Навігація
Головна
Поняття і види структурних підрозділів кредитної організаціїДокументи, що регулюють діяльність організації і структурного...Обов'язки з охорони праці керівників структурних підрозділівВнутрішні структурні підрозділи кредитної організації (філії)Передача документів в структурні підрозділиВнутрішні структурні підрозділи кредитних організацій, розташовані...Взаємовідносини служби ДОУ з іншими структурними підрозділамиЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇІнституційно-технологічні підходи: структурні зрушення,...Взаємодія підрозділів податкового менеджменту з іншими структурами...
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерія як структурний підрозділ економічного суб'єкта

Самостійним структурним підрозділом економічного суб'єкта є бухгалтерія. Її очолює головний (старший) бухгалтер, який має в підпорядкуванні бухгалтерських і рахівників, які можуть спеціалізуватися на окремих напрямках облікової роботи.

Штатна чисельність бухгалтерії залежить від розмірів підприємства, обсягів продукції, що випускається, обсягів і складності обліково-звітних робіт, чисельності працюючих та рівня автоматизації обліку.

Структура бухгалтерії - це взаємозв'язок і склад ланок бухгалтерії, на які покладено конкретні облікові функції щодо забезпечення економічної діяльності підприємств, організацій та установ.

Найбільш проста структура бухгалтерії в невеликих організаціях. Тут робота розподіляється між виконавцями, як правило, без урахування спеціалізації по конкретних ділянках діяльності.

На великих і середніх підприємствах є більш широке коло об'єктів. Тому виникає необхідність поділу бухгалтерії на певні частини (відділи, сектори, групи). У структуру бухгалтерії промислового підприємства входять наступні відділи (групи):

1) розрахунковий відділ (група), працівники якого на підставі первинних документів виконують всі розрахунки по заробітній платі та утримань з неї, ведуть облік розрахунків по відрахуваннях на соціальне страхування і забезпечення;

2) матеріальний відділ (група), де ведеться облік надходжень матеріальних цінностей, розрахунків з постачальниками матеріалів, надходження і витрачання матеріалів за місцями їх зберігання і використання, а також облік основних засобів та готової продукції;

3) виробничо-калькуляційний відділ (група), працівники якого ведуть облік витрат на всі види виробництв, калькулюють фактичну собівартість продукції, що випускається; визначають склад витрат на незавершене виробництво;

4) загальний відділ (група), який здійснює облік решти операцій, ведення Головної книги, складання бухгалтерського балансу та інші форми фінансової звітності;

5) каса, де проводяться операції по прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження.

Крім того, в бухгалтерії в залежності від специфіки виробництва можуть виділятися додаткові підрозділи за окремими видами виробництв і напрямками діяльності (облік витрат, складання звітності, капітальні вкладення та ін.).

Структура бухгалтерського апарату залежить в основному від умов організації і технології виробництва, обсягу облікової роботи і наявності технічних засобів обліку. В даний час склалися чотири основні типи організації структури бухгалтерій: лінійна (ієрархічна); по вертикалі (лінійно-штабна); функціональна; комбінована.

При лінійної організації всі працівники бухгалтерії підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру. Застосування такої структури виправдано в невеликих організаціях з чисельністю апарату до п'яти-дев'яти чоловік. Облікова робота розподіляється між виконавцями, як правило, без урахування спеціалізації по конкретних ділянках.

При організації апарату бухгалтерії по вертикалі створюються проміжні ланки управління (групи, відділи, сектори), очолювані старшими бухгалтерами. Розпорядження головного бухгалтера в цьому випадку передаються старшим бухгалтерам відповідних відділів. Дана структура застосовується в середніх і деяких великих організаціях.

Функціональна організація структури бухгалтерії передбачає розподіл праці між працівниками та виконання кожним з них однорідних операцій (робота з первинними документами, заповнення регістрів і т.д.). Це сприяє скороченню витрат і робочого часу, а також посилення контролю за діяльністю бухгалтерського апарату.

Комбінована організація структури бухгалтерії застосовується на великих підприємствах і в виробничих об'єднаннях. У даних господарських структурах по окремих виробництвах, циклам і цехам можуть виділятися самостійні бухгалтерії. При такій організації обліку правами головного бухгалтера наділяються керівники підрозділів бухгалтерій, які самі здійснюють бухгалтерський облік в межах встановленої компетенції.

На великих підприємствах у складі бухгалтерії може передбачатися посаду бухгалтера-ревізора. Відповідно до своїх посадових обов'язків він здійснює на підставі чинного законодавства, інструкцій і положень планові і за спеціальністю ним завданнями документальні ревізії господарсько-фінансової діяльності підприємств, а також підрозділів, що знаходяться на самостійному балансі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Поняття і види структурних підрозділів кредитної організації
Документи, що регулюють діяльність організації і структурного підрозділу
Обов'язки з охорони праці керівників структурних підрозділів
Внутрішні структурні підрозділи кредитної організації (філії)
Передача документів в структурні підрозділи
Внутрішні структурні підрозділи кредитних організацій, розташовані поза місцем його знаходження
Взаємовідносини служби ДОУ з іншими структурними підрозділами
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ
Інституційно-технологічні підходи: структурні зрушення, підприємництво, інформація
Взаємодія підрозділів податкового менеджменту з іншими структурами господарюючого суб'єкта
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук