Навігація
Головна
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизиПоняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизиТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...Поняття і класифікація методів судово-бухгалтерської експертизиЕтапи проведення судово-бухгалтерської експертизиПРИЗНАЧЕННЯ І ВИРОБНИЦТВО СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИСудово-біологічні експертизиПоняття і класифікація об'єктів судово-бухгалтерської експертизиПРЕДМЕТ І ОБ'ЄКТИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИПредмет, об'єкт і завдання судово-психологічної експертизи
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття, цілі і завдання судово-бухгалтерської експертизи

Термін "експертиза" (від лат. Expertus - досвідчений, знаючий) застосовується в науці і практиці для позначення різних досліджень, які потребують професійних знань. Перші визначення експертизи як форми спеціальних знань і предмета її дослідження знаходять відображення в енциклопедичному словнику 1897 р [1]

В сучасних умовах судова експертиза - це самостійна процесуальна форма отримання нових і перевірки наявних доказів. У кримінальному, цивільному, арбітражному процесі вона призначається у випадках, коли необхідні спеціальні знання в науці, техніці, мистецтві та ремеслі. Результати експертизи отримують дослідним шляхом за допомогою різних експертних методик.

Серед різних економічних експертиз виділяється судово-бухгалтерська експертиза, відмінною рисою якої є дослідження записів бухгалтерського обліку з метою встановлення наявності або відсутності в них перекручених даних.

Судово-бухгалтерська експертиза - це процесуально-правову дію особи, яка має спеціальними бухгалтерськими знаннями з вирішення питань, поставлених перед ним органом дізнання, слідчим або судом з метою встановлення обставин, що мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Судово-бухгалтерська експертиза може застосовуватися для вирішення питань в рамках кримінального, цивільного, арбітражного та адміністративного судочинства. Її використання в судочинстві виступає однією з умов успішного вирішення завдань, що стоять перед правоохоронними органами, і процесуальною гарантією захисту інтересів держави та громадян.

Результатом дослідження експерта-бухгалтера виступає висновок, який є одним з джерел доказів.

Метою судово-бухгалтерської експертизи є встановлення правильності організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності, достовірності фактів господарського життя економічного суб'єкта для дачі обґрунтованого висновку щодо поставлених питань.

Головним завданням державних судових експертиз є надання сприяння судам, суддям, органам дізнання, особам, яка провадить дізнання, слідчим у встановленні обставин, що підлягають доказуванню по конкретній справі, за допомогою вирішення питань, що потребують спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла (ст. 3 Закону № 73).

На основі головного завдання здійснюється конкретизація завдань для різних видів експертиз. Стосовно до судово-бухгалтерської експертизи зазначена завдання конкретизується на загальні, типові і приватні задачі.

Загальним завданням судово-бухгалтерської експертизи є надання сприяння органам дізнання, слідчим, суду у встановленні обставин, що підлягають доказуванню по конкретній справі, шляхом вирішення питань, що потребують спеціальних знань в області бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.

Типові завдання судово-бухгалтерської експертизи властиві даному виду експертиз та направлено на дослідження записів бухгалтерського обліку для встановлення наявності або відсутності його спотворення в різних видах економічної діяльності.

Приватні завдання судово-бухгалтерської експертизи характеризують кінцеву мету і умови її досягнення. Дані завдання реалізуються шляхом постановки певних питань експерту-бухгалтеру в залежності від об'єктів бухгалтерського обліку (господарських операцій, подій господарського життя економічного суб'єкта). Їх можна розділити на чотири групи.

До першої належать питання встановлення обґрунтованості оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів. По даній групі здійснюються:

- Перевірка і встановлення факту і розміру недостачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, а також часу і місця виникнення недостачі. Визначаючи період і місце утворення нестачі або надлишків, експерт-бухгалтер може визначити і особа, яка несе матеріальну відповідальність за цінності на даному підприємстві, що має велике значення для правильного вирішення кримінальної або цивільної справи;

- Перевірка документальної обґрунтованості списання сировини, матеріалів, готової продукції і товарів. При цьому може бути виявлено списання на виробництво сировини і матеріалів, в дійсності викрадених зі складів. Експерт-бухгалтер визначить це шляхом досліджень операцій виробництва в разі відпуску готової продукції не за призначенням, зазначеному в документах постачальника, аналізу документів, що знаходяться у одержувача;

- Встановлення фактів перевитрати фонду заробітної плати і кошторисних асигнувань, неправомірного використання банківських позик, неправильного обчислення податків, порушення касової дисципліни і т.п.

До другої групи належить встановлення:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Фактів наявності чи відсутності матеріальних цінностей і грошових коштів;

- Місця і часу утворення надлишків (недостач) матеріальних цінностей і грошових коштів, їх розміри;

- Способів спотворення бухгалтерських даних з метою зміни статистичних даних, результатів ревізій, аудиторських перевірок та ін.

Третя група завдань - визначення правильності ведення бухгалтерського обліку, звітності та організації фінансового контролю з метою:

- Відповідності відображених у бухгалтерських документах господарських операцій вимогам чинних нормативних правових актів;

- Встановлення розміру матеріальної шкоди, заподіяної посадовими та іншими особами в результаті допущених порушень і зловживань;

- Виявлення в процесі аналізу недоліків в системі бухгалтерського обліку і звітності. У ряді випадків обвинувачені матеріально відповідальні особи дають пояснення про те, що інкриміновані їм недостачі товарно-матеріальних цінностей або грошових коштів утворилися в результаті помилок в обліку. Експерт-бухгалтер повинен перевірити пояснення і встановити дійсні розміри нестач, з одного боку, і стан бухгалтерського обліку - з іншого. Так як порушення правил бухгалтерського обліку та звітності нерідко сприяють вчиненню зловживань і навмисного приховування їх наслідків, виявлення подібних порушень - одна з найважливіших завдань експерта-бухгалтера;

- Встановлення правильності (або помилковості) методики проведення документальної ревізії та виявлення недоліків при здійсненні попереднього, поточного і наступного фінансового контролю.

До четвертої групи належить встановлення кола осіб, у віданні яких знаходилися товарно-матеріальні цінності та грошові кошти, а також осіб, відповідальних за порушення правил ведення обліку та контролю, недотримання яких встановлено в процесі виробництва експертизи.

При вирішенні цього завдання в процесі судово-бухгалтерської експертизи встановлюються:

- Коло матеріально відповідальних осіб, яким відповідно до договору (індивідуальної, колективної відповідальності) були довірені в підзвіт матеріальні цінності та грошові кошти;

- Перелік посадових осіб, в обов'язки яких входить контроль за веденням бухгалтерського обліку;

- Перелік осіб, які здійснюють внутрішній контроль за здійсненням економічних операцій відповідно до ст. 20 Закону № 402 та з внутрішніми документами економічного суб'єкта.

Кожна приватна експертна завдання повинна конкретизуватися стосовно до конкретних обставин справи. Бухгалтерська експертиза взаємопов'язана з іншими видами експертиз, тому для вирішення певних завдань може знадобитися проведення інших економічних експертиз або комплексних експертиз.

У процесі дослідження бухгалтерських та інших документів і рішення приватних завдань експерт-бухгалтер може виявити умови, які сприяли вчиненню зловживань. При цьому він в межах своєї компетенції має розробити пропозиції щодо їх ліквідації.

  • [1] Брокгауз Ф. А., Ефрон І. А. Енциклопедичний словник. СПб., 1904. Т. 79. С. 305-306.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Поняття і класифікація методів судово-бухгалтерської експертизи
Етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи
ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИРОБНИЦТВО СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Судово-біологічні експертизи
Поняття і класифікація об'єктів судово-бухгалтерської експертизи
ПРЕДМЕТ І ОБ'ЄКТИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Предмет, об'єкт і завдання судово-психологічної експертизи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук