Навігація
Головна
Вимоги з охорони навколишнього середовища стосовно до окремих галузей...Ліцензійні вимоги щодо охорони надр і навколишнього середовищаПравові заходи охорони навколишнього середовища при здійсненні...Підприємницька діяльність у сфері охорони навколишнього середовищаЛіцензування у сфері природокористування та охорони навколишнього...Відповідальність за порушення вимог в області охорони навколишнього...Діяльність міжнародних фінансових інститутів в галузі охорони...ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ...МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ліцензування окремих видів діяльності в галузі охорони навколишнього середовища

У числі найбільш відпрацьованих способів державного регулювання економіки є ведення державної дозвільної політики, різновидом якої виступають сертифікація, реєстрація суб'єктів господарювання та ліцензування їх діяльності. Реалізація цієї політики є формою прояв імперативного методу правового регулювання відносин, в тому числі в сфері взаємодії природи і суспільства.

Ліцензія - спеціальний дозвіл на право здійснення юридичною особою або індивідуальним підприємцем конкретного виду діяльності (виконання робіт, надання послуг, що становлять ліцензований вид діяльності), яке підтверджується документом, виданим органом, що ліцензує на паперовому носії або у формі електронного документа, підписаного електронним підписом, в разі , якщо в заяві про надання ліцензії вказувалося на необхідність видачі такого документа у формі електронного документа.

Ліцензування - діяльність видають ліцензії з надання, переоформлення ліцензій, продовження терміну дії ліцензій у разі, якщо обмеження терміну дії ліцензій передбачено федеральними законами, здійсненню ліцензійного контролю, призупинення, відновлення, припинення дії та анулювання ліцензій, формування та ведення реєстру ліцензій, формування державного інформаційного ресурсу, а також з надання в установленому порядку інформації з питань ліцензування.

Порядок видачі ліцензій регулюється Законом про ліцензування, а також іншими нормативно-правовими актами. Новизна даного закону полягає у встановленні єдиного переліку ліцензованих видів діяльності та визначення порядку ліцензування. Стаття 1 Закону про ліцензування визначає закритий перелік видів діяльності, ліцензування яких регламентується нормами спеціальних законодавчих актів.

Виходячи з норм цього закону, існує два критерії віднесення того чи іншого виду діяльності до числа ліцензованих: небезпека заподіяння шкоди приватним і громадським інтересам; неспроможність інших методів впливу. Отже, ліцензування являє собою компроміс, що дозволяє гарантувати вдачі і законні інтереси громадян, суспільства і держави в умовах формування ринкової економіки.

Аналіз Закону про ліцензування та сфери його дії в контексті питань охорони навколишнього середовища дозволяє говорити про те, що з дня його вступу в силу ліцензування природокористування (наприклад, надрокористування або користування об'єктами тваринного світу) припиняється. Такий висновок випливає зі ст. 22 Закону про ліцензування, згідно з якою ліцензування видів діяльності, не зазначених у ч. 1 ст. 12 даного Закону, припиняється з дня його вступу в силу. Ліцензування використання природних ресурсів в ньому не вказано.

Екологічне ліцензування - це сукупність заходів, що проводяться федеральними органами виконавчої влади, спрямованих на реалізацію державної функції екологічного управління та яке у визначенні умов надання, зміни та припинення дії ліцензій (дозволів) на здійснення діяльності, яка надає (реально чи потенційно) негативний вплив на стан навколишнього середовища.

Як нами вже згадувалося раніше, екологічне право регулює суспільні відносини в трьох сферах взаємодії суспільства і природи: встановлює екологічні вимоги до здійснення окремих видів діяльності (в промисловості, енергетиці, обороні, сільському господарстві і т.д.); визначає особливості охорони окремих видів природних об'єктів (лісів, вод, надр і т.д.); визначає порядок охорони територій з особливим еколого-правовим статусом.

Виходячи з цього всі види діяльності, які підпадають в сферу екологічного ліцензування, є конкретизацію першої групи вимог - вимог до окремих видів діяльності

Виділимо найбільш екологічно значимі види діяльності, що підлягає обов'язковому екологічному ліцензуванню.

1. Експлуатація вибухопожежонебезпечних, хімічно небезпечних виробничих об'єктів. Зазначені види об'єктів є різновидами небезпечних виробничих об'єктів, порядок діяльності яких регламентується Законом про промислову безпеку.

2. Діяльність із зберігання та знищення хімічної зброї. Знищення хімічної зброї - процес незворотного перетворення токсичних хімікатів, боєприпасів і пристроїв, обладнання з метою приведення у стан, не придатний для використання в якості хімічної зброї. Знищення хімічної зброї здійснюється відповідно до Конвенції від 13.01.1993 "Про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення" і Законом про знищення хімічної зброї.

3. Діяльність з перевезень залізничним транспортом небезпечних вантажів, а також вантажно-розвантажувальна діяльність стосовно до небезпечних вантажів на залізничному і внутрішній водний транспорт, в морських портах. Небезпечними є вантажі, які в силу притаманних їм властивостей і особливостей при їх перевезеннях, перевантаженнях і зберіганні можуть створювати загрозу для життя і здоров'я людей, завдати шкоди навколишньому середовищу, привести до пошкодження або знищення матеріальних цінностей.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

4. Діяльність по збору, використання, знешкодження та розміщення відходів I-IV класу небезпеки (не підлягає ліцензуванню діяльність з накопичення, а також збирання, використання, знешкодження, розміщення відходів V класу небезпеки).

5. Діяльність в галузі використання джерел іонізуючого випромінювання (за винятком випадку, якщо ці джерела використовуються в медичній діяльності), під якою розуміється проектування, конструювання, виробництво, розміщення, експлуатація, технічне обслуговування, зберігання і утилізація джерел іонізуючого випромінювання, проектування, конструювання, виготовлення і експлуатація засобів радіаційного захисту джерел іонізуючого випромінювання. Під джерелами іонізуючого випромінювання розуміються не пов'язані з ядерним установкам і не містять радіоактивні речовини радіаційні джерела, в яких іонізуюче випромінювання генерується за рахунок зміни швидкості заряджених частинок, анігіляції або ядерних реакцій.

6. Роботи з активного впливу на гідрометеорологічні та геофізичні процеси і явища, а також діяльність у галузі гідрометеорології та в суміжних з нею областях (за винятком зазначеної діяльності, здійснюваної в ході інженерних вишукувань, які виконуються для підготовки проектної документації, будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва ).

Під виконанням робіт по активному впливу на гідрометеорологічні процеси і явища розуміється діяльність по захисту сільськогосподарських рослин від градобою, регулювання опадів, розсіюванню туманів, здійснювана з метою регулювання таких процесів і явищ, а також зменшення можливої шкоди, завданої ними населенню і економіці.

Під виконанням робіт по активному впливу на геофізичні процеси і явища розуміється діяльність по попереджувальному спуску сніжних лавин, регулювання електричної активності атмосфери, зміни електромагнітних та інших властивостей середнього і верхнього шарів атмосфери.

Під діяльністю в галузі гідрометеорології та суміжних з нею областях розуміється діяльність, що включає в себе: визначення метеорологічних, кліматологічних, гідрологічних, океанологічних, геліогеофізичних і агрометеорологічних характеристик навколишнього середовища; визначення рівня забруднення (включаючи радіоактивне) атмосферного повітря, ґрунтів, водних об'єктів і навколоземного космічного простору; підготовку та надання споживачам прогностичної, аналітичної і розрахункової інформації про стан навколишнього середовища, його забруднення (включаючи радіоактивне); формування та ведення банків даних в області гідрометеорології та суміжних з нею областях.

Введення ліцензування інших видів діяльності можливо тільки шляхом внесення змін до передбачений Законом про ліцензування перелік видів діяльності, на які потрібні ліцензії. Видані ліцензії діють безстроково.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Вимоги з охорони навколишнього середовища стосовно до окремих галузей господарської та іншої діяльності
Ліцензійні вимоги щодо охорони надр і навколишнього середовища
Правові заходи охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності
Підприємницька діяльність у сфері охорони навколишнього середовища
Ліцензування у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища
Відповідальність за порушення вимог в області охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності
Діяльність міжнародних фінансових інститутів в галузі охорони навколишнього середовища
ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук