Навігація
Головна
Функції установи соціального обслуговування в галузі цивільної оборониПравове забезпечення соціальної роботи установ соціального...ЦИВІЛЬНА ОБОРОНАСтановлення і розвиток інфраструктури установи соціального...Організація медико-соціальної допомоги в установах соціального...Стаціонарні установи соціального обслуговування літніх людей та...Адміністративне управління і адміністративно-правове регулювання в...Організація підготовки і проведення тренувань в установі соціального...Організаційні форми діяльності установ соціального обслуговування в...Сутність і зміст методів організаційно управлінської діяльності...
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Завдання в області цивільної оборони, покладені на керівника установи соціального обслуговування

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

З метою своєчасного і якісного забезпечення виконання заходів з цивільної оборони при виникненні надзвичайної обстановки на керівника установи покладаються такі завдання:

- Оповіщення про небезпеки, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також при виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

- Евакуація працівників установи, які проживають (забезпечуваних) і матеріально-технічних засобів в безпечні райони за раніше розробленим планом;

- Надання працівникам та забезпечуваним захисних споруд цивільної оборони та засобів індивідуального захисту;

- Проведення заходів з світловий маскування;

- Організація та проведення аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення небезпек для працівників і забезпечуваних (проживають) при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

- Силами штатного медичного персоналу установи надання медичної допомоги працівникам і забезпечуваним (проживають), постраждалим при веденні військових дій або внаслідок цих дій;

- Організація гасіння пожеж, що виникли на території установи при веденні військових дій або внаслідок цих дій;

- Виявлення і позначення ділянок, які зазнали радіоактивного, хімічному, біологічному зараженню, в установі (за наявності сил і засобів радіаційного, хімічного і біологічного спостереження);

- Розробка і здійснення заходів, спрямованих на збереження структури установи соціального обслуговування для сталого функціонування її в особливий період;

- Забезпечення постійної готовності сил і засобів установи цивільної оборони.

Таким чином, з метою своєчасного та якісного виконання заходів з цивільної оборони при виникненні надзвичайної обстановки в установі соціального обслуговування завчасно планується і проводиться комплекс заходів.

Заходи з цивільної оборони ·, що проводяться в установі соціального обслуговування

Всі заходи з цивільної оборони в установі соціального обслуговування здійснюються відповідно до нормативних, правовими актами та локальними документами, розробленими в підготовчий період в установі соціального обслуговування, і включають в себе:

- Організацію навчання персоналу і проживаючих (забезпечуваних) в галузі цивільної оборони;

- Навчання відповідальних посадових осіб, працівників і проживають (забезпечуваних) способам захисту від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також при виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

- Навчання працівників установи, що входять до складу нештатного аварійно-рятувального формування;

- Проведення планових та непланових навчань і тренувань із залученням фахівців з цивільної оборони.

При безпосередній загрозі або при оповіщенні про небезпеки, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, керівник установи повинен підтримувати в стані постійної готовності системи оповіщення та мати стійкі канали зв'язку для отримання інформації в області цивільної оборони про обстановку, що складається на території адміністративного округу (району).

При безпосередній загрозі життю людей і втрати матеріальних засобів керівник установи організовує евакуацію працівників, які проживають (забезпечуваних) і матеріально-технічних засобів в безпечні райони за раніше розробленим і узгодженим планом.

При оголошенні загальної евакуації керівник установи встановлює порядок і строки направлення проживаючих (забезпечуваних), що знаходяться у відділеннях милосердя в захищені стаціонари міста (району) відповідно до раніше затвердженого плану після його уточнення. Поряд з цим вивчає і готує з взаємодіючими органами безпечні райони для розміщення працівників, які проживають (забезпечуваних) і матеріальних цінностей, що підлягають евакуації. Створює і організовує роботу евакуаційної комісії.

Відповідно до затвердженого плану евакуації при наданні працівникам і проживаючим (забезпечуваним) установи соціального обслуговування притулків, укриттів і засобів індивідуального захисту організовує підтримання у стані постійної готовності до використання за призначенням, а також технічне обслуговування захисних споруд цивільної оборони, що у віданні установи.

Організовує розробку плану нарощування інженерного захисту установи в особливий період. Здійснює пристосування (адаптацію) в мирний час і при переведенні цивільної оборони з мирного часу на особливий період заглиблених приміщень (підземних переходів, підвалів, цокольних поверхів корпусів будівель) з наявних на балансі установи будівель і споруд для укриття працівників і проживають (забезпечуваних).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Планує організовує при необхідності будівництво відсутніх захисних споруд цивільної оборони в особливий період, у тому числі швидкомонтованих укриттів. Забезпечує укриття працівників і проживають (забезпечуваних) в наявних захисних спорудах установи цивільної оборони, а також у приписаних станціях метрополітену і в інших сусідніх захисних спорудах цивільної оборони об'єктів економіки. Здійснює накопичення, зберігання, освіження, забезпечення видачі та використання за призначенням засобів індивідуального захисту.

Одними із заходів цивільної оборони є заходи щодо світловий маскування, які включають в себе виконання заходів згідно з вимогами СНиП 2.01.53-84 і гол. 9 СНиП 2.01.51-90 в частині, що стосується створення і підтримки в стані постійної готовності до використання за призначенням запасів матеріально-технічних засобів, необхідних для проведення заходів з світловий маскування.

У разі виникнення небезпек при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також при надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру в установі можуть проводитися аварійно-рятувальні роботи. З цією метою в установі створюються і підтримуються в стані постійної готовності до використання за призначенням запаси матеріально-технічних, продовольчих та медичних засобів.

В окремих випадках установа може брати участь у проведенні санітарно-протиепідемічних та профілактичних заходів спільно з підрозділами територіального відділу Управління Росспоживнагляду, а також проведення лікувально-евакуаційних заходів - з надання всіх видів медичної допомоги, евакуації уражених, хворих, лікуванню військовослужбовців і цивільного населення, а також їх реабілітації.

При залученні сил і засобів установи соціального обслуговування до участі в боротьбі з пожежами, що виникли на території установи при веденні військових дій або внаслідок цих дій, створюються і організовується діяльність (робота) протипожежних ланок, їх взаємодію з підрозділами пожежної охорони адміністративного округу (району).

При веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також внаслідок надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та терористичних акцій в установі проводяться заходи щодо відновлення і підтримання громадського порядку в установі. З цією метою:

- Створюються і оснащуються (забезпечуються) відділення охорони громадського порядку, а також здійснюється підготовка його особового складу в галузі цивільної оборони;

- Посилюється пропускний режим і підтримується громадський порядок в осередках ураження (руйнувань, лих);

- Вживаються заходи щодо посилення охорони установи, що підлягає обов'язковій охороні органами внутрішніх справ (за договором).

Для сталого функціонування установи соціального обслуговування в особливий період розробляються і здійснюються необхідні заходи, а саме:

- Створюється і організовується робота комісії з питань підвищення стійкості функціонування установи в мирний час і особливий період;

- Плануються, готуються і при необхідності проводяться аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи до прибуття основних аварійно-рятувальних сил округу (району);

- Завчасно створюються запаси матеріально-технічних, продовольчих, медичних та інших засобів, необхідних для відновлення надання послуг проживають (забезпечуваним);

- Створюється фонд документації установи соціального обслуговування, включеної в Перелік об'єктів підвищеного ризику і об'єктів систем життєзабезпечення, на які в першочерговому порядку створюється страховий фонд документації для забезпечення установи та проведення аварійно-рятувальних, аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій в населеному пункті;

- Вживаються заходи до підвищення ефективності захисту медичного та іншого спеціального майна при впливі на нього сучасних засобів ураження.

Таким чином, з метою забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільної оборони в установі соціального обслуговування здійснюється створення, оснащення і підготовка необхідних матеріально-технічних і медичних засобів до дій за призначенням, а також проведення навчань і тренувань з цивільної оборони з працівниками та проживаючими (забезпечуваними ).

Фінансування заходів ГО і захисту працівників і проживають (забезпечуваних) в установі соціального обслуговування здійснюється за рахунок грошових коштів засновника (відповідного бюджету), що передбачаються в бюджеті суб'єкта РФ.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Функції установи соціального обслуговування в галузі цивільної оборони
Правове забезпечення соціальної роботи установ соціального обслуговування
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
Становлення і розвиток інфраструктури установи соціального обслуговування
Організація медико-соціальної допомоги в установах соціального обслуговування
Стаціонарні установи соціального обслуговування літніх людей та інвалідів
Адміністративне управління і адміністративно-правове регулювання в галузі цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
Організація підготовки і проведення тренувань в установі соціального обслуговування
Організаційні форми діяльності установ соціального обслуговування в нових правових умовах
Сутність і зміст методів організаційно управлінської діяльності керівника установи соціального обслуговування
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук