Навігація
Головна
Охорона природних об'єктів в міських і сільських населених пунктахВимоги з охорони навколишнього середовища при розміщенні,...ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІПриродокористування в зеленому фонді міських і сільських населених...ЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ...
Поняття і основні напрямки охорони навколишнього середовища в...Охорона природних об'єктів в міських і сільських населених пунктахВимоги з охорони навколишнього середовища при розміщенні,...Поняття та принципи міжнародно-правової охорони навколишнього...Поняття і значення земель населених пунктів
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МІСЬКИХ І СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

В результаті вивчення глави бакалавр повинен:

знати назву законів, що регулюють охорону навколишнього середовища в населених пунктах; зміст екологічних вимог, що пред'являються до охорони навколишнього середовища населених пунктів;

вміти правильно тлумачити норми права, що регулюють охорону навколишнього середовища в населених пунктах; грамотно застосовувати правові норми, що містять екологічні вимоги до охорони навколишнього середовища населених пунктів;

володіти навичками проведення консультацій громадян і юридичних осіб з питань охорони навколишнього середовища в населених пунктах.

Поняття і основні напрямки охорони навколишнього середовища міських і сільських населених пунктів

Невід'ємним елементом правового режиму земель населених пунктів є охорона навколишнього середовища можуть бути вирішені, і, в першу чергу, безпосередньо охорона земель як базового природного об'єкта. Таке завдання вирішується за допомогою як встановлення загального режиму охорони навколишнього середовища, так і шляхом встановлення особливих еколого-правових режимів для окремих частин міст (особливо охоронюваних і екологічно неблагополучних), природних об'єктів (зелених насаджень, водних об'єктів) та окремих видів екологічно значимої діяльності. Пріоритетність і зміст зазначених напрямків діяльності в конкретному місті залежить від стану навколишнього середовища на сто території, економічної ситуації, а також рівня еколого-правової культури відповідних посадових осіб.

Отже, першим напрямком є комплексна охорона екологічних систем населених пунктів (природних, трансформованих, модифікованих) містобудівної-правовими засобами.

Виділення даного напрямку обумовлено тим, що сукупні викиди і скиди в навколишнє середовище міських господарюючих суб'єктів, розміщення в межах міста побутових і виробничих відходів, забруднення міських природних ресурсів призводять до сукупного негативного ефекту. Певні види шкідливого впливу, будучи окремо малонебезпечними для навколишнього середовища, з'єднуючись з іншими, утворюють екологічно небезпечні речовини.

Цим і пояснюється необхідність охорони не тільки окремих частин території населеного пункту або дотримання екологічних вимог під час ведення господарської діяльності, а й розробка заходів щодо комплексної охорони території всього населеного пункту з урахуванням сукупного антропогенного впливу на міські екосистеми. Найбільш ефективним способом уникнути таких екологічних проблем є належне містобудівне планування забудови населених пунктів, екологічно безпечне розміщення небезпечних виробництв.

В якості другого напрямку природоохоронних заходів в населених пунктах слід розглядати забезпечення дотримання вимог з охорони навколишнього середовища в ході здійснення повсякденної господарської діяльності людини - розміщення відходів, будівництва, реконструкції житлової та промислової забудови, експлуатації промислових об'єктів і т.д.

Відповідні вимоги містяться здебільшого в СанПіН, на зміну яким поступово приходять технічні регламенти.

Третім напрямком охорони навколишнього середовища населених пунктів є охорона міських природних ресурсів - земель (ґрунтів), вод, надр, атмосферного повітря, тваринного світу, зелених насаджень (включаючи міські ліси).

Необхідність даного напрямку представляється очевидним, оскільки розташовані на території будь-якого населеного пункту всі види природних об'єктів тісно взаємопов'язані між собою. Погіршення якості одного з них неминуче тягне за собою певні наслідки для стану всіх інших елементів екологічної системи. Тому в законодавстві передбачається ряд заходів, спрямованих на охорону окремих видів природних об'єктів, що мають певну специфіку в рамках загальної задачі забезпечення сприятливого якості навколишнього середовища.

Нарешті, четвертим напрямком є охорона навколишнього середовища населених пунктів, в межах яких знаходяться особливо охоронювані природні території або зони екологічного лиха (або населений пункт повністю розташовується в межах таких територій і зон).

Така охорона обумовлена тим, що в межах населеного пункту можуть розташовуватися як повністю деградували екосистеми (або весь населений пункт є сукупністю таких), так і дивом збереглися ділянки незайманої природної природи. Такі об'єкти, перебуваючи в центрі господарської діяльності людини, знаходяться в найбільш уразливому становищі, піддаючись щодня впливу різноманітних факторів антропогенної діяльності. Це обумовлює особливий підхід до організації їх охорони.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Охорона природних об'єктів в міських і сільських населених пунктах
Вимоги з охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції міських і сільських поселень
ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Природокористування в зеленому фонді міських і сільських населених пунктів
ЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Поняття і основні напрямки охорони навколишнього середовища в сільському господарстві Російської Федерації
Охорона природних об'єктів в міських і сільських населених пунктах
Вимоги з охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції міських і сільських поселень
Поняття та принципи міжнародно-правової охорони навколишнього середовища
Поняття і значення земель населених пунктів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук