Навігація
Головна
Виконання податкового обов'язку в зарубіжних країнахЕкологічні обов'язки громадянЕкологічні проблеми та сучасний екологічний стан російської федераціїЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКУ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ І...ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Техніко-економічні показники природоохоронних заходівОбов'язки співробітника поліціїЗемлі природоохоронного, рекреаційного та історико-культурного...Джерела природоресурсного та природоохоронного праваОцінка ефективності природоохоронної програми
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Проблеми виконання екологічних обов'язків

Природоохоронні обов'язки

Забезпечення екологічного благополуччя населення передбачає аналіз еколого-правового статусу особистості, що включає не тільки екологічні права, а й екологічні обов'язки, вивчення, класифікацію та інвентаризацію цих екологічних обов'язків громадян і юридичних осіб, роль і обов'язки органів влади в забезпеченні їх виконання, висування деяких рекомендацій про вдосконаленні цієї діяльності [1] .

Зростає значення тісно пов'язаних з екологічними правами екологічних обов'язків громадян. Багато західних політологів і юристів вважають, що володіння громадянами від народження своїми правами має в умовах відкритого громадянського суспільства і при наявності вікових традицій і досвіду кореспондувати лише відповідальності і обов'язків створеного ними правової держави, її органів за реалізацію і гарантування цих прав.

Непогана ліберальна теорія, яка нерідко буксує при відсутності ряду умов, коли порівняно недавнє надання громадянам нових екологічних прав третього або четвертого покоління не може не супроводжуватися необхідністю покладання законодавством на них же відповідних обов'язків поки їх виконання не стане повсякденною звичкою. Зрозуміло, така конструкція лише підвищує роль і відповідальність держави, її виконавчих органів та посадових осіб за виконання своїх організаційних, правозахисних, які координують, контрольно-наглядових та інших соціальних і екологічних завдань, обов'язків і функцій.

Подання, наприклад, про землю як про природний об'єкт, що охороняється в якості найважливішої складової частини природи, природному ресурсі, який використовується як засоби виробництва в сільському і лісовому господарстві, передбачає розгляд, перш за все, загальних природоохоронних, екологічних обов'язків фізичних та юридичних осіб щодо землі. Численні обов'язки покладаються на фізичних і юридичних осіб і щодо землі та інших природних ресурсів.

Екологічні обов'язки громадян конкретизуються в ФЗ про охорону навколишнього середовища, згідно зі ст. 11 якого громадяни зобов'язані: зберігати природу і навколишнє середовище; дбайливо ставитися до природи і природних багатств; додержуватися інших вимог законодавства. Згідно із законодавством громадяни зобов'язані дотримувати встановлених нормативів якості навколишнього середовища. Моральними вимогами тепер є обов'язки своєю особистою працею оберігати та примножувати природні багатства, постійно підвищувати рівень своїх знань про природу, екологічну культуру, сприяти екологічному вихованню підростаючого покоління, що раніше передбачалося в Законі про охорону навколишнього природного середовища. Моральні природоохоронні вимоги, усталені в суспільстві, часто пов'язані з правовими вимогами охорони природи, з конституційними принципами правової демократичної соціальної держави. Тісне переплетення моральних і юридичних поглядів є відмінною рисою екології і не може не враховуватися в діяльності щодо забезпечення охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Екологічні, природоохоронні обов'язки громадян класифікуються ФЗ про охорону навколишнього середовища за стадіями і за видами господарської діяльності. При цьому виділяються наступні вузлові моменти і стадії господарської діяльності: розміщення, проектування, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію та експлуатація, консервація і ліквідація будівель, будов, підприємств, споруд та інших об'єктів. Крім того, екологічні вимоги, які можуть пред'являтися до господарюючих суб'єктів, диференціюються за видами діяльності: у сільському господарстві, при меліоративних роботах, при експлуатації енергетичних об'єктів, військових і оборонних об'єктів, в містах і інших населених пунктах, при виробництві і експлуатації транспортних засобів, об'єктів нафтогазовидобувних виробництв, при використанні радіоактивних матеріалів, хімічних речовин, обов'язки з охорони середовища від шкідливого біологічного впливу, від шуму, вібрації, магнітних полів та інших шкідливих фізичних впливів, від виробничих і побутових відходів.

Обширним прав посадових осіб державного екологічного контролю, зокрема приймати рішення про обмеження, призупинення, припинення роботи підприємств, споруд, інших об'єктів і будь-якої діяльності, що завдає шкоди навколишньому середовищу і несучої потенційну небезпеку для здоров'я людини, відповідають обов'язки всіх організацій, посадових осіб і громадян виконувати ці рішення, а банківських установ - припиняти фінансування забороненої діяльності до скасування рішення про її заборону.

Невиконання екологічних обов'язків з проведення державної екологічної експертизи та вимог, що містяться у висновках екологічної експертизи, а також у наданні завідомо неправильних і необгрунтованих експертних висновків, тягне за собою накладення на громадян і посадових осіб штрафу, що накладається в адміністративному порядку. Суспільно небезпечні діяння передбачаються в розділі "Екологічні злочину" УК.

Екологічні, природоохоронні обов'язки фізичних і юридичних осіб передбачаються в ряді природоресурсних і природоохоронних законів РФ і суб'єктів РФ, інших нормативних правових актів, що регулюють природоохоронні громадські відносини в різних сферах життя. Всі ці норми повинні відповідати вимогам Конституції і федерального законодавства. У ФЗ про особливо охоронюваних природних територіях передбачаються правила поведінки громадян на землях і територіях національних парків, природних заповідників, заказників, ботанічних садів, природних парків, обов'язки посадових осіб цих державних установ забезпечувати встановлений в них режим і правопорядок.

Природоохоронні обов'язки громадян, громадських об'єднань, інших юридичних осіб є серцевиною їх екологічних прав, які включають також природоресурсні обов'язки - більш розвинені в російському законодавстві у зв'язку з більш розвиненим, у порівнянні з природоохоронним, природоресурсних законодавством, яке нараховує багатовікову історію.

  • [1] Казаннік, А. І. Роль сучасної держави в забезпеченні права громадян на сприятливе навколишнє середовище // Забезпечення реалізації конституційних прав і обов'язків в умовах перебудови. Омськ, 1990. С. 54-67; Скоромніков, К. С. Екологічні обов'язки і права громадян Росії // Екологічне право. 1998. № I. С. 17-22; Боголюбов, С. А. Екологічні обов'язки громадян // Юридичний світ. 2001. № 3. С. 23-29.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

Виконання податкового обов'язку в зарубіжних країнах
Екологічні обов'язки громадян
Екологічні проблеми та сучасний екологічний стан російської федерації
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКУ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Техніко-економічні показники природоохоронних заходів
Обов'язки співробітника поліції
Землі природоохоронного, рекреаційного та історико-культурного призначення
Джерела природоресурсного та природоохоронного права
Оцінка ефективності природоохоронної програми
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук