Навігація
Головна
Відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищіПринципи відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищуВідшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну людини...Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоресурсного та...Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпекиСпособи відшкодування шкодиперший. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАВідшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, заподіяних...ВІДШКОДУВАННЯ шкоди, заподіяної злочиномЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ...
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відшкодування шкоди навколишньому середовищу

Статті 1082 ЦК передбачає два способи відшкодування шкоди - в натуральному і грошовому вираженні. При неможливості відшкодування шкоди в натурі вирішується питання про грошове відшкодування. Можливий змішаний варіант, при якому на користь потерпілого частину коштів компенсується в грошовій формі, а частина - шляхом виконання відновлювальних робіт за рахунок сил і засобів відповідача. При виборі способу відшкодування шкоди судом прініматотся до уваги фактичні обставини справи, наприклад, наявність (або відсутність) у заподіювача шкоди матеріальних і технічних можливостей, необхідних для проведення робіт по відновленню природного середовища.

Якщо відповідач ухиляється від виконання покладених судом обов'язків, суд, арбітражний суд на вимогу позивача ухвалює рішення про стягнення збитків у грошовій формі, включаючи збитки, викликані невиконанням рішення суду.

Відшкодування екологічної шкоди в грошовій формі є найбільш поширеним способом його відшкодування, оскільки збитки включають в себе два елементи: реальні збитки та упущену вигоду.

Реальні збитки - втрата майна або пошкодження майна, витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити на його відновлення. Упущена вигода - це неодержані доходи, на які при відсутності факту порушення права особа могла б реально розраховувати при звичайних умовах цивільного обороту. Для позивача зазвичай найбільш зручною формою відшкодування шкоди є грошова форма, а для відповідача натуральна.

Необхідно підкреслити, що відшкодування екологічної шкоди в натурі можливо тільки на підставі рішення суду за допомогою покладання на відповідача обов'язки по відновленню за свій рахунок порушеного стану навколишнього середовища відповідно до проекту відновлювальних робіт. При цьому самостійна ліквідація несанкціонованих звалищ або висадка дерев не вважається відшкодуванням шкоди навколишньому середовищу.

Відшкодування екологічної шкоди навколишньому середовищу в грошовому вираженні проводиться по таксами, методиками та за фактичними витратами.

Такса - це спосіб відшкодування шкоди природним об'єктам і комплексам, здійснюваний в рамках цивільно-правової відповідальності, що представляє собою стягнення з заподіювача шкоди грошових коштів в спочатку певних підзаконними актами розмірах, що включають в себе економічну вартість самого об'єкта природи і суму, необхідну на розвиток і відновлення природних об'єктів і комплексів. Відповідно до таксами і методиками відбувається відшкодування шкоди як на територіях зі звичайним еколого-правовим режимом, так і на особливо охоронюваних природних територіях. В останньому випадку з правопорушника стягується таксова сума, помножена на коефіцієнт [1] .

При заподіянні шкоди навколишньому середовищу застосовуються такі такси.

1. Такси для обчислення розміру стягнень за шкоду, заподіяну лісовим насадженням.

Так, наприклад, постановою Уряду РФ від 08.05.2007 № 273 "Про обчислення розміру шкоди, заподіяної лісам внаслідок порушення лісового законодавства" затверджені такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовим насадженням або не вiднесеними до лісових насаджень деревах, чагарниках і ліанах внаслідок порушення лісового законодавства, заготівля деревини яких допускається, а також такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної дерев і чагарників, заготівля деревини яких не допускається. Розмір збитку, обчислений відповідно до такс, збільшується: в два рази, якщо порушення лісового законодавства скоєно в захисних лісах і на особливо захисних ділянках експлуатаційних лісів; в три рази, якщо порушення лісового законодавства скоєно на особливо захисних ділянках захисних лісів (додаток № 3 до Постанови).

2. Такси для визначення вартості кожного незаконно добутого (або знищеного) фізичними або юридичними особами об'єкта тваринного світу.

Затверджено такси, які встановлюють розмір відшкодування шкоди, заподіяної незаконним добуванням (або знищенням) тварин, віднесених до об'єктів полювання, і окремо - тваринам, занесених до Червоної книги.

3. Такси для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяних водним біологічним ресурсам, рибним запасам.

Як приклад тут можна навести постанову Уряду РФ від 25.05.1994 № 515 "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяний знищенням, незаконним виловом або видобутком водних біологічних ресурсів".

Суб'єкти РФ встановлюють такси для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяну незаконним добуванням, знищенням об'єктів тваринного світу (в тому числі водних біологічних ресурсів), занесених до Червоної книги суб'єкта РФ. Типовим прикладом в даному випадку може бути Постанова Глави адміністрації Волгоградської області від 13.03.2007 № 326 "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяну незаконним добуванням, знищенням об'єктів тваринного світу, що занесені до Червоної книги Волгоградської області".

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Величина такси визначається з урахуванням екологічної цінності виду рослин і тварин і встановлюється за кожен екземпляр.

У разі заподіяння шкоди станом вод, атмосферного повітря та ґрунтів застосовуються методики підрахунку збитків.

Методика обчислення розміру шкоди - це спосіб відшкодування шкоди природним об'єктам і комплексам, здійснюваний в рамках цивільно-правової відповідальності і представляє собою розрахунок розміру шкоди з використанням природно-кліматичних, біологічних, економічних та інших показників, що включають в себе економічну вартість порушеного об'єкта природи і суму , необхідну на розвиток і відновлення природних об'єктів і комплексів [2] .

Прикладом таких методик є Методика визначення збитку навколишньому природному середовищу при аваріях на магістральних нафтопроводах (затверджена Мінпаливенерго Росії 01.11.1995), а також наказ Госкомекологіі Росії від 11.02.1998 № 81 "Про затвердження Методики обчислення розміру збитків від забруднення підземних вод".

Розмір стягнення за шкоду, заподіяну забрудненням водного об'єкту, визначається підсумовуванням збитку від зміни якості води і розміру втрат, пов'язаних зі зниженням біопродуктивності даного природного об'єкта.

Розмір стягнення за шкоду, заподіяну забрудненням атмосферного повітря, визначається виходячи з маси забруднюючих речовин, розсіюються в атмосфері. Маса забруднюючих речовин визначається розрахунковим або експертним шляхом за діючими методиками.

Відповідно до наказу Мінприроди України від 08.07.2010 № 238 "Про затвердження Методики обчислення розміру шкоди, заподіяної грунтів як об'єкта охорони навколишнього середовища" обчислюється у вартісній формі розмір шкоди, заподіяної грунтів, в результаті:

- Хімічного забруднення грунтів в результаті надходження в грунти хімічних речовин або суміші хімічних речовин, що приводить до недотримання нормативів якості навколишнього середовища для грунтів, включаючи нормативи гранично (орієнтовно) допустимих концентрацій хімічних речовин в грунтах;

- Несанкціонованого розміщення відходів виробництва та споживання;

- Псування ґрунтів в результаті самовільного (незаконного) перекриття поверхні ґрунтів, а також грунтового профілю штучними покриттями і (або) лінійними об'єктами.

Дана методика не поширюється на випадки забруднення грунтів радіоактивними речовинами, а також на випадки несанкціонованого розміщення радіоактивних відходів, біологічних відходів, відходів лікувально-профілактичних установ.

Виплати за позовами за забруднення грунтів чи інших природних об'єктів не звільняють винних осіб від виконання заходів з охорони навколишнього середовища, сплати штрафів і відшкодування шкоди навколишньому середовищу, здоров'ю, майну громадян.

Остання обставина знаходить підтвердження в матеріалах судової практики.

Так, Відділом державного екологічного контролю Управління з технологічного та екологічного нагляду Ростехнагляду по Астраханській області в 2005 р була проведена планова перевірка дотримання природоохоронних вимог на об'єктах ЗАТ "Природоохоронний комплекс ЕКО +", і встановлено несанкціоноване розміщення відходів твердих продуктів зачистки і інертізірованних відходів буріння. За фактами порушень Управлінням було винесено постанови у справі про адміністративне правопорушення, відповідно до яких ЗАТ було визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 8.2 КоАП. ЗАТ було запропоновано в добровільному порядку відшкодувати збитки від забруднення земель несанкціонованим розміщенням відходів, а після відмови Управління звернулося до суду.

Розмір збитку був розрахований позивачем відповідно до Методичних вказівок з оцінки та відшкодування шкоди, завданої навколишньому природному середовищу в результаті екологічних правопорушень (затверджені Госкомекологіей Росії 06.09.1999) та Порядком визначення розмірів шкоди від забруднення земель хімічними речовинами (затверджений листом Мінприроди Росії від 27.12. 1993 року № 04-25).

Як вказується в постанові Федерального арбітражного суду Поволзької округу від 16.01.2007 № А06-728 / 1-8 / 06, судові інстанції задовольнили позов відповідно до ст. 77 Закону про охорону навколишнього середовища, вказавши, що сплата штрафних санкцій за екологічні правопорушення не звільняє природокористувачів від виконання обов'язку щодо внесення плати за забруднення навколишнього середовища.

При відсутності затверджених такс і методик шкода відшкодовується виходячи з фактичних витрат на відновлення порушеного стану навколишнього середовища, з урахуванням понесених збитків, в тому числі упущеної вигоди.

Слід підкреслити, що наведені вище правила носять загальний характер і фактично не застосовуються у випадках заподіяння шкоди навколишньому середовищу, що носять глобальний (катастрофічний) характер.

Так, в місті Карабаш (Челябінська область) відходи і викиди міделиварного комбінату призвели до катастрофічного рівня деградації навколишнього середовища і заподіяли величезної шкоди життю, здоров'ю та майну громадян. У подібних випадках слід надавати території статус зони екологічного лиха з усіма витікаючими з цього наслідками (включаючи виплати громадянам державних допомог і компенсацій). Однак федеральний закон про таких зонах до теперішнього часу не прийнятий, і жодної території статус зони екологічного лиха досі не надано.

  • [1] Див .: Ребіков І. Ю. Відшкодування шкоди, заподіяної природним об'єктам і комплексам: автореф. дис. ... Канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. С. 27.
  • [2] Див .: Ребіков І. Ю. Відшкодування шкоди, заподіяної природним об'єктам і комплексам: автореф. дис. ... Канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. С. 29.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищі
Принципи відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу
Відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну людини негативним впливом навколишнього середовища
Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоресурсного та природоохоронного законодавства
Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
Способи відшкодування шкоди
перший. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, заподіяних адміністративним правопорушенням
ВІДШКОДУВАННЯ шкоди, заподіяної злочином
ЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук