Навігація
Головна
Громадянська оборона в сучасних умовахГромадянська оборона Російської ФедераціїГромадянська оборона
Завдання в області цивільної оборони, покладені на керівника установи...Адміністративне управління і адміністративно-правове регулювання в...Правове забезпечення соціальної роботи установ соціального...
Завдання в області цивільної оборони, покладені на керівника установи...Основні принципи організації діяльності установ соціального...Правове забезпечення соціальної роботи установ соціального...
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Громадянська оборона

Ефективна система забезпечення безпеки установи соціального обслуговування повинна вирішуватися з урахуванням специфіки установ соціального обслуговування та імовірності виникнення загроз різного характеру, в тому числі і заходів у рамках цивільної оборони.

Одним з основних етапів роботи органів управління є планування, яке включає в себе розробку різних локальних актів щодо забезпечення безпеки, у тому числі і паспорти безпеки установи.

Практика людства свідчить, що ні в одному виді діяльності неможливо досягти абсолютної безпеки, т. Е. Будь-яка діяльність потенційно небезпечна.

Людина протягом свого життя перебуває в різних середовищах: соціальної, виробничої, міський, побутової, природної. Вони в тій чи іншій мірі впливають на людину. Цей вплив може бути, з одного боку, позитивним (позитивним), з іншого - негативним (негативним). Найбільшою мірою негативні впливи проявляються в надзвичайних ситуаціях, що виникають в період військових конфліктів.

У законодавстві Російської Федерації розроблені ряд нормативно-правових документів, що стосуються запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, а також проведення заходів по лінії цивільної оборони (ЦО).

Організація роботи з питань цивільної оборони в повному обсязі відноситься і установам соціального обслуговування.

Система цивільної оборони в установі створюється з метою розробки і здійснення заходів з попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру, а також захисту працівників, які проживають (забезпечуваних), матеріальних цінностей та довкілля від небезпек надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.

Функції установи соціального обслуговування в галузі цивільної оборони

У галузі цивільної оборони установи в межах своїх повноважень і в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними і правовими актами Російської Федерації:

- Планують і організовують проведення заходів з цивільної оборони;

- Проводять заходи щодо підтримання свого сталого функціонування у воєнний час;

- Здійснюють навчання своїх працівників і проживають (забезпечуваних) в галузі цивільної оборони;

- Створюють і підтримують у стані постійної готовності до використання локальні системи оповіщення;

створюють і містять в цілях цивільної оборони запаси матеріально-технічних, продовольчих, медичних та інших засобів.

Крім того, організації, що мають потенційно небезпечні виробничі об'єкти і експлуатуючі їх, а також мають важливе соціальне значення, створюють нештатні аварійно-рятувальні формування у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, і підтримують їх у стані постійної готовності.

Організація роботи керівника установи соціального обслуговування щодо вирішення завдань цивільної оборони

Організація роботи керівника установи соціального обслуговування щодо вирішення завдань цивільної оборони полягає у завчасному виконання заходів з підготовки до захисту працівників і забезпечуваних (проживають), будівель, споруд та матеріально-технічних засобів від можливих загроз, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Дані заходи проводяться відповідно до річного плану основних заходів з питань цивільної оборони, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Планування основних заходів цивільної оборони проводиться з урахуванням всебічної оцінки обстановки, яка може скластися в установі соціального обслуговування в результаті застосування передбачуваним супротивником сучасних засобів ураження, а також в результаті можливих терористичних акцій та надзвичайних ситуацій.

Заходи цивільної оборони в установі соціального обслуговування при чисельності працівників понад 50 осіб здійснюються відповідно до плану цивільної оборони і планом дій з попередження надзвичайних ситуацій, в установі чисельністю менше 50 осіб - планом дій при виконанні заходів цивільної оборони та інструкцією по діям працівників установи при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.

Дані локальні акти розробляються в установі та затверджуються наказом керівника установи соціального обслуговування. У даних документах визначаються обсяг, організація, порядок, способи та строки виконання заходів щодо приведення установи у встановлені ступеня готовності при перекладі рівня стану цивільної оборони з мирного часу на особливий період і в ході її проведення, а також при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру .

На підставі вищезазначених розпорядчих документів в установі з метою вирішення завдань в рамках цивільної оборони можуть створюватися нештатні формуванні з числа працівників (загони першої медичної допомоги (ОПМ), нештатні аварійно-рятувальні формування (НАСФ), а також об'єкти і запаси матеріально-технічних засобів по лінії цивільної оборони (захисні споруди цивільної оборони, запаси продовольства, медичних засобів і медикаментів, м'який інвентар, засоби зв'язку та оповіщення, засоби радіаційного, хімічного і біологічного захисту, паливо, автономні джерела освітлення та ін.). Види, номенклатура та обсяги матеріально технічних засобів створюються з урахуванням типу установи соціального обслуговування і умов його розташування.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Окремі матеріальні засоби (за погодженням з вищестоящою організацією) в мирний час можуть залучатися для участі в заходах щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (стихійних лих, великих аварій і катастроф). Рішення про залучення окремих матеріальних засобів в мирний час для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій приймають уповноважені органи.

Організація роботи та методичне керівництво створенням та забезпеченням готовності сил і засобів цивільної оборони, а також контроль за їх виконанням здійснюються територіальними органами Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих (МНС Росії), центральним виконавчим органом влади суб'єкта РФ з питань соціального захисту населення (міністерством, департаментом, комітетом соціального захисту населення).

З метою планування, підготовки і проведення заходів в установі завчасно у мирний час наказом керівника створюється евакуаційна комісія, яка очолюється керівником або його заступником. Діяльність комісії регламентується положенням про евакуаційної комісії, який затверджується керівником установи.

Управління з організації цивільної обороною в установі здійснює керівник через комісію з цивільної оборони і несе персональну відповідальність за організацію та проведення заходів з цивільної оборони та захисту працівників і забезпечуваних (проживають) (ст. 11 Федерального закону від 12 лютого 1998 № 28-ФЗ "Про цивільну оборону"). Безпосередньо організує роботу цивільної оборони в установі, здійснює роботи з планування та виконання комплексу заходів щодо вирішення завдань цивільної оборони в мирний час і особливий період працівник, уповноважений на вирішення завдань у галузі цивільної оборони та мобілізаційної роботи. (Як правило, в установах із перебуванням у стаціонарі забезпечуваних дані обов'язки покладаються наказом керівника установи на заступника керівника з безпеки.)

Працівник, уповноважений на вирішення завдань у галузі цивільної оборони та мобілізаційної роботи, призначається наказом керівника, підпорядковується безпосередньо йому, а з питань цивільної оборони виконує вказівки керівника відповідного структурного підрозділу міністерства (департаменту, комітету) соціального захисту населення та керівника відділу з питань цивільної оборони та мобілізаційної роботи територіального адміністративного утворення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Громадянська оборона в сучасних умовах
Громадянська оборона Російської Федерації
Громадянська оборона
Завдання в області цивільної оборони, покладені на керівника установи соціального обслуговування
Адміністративне управління і адміністративно-правове регулювання в галузі цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
Правове забезпечення соціальної роботи установ соціального обслуговування
Завдання в області цивільної оборони, покладені на керівника установи соціального обслуговування
Основні принципи організації діяльності установ соціального обслуговування по правовому забезпеченню соціальної роботи
Правове забезпечення соціальної роботи установ соціального обслуговування
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук