Навігація
Головна
РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС - МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУСистема рахунків бухгалтерського облікуБухгалтерський облік кредитних операційПлан рахунків бухгалтерського обліку та класифікація рахунківОсобливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку...План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Структура...ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В...Рахунки бухгалтерського облікуБухгалтерський баланс і рахунки бухгалтерського обліку
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Рахунки бухгалтерського обліку і їх види

У змісті бухгалтерського балансу відображаються лише узагальнені відомості на момент його складання. Для повсякденного і ефективного керівництва економічною діяльністю цього недостатньо. Тому для поточного обліку і контролю використовуються рахунки бухгалтерського обліку, в які протягом місяця до складання балансу і звітності вносяться відомості про зміни в складі засобів господарства та про хід найважливіших господарських процесів.

Графічно рахунок являє собою двосторонню таблицю, ліва частина якої називається "дебет" (від лат. Debet - "він повинен"), а права - "кредит" (від лат. Credit - "він вірить").

рахунок __________________________

(Найменування рахунку)

Дебет _______________________________ Кредит

Рахунки бухгалтерського обліку є способом групування і поточного відображення однорідних засобів, їх джерел і господарських процесів з метою оперативного контролю за ними. Рахунки поділяються на активні, пасивні та активно-пасивні.

Існує певний порядок запису на рахунках. В активних рахунках запис в дебет означає збільшення (прибуло), а в кредит - зменшення (вибуло) обліковується об'єкта в грошовому вираженні. У пасивному рахунку, навпаки, дебет означає "вибуло", а кредит - "прибуло".

На активно-пасивних рахунках може бути як дебетове, так і кредитове сальдо (розгорнуте сальдо). Такі рахунки називаються актівнопассівнимі (наприклад, рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами").

Запис в рахунку бухгалтерського обліку проводиться і з використанням методу подвійного запису. Дане вимога закріплена в і. 4 ст. 8 Закону про бухоблік, де зазначено: "Організація веде бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій шляхом подвійного запису у взаємозалежних рахунках бухгалтерського обліку". Сутність подвійного запису полягає в тому, що кожна господарська операція відображається в одній і тій же сумі за дебетом одного рахунку і кредиту іншого рахунку.

Вимоги до подвійного запису на рахунках: 1) кожна господарська операція записується в двох взаємопов'язаних рахунках (в одному рахунку операція записується в дебет, в іншому - в кредит); 2) на обох рахунках господарська операція відображається в рівних сумах.

Метод подвійного запису має основоположне значення в бухгалтерському обліку, так як він забезпечує виконання наступних завдань бухгалтерського обліку:

- Повноту і достовірність інформації про господарську діяльність організації, її майновий стан;

- Контроль за наявністю і рухом майна і зобов'язань організації;

- Запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів.

Для ведення обліку необхідно правильно визначити рахунки, які поставлені кожною операцією. Сама запис на бухгалтерських рахунках із зазначенням сум називається бухгалтерським проведенням. Взаємозв'язок рахунків, на яких відображається операція, називається кореспонденцією рахунків, а самі взаємопов'язані рахунки, на яких відображаються господарські операції, називаються кореспондуючими.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку:

1) по відношенню до балансу виділяють балансові та позабалансові рахунки. Балансова називаються рахунки, що відображають склад, розміщення майна, коштів господарства (активні рахунки) або зобов'язання, джерела отримання коштів (пасивні рахунки). На позабалансових рахунках обліковуються кошти, які не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні (орендовані основні засоби, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, в переробці);

2) за ступенем деталізації розрізняють синтетичні, аналітичні рахунки і субрахунка. Синтетичні рахунки - найбільш високий рівень узагальнення в обліку. На цих рахунках облік ведеться за видами коштів або їх джерел тільки в вартісному (грошовому) вираженні. Це облік узагальнених даних про видах майна, зобов'язань і господарських операцій за певними економічними ознаками (наприклад, рахунки "Основні засоби", "Матеріали", "Розрахунки з персоналом з оплати праці"). Аналітичні рахунки відкриваються в результаті розчленування окремих синтетичних рахунків. В аналітичних рахунках деталізуються записи, зроблені на синтетичних рахунках (наприклад, на підставі записів, зроблених по синтетичному рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"). Субрахунки - рахунки другого порядку, вони є проміжною угрупованням аналітичних рахунків. Наприклад, по синтетичному рахунку "Матеріали" можуть бути відкриті такі субрахунка, як "Сировина і матеріали", "Паливо", "Тара і тарні матеріали", "Запасні частини", "Будівельні матеріали" і т.п .;

3) за економічним змістом розрізняють рахунки коштів і процесів у сфері виробництва і рахунки коштів і процесів в сфері обігу ;

4) в залежності від призначення або структури рахунки поділяються на рахунки для обліку господарських засобів і їх джерел (інвентарні, рахунки грошових коштів, фондові, розрахункові, що регулюють) і рахунки обліку господарських процесів (калькуляційні, збірно-розподільчі, операційно-результативні та фінансово результативні).

На кожен елемент господарської діяльності відкривається окремий рахунок, який має назву і кодовий номер. Перелік рахунків, які використовуються для обліку фінансово-господарської діяльності, дається в плані рахунків [1] .

План рахунків бухгалтерського обліку представляє собою схему реєстрації та групування фактів господарської діяльності (активів, зобов'язань, фінансових, господарських операцій та ін.) В бухгалтерському обліку.

План рахунків бухгалтерського обліку складається з восьми розділів.

1. Необоротні активи.

2. Виробничі запаси.

3. Витрати на виробництво.

4. Готова продукція і товари.

5. Грошові кошти.

6. Розрахунки.

7. Капітал.

8. Фінансові результати.

План рахунків відноситься до нормативних документів, що використовуються економічним суб'єктом. Він являє собою реєстрацію і угруповання фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку. У ньому дано назви і номера синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку).

  • [1] План рахунків затверджений наказом Мінфіну Росії від 31 жовтня 2000 № 94н (в ред. Від 8 листопада 2011 року), діє в 2012 і 2013 рр.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС - МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Система рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік кредитних операцій
План рахунків бухгалтерського обліку та класифікація рахунків
Особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності страхових організацій
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Структура номера рахунку
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Рахунки бухгалтерського обліку
Бухгалтерський баланс і рахунки бухгалтерського обліку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук