Навігація
Головна
Відновлення бухгалтерського облікуОсобливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку...Сутність і зміст бухгалтерського фінансового обліку в сучасних умовахПостановка бухгалтерського облікуОрганізація бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві
Поняття бухгалтерського облікуПоняття господарського обліку та його види. Види вимірників у...Поняття і види господарських обліківПоняття і види облікуОблік розрахунків
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Поняття і види обліку

Під урахуванням розуміється спостереження, вимірювання (підрахунок) і реєстрація кількості та якості соціально-економічної сфери життя суспільства.

Основною метою господарського обліку є формування якісної і своєчасної інформації про фінансово-економічної діяльності підприємства. Така інформація необхідна для управління і становлення ринкової економіки, а також для підготовки, обґрунтування і прийняття правомірних управлінських рішень на різних рівнях.

Для досягнення зазначеної мети існують різні види обліку: статистичний, оперативно-технічний, бухгалтерський, а також порівняно нові види обліку: податковий, управлінський і страхової.

Статистичний облік являє собою цілеспрямоване спостереження, підрахунок та реєстрацію кількості однорідних масових явищ і процесів в суспільстві для розкриття їх якісного стану. Статистика застосовується в різних сферах суспільного життя, зокрема в сфері боротьби зі злочинністю (судова статистика), в демографії (перепис населення), соціології і т.д.

Основу статистичного обліку в районі, області, республіці становить статистична звітність окремих підприємств і організацій, що характеризує ефективність використання ними матеріальних ресурсів.

Оперативно-технічний облік ведеться в організаціях і на місцях виробництва з метою спостереження, підрахунку і реєстрації окремих господарських операцій (підрахунок випущеної продукції в промисловості, облік диспетчером кілометражу пробігу автомашини за робочий рейс і т.д.). Такий облік проводиться в різних вимірниках: в натуральних одиницях (куб, кілометр, метр тощо), якісному (сорт, відсоток виробітку) і грошовому вираженні. Відомості про операції відображаються в довільній формі в різних книгах, журналах реєстрації.

Бухгалтерський облік відрізняється від інших видів обліку обов'язковими, нормативно-певними ознаками і характеристиками: це безперервне, суцільне, документальне відображення господарських засобів, їх джерел і господарських процесів в грошовому вираженні.

Під безперервністю бухгалтерського обліку слід розуміти постійну, без пропусків, фіксацію всіх скоєних господарських операцій в документах встановленої форми. Законодавством про бухгалтерський облік (ч. 3 ст. 6 Закону № 402-ФЗ) встановлено, що бухгалтерський облік ведеться з дати державної реєстрації до дати припинення діяльності в результаті реорганізації або ліквідації.

Бухгалтерський облік (ч. 2 ст. 1 Закону № 402-ФЗ) являє собою формування документованої систематизованої інформації про об'єкти, передбачених Законом № 402-ФЗ, відповідно до вимог, встановлених Законом № 402-ФЗ, і складання на її основі бухгалтерської ( фінансової) звітності.

Розглянемо більш детально елементи визначення бухгалтерського обліку.

Вся облікова інформація, зібрана і зареєстрована в сфері бухгалтерського обліку, фіксується відповідними документами (письмовими або оформленими з використанням ЕОМ). Систематизація інформації в бухгалтерських документах означає застосування ряду специфічних методологічних прийомів, що утворюють цілісність і єдність. Дана система заснована на Плані рахунків, який є систематизирующим переліком рахунків бухгалтерського обліку, що дозволяють здійснювати облікові процеси.

Об'єктами бухгалтерського обліку економічного суб'єкта відповідно ст. 5 Закону № 402-ФЗ є:

1) факти господарського життя;

2) активи;

3) зобов'язання;

4) джерела фінансування його діяльності;

5) доходи;

6) витрати;

7) інші об'єкти в разі, якщо це встановлено федеральними стандартами.

Збір, реєстрація та узагальнення інформації припускають складання первинних документів і фіксацію господарських операцій, відображених в них, для подальшої її угруповання на рахунках бухгалтерського обліку, а потім в бухгалтерській (фінансової) звітності.

Бухгалтерська (фінансова) звітність - це інформація про фінансове становище економічного суб'єкта на звітну дату, фінансовий результат його діяльності та рух грошових коштів за звітний період, систематизована відповідно до вимог Закону № 402-ФЗ.

Завдання бухгалтерського обліку:

1) формування повної і достовірної інформації про діяльність економічного суб'єкта, його майновий стан, що необхідно внутрішнім користувачам бухгалтерського обліку та звітності (керівникам, засновникам, власникам) і зовнішнім (інвесторам, кредиторам, податковим і правоохоронним органам);

2) забезпечення необхідною інформацією, необхідною для контролю за дотриманням законодавства України при здійсненні організацією господарських операцій, їх доцільністю, наявністю, рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів відповідно до норм, нормативами, кошторисами.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

3) запобігання негативних результатів господарської діяльності організацій та виявлення внутрішньогосподарських резервів для забезпечення її фінансової стійкості.

До основних функцій бухгалтерського обліку відносяться:

1) контрольна, що дозволяє визначити досягнення організацією цілей бухгалтерського обліку та виконання його завдань. Функція контролю фінансових відносин проявляється в діяльності працівників облікового апарату, контрольно-ревізійних служб, банків, аудиторських фірм, податкових інспекцій;

2) інформаційно-аналітична, яка передбачає своєчасне надходження економічної інформації та її обробку для забезпечення результативності управління господарюючим суб'єктом. Крім того, для реальної оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства, а також виявлення доступних джерел і засобів їх мобілізації персоналом здійснюється аналіз економічної інформації;

3) забезпечення збереження власності, що має на увазі технічні та організаційні заходи, спрямовані на запобігання розкрадань, розтрат, халатності працівників. Ця функція реалізується шляхом обладнання складських приміщень засобами охорони, контролю вимірювальних приладів, правильної організації проведення інвентаризацій.

Податковий облік можна визначити як систему збору, фіксації та обробки господарської та фінансової інформації, необхідної для правильного обчислення податкових зобов'язань платника і контролю за виконанням цих зобов'язань.

У Росії обов'язок ведення податкового обліку закріплена в гл. 25 НК РФ. Однак на відміну від бухгалтерського обліку він не має жорсткої законодавчої регламентації. Відповідно до ст. 313 Н К РФ система податкового обліку організується платником податку самостійно, податкові та інші органи не вправі встановлювати для платників податків обов'язкові форми такого обліку.

Управлінський облік отримав інтенсивний розвиток в останні роки в Росії. Найбільшого поширення він має в країнах Європи і США. Даний вид обліку регламентується локальними підзаконними актами окремих підприємств. Основними споживачами інформації, отриманої в результаті управлінського обліку, є представники різних рівнів внутрішнього управління (керівники, менеджери організації). Цей вид обліку є цілеспрямований процес підготовки інформації, необхідної управлінському персоналу для ефективного планування, прогнозування та контролю за діяльністю підприємства.

Страховий облік передбачає реєстрацію відносин господарюючого суб'єкта з органами соціального, майнового та інших видів страхування. Він являє собою з'єднання оперативного і бухгалтерського обліку з певною специфікою обліку виплат за страховими випадками відрахувань на державне та недержавне страхування, розрахунки оптимальних схем страхування і т.п.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Відновлення бухгалтерського обліку
Особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності страхових організацій
Сутність і зміст бухгалтерського фінансового обліку в сучасних умовах
Постановка бухгалтерського обліку
Організація бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві
Поняття бухгалтерського обліку
Поняття господарського обліку та його види. Види вимірників у господарському обліку
Поняття і види господарських обліків
Поняття і види обліку
Облік розрахунків
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук