Навігація
Головна
Виробничий екологічний контрольВиробничий екологічний контроль, його організація та напрямки...Організаційно-правові форми екологічного контролюВиробничий екологічний контрольРозуміння екологічного контролю (нагляду)Експертиза і контроль екологічності та безпекиМуніципальний і громадський екологічний контрольВзаємодія форм і видів екологічного контролюЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) ТА МОНІТОРИНГ
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виробничий екологічний контроль

Виробничий екологічний контроль здійснюється екологічною службою (окремим працівником) юридичних осіб або індивідуальними підприємцями і має своїм завданням перевірку виконання в процесі господарської та іншої діяльності планів і заходів з охорони природи, раціонального використання і відновлення природних ресурсів, дотримання нормативів якості навколишнього середовища і т.д . У разі організації суб'єктом господарської діяльності виробничого екологічного контролю, на нього покладається обов'язок інформувати про це спеціально уповноважений орган у сфері державного екологічного нагляду.

Виробничий контроль виділений як самостійний вид екологічного контролю відповідно до рекомендацій, сформульованими в ряді міжнародних документів. Так, ст. 15 Модельного закону "Про відходи виробництва і споживання" (прийнятий постановою Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць СНД від 31.10. 2007 року № 29-15) рекомендовано організаціям, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з відходами, здійснювати виробничий контроль за поводженням з відходами, метою якого є перевірка виконання екологічних, санітарних та інших вимог але поводження з відходами. Це дозволить оперативно вирішувати виникаючі в повсякденній діяльності підприємств екологічні питання з урахуванням спеціалізації кожного такого господарюючого суб'єкта.

Виробничий екологічний контроль, як і інші види екологічного нагляду (контролю), може бути попереджувальним і поточним. Попереджувальну функцію він буде виконувати у випадках, коли локальними нормативними актами організації на відповідних посадових осіб покладено функції узгодження інвестиційних проектів, що передбачають надання підприємством негативного впливу на навколишнє середовище.

Поряд із загальними вимогами проведення виробничого екологічного контролю, передбаченими Законом про охорону навколишнього середовища, ряд федеральних законів передбачають обов'язковість і (або) специфіку його проведення в окремих сферах екологічно небезпечної діяльності.

По-перше, обов'язково здійснення виробничого екологічного контролю юридичними особами та індивідуальними підприємцями, які мають джерела шкідливих хімічних, біологічних і фізичних впливів на атмосферне повітря.

Відповідно до ст. 25 Закону про охорону атмосферного повітря відомості про осіб, відповідальних за проведення виробничого контролю за охороною атмосферного повітря, і про організацію екологічних служб на об'єктах господарської та іншої діяльності, а також результати виробничого контролю за охороною атмосферного повітря подаються до відповідного органу виконавчої влади, який здійснює нагляд в області охорони навколишнього середовища.

По-друге, індивідуальні підприємці і юридичні особи зобов'язані проводити виробничий контроль, в тому числі лабораторні дослідження і випробування, за дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог і виконанням санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів у процесі виробництва, зберігання, транспортування і реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг з метою забезпечення безпеки і (або) нешкідливості для людини і довкілля таких продукції, робіт і послуг.

Виробничий контроль здійснюється в порядку, встановленому технічними регламентами або застосовуваними до дня вступу в силу відповідних технічних регламентів санітарними правилами.

У ст. 32 Закону про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення вказується, що особи, які здійснюють виробничий контроль, несуть відповідальність за своєчасність, повноту і достовірність його здійснення.

Поряд з обов'язковістю проведення виробничого екологічного контролю федеральні закони встановлюють в окремих випадках і певну специфіку його проведення з метою забезпечення додаткових гарантій екологічно безпечної роботи окремих господарських об'єктів.

Так, згідно зі ст. 11 Закону про промислову безпеку, організація, що експлуатує небезпечний виробничий об'єкт, зобов'язана організовувати і здійснювати виробничий контроль за дотриманням вимог промислової безпеки відповідно до вимог, що встановлюються Урядом РФ. Для цього кожна експлуатуюча організація розробляє положення про виробничому контролі з урахуванням профілю виробничого об'єкта. Положення про виробниче контролі затверджується керівником експлуатуючої організації при обов'язковому узгодженні з територіальними органами Ростехнагляду, а в установлених законом випадках - з іншими федеральними органами виконавчої влади.

Основними завданнями виробничого контролю є: забезпечення дотримання вимог промислової безпеки в експлуатуючої організації; аналіз стану промислової безпеки, в тому числі шляхом організації проведення відповідних експертиз; розробка заходів, спрямованих на поліпшення стану промислової безпеки та запобігання шкоди навколишньому середовищу; контроль за дотриманням вимог промислової безпеки, встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами; координація робіт, спрямованих на попередження аварій на небезпечних виробничих об'єктах і забезпечення готовності до локалізації аварій і ліквідації їх наслідків; контроль за своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечних виробничих об'єктах, ремонтом і перевіркою контрольних засобів вимірювань; контроль за дотриманням технологічної дисципліни.

Виробничий контроль є складовою частиною системи управління промисловою безпекою та здійснюється експлуатуючою організацією шляхом проведення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення безпечного функціонування небезпечних виробничих об'єктів, а також на попередження аварій на цих об'єктах і забезпечення готовності до локалізації аварій і ліквідації їх наслідків.

Своя специфіка в організації виробничого екологічного контролю за радіаційною безпекою в організаціях, що здійснюють діяльність з використанням джерел іонізуючого випромінювання. У ст. 11 Закону про радіаційну безпеку вказується, що посадові особи, які здійснюють виробничий контроль за забезпеченням радіаційної безпеки, мають право припиняти проведення робіт з джерелами іонізуючого випромінювання при виявленні порушень санітарно-епідеміологічних вимог, правил радіаційної безпеки, обов'язкових вимог, встановлених відповідно до законодавства РФ про технічний регулюванні, склепінь правил, правил охорони праці, розпорядчих, інструктивних, методичних документів в галузі забезпечення радіаційної безпеки у відповідній організації до усунення виявлених порушень.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Виробничий екологічний контроль
Виробничий екологічний контроль, його організація та напрямки діяльності
Організаційно-правові форми екологічного контролю
Виробничий екологічний контроль
Розуміння екологічного контролю (нагляду)
Експертиза і контроль екологічності та безпеки
Муніципальний і громадський екологічний контроль
Взаємодія форм і видів екологічного контролю
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) ТА МОНІТОРИНГ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук