Навігація
Головна
Гідротехнічні спорудиЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ І ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІПравовий режим земельних ділянок, зайнятих гідротехнічними спорудамиЕкологічні вимоги у сфері нафтогазовидобувного комплексуЕкологічні вимоги до використання ГЕСЕкологічні вимоги до використання АЕСЕкологічні вимоги до використання ТЕСМодернізація систем і спорудВимоги, що пред'являються до місця розташування водозабірних споруд,...Врахування вимог безпеки та екологічності при постановці нової...
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Екологічні вимоги при меліорації земель, використання меліоративних систем і гідротехнічних споруд

Меліорація земель - це докорінне поліпшення земель шляхом проведення гідротехнічних, хімічних, протиерозійних, агротехнічних та інших меліоративних заходів, під якими розуміється проектування, будівництво, експлуатація та реконструкція меліоративних систем і окремо розташованих гідротехнічних споруд, обводнення пасовищ, створення систем захисних лісових насаджень, проведення культуртехнічних робіт, робіт з поліпшення хімічних і фізичних властивостей ґрунтів, наукове і виробничо-технічне забезпечення зазначених робіт.

Залежно від характеру меліоративних заходів розрізняють такі типи меліорації земель: гідромеліорація; агролісомеліорація; культуртехнічеськимі меліорація; хімічна меліорація. Меліорація земель проводиться на основі проектів, розроблених відповідно до техніко-економічними обгрунтуваннями і враховують будівельні, екологічні, санітарні та інші стандарти, норми і правила.

Основна мета здійснення меліорації земель полягає в підвищенні продуктивності і стійкості землеробства, забезпеченні гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на основі збереження і підвищення родючості земель, а також у створенні необхідних умов для залучення в сільськогосподарський оборот невикористовуваних і малопродуктивних земель та формуванні раціональної структури земельних угідь.

Виконання згаданих екологічних вимог у сфері меліорації земель забезпечується за допомогою покладання на господарюючих суб'єктів таких функцій.

По-перше, проведення паспортизації меліоративних систем і окремо розташованих гідротехнічних споруд.

На кожну меліоративну систему і гідротехнічна споруда, що входить або не входить в неї, складається паспорт, в якому містяться відомості про технічні характеристики та стан меліоративної системи і гідротехнічної споруди.

Під гідротехнічною спорудою розуміються греблі, будівлі гідроелектростанцій, водоскидні, водоспускні і водовипускні споруди, тунелі, канали, насосні станції, судноплавні шлюзи, суднопідіймачі; споруди, призначені для захисту від повеней і руйнувань берегів водоймищ, берегів і дна русел річок; споруди (дамби), огороджувальні сховища рідких відходів промислових і сільськогосподарських організацій; пристрою від розмивів па каналах, а також інші споруди, призначені для використання водних ресурсів та запобігання шкідливій дії вод і рідких відходів. Гідротехнічні споруди вносяться в Російський регістр гідротехнічних споруд.

По-друге, проектна документація меліоративних систем і окремо розташованих гідротехнічних споруд підлягає державній експертизі відповідно до містобудівного законодавства.

По-третє, на стадіях проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, виведення з експлуатації гідротехнічної споруди, а також після його реконструкції, капітального ремонту, відновлення або консервації власник гідротехнічної споруди або експлуатуюча організація складає декларацію безпеки гідротехнічної споруди. Вона є основним документом, який містить відомості про відповідність гідротехнічної споруди критеріям безпеки.

По-четверте, громадяни та юридичні особи, які експлуатують меліоративні системи, окремо розташовані гідротехнічні споруди і захисні лісові насадження, зобов'язані утримувати зазначені об'єкти в справному (належному) стані і вживати заходів щодо запобігання їх пошкодження. Правила експлуатації меліоративних систем і окремо розташованих гідротехнічних споруд, а також правил утримання захисних лісових насаджень встановлюються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади.

По-п'яте, будівництво на меліорованих (меліорованих) землях об'єктів і проведення інших робіт, не призначених для меліорації земель, не повинні погіршувати водного, повітряного і поживного режимів грунтів таких земель, а також перешкоджати експлуатації меліоративних систем, окремо розташованих гідротехнічних споруд і захисних лісових насаджень. Будь-яка діяльність на меліорованих (меліорованих) землях повинна здійснюватися відповідно до вимог спеціально уповноважених державних органів у сфері меліорації земель.

По-шосте, власник гідротехнічної споруди та експлуатуюча організація зобов'язані:

- Забезпечувати дотримання норм і правил безпеки гідротехнічних споруд при їх будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, ремонту, реконструкції, консервації, виведення з експлуатації та ліквідації;

- Забезпечувати контроль за показниками стану гідротехнічної споруди, природних і техногенних впливів і на підставі отриманих даних здійснювати регулярну оцінку безпеки гідротехнічної споруди та аналіз причин її зниження з урахуванням роботи гідротехнічної споруди в каскаді, шкідливих природних і техногенних впливів, результатів господарської та іншої діяльності, в тому числі діяльності, пов'язаної з будівництвом і з експлуатацією об'єктів на водних об'єктах та на прилеглих територіях нижче і вище гідротехнічної споруди;

- Забезпечувати розробку і своєчасне уточнення критеріїв безпеки гідротехнічної споруди, а також розвивати системи контролю за його станом;

- Систематично аналізувати причини зниження безпеки гідротехнічної споруди і своєчасно здійснювати розробку і реалізацію заходів щодо забезпечення його технічно справного стану і безпеки, а також щодо запобігання на ньому аварії.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Гідротехнічні споруди
ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ І ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Правовий режим земельних ділянок, зайнятих гідротехнічними спорудами
Екологічні вимоги у сфері нафтогазовидобувного комплексу
Екологічні вимоги до використання ГЕС
Екологічні вимоги до використання АЕС
Екологічні вимоги до використання ТЕС
Модернізація систем і споруд
Вимоги, що пред'являються до місця розташування водозабірних споруд, і їх класифікація
Врахування вимог безпеки та екологічності при постановці нової продукції на виробництво (ГОСТ 15.201 - 2000)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук