Навігація
Головна
ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ...МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАПравова охорона навколишнього середовища в зарубіжних країнахПравові заходи охорони навколишнього середовища при здійсненні...
Поняття, види, цілі і завдання екологічного контролюРозуміння екологічного контролю (нагляду)Поняття екологічного контролю (нагляду)Поняття виробничого екологічного контролюЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ, МОНІТОРИНГ, НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

В результаті вивчення глави бакалавр повинен:

знати назву законів і підзаконних актів, відповідно до яких здійснюється екологічний нагляд і контроль; види і форми екологічного нагляду і контролю; права і обов'язки суб'єктів екологічного нагляду і контролю;

вміти правильно тлумачити норми права, що регулюють порядок здійснення екологічного нагляду і контролю; ефективно застосовувати правові норми, що регламентують екологічний нагляд і контроль;

володіти навичками проведення консультацій громадян і юридичних осіб та питань екологічного нагляду і контролю; навичками складання документів по екологічному нагляду і контролю; навичками складання документів про оскарження результатів екологічного контролю.

Поняття, завдання і система органів екологічного нагляду і контролю

Про екологічний контроль (нагляд) можна говорити в двох значеннях: як про прояв екологічної функції сучасної держави і як про елемент механізму управління якістю навколишнього середовища, що дозволяє розглядати його як гарантію виконання екологічних заходів і реалізації еколого-правових норм, способу забезпечення законності в державному управлінні охороною природи [1] .

Екологічний контроль (нагляд) - це система заходів, спрямована на попередження, виявлення та припинення порушень законодавства в галузі охорони навколишнього середовища, забезпечення дотримання суб'єктами господарської та іншої діяльності вимог охорони навколишнього середовища.

Класифікацію видів екологічного нагляду (контролю) можна виробляти за кількома критеріями.

За суб'єктам, які здійснюють екологічний нагляд (контроль), розрізняють державний нагляд, а також виробничий і громадський екологічний контроль. Це означає, що зараз законодавець почав проводити відмінності між екологічним наглядом, який здійснюють органи державної влади РФ і суб'єктів РФ (органи місцевого самоврядування не наділені такими повноваженнями), і екологічним контролем, який здійснюють громадські та інші некомерційні об'єднання (окремі громадяни), а також самі господарюючі суб'єкти (у вигляді виробничого екологічного контролю).

По спрямованості контролю слід розрізняти зовнішній (надвідомчий) і внутрішній (внутрішньовідомчий) екологічний нагляд (контроль). Внутрішній екологічний контроль здійснюється самим господарюючим суб'єктом для самоконтролю і носить назву виробничого.

За критерієм об'єкта екологічного нагляду (контролю) виділяють: нагляд (контроль) за станом природних об'єктів (вод, лісів і ін.); нагляд (контроль) за станом окремих природних комплексів та територій; нагляд (контроль) за додержанням і виконанням екологічних нормативів і правил природокористувачів в ході здійснення господарської та іншої діяльності.

  • [1] Див .: Голиченков А. К. Екологічний контроль: теорія, практика правового регулювання. М., 1991. С. 37.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Правова охорона навколишнього середовища в зарубіжних країнах
Правові заходи охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності
Поняття, види, цілі і завдання екологічного контролю
Розуміння екологічного контролю (нагляду)
Поняття екологічного контролю (нагляду)
Поняття виробничого екологічного контролю
ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ, МОНІТОРИНГ, НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук