Навігація
Головна
Основні завдання забезпечення комплексної безпекиОсновний зміст діяльності суб'єктів щодо забезпечення комплексної...Основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ (поліції) по...Основні напрямки по забезпеченню безпеки в соціальній сферіЗагрози і основні напрями забезпечення інформаційної безпеки...Зміст діяльності щодо забезпечення інформаційної безпекиОсновні положення але забезпеченню безпеки діяльності та охорони праціПринципи та система забезпечення комплексної безпеки містаКомплексний підхід у реалізації завдань по забезпеченню безпеки в...Основні законодавчі акти в галузі забезпечення безпеки життєдіяльності
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сили, засоби та основні напрямки діяльності щодо забезпечення комплексної безпеки

До силам і засобам забезпечення безпеки відносяться:

- Територіальні органи федеральних органів Російської Федерації, призначені для вирішення питань у різних сферах забезпечення комплексної безпеки;

- Структурні підрозділи Уряду та органів виконавчої влади міста (управління, відділи), створені для здійснення функцій організації та координації діяльності у сфері комплексного забезпечення безпеки;

- Служби контролю за станом навколишнього середовища, потенційно небезпечних об'єктів, санітарно-епідеміологічної обстановки, дотриманням встановлених норм у сфері природокористування, містобудування, функціонування систем життєзабезпечення міста та ін .;

- Приватні охоронні підприємства та організації забезпечення безпеки;

- Професійні аварійно-рятувальні служби і формування;

- Нештатні аварійно-рятувальні формування;

- Підрозділи державної протипожежної служби в місті, відомчої, приватної та добровільної пожежної охорони;

- Громадські пункти охорони порядку;

- Підрозділи міської народної дружини.

В інтересах комплексного забезпечення безпеки міста можуть залучатися й інші наявні сили і засоби.

Порядок створення, оснащення, забезпечення, підготовки та використання сил забезпечення безпеки, а також питання пільг і стимулювання їх діяльності регламентуються нормативними правовими та методичними документами.

Основними напрямками діяльності з комплексного забезпечення безпеки міста є:

В області протидії тероризму:

- Виявлення та усунення причин і умов, сприяють здійсненню терористичної діяльності;

- Ідеологічне, інформаційне, адміністративне, організаційне протидія тероризму;

- Створення і розвиток загальноміської системи антітерро- ристических діяльності;

- Надання інформаційного та виховного впливу на населення, окремі його групи, що є об'єктом екстремістської пропаганди терористичних та інших екстремістських структур;

- Правове, інформаційне, адміністративне та оперативне протидія виникненню і діяльності терористичних груп і організацій;

- Розробка та прийняття заходів щодо припинення проникнення в місто терористів і терористичних груп, ввезення засобів терористичної діяльності (боєприпасів, вибухових речовин, небезпечних хімічних речовин та ін.);

- Підготовка населення, персоналу підприємств, установ та організацій до раціональних дій в умовах виникнення терористичної загрози і вчинення терористичного акту;

- Проведення комплексу спеціальних заходів з антитерористичної захисту потенційно небезпечних, критично важливих об'єктів і місць масового перебування людей;

- Створення системи кризового управління на період виникнення загрози терористичного акту, його вчинення та ліквідації наслідків;

- Організація ефективної взаємодії всіх федеральних і міських структур, що у контртерористичної діяльності;

- Вдосконалення технічного оснащення сил, що залучаються для ліквідації наслідків терористичних актів;

- Вдосконалення систем моніторингу по виявленню радіоактивних і хімічних речовин і біологічних агентів;

- Підвищення загального рівня промислової безпеки для зниження ризиків техногенного тероризму.

В області громадської безпеки та охорони правопорядку:

- Захист життя, здоров'я, прав і свобод громадян від злочинних та інших протиправних посягань;

- Забезпечення правопорядку на вулицях, площах, у парках, на транспортних магістралях, вокзалах, в аеропортах та інших громадських місцях, негайне реагування на правопорушення і прийняття необхідних заходів для їх припинення;

- Розвиток спеціалізованої міської системи відеоспостереження, установка комплектів відеоспостереження в місцях масового скупчення людей, криміногенних місцях, на магістралях і розв'язках доріг;

- Скорочення часу формування та видачі оперативної інформації на нештатні ситуації оперативних чергових;

- Розвиток спеціалізованої міської системи відеоспостереження, пару системи забезпечення безпеки міста (СОБГ) зі службами 01, 02, 03, 112 і забезпечення передачі даних в автоматичному режимі відповідним службам;

- Моніторинг рівня незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних та сильнодіючих речовин, виявлення нових препаратів, що мають психоактивних дією, зловживання якими створює загрозу здоров'ю населення;

- Розвиток системи заходів щодо припинення наркобізнесу, транзиту та розповсюдження наркотиків;

- Здійснення охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки при масових суспільно-політичних, спортивних та інших публічних заходах;

- Активна робота з населенням з питань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;

- Вилучення незаконно зберігається зброї у населення;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Викорінення корупції, зрощення злочинних сил з владними структурами;

- Проведення планомірної роботи із ліквідації кримінальних угруповань та ізоляції злочинних авторитетів, скороченню дитячої злочинності, недопущення залучення дітей і підлітків до кримінальної сфери.

В області транспортної безпеки:

- Розробка та реалізація стратегії транспортної політики міста на тривалу перспективу;

- Всебічний облік стану і розвитку транспортного комплексу в містобудівній політиці;

- Нормативне правове регулювання в сфері забезпечення транспортної безпеки;

- Розробка та реалізація транспортної стратегії розвитку метрополітену;

- Оцінка уразливості об'єктів транспортної інфраструктури і транспортних засобів;

- Розробка та реалізація вимог по забезпеченню безпеки об'єктів транспорту;

- Підготовка фахівців в галузі забезпечення транспортної безпеки;

- Здійснення контролю та нагляду у сфері дотримання вимог безпеки на транспорті;

- Інформаційне, матеріально-технічне та науково технічне забезпечення транспортної безпеки.

- Забезпечення поліпшення стану вулично-дорожньої мережі;

- Вдосконалення організації управління дорожнім рухом;

- Розвиток і підвищення ефективності діяльності ГИБДД;

- Забезпечення розвитку міського пасажирського транспорту;

- Забезпечення розвитку залізничного, повітряного, річкового транспорту;

- Розвиток систем відеоспостереження у міському транспорті, засобів зв'язку та оповіщення;

В області інформаційної безпеки:

- Розробка нормативної правової бази в галузі забезпечення інформаційної безпеки;

- Створення умов для реалізації прав громадян і громадських об'єднань на дозволену законом діяльність в інформаційній сфері;

- Розробка правових та адміністративних заходів щодо недопущення цілеспрямованого деструктивного психологічного впливу на людей через засоби масової інформації;

- Визначення та підтримання балансу між потребою громадян, суспільства і міста у вільному обміні інформацією і необхідними обмеженнями на розповсюдження інформації;

- Оцінка стану інформаційної безпеки, виявлення джерел внутрішніх і зовнішніх загроз інформаційної безпеки, визначення пріоритетних напрямів запобігання, відображення і нейтралізації цих загроз;

- Координація діяльності органів державної влади міста, органів місцевого самоврядування в місті та інших державних органів, що вирішують завдання забезпечення інформаційної безпеки;

- Попередження, виявлення і припинення правопорушень, пов'язаних з посяганнями на законні інтереси громадян, суспільства і міста в інформаційній сфері;

- Розвиток інформаційної інфраструктури, а також телекомунікаційних та інформаційних систем;

- Організація розробки міських програм забезпечення інформаційної безпеки та координація діяльності щодо їх реалізації;

- Проведення єдиної технічної політики в галузі забезпечення інформаційної безпеки;

- Захист державних інформаційних ресурсів, насамперед в органах державної влади міста та органах місцевого самоврядування;

- Забезпечення контролю за створенням та використанням засобів захисту інформації за допомогою обов'язкового ліцензування діяльності в даній сфері і сертифікації засобів захисту інформації.

В області природної та техногенної безпеки:

- Перехід на нові принципи містобудування, що забезпечують реалізацію вимог комплексної безпеки на етапах проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд;

- Виведення з території міста, перепрофілювання або зниження ступеня небезпеки вибухо-, хімічно-, пожежонебезпечних об'єктів і виробництв;

- Звільнення від забудови санітарно-захисних зон навколо небезпечних об'єктів, заборона і санкції проти їх подальшої забудови;

- Посилення порядку перевезення небезпечних вантажів всередині міста;

- Облік при промислово-цивільному будівництві геологічних аномалій з ймовірними катастрофічними проявами;

- Скорочення застосування небезпечних речовин на об'єктах, що використовують їх у технологічному циклі;

- Радіаційно-екологічний моніторинг території міста і радіаційне обстеження об'єктів міста, проведення радіаційно-аварійних робіт з дезактивації виявлених ділянок радіоактивного забруднення, збір, транспортування, переробка і кондиціонування радіоактивних відходів;

- Врахування можливих аномальних природних явищ при розвитку комунально-енергетичних і транспортних структур;

- Заборона на будівництво нових і розширення існуючих виробництв, що представляють потенційну небезпеку для міста;

- Забезпечення функціонування загальної системи виклику екстрених оперативних служб міста через єдиний номер "112";

- Вдосконалення заходів з метою прогнозування та профілактики надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

В екологічній області:

- Вдосконалення адміністративних та економічних методів управління природоохоронною діяльністю, природоохоронного законодавства та екологічних стандартів;

- Зниження техногенного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я населення;

- Збільшення площі зелених насаджень у межах міста, створення нових та збереження існуючих зелених коридорів, запобігання подальшої фрагментації природних і озеленених територій;

- Забезпечення широкої участі громадськості у прийнятті та реалізації рішень, що впливають на стан навколишнього середовища;

- Розвиток системи моніторингу за станом навколишнього середовища та контролю за джерелами забруднення;

- Вдосконалення еколого-просвітницької діяльності та системи безперервної екологічної освіти для формування у громадян дбайливого ставлення до природи.

У сфері військової безпеки:

- Підтримання цивільної оборони міста на рівні, що забезпечує ефективний захист населення, матеріальних і культурних цінностей від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій;

- Активна реалізація положень і норм федеральних законів "Про оборону", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації", "Про цивільну оборону" та інших нормативних правових актів Російської Федерації і міста з питань оборони;

- Підтримання мобілізаційної підготовки міста на необхідному рівні;

- Вжиття заходів щодо забезпечення стійкості функціонування об'єктів економіки у воєнний час;

- Організація тісної взаємодії з органами військового управління, надання їм сприяння у виконанні покладених на них функцій;

- Активне проведення військово-патріотичної роботи серед населення і особливо серед молоді.

В економічній області:

- Обмеження концентрації виробництва в окремих промислових зонах міста;

- Переклад трудомістких, енерго- і ресурсоємних виробництв на використання більш прогресивних технологій з урахуванням світового досвіду;

- Проведення комплексу заходів щодо зниження дефіцитності енергосистеми міста;

- Організація міської підтримки малого та середнього бізнесу, насамперед товаровиробників;

- Забезпечення конкурентоспроможності підприємств міста, сприяння процесам їх реконструкції та розвитку;

- Сприяння фінансовому забезпеченню програм розвитку промислових підприємств;

- Зміцнення виробничо-економічних зв'язків з регіонами Росії та країнами ближнього зарубіжжя;

- Розвиток виставкової діяльності, сфери послуг, створення умов для залучення туристів;

- Подальший розвиток транспортної інфраструктури міста та транспортної системи в цілому;

- Оздоровлення фінансового становища підприємств. Пріоритетна підтримка базових виробництв і наукових організацій, що беруть участь у реалізації міських програм, переорієнтація виробництва на імпортозаміщення;

- Зміцнення фінансів міста. Розвиток податкової та тарифної систем з метою підтримки реального сектора, інвестицій, малого підприємництва;

- Вдосконалення механізмів використання міської власності і доходів муніципальних підприємств;

- Дозвіл проблеми дефіциту власних оборотних коштів підприємств, пов'язаної з низькою доступністю банківських кредитів;

- Реструктуризація заборгованості підприємств, звільнення їх від тієї її частини, яка склалася не з їхньої вини;

- Скорочення дисбалансу між споживанням і обсягом виробництва (в першу чергу за рахунок імпортозаміщення);

- Усунення диспропорцій між готівкою виробничими потужностями і низькими масштабами їх використання;

- Підвищення рівня залучення інвестицій в реальний сектор економіки міста, що забезпечують своєчасне оновлення виробничих фондів.

У соціальній сфері:

- Збереження в якості пріоритетного напрямку підвищення життєвого рівня громадян;

- Реалізація заходів щодо підвищення ефективності житло--комунальної діяльності та житлової політики;

- Розробка та реалізація програм з впровадження ідей культурного і здорового способу життя;

- Вжиття заходів до зниження рівня безробіття, активна фінансова підтримка програм створення нових і збереження діючих робочих місць;

- Забезпечення адресної допомоги у працевлаштуванні молоді, інвалідів, жінок;

- Розвиток системи професійної підготовки та перепідготовки, організація громадських робіт з метою максимальної зайнятості трудових ресурсів;

- Підвищення ступеня соціальної захищеності працівників підприємств, установ та організацій;

- Посилення підтримки дошкільних установ і навчальних закладів, збільшення мережі безкоштовних спортивних і оздоровчих дитячих установ;

- Поліпшення умов для здорового відпочинку городян, підвищення їх освітнього і культурного рівня;

- Реалізація комплексної програми заходів соціального захисту жителів;

- Розширення мережі безкоштовних їдалень, місць для ночівлі та центрів соціальної реабілітації;

- Забезпечення гідного рівня оплати праці та пенсійного забезпечення.

В області психологічної безпеки:

- Послідовне підвищення рівня психологічного благополуччя і здоров'я населення, якості життя в місті;

- Формування багаторівневої системи надання психологічної допомоги жителям;

- Підготовка фахівців для надання психологічної допомоги людям, постраждалим при терористичних актах, надзвичайних і інших критичних ситуаціях;

- Організація та здійснення контролю за дотриманням стандарту надання психологічної допомоги населенню.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Основні завдання забезпечення комплексної безпеки
Основний зміст діяльності суб'єктів щодо забезпечення комплексної безпеки міста
Основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ (поліції) по забезпеченню громадської безпеки
Основні напрямки по забезпеченню безпеки в соціальній сфері
Загрози і основні напрями забезпечення інформаційної безпеки підприємства
Зміст діяльності щодо забезпечення інформаційної безпеки
Основні положення але забезпеченню безпеки діяльності та охорони праці
Принципи та система забезпечення комплексної безпеки міста
Комплексний підхід у реалізації завдань по забезпеченню безпеки в соціальній сфері
Основні законодавчі акти в галузі забезпечення безпеки життєдіяльності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук