Навігація
Головна
Екологічні вимоги на стадії розміщення об'єктівВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ ВИРОБНИЧИХ...Особливі екологічні вимоги до об'єктів окремих галузейЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ І ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІЕкологічні вимоги у сфері нафтогазовидобувного комплексуЕкологічні вимоги при експлуатації об'єктів сільськогосподарського...Екологічні вимоги при експлуатації і виведення з експлуатації...Екологічні вимоги при будівництві та реконструкції господарських та...Екологічні вимоги при введенні в експлуатацію господарських та інших...Проектування та реалізація баз даних
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Екологічні вимоги на стадії проектування об'єктів

Проектування об'єкта (будівель, споруд, будівель) - це діяльність з розробки, погодження та затвердження необхідної для будівництва технічної та іншої документації.

У числі таких вимог можна виділити необхідність врахування при проектуванні об'єктів нормативів допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище, а також застосування найкращих існуючих технологій, що сприяють охороні і відновленню навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів. Відповідно до ч. 12 ст. 48 ГрК до складу проектної документації об'єктів капітального будівництва (крім лінійних об'єктів) обов'язково включається розділ із зазначенням переліку заходів але охорони навколишнього середовища.

Головна вимога екологічного законодавства в даному контексті полягає в тому, щоб при проектуванні будівництві, реконструкції та інших стадіях використання промислових, транспортних об'єктів, будівель і споруд культурно-побутового призначення, житлових будинків, об'єктів інженерної інфраструктури та благоустрою та інших об'єктів дотримувалися санітарні правила.

Дані правила спрямовані на запобігання несприятливого впливу забруднення атмосферного повітря на здоров'я населення і встановлюють обов'язкові гігієнічні вимоги до забезпечення якості атмосферного повітря населених місць і дотримання гігієнічних нормативів при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції (технічному переозброєнні) та експлуатації об'єктів, а також при розробці містобудівної документації.

Це означає, що при проектуванні об'єктів господарської та іншої діяльності має забезпечуватися дотримання нормативів якості атмосферного повітря відповідно до екологічних, санітарно-гігієнічними, а також з будівельними нормами і правилами, включаючи нормативи площ озеленених територій. При проектуванні і розміщенні об'єктів господарської та іншої діяльності в межах населених пунктів, які надають шкідливий вплив на якість атмосферного повітря, повинні враховуватися фоновий рівень забруднення атмосферного повітря і прогноз зміни його якості під час здійснення зазначеної діяльності.

З метою охорони атмосферного повітря в місцях проживання населення встановлюються санітарно-захисні зони організацій. Розміри таких зон визначаються на основі розрахунків розсіювання викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферному повітрі та у відповідності до санітарної класифікацією організацій.

У проектах будівництва об'єктів господарської та іншої діяльності, які можуть зробити шкідливий вплив на якість атмосферного повітря, повинні бути передбачені заходи щодо зменшення викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх знешкодження відповідно до вимог, встановлених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони атмосферного повітря та іншими федеральними органами.

Відповідно до ст. 16 Закону про охорону атмосферного повітря забороняються проектування і будівництво об'єктів господарської та іншої діяльності, функціонування яких може призвести до несприятливих змін клімату і озонового шару Землі, погіршення здоров'я людей, знищення генетичного фонду рослин і генетичного фонду тварин, настанню необоротних наслідків для людей і навколишнього середовища .

При проектуванні житлових будинків, а також підприємств, будівель, споруд, будівель та інших об'єктів, в процесі експлуатації яких утворюються відходи, необхідно передбачати місця (майданчики) для збору таких відходів відповідно до встановлених правил, нормативів і вимог у сфері поводження з відходами.

Екологічним законодавством передбачена заборона зміни вартості проектних робіт і затверджених проектів за рахунок виключення з них заходів з охорони навколишнього середовища при проектуванні будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, консервації та ліквідації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів. Гарантією дотримання зазначених вимог є проведення експертизи проектної документації, передбаченої містобудівним законодавством.

Необхідних вимог у сфері охорони навколишнього середовища при проектуванні будинків, будівель, споруд та інших об'єктів передбачені в Законі від 30.12.2009 № 384-Φ3 "Технічний регламент про безпеку будівель і споруд". Згідно з вимогами цього закону будівлі і споруди повинні бути спроектовані таким чином, щоб в процесі їх будівництва і експлуатації не виникало загрози надання негативного впливу на навколишнє середовище. Заходи з охорони навколишнього середовища, передбачені в проектній документації будівлі або споруди відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ, повинні забезпечувати запобігання або мінімізацію надання негативного впливу на навколишнє середовище.

Вищенаведені вимоги до проектування носять загальний характер і поширюються на більшість видів проектних робіт.

Крім того, існують і спеціальні вимоги до проектування, які доповнюють перелік обов'язків господарюючих суб'єктів при здійсненні будівельної діяльності (наприклад, по відношенню до об'єктів, що потрапляють в сферу дії Закону про промислову безпеку). Поряд з цим в окрему групу виділяються додаткові вимоги при проектуванні, які передбачає природоресурсне законодавство, зокрема ст. 22 Закону про тваринний світ (в частині заходів щодо збереження об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання), ст. 25 Закону про надра (умови забудови площ залягання корисних копалин), ст. 42 ВК (в частині проектування гідротехнічних споруд, що впливають на стан водних об'єктів) і т.д.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Екологічні вимоги на стадії розміщення об'єктів
ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ
Особливі екологічні вимоги до об'єктів окремих галузей
ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ І ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Екологічні вимоги у сфері нафтогазовидобувного комплексу
Екологічні вимоги при експлуатації об'єктів сільськогосподарського призначення
Екологічні вимоги при експлуатації і виведення з експлуатації господарських та інших об'єктів
Екологічні вимоги при будівництві та реконструкції господарських та інших об'єктів
Екологічні вимоги при введенні в експлуатацію господарських та інших об'єктів
Проектування та реалізація баз даних
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук