Навігація
Головна
Поняття і класифікація бухгалтерських документівВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ...Класифікація бухгалтерських документів і прийоми їх перевіркиВимоги, що пред'являються до оформлення первинних документів....БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗКРИТТЯ...Документи бухгалтерського облікуКласифікація документівСистема документів бухгалтерського облікуТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...Документи бухгалтерського обліку
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація бухгалтерських документів

Класифікація бухгалтерських документів здійснюється з таких підстав : 1) економічному - в залежності від їх ролі і значущості в обліковому процесі; 2) правовому - в залежності від якісних характеристик, які дозволяють використовувати їх при виявленні необґрунтованих відхилень від документообігу, а також в якості доказів при встановленні ознак протиправної діяльності.

По першому основи всі застосовувані в обліку документи класифікуються: а) за призначенням; б) відображення і охопленням господарських операцій; в) кількості врахованих позицій; г) місцем складання; д) способу виконання.

За призначенням розрізняють документи розпорядчі, виконавчі (виправдувальні), бухгалтерського оформлення і комбіновані. Розпорядчі документи містять вказівку керівних працівників виконавцям господарської операції (наказ, розпорядження, доручення). Виконавчі засвідчують факт здійснення господарської операції (накладна, акт на списання цінностей, звіт касира, платіжна вимога). Для матеріально відповідальних осіб ці документи служать виправданням видачі або отримання будь-яких матеріальних цінностей. Документи бухгалтерського оформлення складаються в бухгалтерії на підставі виконавчих та розпорядчих документів, як для їх узагальнення, лак і з метою використання в обліковому процесі (групувальні відомості, меморіальні ордери, довідки, розрахунки, картки і т.д.). Комбіновані документи характеризуються тим, що з їх допомогою здійснюється кілька послідовних операцій (касові ордери, авансові звіти).

Один по одному відображення операцій документи поділяються на первинні і зведені. Первинні документи відображають конкретні господарські операції і утворюють основу поточного обліку (накладні, чеки, касові ордери, рахунки-фактури). Зведені документи складаються на основі первинних і узагальнюють їх (касовий звіт, звіт про витрату матеріалів і т.п.).

За способом охоплення операцій прийнято виділяти разові документи, які відображають виконання господарської операції за один прийом (чеки, платіжні вимоги), і накопичувальні документи, що складаються в кілька робочих етапів і відображають однорідні операції за певний період часу (лімітно-забірна карта, накопичувальна відомість, табелі обліку робочого часу).

За кількістю врахованих позицій документи поділяються на однорядкові, мають одну облікову позицію, і багаторядкові (розрахунково-платіжна відомість).

За місцем складання бухгалтерські документи поділяють на внутрішні і зовнішні. Внутрішні документи відображають вчинення господарських операцій всередині підприємства (накладні, касові ордери і т.д.). Зовнішні документи пов'язані з стосунками підприємства зі своїми партнерами по економічній діяльності. Дані документи надходять від сторонньої організації (платіжне доручення, рахунок-фактура).

За способом виконання розрізняють документи, що складаються: а) ручним способом; б) механізованим способом, тобто виконані на друкарській машинці або комп'ютері. Комп'ютерне оформлення бухгалтерських документів в даний час набуло широкого поширення. У ст. 3 Федерального закону від 10 січня 2002 № 1-ФЗ "Про електронний цифровий підпис" закріплено, що "електронний документ - документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі". Ізопределенія слід, що законодавець не робить різниці по юридичної значимості між звичайним (паперовим) і електронним документами.

За другим підставі в юридичній практиці виділяють доброякісні (повноцінні) і недоброякісні документи.

Доброякісними (повноцінними) визнаються документи, що відповідають вимогам ст. 9 Закону про бухоблік. Для класифікації документів за якісними ознаками доцільно використовувати такі критерії доброякісності документів.

1. Формальний критерій передбачає складання документа за певною формою. У Росії широко використовуються типові міжвідомчі форми різних первинних документів. Економічні суб'єкти використовують їх на різних ділянках фінансово-господарської діяльності, відображаючи ту чи іншу операцію на бланках відповідних первинних документів. У документі повинні бути заповнені всі реквізити, починаючи з назви господарюючого суб'єкта та закінчуючи підписами осіб, які оформляли і санкціонували цю господарську операцію.

2. Критерій законності має на увазі, що господарська операція, відображена в документі, повинна бути законна за своїм змістом і санкціонована уповноваженими посадовими особами. Забороняється приймати до виконання й оформлення первинні документи за операціями, які суперечать чинному законодавству. Контроль за відповідністю здійснюваних господарських операцій законодавству РФ повинен забезпечувати головний бухгалтер.

3. Критерій дійсності полягає в необхідності відображення в документі реальної господарської операції, обсягів операції, дати, даних осіб, що беруть участь в ній, і ін. Своєчасне і реальне оформлення первинних облікових документів, передачу їх у встановлені терміни в бухгалтерію повинні забезпечувати особи, які оформили документ .

Бухгалтерські документи, які не відповідають хоча б одній із перелічених вимог, є недоброякісними.

Недоброякісні документи з урахуванням порушених вимог можна розділити на три групи:

- Неправильно оформлені: без необхідних реквізитів (без підпису, без дати), з зайвими реквізитами (накладна з гербовою печаткою і т.п.), з неналежними реквізитами (чек на отримання грошей, підписаний неправомочною особою). Подібні документи бухгалтерія не має права приймати до обліку;

- Відображають незаконні операції: складені на господарські операції, які за існуючим правовим нормам не повинні відбуватися (акт на списання матеріалів на капітальний ремонт із завищенням їх вартості і т.п.);

- Відображають вигадані операції, які в дійсності не здійснювалися. З проведенням подібних фіктивних господарських операцій нерозривно пов'язано поняття "фіктивний документ" (від лат. Fictio - вигадка) - це вигаданий первинний документ, справжнього аналога якого немає.

Оскільки бухгалтерські документи несуть в собі інформацію про рух грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, вони можуть бути безтоварними або безгрошовими.

Безтоварними називаються містять всі реквізити документи (накладна, рахунок-фактура), за якими в дійсності передача товару не здійснювалася.

Безгрошовим документом є видатковий касовий ордер, гроші за яким насправді не видавалися одержувачу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Поняття і класифікація бухгалтерських документів
ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПРИ ВИЯВЛЕННЯ І ДОВЕДЕННІ ЗЛОЧИНІВ
Класифікація бухгалтерських документів і прийоми їх перевірки
Вимоги, що пред'являються до оформлення первинних документів. Класифікація бухгалтерських документів
БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ
Документи бухгалтерського обліку
Класифікація документів
Система документів бухгалтерського обліку
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Документи бухгалтерського обліку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук