Навігація
Головна
Дії населення при загрозі та виникненні небезпечних надзвичайних...НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ ТА ЗАХИСТ ВІД НИХСПОСОБИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ВРАЖАЮЧИХ ФАКТОРІВ ЗБРОЇ МАСОВОГО...Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і...Надзвичайні ситуації техногенного характеру
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУНАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУДії населення при загрозі та виникненні небезпечних надзвичайних...Класифікація надзвичайних ситуацій за джерелами їх виникнення,...НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Небезпечні ситуації техногенного характеру і захист від них

Техногенні надзвичайні ситуації пов'язані з виробничою діяльністю людини і можуть протікати з забрудненням та без забруднення навколишнього середовища. Найбільшу небезпеку в техногенній сфері представляють транспортні аварії, вибухи і пожежі, радіаційні аварії, аварії з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин та ін.

Наростання ризику виникнення техногенних надзвичайних ситуацій в Росії обумовлено тим, що в останні роки в найбільш відповідальних галузях потенційно небезпечні об'єкти мають виробіток проектного ресурсу на рівні 50-70%, іноді досягаючи предаварийного рівня. У техногенної безпеки є й інші спільні риси неблагополуччя: зниження рівня професійної підготовки персоналу підприємств промисловості, виробничої і технологічної дисципліни; поширені технологічна відсталість виробництва і низькі темпи впровадження безпечних технологій. Показники ризику виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах в Росії перевищують показники прийнятних ризиків, досягнутих у світовій практиці.

Всі вони становлять потенційну небезпеку у разі виникнення на них аварій і катастроф, що супроводжуються викидами хімічних, радіоактивних та інших небезпечних речовин. Тяжкість наслідків може посилюватися і тим, що на радіаційно дестабілізувати територіях проживає 10 млн чоловік, а на територіях можливого хімічного зараження - 60 млн росіян.

Значної шкоди відбувається і від пожеж. Втрати від них вимагають великих витрат для відновлення знищених матеріальних цінностей. Крім цього в країні експлуатується величезна кількість водосховищ і накопичувачів промислових відходів. Гідротехнічні споруди на них експлуатуються без реконструкції понад 50 років і знаходяться в перед- аварійному стані.

Техногенна надзвичайна ситуація - це стан, при якому внаслідок виникнення джерела техногенної надзвичайної ситуації на об'єкті, визначеній території або акваторії порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, виникає загроза їх життю і здоров'ю, завдається шкода майну населення, народному господарству та навколишньому природному середовищу. Розрізняють техногенні надзвичайні ситуації за місцем їх виникнення і за характером основних вражаючих факторів джерела надзвичайної ситуації.

Джерела і види техногенних надзвичайних ситуацій

Причиною виникнення техногенної надзвичайної ситуації може бути небезпечний техногенний пригода, в результаті якого на об'єкті, визначеній території або акваторії сталася техногенна надзвичайна ситуація. До небезпечних техногенний пригода відносять аварії на промислових об'єктах або на транспорті, пожежі, вибухи або вивільнення різних видів енергії.

Основні види техногенних надзвичайних ситуацій і причини їх виникнення наведені у додатку 4.

Розглянемо окремі види надзвичайних ситуацій техногенного характеру, а також попереджувальні заходи щодо зниження впливу шкідливих факторів.

Хімічна аварія - це порушення технологічних процесів на виробництві, пошкодження трубопроводів, ємностей, сховищ, транспортних засобів, що приводить до викиду аварійно хімічно небезпечних речовин (АХОВ) в атмосферу в кількостях, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, функціонування біосфери. Великими запасами ахова, головним чином хлору, аміаку, фосгену, синильної кислоти, сірчистого ангідриду та інших речовин, розташовують хімічні, целюлозно-паперові та переробні комбінати, заводи мінеральних добрив, чорної і кольорової металургії, а також холодокомбінати, пивзаводи, кондитерські фабрики, овочебази та водопровідні станції.

Небезпека хімічної аварії для людей і тварин полягає в порушенні нормальної життєдіяльності організму і можливості віддалених генетичних наслідків, а за певних обставин - в летальному результаті при попаданні АХОВ в організм через органи дихання, шкіру, слизові оболонки, рани і разом з їжею.

Попереджувальні заходи при можливому виникненні хімічної аварії можуть включати в себе уточнення наявності на розглянутій території хімічно небезпечного об'єкта. При його наявності необхідно ознайомитися з властивостями, відмітними ознаками й потенційною небезпекою АХОВ, наявних на даному об'єкті; запам'ятати характерні особливості сигналу оповіщення населення про аварію "Увага всім!" (виття сирен і переривчасті гудки підприємств), порядок дій при його отриманні, правила герметизації приміщення, захисту продовольства і води; виготовити і організувати зберігання в доступному місці ватно-марлевих пов'язок для всіх членів сім'ї, а також пам'ятку щодо дій населення при аварії на хімічно небезпечному об'єкті; при можливості придбати протигази з коробками, що захищають від відповідних видів АХОВ.

Радіаційна аварія - це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, устаткування або пристрої, при якому стався вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за передбачені проектом межі їх безпечної експлуатації, що приводить до опромінення населення і забруднення навколишнього середовища. Основними вражаючими факторами таких аварій є радіаційний вплив і радіоактивне забруднення. Аварії можуть супроводжуватися вибухами і пожежами. Радіаційний вплив на людину полягає в порушенні життєвих функцій різних органів (головним чином органів кровотворення, нервової системи, шлунково-кишкового тракту) та розвитку променевої хвороби під впливом іонізуючих випромінювань. Радіоактивне забруднення викликається впливом альфа-, бета- і гамма-іонізуючих випромінювань і обумовлюється виділенням при аварії непрореагировавшего елементів і продуктів поділу ядерної реакції (радіоактивний шлак, пил, осколки ядерного продукту), а також утворенням різних радіоактивних матеріалів та предметів (наприклад, грунту) в результаті їх опромінення.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Попереджувальні заходи при можливому виникненні радіоактивної аварії можуть включати в себе уточнення наявності на розглянутій території радіаційно небезпечних об'єктів та отримання, можливо більш докладної і достовірної інформації про них. Необхідно з'ясувати в найближчому територіальному управлінні у справах ГОЧС способи і засоби оповіщення населення при аварії на радіаційно небезпечному об'єкті і переконатися у справності відповідного обладнання, вивчити інструкції про порядок дій у разі радіаційної аварії. При необхідності створити запаси матеріальних засобів, призначених для використання у разі аварії (герметизуючих матеріалів, йодних препаратів, продовольства, води і т. Д.).

Гідродинамічна аварія - це надзвичайна подія, пов'язане з виходом з ладу (руйнуванням) гідротехнічної споруди або його частини і некерованим переміщенням великих мас води, несучих руйнування та затоплення великих територій. До основних потенційно небезпечним гідротехнічних споруд відносяться греблі, водозабірні і водозбірні споруди (шлюзи).

Руйнування (прорив) гідротехнічних споруд відбувається в результаті дії сил природи (землетрусів, ураганів, розмивів гребель) або впливу людини (нанесення ударів ядерним або звичайною зброєю щодо гідротехнічних споруд, великим природним дамбам; диверсійних актів), а також через конструктивні дефектів або помилок проектування.

Наслідками гідродинамічних аварій можуть бути пошкодження і руйнування гідровузлів і короткочасне або довготривале припинення виконання ними своїх функцій, а також ураження людей і руйнування споруд хвилею прориву, що утворюється в результаті руйнування гідротехнічної споруди, що має висоту від 2 до 12 м і швидкість руху від 3 до 25 км / год (для гірських районів - до 100 км / год).

Поряд з цим можливо катастрофічне затоплення великих територій шаром води від 0,5 до 10 м і більше.

Попереджувальні заходи при можливому виникненні гідродинамічної аварії можуть включати в себе уточнення впливу хвилі прориву і можливого катастрофічного затоплення. Необхідно мати інформацію про розташуванні поблизу розглянутій території височини і найкоротшому шляху руху до неї; вивчити правила поведінки людей при впливі хвилі прориву і затоплення місцевості, а також встановленого порядку загальної та приватної евакуації; заздалегідь уточнити місце збору евакуйованих, скласти перелік документів і майна, що вивозяться при евакуації, а також запам'ятати місця знаходження човнів, плотів, інших плавзасобів та підручних матеріалів для їх виготовлення.

Аварії та катастрофи на залізничному транспорті можуть виникнути внаслідок несправності колії, рухомого складу, засобів сигналізації, блокування, помилки диспетчерів, неуважність і халатності машиністів. Найчастіше відбуваються зіткнення, наїзди на перешкоди на переїздах, схід рухомого складу з рейок, пожежі і вибухи безпосередньо у вагонах. Проте практика показує, що їхати в поїзді приблизно в три рази безпечніше, ніж летіти на літаку, верб 10 разів безпечніше, ніж їхати в автомобілі.

Попереджувальні заходи при можливому виникненні аварії на залізничному транспорті можуть включати в себе визначення найкращих з точки зору безпеки місць у поїзді - центральні вагони, купе з аварійним виходом - вікном або розташоване ближче до виходу з вагона, нижні полиці. При посадці у вагон необхідно уточнити, де розташовані аварійні виходи, вогнегасники. При знаходженні у вагоні дотримуйтесь наступних правил: при русі поїзда не відкривати зовнішні двері, не стояти на підніжках і не висовуватися з вікон; ретельно укладати багаж на верхні багажні полиці; не зривати без крайньої необхідності стоп-кран. Необхідно знати, що навіть при пожежі не можна зупиняти поїзд на мосту, в тунелі і в інших місцях, де може ускладнитися евакуація; курити тільки у встановлених місцях; не возити з собою горючі, хімічні та вибухонебезпечні речовини; не включати в електромережу вагона побутові прилади; при запаху горілої гуми або появі диму негайно звертатися до провідника та ін.

Аварії на автомобільному транспорті відбуваються через порушення водіями правил дорожнього руху (близько 75% всіх аварій на автомобільному транспорті). Найбільш небезпечними видами порушень раніше залишаються перевищення швидкості, ігнорування дорожніх знаків, виїзд на смугу зустрічного руху і управління автомобілем в нетверезому стані. Дуже часто призводять до аварій погані дороги (головним чином слизькі), несправність машин (на першому місці - гальма, на другому - рульове управління, на третьому - колеса та шини). Особливість автомобільних аварій полягає в тому, що 80% поранених гине в перші 3:00 через рясні крововтрат.

Аварії та катастрофи на повітряному транспорті можливі з багатьох причин. До тяжких наслідків призводять руйнування окремих конструкцій літака, відмова двигунів, порушення роботи систем управління, електроживлення, зв'язку, пілотування, недолік палива, перебої в життєзабезпеченні екіпажу і пасажирів.

Аварії та катастрофи на водному транспорті відбуваються на судах під впливом ураганів, штормів, туманів, льодів.

Надзвичайні ситуації можуть виникнути внаслідок раптового обвалення будівель і споруд. Повне або часткове раптове обвалення будівель і споруд - це надзвичайна ситуація, яка виникає з причини помилок, допущених при проектуванні, відступі від проекту при веденні будівельних робіт, порушенні правил монтажу, при введенні їх в експлуатацію або окремих їх частин з великими недоробками, при порушенні правил експлуатації будівель і споруд, а також внаслідок природного або техногенної надзвичайної ситуації.

Обвалення часто може сприяти вибух, є наслідком терористичного акту, неправильної експлуатації побутових газопроводів, необережного поводження з вогнем, зберігання в будівлях легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин. Раптове обвалення призводить до тривалого виходу будівлі з ладу, виникненню пожеж, руйнування комунально-енергетичних мереж, утворенню завалів, травмування та загибелі людей.

Попереджувальні заходи при можливому виникненні руйнувань будівель і споруд можуть включати в себе заздалегідь продумані дії у випадку обвалення будівлі і споруди, ознайомлення з ними усіх членів сім'ї, роз'яснення порядку дій при раптовому обваленні і правил надання першої медичної допомоги.

Необхідно мати і зберігати в доступному місці укомплектовану медичну аптечку і вогнегасник; отрутохімікати, легкозаймисті рідини та інші небезпечні речовини тримати в надійному, добре ізольованому місці; не допускати знаходження в квартирі без необхідності газових балонів; знати розташування електричних рубильників, магістральних газових і водопровідних кранів для екстреного відключення електрики, газу та води.

Необхідно при найменших ознаках витоку газу припинити його доступ в квартиру, провітрити приміщення і повідомити в службу "Міськгаз" по телефону 04. Категорично забороняється користуватися відкритими джерелами вогню, якими електричними і електропобутовими приладами до повного вивітрювання газу. Виключити захаращення сторонніми предметами коридорів, сходових майданчиків, аварійних і пожежних виходів. Документи, гроші, кишеньковий ліхтарик і запасні батарейки необхідно зберігати в зручному місці.

Аварії на комунальних системах життєзабезпечення населення - електроенергетичних, каналізаційних системах, водопровідних і теплових мережах рідко супроводжуються загибеллю людей, однак вони створюють істотні труднощі життєдіяльності, особливо в холодну пору року.

Аварії на електроенергетичних системах можуть призвести до довготривалих перерв електропостачання споживачів, великих територій, порушення графіків руху громадського електротранспорту, ураження людей електричним струмом.

Аварії на каналізаційних системах сприяють масового викиду забруднюючих речовин та погіршення санітарно-епідеміологічної обстановки.

Аварії в системах водопостачання порушують забезпечення населення водою або роблять воду непридатною для пиття.

Аварії на теплових мережах в зимову пору року призводять до неможливості проживання населення в неопалюваних приміщеннях і його вимушеної евакуації.

Аварії на комунальних системах, як правило, ліквідуються в найкоротші терміни, проте не виключено тривале порушення подачі води, електрики, опалення приміщень. Для зменшення наслідків таких ситуацій необхідно створити у себе в будинку недоторканний запас сірників, господарських свічок, сухого спирту, гасу (за наявності гасової лампи або примуса), елементів живлення для електричних ліхтарів і радіоприймача.

Найбільш поширеними джерелами виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру є пожежі і вибухи, які відбуваються на промислових об'єктах, об'єктах видобутку, зберігання і переробки легкозаймистих, горючих і вибухових речовин, а також на транспорті, в шахтах, гірничих виробках, метрополітенах, в будівлях і спорудах житлового , соціально-побутового та культурного призначення.

Основними причинами пожежі є несправності в електричних мережах, порушення технологічного режиму і заходів пожежної безпеки (куріння, розведення відкритого вогню, застосування несправного обладнання і т. П.). Основними небезпечними факторами пожежі є теплове випромінювання, висока температура, отруйну дію диму (продуктів згоряння: окису вуглецю та ін.) І зниження видимості при задимленні. Критичними значеннями параметрів для людини при тривалому впливі зазначених значень небезпечних факторів пожежі є: температура 70 ° С; щільність теплового випромінювання - 1,26 кВт / м 2; концентрація окису вуглецю - 0,1% обсягу; видимість в зоні задимлення - 6-12 м.

Поряд з пожежами можливе виникнення надзвичайної ситуації в результаті вибуху. Вибух - це горіння, що супроводжується звільненням великої кількості енергії в обмеженому об'ємі за короткий проміжок часу. Вибух призводить до утворення та поширенню з надзвуковою швидкістю вибухової ударної хвилі, що надає ударне механічний вплив на навколишні предмети.

Основними вражаючими факторами вибуху є повітряна ударна хвиля і осколкові поля, утворені летять уламками різного роду об'єктів, технологічного обладнання, вибухових пристроїв.

Попереджувальні заходи при можливому виникненні пожежі або вибуху можуть включати в себе заходи, спрямовані на усунення причин, які можуть викликати пожежу (вибух), на обмеження (локалізацію) поширення пожеж, створення умов для евакуації людей і майна при пожежі, своєчасне виявлення пожежі й оповіщення про нього, гасіння пожежі, підтримання сил ліквідації пожеж в постійній готовності. Дотримання технологічних режимів виробництва, утримання обладнання, особливо енергетичних мереж, у справному стані дозволяють в більшості випадків виключити причину займання.

Своєчасне виявлення пожежі може досягатися оснащенням виробничих і побутових приміщень системами автоматичної пожежної сигналізації або, в окремих випадках, за допомогою організаційних заходів. Первісне гасіння пожежі (до прибуття викликаних сил) успішно проводиться на тих об'єктах, які оснащені автоматичними установками гасіння пожежі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Дії населення при загрозі та виникненні небезпечних надзвичайних ситуацій техногенного характеру
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ ТА ЗАХИСТ ВІД НИХ
СПОСОБИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ВРАЖАЮЧИХ ФАКТОРІВ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
Надзвичайні ситуації техногенного характеру
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
Дії населення при загрозі та виникненні небезпечних надзвичайних ситуацій техногенного характеру
Класифікація надзвичайних ситуацій за джерелами їх виникнення, небезпечним явищ і подій
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук