Навігація
Головна
Права і обов'язки громадян, громадських та інших некомерційних...Організаційно-правові форми громадських об'єднаньЕкологічні права і обов'язки громадян, громадських об'єднаньГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ЯК СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА...Громадські об'єднання і позови громадян в СШАЕкологічні права і обов'язки громадян. Права та обов'язки екологічних...Участь громадських об'єднань у здійсненні громадського екологічного...ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУР ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ В РОСІЇПрава екологічних об'єднаньСОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАННЯХ
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Екологічні права громадських та інших некомерційних об'єднань

Для більш ефективної і організованої захисту своїх екологічних прав громадяни мають право створювати громадські та інші некомерційні екологічні об'єднання.

Форми участі громадськості в охороні навколишнього середовища передбачені як в Законі про охорону навколишнього середовища, так і в інших федеральних екологічних законах. Наприклад, згідно зі ст. 20 Закону про екологічну експертизу, громадська екологічна експертиза може проводитися тільки тими громадськими об'єднаннями, основним напрямком діяльності яких відповідно до їх статутів є охорона навколишнього середовища, в тому числі організація і проведення екологічної експертизи.

З позицій цивільного законодавства, некомерційні об'єднання (юридичні особи) - це категорія родова, що включає в себе в якості різновиду і громадські об'єднання. Юридичні особи, які є некомерційними організаціями, можуть створюватися у формі споживчих кооперативів, громадських або релігійних організацій (об'єднань), фінансованих власником установ, благодійних та інших фондів, а також в інших формах, передбачених законом. Так, Федеральний закон від 12.01.1996 № 7-ФЗ "Про некомерційні організації" передбачає, крім зазначених у ГК, і ряд інших організаційно-правових форм некомерційних об'єднань, таких, наприклад, як некомерційне партнерство або автономна некомерційна організація, що створюються для досягнення суспільно - корисних цілей.

На сучасний момент найбільш характерною для Російської Федерації формою організації громадян поки продовжує залишатися громадське об'єднання. Такі об'єднання відповідно до ст. 7 Федерального закону від 19.05.1995 № 82-ФЗ "Про громадські об'єднання" можуть створюватися в декількох організаційно-правових формах: громадська організація; громадський рух; суспільний фонд; громадська інституція; орган громадської самодіяльності; політична партія.

Громадські екологічні об'єднання за критерієм чисельності можуть відрізнятися від налічують в своєму складі кількох людей до кількох десятків і навіть сотень; за територіальним охопленням вони можуть бути локальні, регіональні та загальноукраїнські; за рівнем розв'язуваних проблем - від локальних до глобальних; за спеціалізацією - від невеликого числа розглянутих проблем до проведення широкого комплексу екологічно значущих робіт; по відношенню до державних органів - від співпраці до виступу з альтернативних позицій.

На даний момент в Російській Федерації діє понад однієї тисячі громадських екологічних об'єднань.

Одним з найбільш великих екологічних об'єднань є Міжнародний Соціально-екологічний союз, який збирає і поширює екологічну інформацію, який розробляє екологічні програми. Не менш відома еколого-правова фірма "Жінки-юристи за навколишнє середовище та розвиток" (Москва), яка здійснює громадську екологічну експертизу, надає інші юридичні послуги з питань екології, в тому числі захищає екологічні права і інтереси в судах. Цим же займається правовий центр "Юристи за екологію" (Санкт-Петербург), Партія зелених (Санкт-Петербург) і ін. Крім того, слід зазначити Екоцентр "Дронт" (Нижній Новгород), Еколого-правовий центр (Томськ), "Рух за ядерну безпеку "(Челябінськ)," Байкальскую екологічну хвилю "(Іркутськ), Асоціацію" зелених "Карелії," екологічну вахту Сахаліну ", громадський екологічний об'єднання" Екопресс "(Волгоград) і т.д. Існують і міжнародні громадські екологічні організації та об'єднання, які мають в Російській Федерації свої філії і представництва ( "Грінпіс", "Екологія", "Зелений хрест", Всесвітній фонд охорони дикої природи, Міжнародний союз охорони природи і т.д.).

Дані громадські об'єднання в різному обсязі користуються наданими їм екологічними правами. Всі екологічні організації (об'єднання) за критерієм характеру здійснюваних видів діяльності можна поділити на три групи.

По-перше, громадські об'єднання, які здійснюють відкритий перелік неюридичних видів природоохоронної діяльності, наприклад, наукову, освітню, виховну, культурно-оздоровчу і т.д.

По-друге, громадські організації, що займаються конкретними проблемами охорони навколишнього середовища, наприклад, охороною тварин (Міжреспубліканський благодійний фонд на захист тварин "Росіянин") або збереженням видового різноманіття птахів (Союз охорони птахів в Росії).

По-третє, громадські об'єднання, які беруть участь в розробці нормативних правових актів, парламентських слуханнях, які здійснюють захист екологічних прав громадян в судах та іншу правову допомогу населенню, проводять громадські екологічні експертизи, які беруть участь в підготовці референдумів з екологічних питань і т.д. ( "Екоюріс", "Юристи за екологію", "Екопресс" і ін.).

Саме здійснення судового захисту екологічних прав і законних інтересів громадян представляється найбільш важливим в практичному відношенні видом діяльності громадських та інших некомерційних об'єднань. Така судова практика (хоча ще й не численна) поступово складається.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Наведемо характерний приклад.

Уряд Ленінградської області прийняв постанову від 19.12.1995 № 526 "Про приведення меж заказника місцевого значення" Линдуловская гай "у відповідності зі статусом 1952 року", згідно з яким було вилучено 584 з 939 га лісу від території заказника "Линдуловская гай". На думку міжрегіонального громадського об'єднання "Партія зелених", передбачене зміна меж особливо охороняється природного території Линдуловскую листяної гаї не відповідало вимогам раніше прийнятого нормативного акту, а також порушувало право громадян на сприятливе навколишнє середовище, а зміна режиму природокористування могло негативно вплинути на стан тваринного світу.

Розглянувши справу по суті, суд встановив, що можливий наступ або відсутність шкідливих екологічних наслідків у зв'язку зі зміною правового статусу, режиму і розміру державного заказника "Линдуловская гай" в результаті реалізації зазначеної постанови Уряду Ленінградської області могло бути встановлено тільки державною екологічною експертизою, яка всупереч вимогам закону не відбулася, а тому постанова Уряду Ленінградської області суперечить екологічному законодавству.

В останні роки все більшого поширення набуває оскарження громадськими об'єднаннями в суді рішень органів публічної влади про проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, експлуатації об'єктів, господарська та інша діяльність яких може мати негативний вплив на навколишнє середовище і про обмеження, призупинення і припинення господарської і такий вже здійснюваної діяльності.

Одним із прикладів цього напрямку роботи громадських екологічних об'єднань була спроба Волгоградського обласного екологічного об'єднання "Екопресс" в судовому порядку вимагати припинення будівництва елітних житлових будинків в рекреаційній зоні міста Волгограда.

Суть справи полягала в тому, що постановою адміністрації міста Волгограда ТОВ було надано в оренду земельну ділянку в межах Центрального парку культури і відпочинку для будівництва дев'яти семнадцатіетажних будинків. В ході підготовки до будівництва було потрібно знищити більше сотні дерев. Крім того, екологи вважали, що на територіях рекреаційних зон, якою є цей парк, не допускається будівництво і розширення діючих комунальних та складських об'єктів, безпосередньо не пов'язаних з експлуатацією об'єктів оздоровчого та рекреаційного призначення. Скорочення території парку погіршувало екологічну ситуацію на території Центрального району, оскільки наявність системи озеленених територій в місті Волгограді є одним з головних чинників оздоровлення на відповідній території екологічної обстановки.

Справа була прийнята до розгляду Центральним районним судом міста Волгограда, і хоча в позові було відмовлено, представляється дуже важливим подолання (хоча б в одиничному випадку) звичайної пасивності громадськості у справі охорони навколишнього середовища, оскільки дана справа набула в Волгограді широкий громадський резонанс.

В даному контексті показовим є приклад із закордонного досвіду.

Велика австралійська авіакомпанія вирішила спорудити в Сіднеї стоповерховий хмарочос, і, отримавши всі необхідні дозволи, розгорнула будівництво. У розпал будівництва якась громадянка пред'явила будівельникам претензії, що будівля загородить їй вид на затоку, що обмежить її життєво важливі права, зокрема, право на комфорт. Будівництво було зупинено, і відновити його компанія змогла тільки після довгих переговорів і пошуку компромісу з заявницею [1] .

У Російській Федерації до подібного панування права ще далеко. Проте, рік від року розмах і зміст участі громадськості в прийнятті рішень, реалізація яких пов'язана з негативним впливом на навколишнє середовище, неухильно збільшується. Найбільш поширеним варіантом екологічно значущих рішень, в яких бере участь громадськість, є визначення місць нового будівництва, надання земельних ділянок, затвердження проектів, прийняття генеральних планів міст та ін. Однак треба мати на увазі, що екологічні наслідки можуть виникнути не тільки через нового будівництва , але і в результаті перепрофілювання (реконструкції) або ліквідації певних об'єктів. Тому відповідні рішення повинні мати екологічне обґрунтування, проходити державну експертизу проектної документації та результатів інженерних вишукувань, а в передбачених законом випадках - і процедуру публічних слухань (громадських слухань в ході ОВНС).

В останні роки стала проявлятися принципово нова риса російського екологічного руху, пов'язана зі спробами участі у виборах під політичними гаслами і створення відповідних політичних партій і рухів.

На думку М. І. Васильєвої, чинне законодавство надає зацікавленій громадськості ряд можливостей в реалізації громадянських ініціатив за наступними напрямками:

- В нормотворчості (у формі безпосереднього волевиявлення через референдум; за допомогою обрання депутатського складу законодавчої гілки влади; шляхом організації лобіювання законопроектів через різні консультативні, наукові та інші формування при офіційних органах і ін.);

- В екологічній експертизі (шляхом проведення громадських екологічних експертиз, направлення пропозицій органам, що проводить державну екологічну експертизу);

- В громадських слуханнях в рамках процедури ОВНС;

- У визначенні місць будівництва об'єктів та надання земельних участков1.

Формування інституту участі громадськості в процедурі прийняття екологічно значущих рішень є необхідною умовою становлення демократичної правової держави в Російській Федерації, оскільки саме громадські ініціативи є тією рушійною силою, яка сприяє недопущенню негативного впливу на навколишнє середовище при розміщенні потенційно небезпечних промислових об'єктів.

Найбільш ефективною формою участі громадськості в прийнятті таких рішень є участь громадян та їх об'єднань в обговоренні генеральних планів міських округів і поселень, а також правил землекористування і забудови, оскільки саме цими видами містобудівної документації визначаються стратегічні параметри забудови території муніципальних утворень, і на цій стадії оптимальніше за все звернути увагу органів влади на неприпустимість ігнорування екологічних інтересів населення.

  • [1] Див .: Матузов Н. І. Актуальні проблеми теорії права. Саратов, 2004. С. 467.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Права і обов'язки громадян, громадських та інших некомерційних об'єднань у сфері охорони навколишнього середовища
Організаційно-правові форми громадських об'єднань
Екологічні права і обов'язки громадян, громадських об'єднань
ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ЯК СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС)
Громадські об'єднання і позови громадян в США
Екологічні права і обов'язки громадян. Права та обов'язки екологічних об'єднань
Участь громадських об'єднань у здійсненні громадського екологічного контролю
ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУР ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ В РОСІЇ
Права екологічних об'єднань
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАННЯХ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук