Навігація
Головна
Проведення перевірок антимонопольним органом при здійсненні контролю...Перевірка виконання законів в діяльності УІС при здійсненні контролю...Перевірка виконання законів в діяльності УІС при здійсненні контролю...Організація перевірки контролю якостіКонтроль органів прокуратури за проведенням органами державного...Експертизи та дослідження при здійсненні митного контролюЕкспертизи та дослідження при здійсненні митного контролюОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК І РЕВІЗІЙ З ІНІЦІАТИВИ КОНТРОЛЮЮЧИХ...Участь громадських об'єднань у здійсненні громадського екологічного...Міркування щодо організацій державного сектора
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація проведення перевірок при здійсненні державного контролю

Перевірка - це контрольне дію або дослідження з певного кола питань, ділянці або епізоду фінансово-господарської діяльності організації.

В даний час організація контрольних (наглядових) заходів у формі проведення перевірок регламентується Федеральним законом від 26 грудня 2008 року № 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю" (далі - Закон № 294-ФЗ).

Органи державного контролю підрозділяються:

1) на державні органи федерального значення (Рахункова палата РФ, Контрольне управління Президента РФ, Мінфін Росії, ЦБ РФ);

2) державні органи суб'єктів РФ і місцевого самоврядування (контрольно-рахункові палати, ліцензійні палати, контролюючі структури органів виконавчої влади та ін.).

Підставою перевірки є розпорядження або наказ керівника, заступника керівника органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю.

Закон № 294-ФЗ закріплює організацію проведення планових та позапланових перевірок, що проводяться у формі документальної і виїзної перевірки.

Предметом планової перевірки є дотримання юридичною особою, підприємцем в процесі здійснення діяльності обов'язкових вимог і вимог, встановлених муніципальними правовими актами, а також відповідність відомостей, що містяться в повідомленні про початок здійснення окремих видів підприємницької діяльності, обов'язковим вимогам.

1. Планові перевірки (ст. 9 Закону № 294-ФЗ) проводяться не частіше ніж один раз на три роки на підставі розроблених органами державного контролю щорічних планів. Затверджений керівником органу державного контролю (нагляду) щорічний план розміщується на офіційному сайті контролюючого (наглядового) органу, в Інтернеті або іншим доступним способом.

Про проведення планової перевірки юридична особа, індивідуальний підприємець повідомляється органом державного контролю (нагляду), органом муніципального контролю не пізніше ніж протягом трьох робочих днів до початку її поведінки шляхом направлення копії розпорядження або наказу керівника або заступника керівника органу державного контролю або муніципального контролю.

2. Підставами проведення позапланової перевірки (ст. 10 Закону № 294-ФЗ) є:

а) закінчення терміну виконання юридичною особою, індивідуальним підприємцем раніше виданого припису про усунення виявленого порушення;

б) надходження до органів державного контролю звернень, заяв громадян, юридичних осіб, індивідуальних підприємців, інформації від органів державної влади, місцевого самоврядування, із засобів масової інформації про наступні факти:

- Виникнення загрози заподіяння шкоди життю, здоров'ю громадян, шкоди тваринам, рослинам, довкіллю, безпеки держави, а також загрози надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

- Заподіяння шкоди життю, здоров'ю громадян, шкоди тваринам, рослинам, довкіллю, безпеки держави, а також виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

- Порушення прав споживачів (в разі звернення громадян, права яких порушені).

Позапланова перевірка проводиться в двох формах: документарній і виїзний.

Предметом документарної перевірки є відомості, що містяться в документах юридичної особи або індивідуального підприємця. Документи для перевірки можуть бути отримані шляхом направлення запиту до впевненості щодо.

Виїзна перевірка проводиться за місцем знаходження суб'єкта. Вона проводиться в разі неможливості упевнитися в повноті і достовірності відомостей, що містяться в поданих перевіряється суб'єктом документах, або оцінити відповідність діяльності юридичної особи, індивідуального підприємця вимогам правових актів без проведення заходу з контролю.

Порядок проведення позапланової перевірки узгоджується з органом прокуратури шляхом направлення в даний орган заяви з додатком до нього розпорядження (наказу) про проведення перевірки та документів, що стали підставою її проведення. Заява розглядається органом прокуратури вдень надходження.

Підставами для відмови у проведенні позапланової перевірки є:

- Відсутність документів, які додаються до заяви;

- Відсутність підстав для проведення позапланової виїзної перевірки;

- Недотримання вимог законодавчих актів щодо оформлення рішення контролюючого органу про проведення перевірки;

- Здійснення позапланової перевірки, суперечить законодавчим актам РФ;

- Невідповідність предмета позапланової перевірки повноважень органу, який здійснює державний контроль (нагляд);

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Перевірка одних і тих же обов'язкових вимог стосовно юридичної особи або одного індивідуального підприємця декількома органами державного контролю.

Терміни проведення всіх видів перевірок не можуть перевищувати 20 робочих днів.

Результати перевірки оформляються актом , до якого додаються протоколи відбору зразків продукції, протоколи проведених досліджень, експертиз і висновки щодо них, пояснення працівників юридичної особи та індивідуальних підприємців, приписи про усунення виявлених правопорушень та інші пов'язані з результатами перевірки документи та їх копії.

Процес проведення перевірки може фіксуватися за допомогою фото- і кінозйомки, відеозапису та інших технічних засобів фіксації даних. Фізичні носії інформації упаковуються, опечатуються і додаються до акта перевірки, в якому також робиться відмітка про застосування технічних засобів.

Юридичні особи та індивідуальні підприємці зобов'язані вести журнал обліку перевірок за типовою формою. Даний журнал повинен бути прошитий, пронумерований та засвідчений печаткою юридичної особи або індивідуального підприємця. У нього особами органів контролю (нагляду) вносяться записи про проведену перевірку.

Керівник, інша посадова особа або уповноважений представник юридичної особи, індивідуальний підприємець відповідно до ст. 21 Закону № 294-ФЗ мають право :

1) безпосередньо брати участь при проведенні перевірки, давати пояснення, які стосуються предмета перевірки;

2) отримувати від органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю, їх посадових осіб інформацію, яка відноситься до предмету перевірки і надання якої передбачено Законом № 294-ФЗ;

3) знайомитися з результатами перевірки і вказувати в акті перевірки про своє ознайомленні з результатами перевірки, злагоді і незгоду з ними, а також з окремими діями посадових осіб органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю;

4) оскаржити дії (бездіяльності) посадових осіб органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю, які потягли за собою порушення прав юридичної особи, індивідуального підприємця при проведенні перевірки, в адміністративному і судовому порядку відповідно до законодавства РФ.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Проведення перевірок антимонопольним органом при здійсненні контролю за дотриманням антимонопольного законодавства
Перевірка виконання законів в діяльності УІС при здійсненні контролю за поведінкою засуджених, яким відстрочено відбування покарання.
Перевірка виконання законів в діяльності УІС при здійсненні контролю за поведінкою умовно засуджених.
Організація перевірки контролю якості
Контроль органів прокуратури за проведенням органами державного контролю (нагляду) і муніципального контролю перевірок на об'єктах підприємницької діяльності
Експертизи та дослідження при здійсненні митного контролю
Експертизи та дослідження при здійсненні митного контролю
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК І РЕВІЗІЙ З ІНІЦІАТИВИ КОНТРОЛЮЮЧИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Участь громадських об'єднань у здійсненні громадського екологічного контролю
Міркування щодо організацій державного сектора
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук