарів, у тому числі при призначенні та проведенні експертизи (дослідження), при взятті проб і зразків товарів;

8) виконувати інші обов'язки, передбачені ТЗ ТЗ та законодавством держав - членів митного союзу.

Перевіряти особу при проведенні митної перевірки вправі:

1) запитувати у митних органів і отримувати від них інформацію про положення законодавства держав - членів митного союзу, що стосуються порядку проведення митних перевірок;

2) представляти всі наявні в його розпорядженні документи і відомості, що підтверджують факт випуску товарів, а також дотримання митного законодавства митного союзу та законодавства держав - членів митного союзу;

3) оскаржувати рішення і дії (бездіяльність) митних органів у порядку, встановленому законодавством держав - членів митного союзу;

4) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством митного союзу і законодавством держави - члена митного союзу.

Перевіряти особу при проведенні митної перевірки зобов'язане:

1) пред'являти товари, щодо яких проводиться митна перевірка;

2) подавати на вимогу митного органу у встановлені терміни відомості та документи незалежно від того, на якому носії інформації вони знаходяться, з додатком на паперовому носії;

3) забезпечити безперешкодний доступ посадових осіб, які проводять виїзну митну перевірку, на об'єкти особи, що перевіряється і надати їм робоче місце;

4) зробити відмітку про отримання на оригіналі рішення (розпорядження) про проведення митної перевірки (акта про призначення перевірки);

5) у випадку, якщо необхідна для цілей митної перевірки документація складена на іншій мові, ніж державна мова держави - члена митного союзу, представити перевіряючим посадовим особам митного органу переклад зазначеної документації;

6) визначити коло осіб, відповідальних за надання інформації перевіряючим посадовим особам митного органу, не пізніше 2 (двох) календарних днів з дня пред'явлення рішення (розпорядження) про проведення митної перевірки (акта про призначення перевірки);

7) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством митного союзу і законодавством держав - членів митного союзу.

Податкові та інші державні органи держав - членів митного союзу представляють за запитом митних органів необхідні документи і відомості, що стосуються реєстрації юридичних осіб, сплати та обчислення податків, бухгалтерську звітність, а також документи і відомості, у тому числі становлять комерційну, банківську та податкову таємницю, з дотриманням вимог законодавства держав - членів митного союзу про захист державної, комерційної, банківської, податкової та іншої захищеної законодавством таємниці.

Банки та інші кредитні організації держав - членів митного союзу представляють за запитом митного органу документи та відомості, що стосуються руху грошових коштів по рахунках організацій, необхідні для проведення митної перевірки, у тому числі що містять банківську таємницю відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

9. Митна експертиза при проведенні митного контролю.

У гл. 20 МК МС використовуються такі терміни та їх визначення:

1) висновок митного експерта (експерта) - документ, що містить результати проведеного дослідження та висновки митної експертизи у вигляді відповідей на поставлені питання, оформлений в порядку, встановленому законодавством держав - членів митного союзу;

2) зразок - одиниця товару (продукції), відповідна структурою, складом і властивостями всієї партії, серії товару (продукції), або одиничний об'єкт, представлений у письмовій та інших формах відображення, відбір якого в цілях подальшого дослідження фіксується в установленому порядку;

3) проба - товар або частина товару, оптимально необхідна, встановлена документацією по стандартизації, що характеризує склад і властивості всього обсягу акредитуючої і досліджуваного товару;

4) митний експерт - посадова особа митного органу, уповноважена на проведення митної експертизи;

5) митна експертиза - організація та проведення досліджень, що здійснюються митними експертами та (або) іншими експертами з використанням спеціальних та (або) наукових пізнань для вирішення завдань у сфері митного регулювання.

Згідно ст. 138 МК МС митна експертиза призначається у випадках, якщо для роз'яснення виникаючих питань при скоєнні митних операцій потрібні спеціальні пізнання. Митна експертиза призначається митними органами і проводиться митними експертами, а також експертами інших уповноважених організацій.

Призначення митної експертизи в інші уповноважені організації проводиться тільки у разі неможливості проведення такої експертизи митними експертами.

Як експерт може бути призначено будь-яка особа, що володіє необхідними спеціальними пізнаннями для дачі висновку митного експерта (експерта).

Експерт, який не є посадовою особою митних органів, залучається для проведення митної експертизи відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

Митна експертиза призначається відносно товарів, у тому числі транспортних засобів, митних, транспортних (перевізних), комерційних та інших документів, необхідних для здійснення митних операцій, і засобів їх ідентифікації.

Уповноважена посадова особа митного органу приймає у письмовій формі рішення про призначення митної експертизи, в якому зазначаються підстави для її проведення, прізвище, ім'я та по батькові експерта або найменування організації або митного органу, в якому повинна бути проведена митна експертиза, питання, поставлені перед митним експертом (експертом), перелік матеріалів та документів, наданих розпорядження митного експерта (експерта), термін проведення митної експертизи та надання висновку митного експерта (експерта) до митного органу.

У рішенні також зазначається про попередження митного експерта (експерта) про відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку митного експерта (експерта).

У проведенні митної експертизи може бути відмовлено у таких випадках:

1) недостатність інформації для проведення митної експертизи;

2) неналежне оформлення рішення про призначення митної експертизи;

3) невідповідність схоронності упаковки проб або зразків опису, зазначеній у рішенні про призначення митної експертизи;

4) відсутність необхідної матеріально-технічної бази, спеціальних умов для проведення митної експертизи;

5) в інших випадках, встановлених законодавством держав - членів митного союзу.

Відмова у проведенні митної експертизи оформляється у письмовому вигляді із зазначенням причин відмови. Представлені матеріали, документи, проби і зразки повертаються митному органу, що призначив митну експертизу.

Митний орган не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про призначення митної експертизи, письмово повідомляє декларанта або інша особа, що володіє повноваженнями щодо товарів, про призначення митної експертизи.

Витрати на проведення митної експертизи відшкодовуються за рахунок бюджету держави - члена митного союзу, митним органом якого призначена митна експертиза.

Листом ФМС Росії від 18.04.2006 № 01-06 / 13167 для використання в роботі митних органів направлені Методичні рекомендації про призначення експертиз посадовими особами митних органів та проведенні експертиз Центральним експертно-криміналістичним митним управлінням та експертно-криміналістичними службами - регіональними філіями ЦЕКТУ, іншими експертними організаціями та експертами.

Порядок проведення митної експертизи визначається рішенням Комісії митного союзу (ст. 139 ТК ТЗ).

Термін проведення митної експертизи не може перевищувати 20 робочих днів з дня прийняття митним експертом (експертом) матеріалів до виробництва, якщо менш тривалий строк не встановлений законодавством держав - членів митного союзу.

Термін проведення митної експертизи може продовжуватися у порядку, встановленому законодавством держав - членів митного союзу.

Термін проведення митної експертизи призупиняється:

- У разі наявності клопотання митного експерта (експерта) перед митним органом, який призначив митну експертизу, про надання йому додаткових матеріалів, а також проб і зразків;

- В інших випадках, встановлених законодавством держав - членів митного союзу.

За результатами митної експертизи видається висновок митного експерта (експерта).

Митний експерт (експерт) вправі (ст. 140 ТК ТЗ):

1) знайомитися з матеріалами, які належать до проведення митної експертизи;

2) залучати за згодою митного органу інших митних експертів (експертів) до виробництва митної експертизи;

3) відмовитися протягом одного робочого дня з дня отримання матеріалів для митної експертизи від проведення митної експертизи, якщо поставлені питання знаходяться поза його компетенцією, або від подання відповідей на питання, що не входять в його компетенцію;

4) запросити в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня отримання матеріалів для митної експертизи додаткові матеріали, необхідні для проведення митної експертизи;

5) отримувати необхідні для дачі висновку митного експерта (експерта) матеріали і документи, в тому числі проби і зразки для дослідження;

6) уточнювати поставлені перед ним питання у відповідності зі своїми спеціальними знаннями і компетенцією;

7) використовувати науково-технічну інформацію з опублікованих спеціальних та інших джерел;

8) використовувати результати власних випробувань і досліджень і (або) результати досліджень проб і зразків, проведених іншими дослідницькими або експертними організаціями;

9) брати участь у проведенні митного контролю.

Митний експерт (експерт) зобов'язаний:

1) знайомитися з матеріалами, які належать до митної експертизі;

2) включати до укладення митного експерта (експерта) висновки про обставини, що мають значення для митних цілей, з приводу яких не були поставлені питання;

3) проводити дослідження представлених на митну експертизу проб і зразків при дотриманні їх допустимості та достовірності, представляти висновок митного експерта (експерта) на підставі повної, всебічної та об'єктивної оцінки результатів досліджень;

4) не розголошувати відомості, отримані в результаті проведення митної експертизи, не використовувати їх в інших цілях і не передавати третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством держав - членів митного союзу;

5) дотримуватися встановлених термінів проведення митної експертизи.

У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків митний експерт (експерт) несе відповідальність відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

При призначенні та проведенні митної експертизи декларант, інша особа, що володіє повноваженнями щодо товарів, та їх представники вправі:

1) заявляти клопотання про постановку додаткових питань митному експерту (експерту) для отримання із них укладання митного експерта (експерта);

2) знайомитися з висновком митного експерта (експерта) і отримувати копію такого висновку в митному органі, призначивши митну експертизу;

3) бути присутнім при відборі проб або зразків митними органами для проведення митної експертизи;

4) клопотати про проведення додаткової або повторної митної експертизи.

У разі задоволення клопотання декларанта, іншої особи, яка має повноваження щодо товарів, або їх представника посадова особа митного органу, що призначив експертизу, виносить відповідне рішення.

При відмові у задоволенні клопотання посадова особа митного органу має у письмовій формі мотивовано повідомити про це особу, яка подала клопотання.

У укладенні митного експерта (експерта) зазначаються:

1) місце, дата і час початку і завершення проведення митної експертизи;

2) підстава для проведення митної експертизи;

3) прізвище, ім'я та по батькові митного експерта (експерта), що проводив митний експертизу, і його кваліфікація;

4) відмітка, засвідчена підписом митного експерта (експерта), про те, що він попереджений про адміністративної або кримінальної відповідальності за дачу завідомо неправдивого висновку митного експерта (експерта) при проведенні митної експертизи;

5) питання, поставлені перед митним експертом (експертом);

6) перелік документів, матеріалів, проб і зразків, поданих митному експерту (експерту) для проведення митної експертизи;

7) зміст і результати досліджень із зазначенням застосованих методів, використаних приладів і обладнання, оцінка результатів досліджень, висновки з поставлених питань та їх обгрунтування.

Матеріали і документи, що ілюструють висновок митного експерта (експерта) або декількох експертів, додаються до такого висновку і служать його складовою частиною.

Якщо митна експертиза проводилася за участю кількох експертів, висновок митного експерта (експерта) підписується всіма експертами та засвідчується печаткою організації, що проводила митну експертизу, якщо відповідно до законодавства держав - членів митного союзу така організація повинна мати печатку.

Висновки в ув'язненні митного експерта (експерта) викладаються у вигляді відповідей на поставлені питання, при цьому послідовність відповідей повинна відповідати послідовності поставлених питань.

Висновок митного експерта (експерта) оформлюється в письмовій формі в 2 примірниках, один примірник залишається в організації, що проводила митну експертизу, другий примірник направляється митному органу, що призначив митну експертизу.

З метою митного контролю проводяться наступні види митної експертизи (ст. 143 ТК ТЗ): ідентифікаційна, товарознавча, матеріалознавча, технологічна, криміналістична та інші експертизи, у виробництві яких виникає необхідність.

Залежно від числа залучених митних експертів (експертів) призначається одноосібна, комісійна або комплексна митна експертиза.

Одноосібна митна експертиза - митна експертиза, проведена митним експертом (експертом) одноосібно.

Комісійна митна експертиза - митна експертиза, проведена комісією митних експертів (експертів) однієї спеціальності. При розбіжностях між митними експертами (експертами) кожен з них або частина експертів вправі уявити окремий висновок митного експерта (експерта).

Комплексна митна експертиза - митна експертиза, проведена комісією митних експертів (експертів) у випадках, коли для встановлення обставин, що мають значення для справи, необхідні дослідження на основі використання знань різних спеціальностей, в межах компетенції митних експертів (експертів). Кожен митний експерт (експерт) підписує ту частину висновку митного експерта (експерта), за якою проводив митний експертизу.

Митна експертиза підрозділяється на первинну, додаткову і повторну.

Первинна митна експертиза - митна експертиза, проведена за зверненням митного органу для вивчення об'єктів, проб і зразків.

Додаткова митна експертиза - митна експертиза, призначувана за нововиявленими обставинами. Виробництво додаткової митної експертизи доручається тому ж або іншому митному експерту (експерту).

Повторна митна експертиза - митна експертиза, проведена у випадках незгоди декларанта, а також митного органу, який призначив митну експертизу, з укладенням митного експерта (експерта) за результатами первинної та (або) додаткової митних експертиз.

Повторна митна експертиза доручається комісії, що складається з 2 і більше митних експертів (експертів), за винятком митного експерта (експертів), що проводив (проводили) первинну і (або) додаткову митні експертизи. Митні експерти (експерти), що проводили первинну і (або) додаткову митні експертизи, можуть бути присутніми при проведенні повторної митної експертизи і давати комісії пояснень, однак у дослідженні та складанні висновку митного експерта (експерта) вони не беруть участь.

Порядок проведення повторної митної експертизи на митній території митного союзу визначається рішенням Комісії митного союзу.

При проведенні додаткової і повторної митних експертиз митному експерту (експерту) в обов'язковому порядку подаються результати первинної митної експертизи.

Посадові особи митних органів відбирають проби і зразки товарів для проведення митної експертизи в порядку, встановленому законодавством держав - членів митного союзу (ст. 144 ТК ТЗ). При необхідності використання спеціальних пізнань і застосування технічних засобів відбір проб і зразків товарів може проводитися за участю митного експерта (експерта). Проби та зразки товарів відбираються в мінімальних кількостях, що забезпечують можливість їх дослідження. Про відбір проб і зразків товарів складається акт у двох примірниках за формою, встановленою рішенням Комісії митного союзу. Другий примірник акта підлягає врученню (напрямку) декларанту, іншій особі, володіє повноваженнями щодо товарів, або їх представникам, якщо вони встановлені.

Декларант, інша особа, що володіє повноваженнями щодо товарів, або їх представники беруть участь при відборі проб і зразків товарів посадовими особами митних органів. Зазначені особи зобов'язані сприяти посадовим особам митних органів при відборі проб і зразків товарів, у тому числі здійснювати за свій рахунок необхідні вантажні та інші операції.

Проби та зразки товарів можуть відбиратися митними органами в відсутності декларанта, іншої особи, яка має повноваження щодо товарів, або їх представників у випадках, передбачених п. 5 ст. 116 ТК ТЗ. У таких випадках відбір проб і зразків товарів здійснюється в присутності двох понятих.

Митний орган не відшкодовує витрати, що виникли у декларанта, іншої особи, яка має повноваження щодо товарів, або їх представників в результаті відбору проб і зразків товарів.

По закінченні митної експертизи проби і зразки товарів повертаються декларанту, іншій особі, володіє повноваженнями щодо товарів, або їх представникам або до митного органу, який призначив митну експертизу, за винятком випадків, коли такі проби і зразки підлягають знищенню або утилізації відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

Порядок взяття проб або зразків товарів, а також порядок їх дослідження встановлюються ФТС Росії відповідно до ТК та іншими правовими актами РФ. Порядок взяття проб або зразків товарів, а також порядок їх дослідження при проведенні митного контролю затверджено наказом ГТК Росії від 23.12.2003 № 1519. Відомості про кількість (обсязі) проб або зразків різних товарів, необхідних для проведення експертних досліджень, направлені для застосування в роботі митних органів листом ФМС Росії від 18.04.2006 № 01- 06/13167 разом з Методичними рекомендаціями про призначення експертиз посадовими особами митних органів та проведенні експертиз Центральним експертно-криміналістичним митним управлінням та експертно-криміналістичними службами - регіональними філіями ЦЕКТУ, іншими експертними організаціями та експертами .

10. Затримання товарів та документів на них при проведенні митного контролю. При проведенні митного контролю у випадках, встановлених ст. 152, 170, 185, 192, 208, 231, 234, 305 і 354 ТК ТЗ, посадові особи митних органів затримують товари та документи на них, які не є предметами адміністративних правопорушень або злочинів.

У разі затримання товарів та документів на них митним органом складається протокол за формою, встановленою рішенням Комісії митного союзу.

Затримані товари та документи на них вилучаються і зберігаються митними органами протягом строків, встановлених ТК ТЗ. Затримані товари розміщуються на складах тимчасового зберігання або в інших місцях, визначених митним органом.

При затриманні товарів митними органами витрати по зберіганню затриманих товарів відшкодовуються особами, яким фактично повертаються товари. Витрати по зберіганню затриманих товарів, що не затребуваних такими особами у встановлені терміни, відшкодовуються за рахунок сум, отриманих від реалізації зазначених товарів.

Порядок відшкодування витрат по зберіганню затриманих товарів визначається законодавством держави - члена митного союзу, митним органом якого затримані товари.

Затримані товари та документи на них, за винятком товарів, заборонених до ввезення або вивезення, зберігаються митними органами протягом одного місяця, а швидкопсувні продукти - протягом 24 годин. Товари, заборонені до ввезення на митну територію митного союзу або вивезення за межі такої території, і документи на них зберігаються митними органами протягом трьох діб. Терміни зберігання затриманих товарів обчислюються з дня їх затримання.

Повернення затриманих товарів та документів на них виробляється декларантам, а якщо декларування товарів не вироблялося - власникам товарів, а у випадках, якщо власник є іноземною особою або відомості про власника товарів у митного органу відсутні, - особам, у володінні яких товари перебували на момент затримання (далі - декларант чи інші особи).

Товари, заборонені до переміщення через митний кордон, і документи на них, затримані при ввезенні на митну територію митного союзу, повертаються будь-якого з вищевказаних осіб, яка звернулася першим в митний орган за поверненням таких товарів для зворотного вивезення за межі цієї території.

Товари, заборонені і (або) обмежені до переміщення через митний кордон, і документи на них, затримані при вивезенні з митної території митного союзу, повертаються декларанту або іншим особам для використання на митній території митного союзу, якщо володіння цими товарами допускається законодавством держави - члена митного союзу, митним органом якого затримані товари.

Товари, обмежені до переміщення через митний кордон, і документи на них, затримані при ввезенні на митну територію митного союзу, повертаються декларанту 'або іншим особам для зворотного вивезення за межі цієї території або для використання на митній території митного союзу за умови подання митному органу документального підтвердження дотримання встановленого обмеження і приміщення товарів під митну процедуру відповідно до ТК ТЗ.

В інших випадках затримані товари повертаються після їх приміщення під одну з митних процедур особам, що помістив їх під цю митну процедуру, або їх представникам.

При необхідності розміщення товарів під митний процедуру за запитом особи, яка правомочна здійснювати митні операції, пов'язані з приміщенням товарів під митну процедуру, документи, затримані разом з товаром, повертаються митним органом такій особі до випуску товарів.

Товари, затримані митними органами і не затребувані у встановлені терміни, підлягають реалізації, знищення або іншому використанню відповідно до законодавства держави - члена митного союзу, митним органом якого затримані ці товари.

Реалізація, знищення або інше використання товарів здійснюються в порядку, встановленому законодавством держави - члена митного союзу, митним органом якого затримані товари, з урахуванням особливостей, визначених ТК ТЗ.

Товари, витрати по зберіганню і реалізації яких перевищують їх вартість, а також в інших випадках, передбачених законодавством держави - члена митного союзу, митним органом якого затримані товари, підлягають знищенню, якщо інше не встановлено законодавством цієї держави - члена митного союзу.

Знищення, а також відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням і транспортуванням таких товарів, здійснюються за рахунок декларанта або іншої особи, а за відсутності зазначених осіб - за рахунок коштів бюджету держави - члена митного союзу, митним органом якого затримані товари, якщо інше не передбачено в щодо окремих категорій товарів.

11. Розпорядження сумами, вирученими від реалізації затриманих товарів, терміни зберігання яких минули (ст. 149 ТК ТЗ).

Із сум, отриманих від реалізації товарів, утримуються в першу чергу суми в розмірі митних зборів, податків, які підлягали б сплаті при приміщенні затриманих товарів під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, обчисленим на день затримання цих товарів, в другу чергу - витрати по транспортуванню , зберігання товарів та інші витрати, пов'язані з реалізацією цих товарів.

Суми, отримані від реалізації товарів, обчислені з урахуванням утримань, повертаються декларантам, а якщо декларування товарів не вироблялося - власникам товарів, за наявності відомостей про них у митного органу та за умови, що ці особи звернуться до митних органів протягом трьох місяців з дня , наступного за днем надходження грошових коштів від їх реалізації, в порядку, встановленому законодавством держави - члена митного союзу, митним органом якого затримані товари.

Митні органи повідомляють декларантів чи інших осіб про наявність підлягають поверненню сум, отриманих від реалізації товарів.

12. Митні органи, їх завдання та забезпечення діяльності.

Згідно ст. 6 ТК ТЗ митні органи забезпечують на митній території митного союзу вирішення наступних основних заданий:

1) сприяння реалізації єдиної торговельної політики митного союзу;

2) забезпечення виконання митного законодавства митного союзу та іншого законодавства держав - членів митного союзу, контроль за виконанням якого покладено на митні органи;

3) здійснення митних операцій і проведення митного контролю, у тому числі в рамках надання взаємної адміністративної допомоги;

4) справляння митних платежів, а також спеціальних, антидемпінгових і компенсаційних мит, контроль правильності їх обчислення та своєчасності сплати, вжиття заходів щодо їх примусового стягнення в межах своєї компетенції;

5) забезпечення в межах своєї компетенції дотримання заходів митно-тарифного регулювання та заборон і обмежень стосовно товарів, що переміщуються через митний кордон;

6) забезпечення в межах своєї компетенції дотримання прав і законних інтересів осіб у сфері митного регулювання та створення умов для прискорення товарообігу через митний кордон;

7) забезпечення в межах своєї компетенції заходів щодо захисту національної безпеки держав - членів митного союзу, життя і здоров'я людини, тваринного і рослинного світу, навколишнього середовища, а також відповідно до міжнародним договором держав - членів митного союзу - заходів щодо протидії легалізації (відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму при здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон валюти держав - членів митного союзу, цінних паперів і (або) валютних цінностей, дорожніх чеків;

8) виявлення, попередження і припинення адміністративних правопорушень і злочинів відповідно до законодавства держав - членів митного союзу;

9) забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на митній території митного союзу в межах своєї компетенції;

10) ведення митної статистики.

Законодавством держав - членів митного союзу можуть бути встановлені й інші завдання, які вирішуються митними органами.

Система митних органів, їх права, обов'язки і відповідальність, а також умови проходження служби в митних органах визначаються законодавством держав - членів митного союзу.

Згідно ТК митні органи РФ становлять єдину федеральну централізовану систему.

Органи державної влади суб'єктів РФ, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання не можуть втручатися в діяльність митних органів при здійсненні ними своїх функцій.

Митними органами є:

1) федеральна служба, уповноважена в галузі митної справи (ФМС Росії);

2) регіональні митні управління;

3) митниці;

4) митні пости.

Згідно з Положенням про Федеральній митній службі, затвердженим постановою Уряду РФ від 26.07.2006 № 459 "Про Федеральній митній службі", ФТС Росії є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює відповідно до законодавства РФ функції з вироблення державної політики та нормативного правового регулювання, з контролю і нагляду в галузі митної справи, а також функції агента валютного контролю та спеціальні функції з боротьби з контрабандою, іншими злочинами та адміністративними правопорушеннями.

Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митних управлінь, митниць та митних постів здійснюються ФМС Росії.

Компетенція конкретних митних органів щодо здійснення конкретних функцій, вчинення певних митних операцій, а також регіон діяльності митних органів визначаються ФМС Росії. ФТС Росії вправі створювати спеціалізовані митні органи, компетенція яких обмежується окремими правомочностями для виконання деяких функцій, покладених на митні органи, або для здійснення митних операцій щодо певних видів товарів.

Час роботи митних органів визначається начальником митного органу відповідно до законодавства РФ. Час роботи митних органів у портах, аеропортах та інших пунктах пропуску через державний кордон РФ повинне відповідати часу роботи контролюючих органів і служб у цих пунктах пропуску. Час роботи митних органів в інших місцях митного оформлення встановлюється з урахуванням потреб транспортних організацій та учасників зовнішньоекономічної діяльності. Час роботи митних органів у пунктах пропуску через державний кордон РФ, які за місцезнаходженням суміщені з пунктами пропуску суміжних держав, по можливості повинен співпадати з часом роботи митних органів цих суміжних держав. За мотивованим запитом зацікавленої особи і при можливості митних органів окремі митні операції можуть відбуватися поза часом роботи митного органу.

Згідно ТК ТЗ митні органи держав - членів митного союзу є органами дізнання у справах про контрабанду, про ухилення від сплати митних платежів та інші злочини, провадження за якими відповідно до законодавства держав - членів митного союзу віднесено до відання митних органів.

Митні органи держав - членів митного союзу здійснюють оперативно-розшукову діяльність з метою виявлення осіб, що підготовляють, які роблять чи вчинили протиправне діяння, визнане законодавством цих держав злочином, виробництво яким віднесено до ведення митних органів, виконання запитів міжнародних митних організацій, митних та інших компетентних органів іноземних держав відповідно до міжнародних договорів.

Оперативно-розшукова діяльність здійснюється митними органами держав - членів митного союзу відповідно до законодавства держав - членів митного союзу про оперативно-розшукової діяльності.

Митні органи держав - членів митного союзу ведуть адміністративний процес (здійснюють виробництво) у справах про адміністративні правопорушення та притягують осіб до адміністративної відповідальності відповідно до законодавства держав - членів митного союзу (Кодекс про адміністративні правопорушення Російської Федерації).

Посадові особи митних органів мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і зброю в порядку, передбаченому ТК. Застосуванню фізичної сили, спеціальних засобів і зброї повинні передувати ясно виражене попередження про намір їх застосувати і у випадку застосування зброї попереджувальні постріли. При цьому посадові особи митних органів зобов'язані.

1) надати достатньо часу для виконання своїх законних вимог, за винятком тих випадків, коли зволікання в застосуванні фізичної сили, спеціальних засобів і зброї створює безпосередню небезпеку їх життю і здоров'ю, може спричинити інші тяжкі наслідки, - при раптовому або збройному нападі, нападі з використанням бойової техніки, суден і транспортних засобів або за інших обставин, коли попередження в обстановці є недоречним або неможливим;

2) забезпечити особам, які тілесні ушкодження, надання долікарської допомоги і негайно повідомити про подію начальника митного органу, який повідомляє про це прокурору протягом 24 годин.

При застосуванні фізичної сили, спеціальних засобів або зброї залежно від характеру і ступеня небезпеки правопорушення, а також ступеня чиниться протидії посадові особи митних органів зобов'язані виходити з того, що збиток, заподіяний при усуненні небезпеки, повинен бути мінімальним.

У разі застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї з порушенням встановленого порядку посадові особи митних органів несуть відповідальність відповідно до законодавства РФ.

Посадові особи митних органів мають право застосовувати фізичну силу, в тому числі бойові прийоми рукопашного бою, тільки в тих випадках, коли ненасильницькі способи не можуть забезпечити виконання покладених на митні органи обов'язків.

Фізична сила застосовується з метою:

1) припинення правопорушення;

2) затримання осіб, які вчинили правопорушення;

3) подолання протидії законним вимогам посадових осіб митних органів;

4) перешкоджання доступу в приміщення, на територію, до товарів або транспортним засобам, що знаходяться під митним контролем.

Посадові особи митних органів мають право застосовувати наручники, гумові палиці, сльозоточиві речовини, пристрої для відкриття приміщень, засоби для примусової зупинки транспорту, інші спеціальні засоби у таких випадках:

1) для відбиття нападу на посадових осіб митних органів чи інших осіб;

2) відбиття нападу на будівлі, споруди або транспортні засоби, належать митним органам або використовуються ними, на товари та транспортні засоби, що знаходяться під митним контролем, а також для звільнення названих об'єктів у разі їх захоплення;

3) затримання правопорушників, їх доставлення в службове приміщення митного органу або органу внутрішніх справ, якщо ці особи чинять непокора чи опір або можуть завдати шкоди оточуючим або собі;

4) припинення що чиниться посадовій особі митного органу фізичного опору;

5) зупинення транспортного засобу, водій якого не виконав вимоги посадової особи митного органу зупинитися.

Забороняється застосовувати спеціальні засоби по відношенню до жінок з видимими ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, за винятком випадків надання ними збройного опору, скоєння групового чи іншого нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, збереження товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем .

Перелік спеціальних засобів, що використовуються митними органами, визначається Урядом РФ.

У стані необхідної оборони чи крайньої необхідності посадові особи митних органів при відсутності спеціальних засобів вправі застосовувати зброю або використовувати будь-які підручні засоби.

Посадові особи митних органів при виконанні посадових обов'язків має право застосовувати зброю в наступних випадках:

1) для відбиття нападу на посадових осіб митних органів, коли їх життя або здоров'я наражаються безпосередньої небезпеки, якщо напад не може бути відображено іншими способами і засобами;

2) припинення спроби заволодіти зброєю посадових осіб митних органів, у тому числі спроби особи, задерживаемого посадовою особою митного органу, наблизитися, скоротивши при цьому вказане посадовою особою митного органу відстань, або доторкнутися до зброї вказаної посадової особи;

3) відбиття групового або збройного нападу на будівлі, споруди, транспортні засоби, повітряні, морські або річкові судна, що належать митним органам або використовуються ними, на товари та транспортні засоби, що знаходяться під митним контролем, або на об'єкти, де знаходяться такі товари і транспортні засоби;

4) затримання осіб (особи), які чинять збройний опір, а також озброєних осіб (особи), що відмовляються виконати законну вимогу про здачу зброї;

5) зупинки транспортних засобів, морських і річкових суден шляхом їх пошкодження, якщо вони створюють реальну небезпеку життю і здоров'ю посадових осіб митних органів або не підкоряються їх неодноразовим вимогам зупинитися після попереджувальних пострілів;

6) знешкодження тварин, що загрожують життю і здоров'ю посадових осіб митних органів;

7) попередження про намір застосувати зброю, подачі сигналу тривоги або виклику допомоги.

Забороняється застосовувати зброю щодо жінок з видимими ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності, малолітніх, за винятком випадків надання ними збройного опору, скоєння збройного, групового нападу, що загрожує життю людей.

Про кожний випадок застосування зброї посадова особа митного органу зобов'язана в можливо короткі терміни в письмовій формі доповісти начальнику митного органу, який повідомляє про це прокурору протягом 24 годин з моменту застосування зброї.

13. Інформаційні системи та інформаційні технології в митній справі (ст. 43 МК МС).

Митні операції можуть відбуватися з використанням інформаційних систем та інформаційних технологій, у тому числі заснованих на електронних засобах передачі інформації, а також засобів їх забезпечення. Впровадження інформаційних систем та інформаційних технологій здійснюється з урахуванням відповідних міжнародних стандартів та забезпечення вимог інформаційної безпеки, встановлених законодавством держав - членів митного союзу.

Митними органами застосовуються інформаційні системи, інформаційні технології та засоби їх забезпечення, що розробляються, що виробляються або придбані митними органами відповідно до законодавства та (або) міжнародними договорами держав - членів митного союзу. Умови та порядок використання для митних цілей інформаційних систем, інформаційних технологій, засобів їх забезпечення і програмних технічних засобів захисту інформації, а також вимоги до них при організації інформаційної взаємодії, заснованого на електронних способах обміну інформації, визначаються ТЗ ТЗ та законодавством держав - членів митного союзу .

Для цілей забезпечення взаємодії митних органів на митній території митного союзу створюються інтегровані інформаційні системи та інформаційні технології.

Інформаційні ресурси митних органів, сформовані на базі документів і відомостей, що подаються при здійсненні митних операцій, а також документів, необхідних для їх вчинення, мають обмежений доступ. Порядок формування інформаційних ресурсів і доступу до них визначається законодавством держав - членів митного союзу.

Під інформаційними ресурсами митних органів розуміється організована сукупність документованої інформації, що включає в себе бази даних, створювані, оброблювані і накопичуються в інформаційних системах митних органів.

Інформаційні ресурси митних органів, що стосуються митного законодавства митного союзу, є відкритими і загальнодоступними.

Загальнодоступні інформаційні ресурси розміщуються на сайтах митних органів та Комісії митного союзу.

Порядок отримання особами інформації, що міститься в інформаційних ресурсах, що мають обмежений доступ, що знаходяться у віданні митних органів, визначається законодавством держав - членів митного союзу.

Порядок отримання особами інформації, що міститься в інформаційних ресурсах, що знаходяться у віданні митних органів РФ, визначається ФТС Росії відповідно до ТК та іншими федеральними законами.

Умови та порядок використання для митних цілей інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення встановлюються ФМС Росії наказом ФМС Росії від 03.02.2010 № 183 "Про затвердження Порядку організації процесів життєвого циклу програмних засобів інформаційних систем та інформаційних технологій митних органів".

Захист інформації та прав суб'єктів, що у інформаційних процесах та інформатизації, здійснюється в порядку, встановленому законодавством держав - членів митного союзу. Рівень захисту інформації, що забезпечується програмним технічним засобом захисту інформації, повинен відповідати категорії інформації. Відповідність рівня захисту інформації певної категорії забезпечується митними органами, у віданні яких перебувають інформаційні ресурси.

Обмін інформацією між митними органами здійснюється відповідно до міжнародних договорів держав - членів митного союзу. Митні органи беруть участь у міжнародному інформаційному обміні з митними органами іноземних держав, а також міжнародними та іншими організаціями в порядку і на умовах, що визначаються законодавством держав - членів митного союзу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Звільнення від застосування митними органами певних форм митного контролю
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ІНШІ ВИДИ КОНТРОЛЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ
Деякі особливості здійснення митного контролю
Звільнення від застосування митними органами певних форм митного контролю
Митні органи
Міжнародно-правові основи застосування митного контролю в рамках митних формальностей
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПЕРЕМІЩУВАНИХ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН
Митна справа. Митні органи Російської Федерації
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук