Навігація
Головна
МЕТОДИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ І ФАКТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ,...Методи перевірки документів, що відображають однорідні господарські...Галузеві особливості використання методів перевірки господарських...ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ...Використання результатів методів фактичної перевірки при виробництві...Перевірка і дослідження документів і записів з обліку господарських...Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових...Перевірки операцій по валютних рахункахПеревірка правильності відображення операцій з довірчого управлінняМетоди прийняття управлінських рішень, засновані на комплексному...
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи фактичної перевірки господарських операцій

Перевірка господарських операцій з використанням методів документальної перевірки в ряді випадків виявляється недостатньо ефективною. Тому на додаток до них в ревізійної і правоохоронній практиці широко використовуються методи фактичної перевірки господарських операцій.

До методів фактичної перевірки відносяться: інвентаризація; перевірка фактичної наявності цінностей, зафіксованих в документах і матеріалах інвентаризації; перевірка реального стану засобів господарства, відбитого в змісті документа; контрольні операції; аналіз якості сировини, матеріалів і готової продукції; отримання письмових пояснень і довідок, складання письмових довідок та подання запитів.

1. Вибіркова інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів включає фактичну перевірку і фіксацію тільки якийсь сукупності матеріальних цінностей або їх конкретного різновиду (наприклад, інвентаризація касових розрахунків, склотари, розрахунків з сезонними робітниками і т.п.).

2. Перевірка фактичної наявності цінностей, зафіксованих в прибутково-видаткових документах і матеріалах інвентаризацій. Даний метод не слід змішувати з власне інвентаризацією, хоча він і включає в себе переважування, перемірювання, вимір цінностей, згаданих в документах.

При перевірці прибутково-видаткових документів цей метод найбільш ефективний у момент виконання господарської операції (звірка фактичного обсягу партії вантажу з даними, зазначеними в накладній) і в процесі перевірки сумнівних позицій інвентаризаційного опису шляхом повторного зняття (підрахунку) залишків матеріальних цінностей.

3. Перевірка реального стану засобів господарства , відбитого в змісті документа. За допомогою даного методу вивчаються властивості конкретних товарно-матеріальних цінностей шляхом їх візуального огляду або за допомогою обстеження певних об'єктів.

Огляду можуть піддаватися найрізноманітніші об'єкти: виробничі приміщення, обладнання, території, склади, продукція і ін. Проведення огляду дозволяє ознайомитися з діяльністю об'єкта, що перевіряється, з'ясувати, де зберігаються відповідні документи, ознайомитися з умовами зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів.

Різновидом огляду є митний огляд транспортних засобів, багажу фізичних осіб, ємностей, упаковки товару, пломб і ін. (Ч. 1 ст. 115 МК МС), а також митний огляд приміщень і територій (ч. 1 ст. 119 МК МС). Поліція також має право оглядати транспортні засоби і вантажі при підозрі, що вони використовуються з протиправною метою, з складанням відповідного акту (п. 20 ч. 1 ст. 13 Закону про поліцію).

До огляду доцільно залучати керівників об'єкта, що перевіряється або осіб, які відповідальні за ті чи інші ділянки роботи і можуть дати необхідні пояснення.

Якщо необхідна більш глибока перевірка і з'ясування стану обліку і дотримання технологічного процесу, перевіряючим особою здійснюється обстеження окремих ділянок підприємства. В процесі обстеження можуть бути встановлені факти порушення правил зберігання продукції, незадовільна організація контрольно-пропускного режиму і складського господарства та ін. Наприклад, ревізори податкової інспекції мають право обстежувати будь-які використовуються для отримання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування незалежно від місця знаходження складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ, організацій.

Обстеження об'єктів включає дії, пов'язані з вивченням організаційно-виробничої діяльності об'єкта, що перевіряється. При цьому можна отримати інформацію про ступінь готовності об'єктів капітального ремонту, зношеності основних засобів, про наявність запасів сировини, матеріалів і готової продукції, якості обладнання і його цільове використання та ін. При необхідності при обстеженні застосовується фотографування, хронометраж, спостереження за роботою матеріально відповідальних осіб на робочих місцях.

4. Перевірки за участю фахівців або представників громадськості включають ряд прийомів: контрольний запуск сировини у виробництво, контрольна закупівля, контрольні обміри та ін.

Контрольний запуск сировини (матеріалів) у виробництво застосовується тоді, коли необхідно перевірити правильність діючих або раніше діяли в ревізується період на підприємстві норм витрат сировини і матеріалів; встановити фактичні витрати, кількість від

ходів, вихід готової продукції; перевірити технологічний процес, продуктивність обладнання. Для цього проводяться відповідні досвідчені дії плід контролем представників ревізійних і правоохоронних органів (розкрій тканини, випуск м'ясопродукції, випічка хліба).

Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво допомагає встановити: недоліки та порушення в області нормування і технології виробництва; ознаки розкрадань і зловживань, пов'язаних зі створенням неврахованих лишків матеріальних цінностей за рахунок застосування завищених норм витрати і необгрунтованого списання понад норми; зміни технологічного режиму, спотворення якісних показників продукції.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Хід даного заходу від початку до кінця з необхідними подробицями фіксується водному або декількох актах, що підписуються його учасниками. Результати, відображені в акті контрольного запуску сировини у виробництво, використовуються в подальшій ревізійної перевірки та відображаються потім в загальному акті ревізії.

Контрольна закупівля - спеціальний прийом фактичного контролю, що дозволяє визначити правильність і законність відпуску товарів покупцеві і розрахунків з ним, виявити факти обману споживачів, порушення продавцями ліцензійних правил торгівлі та ін.

Закупівля товарів, сировини, матеріалів здійснюється або самим перевіряючим, або шляхом залучення представників громадськості. У процесі її проведення імітуються певні дії, тому вона по суті є удаваним правочином купівлі-продажу, що здійснюється перевіряючими особами лише для досягнення певної мети і без наміри створити відповідні їй правові наслідки (див. Ст. 170 і гл. 30 ГК РФ).

Правом виробництва контрольної закупівлі в даний час володіють органи Ростехрегулірованія (постанова Держстандарту Росії від 2 вересня 1997 № 293), податкові та ревізійні органи. При наявності ознак злочину закупівлю вправі здійснювати оперативно-розшукові органи (п. 4 ст. 6 Федерального закону "Про оперативно-розшукову діяльність").

Результати контрольної закупівлі оформляються актом контрольної закупівля, який підписується всіма учасниками даного дії.

Крім того, за оперативними співробітниками поліції, які здійснюють боротьбу з економічними і податковими злочинами, Федеральний закон "Про оперативно-розшукову діяльність" закріпив право на проведення такого оперативно-розшукового заходу, як перевірочна закупівля. Цей захід є сукупність дій оперативних співробітників поліції по здійсненню мнимої угоди купівлі-продажу товару з особою, обґрунтовано підозрюваним у скоєнні злочину.

Однак цей захід може проводитися оперативними співробітниками виключно за наявності ознак злочину, передбаченого КК РФ [1] .

Контрольні обміри дозволяють встановлювати фактичний обсяг і вартість виконаних робіт (будівельно-монтажних, ремонтних) і перевірити правильність їх відображення в актах приймання робіт, нарядах, а також обґрунтованість списання матеріалів на виробництво цих робіт.

До участі в обмір залучаються зацікавлені посадові особи, виконавці, відповідальні за будівництво або ремонт об'єкта і які підписали акти приймання робіт, наряди і документи на списання матеріалів. Ними зазвичай є виконроби, начальники дільниць. Крім того, для участі в обмір можуть бути запрошені представники замовника, кошторисно-проектної організації, робочі, прізвища яких вказані в нарядах на виконання перевіряються робіт, представники громадськості.

Основним способом виробництва обмірів будівельних робіт є інструментальний вимір (рулеткою, метром, геодезичним інструментом і т.п.). Перевірка обсягів робіт по конструкціях, завмер яких не викликається необхідністю або утруднений (засипані фундаменти, траншеї з покладеним трубопроводом і т.п.), здійснюється за робочими кресленнями і специфікаціями після встановлення відповідності виконаних робіт робочим кресленням і наявності конструкції в положенні, передбаченому проектом.

Результати фактичного обміру оформляються актом контрольного обміру, до якого може додаватися відомість перерахунку вартості робіт.

5. Аналіз якості сировини, матеріалів і готової продукції дає можливість виявити факти використання неповноцінного сировини, заміни матеріалів більш дешевими, недофінансування в продукцію, спотворення якісних показників прийнятої або продукції, що випускається і її невідповідність діючим стандартам. Подібні факти можуть свідчити не тільки про порушення технології виробництва, встановлених правил, норм, стандартів і технічних умов, а й про зловживання, пов'язані зі створенням неврахованих лишків матеріальних цінностей.

Аналіз якості продукції проводиться зазвичай в період обстеження стану роботи на тій чи іншій ділянці діяльності ревізується. При цьому необхідно прагнути до того, щоб брати на аналіз продукцію, випущену до початку ревізії, або сировину, запущене у виробництво до того ж часу. В іншому випадку перевірка може виявитися неефективною.

Якщо перевірка якості можлива без спеціальних лабораторних досліджень і проводиться прямо на місці знаходження продукції, то обов'язкова участь в ній мають взяти особи, відповідальні за дану ділянку роботи.

У тих випадках, коли аналіз повинен проводитися в лабораторії, ревізор організує взяття відповідних проб або зразків сировини, матеріалів, продукції. При цьому необхідно дотримуватися встановлених правил, що стосуються методики і техніки даних дій, і залучати товарознавців чи інших фахівців. Лабораторні аналізи можуть проводитися у відношенні як харчових, так і нехарчових виробів. Результати аналізу у вигляді відповідного документа додаються пізніше до акту ревізії.

Співробітники, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, можуть отримувати зразки товару, сировини в процесі проведення такого оперативно-розшукового заходу, як збір зразків для порівняльного дослідження (п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закону "Про оперативно-розшукову діяльність") з подальшим їх спрямуванням для здійснення дослідження в експертно-криміналістичні центри (управління) ОВС і лабораторії судових експертиз Мін'юсту Росії.

Співробітники поліції за письмовим запитом посадових осіб має право витребувати надання для проведення експертиз від організацій незалежно від форм власності зразків і каталогів своєї продукції, технічну і технологічну документацію та інші інформаційні матеріали для виробництва експертиз (п. 17 ч. 1 ст. 13 Закону про поліцію) .

6. Отримання письмових пояснень здійснюється шляхом витребування контролюючим органом від перевірених осіб показань по суті виявлених фінансових порушень та різних зловживань.

Ревізор має право вимагати пояснень від будь-яких працівників ревізується підприємства з питань, що виникають в ході ревізії. Від осіб, які не є працівниками ревизуемого підприємства, він може отримувати пояснення, звертаючись до них з відповідним проханням. Так, правом отримання письмових пояснень від матеріально відповідальних і посадових осіб, мають представники Росфіннадзор (п. 5.14.1 постанови Уряду РФ від 15 червня 2004 № 278); митні органи (ст. 113 ТК ТЗ) і ін.

У разі відмови тієї чи іншої особи дати пояснення з приводу допущених порушень ревізор повинен зажадати їх службовою запискою, копію якої необхідно додати до акта ревізії.

Отримані пояснення прикладаються до акту ревізії. Вони дозволяють глибше аналізувати дії посадових і матеріально відповідальних осіб, виявити обставини, що сприяють виникненню безгосподарності і порушення фінансової дисципліни, намітити заходи щодо їх усунення або встановити ознаки правопорушення і передати матеріали для подальшої перевірки до органів внутрішніх справ.

7. Складання письмових довідок та подання запитів. Письмові довідки складаються за результатами проведення окремих контрольних дій в ході проведення ревізії (перевірки). Дана довідка складається учасниками ревізійної групи, підписується керівником ревізійної групи і посадовою особою організації, що перевіряється, відповідальним за відповідну ділянку роботи.

Запит складається в письмовій формі, завіряється печаткою і підписом керівника і направляється до відповідного підприємства, організації чи установи. Зміст запиту стосується перевіряється господарської операції або змісту перевіряються документів.

Правом направлення запиту та отримання (витребування) відомостей, довідок володіє ряд структур: органи внутрішніх справ (п. 4 ч. I

ст. 13 Закону про поліцію); органи попереднього розслідування (п. 3 ч. 3 ст. 86 КПК України); органи прокуратури (ч. 2 ст. 6 Федерального закону від 17 січня 1992 № 2202-1 "Про прокуратуру Російської Федерації"); Росфіннагляд (п. 5.14.5 Положення про Федеральну службу фінансово-бюджетного нагляду, затвердженого постановою Уряду РФ від 15 червня 2004 № 278), органи федеральної інспекції праці (ст. 357 ТК РФ), митні органи (ч. 3 ст. 111 МК МС), співробітники Слідчого комітету РФ (ч. 2 ст.7 Федерального закону від 28 грудня 2010 року № 403-Φ3 "Про Слідчому комітеті Російської Федерації") та ін.

При оформленні письмового запиту необхідно враховувати, що законодавством РФ доступ до певних відомостей обмежений у зв'язку з наявністю в них певних видів таємниць (державна, комерційна, службова таємниця та ін.).

  • [1] Див .: Визначення Конституційного Суду РФ від 22 квітня 2005 № 198-О.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

МЕТОДИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ І ФАКТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В РЕВІЗІЙНІЙ І ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Методи перевірки документів, що відображають однорідні господарські операції
Галузеві особливості використання методів перевірки господарських операцій при виявленні ознак економічних злочинів
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
Використання результатів методів фактичної перевірки при виробництві судово-бухгалтерської експертизи
Перевірка і дослідження документів і записів з обліку господарських операцій в будівельних організаціях
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
Перевірки операцій по валютних рахунках
Перевірка правильності відображення операцій з довірчого управління
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук