Навігація
Головна
Життєво важливі інтереси, національний спосіб життяЗлочини, які порушують умови захищеності життєво важливих інтересів...Податкове стимулювання виробництва соціально значущих товарів,...ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ - ЖИТТЄВО ВАЖЛИВОГО КОМПОНЕНТА...Захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку емісійних цінних...Особливі заходи захисту прав і законних інтересів інвесторів на ринку...НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУНЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ, МАТЕРІАЛЬНИХ І КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЩО...Злочини, які посягають на фінансові інтереси держави та інших...Цінності та інтереси в системі державного управління
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Життєво важливі інтереси і цінності населення

Життєво важливі цінності та інтереси населення являють собою сукупність життєво важливих цінностей та інтересів кожного окремого жителя, соціальних груп, громадських об'єднань і міста в цілому.

Життєво важливі інтереси городян полягають у реальному забезпеченні конституційних прав і свобод, особистої безпеки, безпеки його майна, можливості фізичного, духовного та інтелектуального розвитку, створення і підтримки здорового способу і високої якості життя.

Життєво важливі інтереси соціальних груп і громадських об'єднань полягають у забезпеченні визначених законами умов їх функціонування, саморозвитку, самоврядування, підвищення активності членів цих груп по досягненню їхніх цілей.

Інтереси міста включають встановлення політичної, економічної та соціальної стабільності, виконання законів і підтримка правопорядку, створення нормальних умов життєдіяльності для жителів міста і його структур.

При цьому в конкретних сферах прояву інтереси міста полягають:

1) у сфері громадської безпеки:

- У недопущенні і своєчасному припиненні будь-яких проявів терористичної діяльності;

- Максимальному ослабленні криміногенних факторів і своєчасному протидію їхнім проявам;

- Нейтралізації причин поширення політичного, релігійного і націоналістичного екстремізму та їх наслідків - соціальних, міжетнічних і релігійних конфліктів;

- Запобіганні розповсюдження та споживання наркотиків, небезпечної для здоров'я людей алкогольної та харчової продукції;

- Підтримці та вдосконаленні системи забезпечення правопорядку;

- Забезпеченні безпеки дорожнього руху;

- Створенні умов для розвитку ініціативи громадян та їх об'єднань у частині сприяння силам забезпечення громадської безпеки;

2) у сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та забезпечення пожежної безпеки, реалізації заходів цивільної оборони:

- В подальшому розвитку науково-методичної основи управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій;

- Створенні ефективної системи профілактики надзвичайних ситуацій та пожеж, з участю всіх органів, які здійснюють нагляд у сфері захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій та пожеж;

- Розвитку прогнозування та моніторингу надзвичайних ситуацій, шляхом впровадження автоматизованих систем збору інформації від джерел небезпек;

- Підвищенні ефективності системи оповіщення жителів міста про виникнення надзвичайних ситуацій;

- Модернізації автоматизованих систем управління, вдосконаленні зв'язку та оповіщення населення про надзвичайні ситуації;

- Вдосконаленні матеріально-технічного забезпечення сил, що здійснюють діяльність щодо зниження ризиків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- Вдосконалення системи підготовки керівників і фахівців органів виконавчої влади міста, організацій, незалежно від форм власності та відомчої належності, з управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій, а також підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях і при пожежах;

- У підтримці в готовності органів управління, сил і засобів, майна цивільної оборони, захисних споруд та інших об'єктів;

3) в техногенній сфері:

- У забезпеченні безпеки виробничих структур, послідовної їх модернізації на основі передових та нешкідливих технологій;

- Підвищенні надійності роботи об'єктів і систем життєзабезпечення міста;

- Раціональному розміщенні продуктивних сил міста;

- Забезпеченні сталого функціонування виробництв, транспорту та інфраструктури міста в умовах впливу небезпек і загроз;

- Дотриманні технологічних вимог на виробничих та забезпечуючих об'єктах;

4) у соціальній сфері:

- У забезпеченні конституційних прав кожної людини, в тому числі, на особисту безпеку;

- Підвищенні рівня і якості життя мешканців міста, викоріненні бідності, забезпеченні гідного життя ветеранам, інвалідам та людям похилого віку, в подоланні кризової демографічної та екологічної ситуації та забезпеченні здоров'я населення;

- Розвитку житлово-комунального господарства та сфери побутових послуг;

- Доступності для всіх жителів медичного обслуговування, освіти, дошкільного виховання, транспорту, зв'язку;

- Створенні умов для вільного функціонування і розвитку організованих соціальних груп і громадських об'єднань громадян;

- Підтримці сім'ї як первинної осередку суспільства;

5) в оборонній сфері:

- У створенні умов для ефективної діяльності підприємств оборонного профілю;

- Створенні та веденні ефективної системи цивільної оборони;

- Зміцненні зв'язків міста та військових установ Росії;

- Проведенні активної військово-патріотичної роботи серед молоді;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Своєчасному, повному і якісному плануванні та виконанні заходів мобілізаційної підготовки;

6) в екологічній сфері:

- В оздоровленні природного середовища, відновленні прийнятного рівня екологічної безпеки в місті;

- Впровадженні передових природоохоронних заходів і технологій в Генеральний план розвитку міста;

- Обліку факторів захисту природи при реалізації економічних і соціальних програм і проектів;

- Посилення заходів з контролю за забрудненням навколишнього середовища з боку промислових підприємств, господарюючих суб'єктів і громадян;

- Розвитку пріродобезопасних технологій у промисловості, енергетиці, підприємствах та організаціях міського господарства;

148

7) в економічній сфері:

- У підвищенні інноваційної та інвестиційної активності;

- Підтримці вітчизняних виробників, підвищенні конкурентоспроможності товарів і послуг, вироблених в місті;

- Зниженні рівня економічної злочинності та корупції;

- Забезпеченні переходу економіки міста на модель сталого розвитку;

- Забезпеченні розвитку та ефективного використання науково-технічного потенціалу міста;

- Чіткому функціонуванні та розвитку інфраструктури міста;

- Поглибленні економічної співпраці з іншими суб'єктами Російської Федерації;

- Розумному, який відповідає інтересам жителів міста проведенні економічних перетворень (приватизації, акціонуванні і т. Д.);

8) у сфері духовного життя, культури та науки:

- У духовному відродженні суспільства, утвердженні високої моральності, гуманізму і культури, розвитку багатовікових духовних традицій;

- Збереженні та забезпеченні доступності культурних цінностей для всіх членів суспільства;

- Розвитку науки, підтримці наукового потенціалу міста на високому міжнародному рівні, створенні умов для припинення відтоку науковців з науки в інші сфери діяльності, від'їзду за кордон;

- Створенні умов для вільного функціонування і розвитку національних культур, формуванні у свідомості городян шанобливого ставлення до кожної людини, незалежно від її національності та віросповідання;

- Розвитку у жителів патріотизму, любові до своєї Батьківщини і до свого міста;

9) у політичній сфері:

- В дотриманні основоположних прав громадян на життя і безпеку, у забезпеченні громадянського миру, злагоди, правопорядку, стабільності державної влади та її інститутів, завершенні становлення демократичного суспільства;

- Вдосконалення структури та підвищенні ефективності функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування;

- Ширшому залученні громадян до процесу управління міським життям, підвищення їх політичної актівное-

- Розвитку системи міського законодавства, забезпеченні суворого виконання вимог законів;

10) в інформаційній сфері:

- У забезпеченні права громадян на доступність інформації;

- Створенні сприятливих умов функціонування і розвитку засобів масової інформації, журналістської діяльності;

- Розвитку телекомунікаційних мереж, комп'ютерних технологій, оптимізації та інтеграції інформаційних потоків в інтересах удосконалення системи міського управління та обслуговування;

- Нарощуванні потенціалу міських електронних і друкованих ЗМІ, підвищення їх ролі в забезпеченні городян достовірною інформацією про найважливіші події в житті країни;

11) у сфері зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків:

- У розвитку та зміцненні співпраці із закордонними містами і регіонами, з міжнародними організаціями;

- Розробці стратегії взаємовідносин міста в галузі міжнародного співробітництва;

- Розвиток відносин з містами, регіонами та іншими адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав, органами державної влади суб'єктів іноземних держав з метою двостороннього торговельно-економічного, науково-технічного, гуманітарного, культурного та іншого міжнародного співробітництва, обміну передовим досвідом у галузі управління та міського господарства ;

- Зміцненні авторитету міста в міжнародних організаціях великих міст світу, членом яких вона є;

- Розвиток туризму, залученні іноземних громадян для ознайомлення з визначними пам'ятками міста, створення комфортних умов для їх перебування в місті.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Життєво важливі інтереси, національний спосіб життя
Злочини, які порушують умови захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави. Бандитизм: поняття, склад і види
Податкове стимулювання виробництва соціально значущих товарів, надання життєво важливих послуг
ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ - ЖИТТЄВО ВАЖЛИВОГО КОМПОНЕНТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку емісійних цінних паперів
Особливі заходи захисту прав і законних інтересів інвесторів на ринку емісійних цінних паперів
НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ, МАТЕРІАЛЬНИХ І КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВЕДЕННІ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ, ТА ЗАХИСТ ВІД НИХ
Злочини, які посягають на фінансові інтереси держави та інших учасників економічної діяльності
Цінності та інтереси в системі державного управління
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук