Навігація
Головна
Правові заходи охорони навколишнього середовища при здійсненні...Відповідальність за порушення вимог в області охорони навколишнього...ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ І ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІПідприємницька діяльність у сфері охорони навколишнього середовищаЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ...Планування заходів з охорони навколишнього середовища та...Правова охорона навколишнього середовища в зарубіжних країнахМіжнародно-правова охорона навколишнього середовищаМетоди економічного регулювання охорони навколишнього середовищаКомпетенція російської федерації, суб'єктів російської федерації і...
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Охорона навколишнього середовища при здійсненні генетично-інженерної діяльності та використання її результатів

В даний час в світі організовано широкомасштабне виробництво харчової продукції, отриманої з ГМД. З 1996 по 2005 р загальна площа, засіяна в світі трансгенними культурами, зросла більш ніж в 50 разів і склала в 2005 р 90 млн га. Домінуючими трансгенними культурами, використовуваними в якості продовольчої сировини, є соя, рапс і кукурудза. Найбільша кількість посівних площ засіяно трансгенними культурами в США, Аргентині, Бразилії, Китаї. В світі

допущено до промислового виробництва більше 100 ліній генетично модифікованих рослин.

У Росії є необхідна нормативно-методична база, включаючи методи лабораторних досліджень, необхідні для організації та проведення ефективного нагляду за харчовими продуктами, що містять компоненти, отримані із застосуванням ГМО. Харчові продукти, отримані з ГМД, що пройшли медико-біологічну оцінку і не відрізняються по вивченим властивостями від своїх аналогів, отриманих традиційними методами, є безпечними для здоров'я людини, дозволені для реалізації населенню і використання в харчовій промисловості без обмежень.

У світі існують різні підходи до маркування харчових продуктів, отриманих з ГМІ, проте це не пов'язано з питанням безпеки таких харчових продуктів, а має на меті інформування населення про використання конкретної технології отримання даних продуктів.

Згідно з листом Росспоживнагляду від 24.01.2006 № 0100 / 446-06-32 "Про етикетування харчових продуктів, що містять ГМО", вміст у харчових продуктах 0,9% і менше компонентів, отриманих із застосуванням ГМО, є випадковою або технічно непереборний домішкою і харчові продукти, що містять зазначену кількість компонентів ГМО, не належать до категорії харчових продуктів, що містять компоненти, отримані із застосуванням ГМО, і не підлягають етикетування.

В даний час в Російській Федерації пройшли повний цикл всіх необхідних досліджень і дозволені для використання:

- 14 видів харчової продукції, рослинного походження, отриманих із застосуванням трансгенних технологій: шість лінії кукурудзи, три лінії сої, три сорти картоплі, одна лінія цукрових буряків, одна лінія рису;

- П'ять видів генетично модифікованих мікроорганізмів.

З метою створення правової та методичної бази для оцінки безпеки і контролю за обігом харчових продуктів, що містять компоненти ГМО, в Росії прийнятий ряд нормативних правових актів.

Так, згідно зі ст. 4 Федерального закону від 05.07.1996 № 86-ФЗ "Про державне регулювання в галузі генно-інженерної діяльності", одним з основних завдань державного регулювання в сфері генно-інженерної діяльності є визначення механізму, що забезпечує безпеку громадян і навколишнього середовища в процесі здійснення генно інженерної діяльності та використання її результатів. Відповідно до ст. 11 даного Закону продукція (послуга), отримана із застосуванням методів генно-інженерної діяльності, повинна відповідати вимогам в області охорони навколишнього середовища, санітарно-епідеміологічним вимогам, іншим обов'язковим вимогам законодавства РФ.

Законом про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення визначено, що харчові продукти і продовольча сировина, в процесі їх виробництва, зберігання, транспортування та реалізації населенню повинні відповідати санітарним правилам. Стаття 43 цього Закону визначає об'єкти і процедуру державної реєстрації речовин і продукції. Відповідно до п. 1 зазначеної статті державній реєстрації підлягають вперше впроваджуються у виробництво і раніше не використовувалися окремі види продукції, в тому числі харчові продукти, вперше ввозяться на територію РФ.

Відповідно до п. 1 ст. 10 Федерального закону від 02.01.2000 № 29-ФЗ "Про якість та безпеку харчових продуктів" державній реєстрації підлягають нові харчові продукти, виготовлені в Російській Федерації, і харчові продукти, ввезення яких здійснюється вперше на територію РФ. Відповідно до названої статті імпортні харчові продукти підлягають державній реєстрації до їх ввезення на територію РФ.

Відповідно до п. 5.3.3 Положення про Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (затверджено постановою Уряду РФ від 30.06.2004 № 322) Росспоживнагляд реєструє окремі види продукції, в тому числі харчові продукти, вперше ввозяться на територію РФ.

Розробка передбачених в цих нормативних правових актах методичних підходів до оцінки якості та безпеки харчової продукції, отриманої з ГМО-джерел, здійснювалася з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду роботи з харчовою продукцією, отриманої з нових джерел, рекомендацій міжнародних організацій ФАО і ВООЗ.

Система оцінки якості і безпеки харчової продукції, отриманої з ГМ І, включає в якості обов'язкового етапу проведення післяреєстраційного моніторингу за її обігом, для здійснення якого розроблені і затверджені в установленому порядку методи якісного і кількісного визначення ГМ Про в харчових продуктах.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

В установах Росспоживнагляду є лабораторна база з дослідження харчових продуктів на наявність ГМИ. Постановою Головного державного санітарного лікаря РФ від 31.12.2004 № 13 "Про посилення нагляду за харчовими продуктами, отриманими з ГМД" визначені головні центри по кількісному дослідженню харчових продуктів на наявність ГМИ в кожному ФО РФ.

У 2006 р управліннями Росспоживнагляду по суб'єктах РФ на наявність компонентів, отриманих із застосуванням ГМД, якісним методом досліджено 30 966 проб продовольчої сировини та харчових продуктів (2005 - 19 795, 2004 г. - 12 956, 2003 р - 4300) . При проведенні досліджень виявлено 849 проб (2005 р - 1339, 2004 г. - тисяча п'ятсот п'ятьдесят-два, 2003 г. - 511), що містять компоненти ГМД, що склало 2,7% (2005 - 7,6%, у 2004 г. - 12%, 2003 року г. - 11,9%). У імпортованих харчових продуктах компоненти ГМД містилися в 2,2% (2005 - 6,5%, у 2004 г. - 14,51%, 2003 року г. - 14,8%).

Найбільш часто ГМД зустрічаються в м'ясних продуктах 6,5% (2005 - 14,4%, у 2004 г. - 20,5% 2003 року - 14,8%), група продуктів "інші" (в основному рослинні білки) - 4,4% (2005 - 8,2%, у 2004 г. - 16,7% 2003 року - 16,4%), птахівницькі продукти - 3,4% (2005 - 6,1%, 2004 г. - 15,4%, 2003 року г. - 29,5%). Найбільша кількість досліджень харчових продуктів на ГМД проведено в Центральному ФО - 29% від загальної кількості досліджених проб. У Сибірському ФО і Приволзькому ФО даний показник склав 16%, в Південному ФО - 14%, в Далекосхідному ФО - 12%, в Північно-Західному ФО - 9%, в Уральському ФО - 4%.

Найбільшу питому вагу харчових продуктів, що містять компоненти ГМД, відзначався в Уральському ФО - 6,3%. У Північно-Західному ФО він склав 4,5%, в Приволзькому ФО - 3,8%, в Сибірському ФО - 3,4%, в Центральному ФО - 2%, в Південному ФО - 1,1% і в Далекосхідному ФО - 0,4%.

Як заходи щодо подальшого вдосконалення правового регулювання використання продуктів ГМО в постанові Головного державного санітарного лікаря РФ від 08.12.2006 № 32 "Про нагляд за харчовими продуктами, що містять ГМО" було зазначено наступне.

Юридичним особам і індивідуальним підприємцям, які займаються виробництвом і оборотом харчових продуктів, дотримуватись вимог законодавства РФ в частині інформування населення про наявність в продуктах харчування компонентів, отриманих із застосуванням ГМО.

Управлінням Росспоживнагляду було наказано:

- Припиняти факти порушення законодавства РФ, а також застосовувати передбачені законодавством РФ заходи обмежувального, попереджувального і профілактичного характеру, спрямовані на недопущення та (або) ліквідацію наслідків порушень юридичними особами та індивідуальним підприємцям обов'язкових вимог щодо інформування населення про наявність в продуктах харчування компонентів, отриманих з застосуванням ГМО;

- Посилити нагляд за ввезенням на територію РФ харчових продуктів, що містять компоненти, отримані із застосуванням ГМО;

- Посилити інформування населення через засоби масової інформації про безпеку харчових продуктів, отриманих з ГМІ, і прав споживачів на отримання повної і достовірної інформації про технології виготовлення зазначених харчових продуктів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Правові заходи охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності
Відповідальність за порушення вимог в області охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності
ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ І ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Підприємницька діяльність у сфері охорони навколишнього середовища
ЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Планування заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів
Правова охорона навколишнього середовища в зарубіжних країнах
Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища
Методи економічного регулювання охорони навколишнього середовища
Компетенція російської федерації, суб'єктів російської федерації і муніципальних утворень у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук