Навігація
Головна
Пріоритетні цілі забезпечення комплексної безпеки містаПринципи та система забезпечення комплексної безпеки містаСили, засоби та основні напрямки діяльності щодо забезпечення...Регіональні програми забезпечення безпеки життєдіяльностіЗміст діяльності щодо забезпечення інформаційної безпекиПроблеми безпеки у великих містахОсновні положення але забезпеченню безпеки діяльності та охорони праціКомплексний підхід у реалізації завдань по забезпеченню безпеки в...Основні способи забезпечення законності в діяльності суб'єктів...Основні законодавчі акти в галузі забезпечення безпеки життєдіяльності
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основний зміст діяльності суб'єктів щодо забезпечення комплексної безпеки міста

Територіальні органи федеральних органів виконавчої влади вирішують завдання комплексної безпеки в відповідності зі своїм призначенням на основі існуючої законодавчої бази.

Органи державної влади міста та органи місцевого самоврядування в місті в цілому:

- Здійснюють загальне керівництво вирішенням проблем комплексної безпеки, а також міської територіальної підсистемою єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, розробляє основні напрямки її розвитку і вдосконалення;

- Визначають напрями, шляхи і способи підвищення безпеки особистості, населення, економіки, навколишнього природного середовища, міста в цілому;

- Вживають заходів для вдосконалення і розвитку нормативної правової, методичної бази, що регулює діяльність у галузі безпеки міста;

- Створюють, вдосконалюють і задіють економічні, правові, адміністративні та інші механізми, що забезпечують діяльність у галузі безпеки;

- Організовують і забезпечують виконання вимог керівних документів вищестоящих органів і керівників з питань комплексної безпеки;

- Вживають заходів до створення, розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази для вирішення завдань забезпечення комплексної безпеки;

- Забезпечують керівництво і координацію діяльності підвідомчих органів, сил і засобів у галузі безпеки;

- Вживають необхідних заходів щодо надання допомоги постраждалим, забезпечення життєдіяльності населення при виникненні надзвичайних ситуацій.

Міська Дума:

- Приймає законодавчі акти з питань комплексної безпеки;

- Розглядає і затверджує міські цільові програми в галузі забезпечення комплексної безпеки;

- Затверджує обсяги асигнувань та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для реалізації заходів безпеки, попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту населення і економіки міста;

- Встановлює порядок надання пільг по міських податків і зборів, інших обов'язкових платежах з метою стимулювання діяльності в галузі безпеки;

- Встановлює санкції, штрафи та інші види відповідальності громадян, посадових осіб, підприємств, організацій та установ за порушення законодавства в галузі безпеки з питань, віднесених до відання міста;

- Входить до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації з законодавчими ініціативами з питань комплексної безпеки;

- Створює з числа депутатів Думи постійні і тимчасові комісії з конкретних проблем безпеки.

Уряд міста:

- Здійснює загальне керівництво вирішенням проблем комплексної безпеки, а також міський підсистемою єдиної державної системи попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, розробляє основні напрямки її розвитку і вдосконалення;

- Створює, організовує і координує діяльність спеціальних органів управління забезпеченням комплексної безпеки, у тому числі Антитерористичної, антинаркотичної комісій, Комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки, з інформаційної безпеки та ін .;

- В межах своєї компетенції видає нормативні акти у галузі комплексної безпеки і організовує розробку проектів законодавчих актів для розгляду та прийняття їх міською Думою;

- Забезпечує заходи щодо виконання на території міста федерального і міського законодавства в галузі комплексної безпеки, ефективне застосування правових та економічних механізмів у цій галузі;

- Вживає заходів для вирішення екологічних проблем;

- Передбачає при розробці проекту бюджету міста обсяги фінансування на утримання і діяльність органів управління, відповідальних за питання безпеки та підвідомчі місту, проведення запланованих заходів безпеки і заходів з попередження надзвичайних ситуацій, захисту населення, економіки та навколишнього природного середовища.

- Організує контроль за ефективним витрачанням цих коштів;

- Забезпечує підготовку міського господарства до сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях і у воєнний час;

- Надає допомогу в проведенні зазначених заходів на інших об'єктах, розташованих на території міста, незалежно від їх відомчої належності та організаційно-правової форми;

- Розробляє, затверджує та здійснює міські цільові та науково-технічні програми в галузі безпеки;

- Забезпечує виконання вимог нормативних документів у галузі комплексної безпеки при розробці та реалізації Генерального плану розвитку міста;

- Вживає заходів до підвищення безпеки населення і економіки міста в процесі розробки та реалізації загальноміських проектів і програм, спрямованих на вирішення економічних і соціальних проблем;

- Управляє міськими силами і засобами безпеки при виникненні надзвичайних ситуацій і пожеж;

- Створює резерви фінансових і матеріальних ресурсів міста для ліквідації виникаючих загроз місту та надзвичайних ситуацій;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Здійснює заходи щодо розвитку та підтримання в готовності органів управління, сил і засобів системи забезпечення комплексної безпеки та міської територіальної підсистеми єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій;

- Організовує і забезпечує підготовку органів управління, сил і засобів системи комплексного забезпечення безпеки.

Префектура адміністративного округу:

- Здійснює загальне керівництво окружним ланкою системи забезпечення комплексної безпеки міста та міської територіальної підсистеми єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечує їх постійну готовність;

- Створює і організовує роботу окружних антітеррорісті- чеський, антинаркотичної комісій, а також Комісії з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки;

- Забезпечує дотримання законодавства Російської Федерації і правових актів міста в галузі безпеки на території округу;

- Організує розробку окружних цільових програм в галузі безпеки, бере участь у розробці аналогічних міських програм, забезпечує їх практичну реалізацію на території округу;

- Вживає заходів до підвищення безпеки населення і економіки округу при узгодженні проекту Генерального плану розвитку міста, при розробці та реалізації інших проектів і програм економічного і соціального характеру;

- Координує та спрямовує роботу в галузі безпеки територіальних підрозділів міських служб та інспекцій;

- Створює резерви фінансових і матеріальних ресурсів округу для ліквідації загроз безпеці округу та надзвичайних ситуацій;

- Вживає заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій локального характеру;

- Забезпечує створення, підготовку і підтримання в готовності органів управління, сил і засобів округу для ліквідації загроз його безпеки і дій у надзвичайних ситуаціях.

Управа району:

- Здійснює загальне керівництво районною ланкою системи забезпечення комплексної безпеки та міської територіальної підсистеми єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечує їх постійну готовність;

- Створює і організовує роботу районної антитерористичної комісії, комісії Управи району щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки;

- Забезпечує дотримання законодавства Російської Федерації і правових актів міста з питань безпеки на території району;

- Забезпечує створення, підготовку і підтримання в готовності органів управління, сил і засобів району до дій щодо попередження та ліквідації загроз і надзвичайних ситуацій;

- Забезпечує організацію та проведення робіт з ліквідації виникаючих загроз і надзвичайних ситуацій на об'єктах виробничого та соціального призначення та на прилеглих до них територіях;

- Бере участь у розробці цільових міських та окружних програм в галузі безпеки;

- Вживає заходів щодо підвищення безпеки населення району при розробці та реалізації програм економічного і соціального характеру.

Галузевий (функціональний) орган виконавчої влади:

- Здійснює заходи щодо підвищення безпеки і стійкості галузі у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- Розробляє в межах своєї компетенції нормативні акти з питань безпеки, забезпечує розробку і реалізацію заходів щодо зміцнення безпеки на підвідомчих підприємствах та установах, а також у місті в межах своїх повноважень;

- Фінансує і забезпечує заходи щодо попередження та ліквідації загроз і надзвичайних ситуацій на підвідомчих підприємствах, а також на інших підприємствах міста в рамках галузевих міських цільових програм у межах компетенції;

- Організовує і забезпечує проведення в інтересах галузі науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проблем безпеки;

- Забезпечує організацію та проведення робіт з ліквідації небезпек і надзвичайних ситуацій на підвідомчих об'єктах в межах компетенції;

- Забезпечує функціонування підвідомчих підприємств та установ в умовах надзвичайних ситуацій;

- При необхідності створює відомчі резерви фінансових і матеріальних ресурсів для ліквідації небезпек і надзвичайних ситуацій;

- При необхідності забезпечує створення, підготовку і підтримання в готовності сил і засобів, необхідних для виконання своїх функцій при виникненні небезпек і надзвичайних ситуацій та при їх ліквідації.

Адміністрація об'єктів економіки та інфраструктури міста:

- Забезпечує безпечне функціонування об'єкта;

- Планує і здійснює необхідні заходи щодо захисту працівників і співробітників від наявних ризиків і загроз;

- Розробляє, погоджує та затверджує паспорт безпеки та антитерористичної захищеності підприємства;

- Розробляє, створює і забезпечує функціонування систем забезпечення безпеки, в тому числі фізичної охорони, забезпечення встановленого режиму, інженерно-технічних систем безпеки, систем зв'язку, аварійної та тривожної сигналізації, систем контролю за штатним протіканням технологічних процесів, протипожежною безпекою та ін .;

- Забезпечує створення, підготовку і підтримання в готовності до застосування сил і засобів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, навчання працівників організацій способам захисту і діям при виникненні надзвичайних ситуацій різної природи;

- Забезпечує організацію та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Крім того, додатково на потенційно небезпечних об'єктах:

- Розробляє та реалізує програми безпеки на всіх етапах створення, експлуатації та зняття з експлуатації об'єктів;

- Створює локальну систему оповіщення про надзвичайні ситуації;

- Використовує обладнання, технології та матеріали відповідно до вимог і умов дозволів (ліцензій) і тільки для тих цілей, для яких вони призначені;

- Розробляє і реалізує заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям і зниження їх негативних наслідків для персоналу, населення та навколишнього природного середовища;

- Підтримує на належному рівні кваліфікацію працюючого персоналу, здійснює підбір і підготовку особового складу аварійно-рятувальних служб та формувань;

- Своєчасно інформує органи управління міської територіальної підсистеми єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, громадські організації та громадян про стан і заходи забезпечення безпеки на підвідомчих об'єктах і прилеглої території;

- Проводить роботи з оцінки ризику і прогнозуванню ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Пріоритетні цілі забезпечення комплексної безпеки міста
Принципи та система забезпечення комплексної безпеки міста
Сили, засоби та основні напрямки діяльності щодо забезпечення комплексної безпеки
Регіональні програми забезпечення безпеки життєдіяльності
Зміст діяльності щодо забезпечення інформаційної безпеки
Проблеми безпеки у великих містах
Основні положення але забезпеченню безпеки діяльності та охорони праці
Комплексний підхід у реалізації завдань по забезпеченню безпеки в соціальній сфері
Основні способи забезпечення законності в діяльності суб'єктів адміністративної влади
Основні законодавчі акти в галузі забезпечення безпеки життєдіяльності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук