Навігація
Головна
МЕТОДИ І МЕТОДИКА СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...Оформлення висновку про виробництво судово-бухгалтерської експертизиПоняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизиПоняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизиПРИЗНАЧЕННЯ І ВИРОБНИЦТВО СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИВиробництво судово-бухгалтерської експертизиПризначення і виробництво судово-бухгалтерської експертизи у...Особливості призначення і виробництва судово-бухгалтерської...Судово-біологічні експертизи
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Використання результатів методів фактичної перевірки при виробництві судово-бухгалтерської експертизи

Застосування експертом-бухгалтером розрахунково-аналітичних і документальних методів перевірки бухгалтерського обліку буде найбільш ефективно, якщо використовувати зіставлення змісту документальних даних з реальною дійсністю, що можливо забезпечити за допомогою використання методів фактичної перевірки господарської операцій. Однак їх застосування в судово-експертній практиці має певні обмеження, обумовлені законодавчими вимогами.

Експерт-бухгалтер не має права вести переговори з учасниками кримінального судочинства, вступати з ними в особисті контакти і самостійно збирати матеріали для експертного дослідження (п. 1, 2 ч. 4 ст. 57 КПК України, ч. 3 ст. 16 Закону № 73) . Однак результати застосування методів фактичної перевірки використовуються ним в якості об'єктів дослідження.

Отримання даних об'єктів можливо тільки опосередкованим шляхом: а) від правоохоронних і контролюючих органів, що здійснили дані перевірки до призначення судебнобухгалтерской експертизи (ОВС, податкові органи, підрозділи Росспоживнагляду, Росфіннадзор і ін.); б) в результаті взаємодії з органами попереднього розслідування, що призначили експертизу. Зазначені органи мають повноваження проведення різних видів фактичних перевірок, а їх результати в формі актів, протоколів можуть бути представлені для проведення експертизи в числі інших об'єктів і підлягати дослідженню.

Наявність документів про результати фактичних перевірок має істотне значення при експертному дослідженні на об'єктах промисловості, будівництва, торгівлі при дослідженні господарських операцій з матеріально-виробничими запасами, грошовими коштами, трудовими ресурсами тощо

Найбільш часто експертом-бухгалтером використовуються результати наступних методів фактичної перевірки:

- Інвентаризація;

- Перевірка реального стану засобів господарювання, відображених в бухгалтерських документах;

- Контрольний запуск сировини у виробництво;

- Контрольні обміри;

- Аналіз сировини, матеріалів;

- Отримання пояснень від матеріально відповідальних і посадових осіб;

- Запит та ін.

За результатами проведення інвентаризації в числі об'єктів для експертного дослідження можуть бути представлені: інвентаризаційні описи, порівняльна відомість, акт результатів інвентаризації, акт контрольної перевірки правильності проведення інвентаризаційних цінностей.

Результати перевірки реального стану засобів господарства, відбитого в змісті документа, містять інформацію про властивості конкретних товарно-матеріальних цінностей. Дана перевірка може здійснюватися як шляхом огляду, так і за допомогою обстеження певних об'єктів.

Огляду можуть піддаватися найрізноманітніші об'єкти: виробничі приміщення, обладнання, території, склади, продукція і ін. Огляд дозволяє отримати уявлення про діяльність об'єкта, що перевіряється, з'ясувати, де зберігаються відповідні документи, ознайомитися з умовами зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів. При цьому можуть бути виявлені різні недоліки і умови для здійснення розкрадань.

Якщо необхідні глибша перевірка і з'ясування стану обліку і дотримання технологічного процесу, що перевіряє особа обстежує окремі ділянки підприємства, в процесі чого можуть бути встановлені факти порушення правил зберігання продукції, незадовільну організацію контрольно-пропускного режиму і складського господарства та ін. Наприклад, ревізори податкової інспекції мають право обстежувати будь-які використовуються для отримання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ, організацій незалежно від місця їх знаходження. Результати даних перевірок можуть використовуватися експертом-бухгалтером при дослідженні операцій, пов'язаних з податковими правопорушеннями.

Обстеження об'єктів включає в себе заходи, пов'язані з вивченням організаційно-виробничої діяльності об'єкта, що перевіряється (виробничі, складські приміщення, ділянки місцевості, на яких здійснюються роботи, транспортні засоби). При цьому збирається інформація про ступінь готовності об'єктів капітального ремонту, зношеності основних засобів, наявності запасів сировини, матеріалів і готової продукції, якості обладнання і його цільове використання та ін. При необхідності при обстеженні застосовується фотографування, хронометраж, спостереження за роботою матеріально відповідальних осіб на робочих місцях.

Співробітники поліції під час здійснення обстеження керуються наказом МВС Росії від 30 березня 2010 року № 249 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення співробітниками органів внутрішніх справ гласного оперативно-розшукового заходу обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів".

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Контрольний запуск сировини (матеріалів) у виробництво застосовується, коли необхідно перевірити правильність діючих або раніше діяли в ревізується період на підприємстві норм витрат сировини і матеріалів; встановити фактичні витрати, кількість відходів, вихід готової продукції; перевірити технологічний процес, продуктивність обладнання. Для цього проводяться відповідні досвідчені дії, наприклад розкрій тканини, випуск м'ясної продукції, випічка хліба. Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво допомагає виявити різні недоліки і порушення в нормуванні і технології виробництва, розкрити розкрадання та інші зловживання, пов'язані зі створенням неврахованих лишків матеріальних цінностей за рахунок застосування завищених норм витрати і необгрунтованого списання понад норми, зміни технологічного режиму, спотворення якісних показників продукції.

Наприклад, зниження якості продукції і шлюб можуть пояснюватися представниками господарюючого суб'єкта низькою якістю сировини і матеріалів. Використання даного методу дозволяє експерту-бухгалтеру визначити реальний стан виробництва на контрольованому об'єкті.

Весь хід даного заходу від початку до кінця з необхідними подробицями фіксується в одному або декількох актах, підписаних його учасниками. Результати, відображені в акті контрольного запуску сировини у виробництво, можуть використовуватися в подальшому при експертному дослідженні.

Контрольні обміри дозволяють встановити фактичний обсяг і вартість виконаних робіт (будівельно-монтажних, ремонтних) і перевірити правильність їх відображення в актах приймання робіт, нарядах, а також обґрунтованість списання матеріалів на виробництво цих робіт.

Як правило, обмір здійснюється із залученням фахівців-будівельників, а також представників банків, що фінансують зазначені роботи. При підготовці обміру визначаються конкретні об'єкти, конструктивні елементи і види робіт, що підлягають перевірці. Потім підраховуються кількість і вартість робіт, виконаних з початку будівництва і оплачених за перевіряється актами приймання робіт або нарядам. Ці дані, отримані експертом-бухгалтером, можуть звірятися з даними проектно-кошторисної документації, і таким чином виявляються відхилення в характері, кількості і вартості робіт.

Якщо виникає необхідність перевірити правильність списання матеріалів, підраховуються види і кількість списаних матеріалів.

Результати фактичного обміру оформляються актом контрольного обміру, до якого може додаватися відомість перерахунку вартості робіт.

Аналіз якості сировини, матеріалів і готової продукції дає можливість виявити факти використання неповноцінного сировини, заміни матеріалів більш дешевими, недофінансування в продукцію, спотворення якісних показників прийнятої або продукції, що випускається і її невідповідності чинним стандартам. Подібні факти можуть свідчити не тільки про порушення технології виробництва, встановлених правил, норм, стандартів і технічних умов, а й про зловживання, пов'язані зі створенням неврахованих лишків матеріальних цінностей.

Для аналізу якості сировини і готової продукції призначаються відповідні види експертиз. Даний метод широко використовується для визначення якості товару органами державного контролю відповідно до положень Федерального закону від 26 грудня 2008 року № 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю".

Аналіз якості продукції проводиться зазвичай в період обстеження стану роботи на тій чи іншій ділянці діяльності ревізується. При цьому необхідно прагнути до того, щоб брати на аналіз продукцію, випущену до початку ревізії, або сировину, запущене у виробництво до того ж часу. В іншому випадку перевірка може виявитися неефективною.

Лабораторні аналізи можуть проводитися як по харчовим, так і нехарчових виробів. Результати аналізу у вигляді відповідного документа додаються до акта перевірки пізніше.

Поряд з контролюючими органами зразки продукції має право витребувати і отримувати співробітники правоохоронних органів. Зокрема, співробітники поліції мають право витребувати для проведення експертиз за письмовим запитом посадових осіб поліції від організацій незалежно від форм власності зразки і каталоги їхньої продукції, технічну і технологічну документацію та інші інформаційні матеріали для виробництва експертиз (п. 17 ч. 1 ст. 13 Закону про поліцію).

Крім того, оперативні співробітники поліції, які здійснюють ОРД, можуть отримувати зразки товару, сировини в процесі проведення такого оперативно-розшукового заходу, як збір зразків для порівняльного дослідження (п. 3 ч. 1 ст. 6 Закону про ОРД) з подальшим їх спрямуванням для здійснення дослідження або проведення експертизи.

Отримання письмових пояснень здійснюється шляхом витребування контролюючим органом від перевірених осіб показань по суті виявлених фінансових порушень та різних зловживань.

Письмові пояснення матеріально відповідальних осіб можуть надаватися експерту-бухгалтеру разом з актом документальної ревізії.

Письмові довідки складаються за результатами здійснення окремих контрольних дій в ході проведення ревізії (перевірки). Довідка складається учасниками ревізійної групи, підписується керівником цієї групи і посадовою особою організації, що перевіряється, відповідальним за відповідну ділянку роботи.

Запит складається в письмовій формі, завіряється печаткою і підписом керівника і направляється до відповідного підприємства, організації чи установи. Зміст запиту стосується перевіряється господарської операції або змісту перевіряються документів.

Правом направлення запиту та отримання (витребування) письмових відомостей, довідок мають: органи внутрішніх справ (п. 4 ч. 1 ст. 13 Закону про поліцію); органи попереднього розслідування (п. 3 ч. 3 ст. 86 КПК України); органи прокуратури (ч. 2 ст. 6 Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації"); співробітники Слідчого комітету РФ (ч. 2 ст. 7 Закону про СК РФ) і ін.

Застосування методів фактичної перевірки розширює перелік об'єктів експертного дослідження і дозволяє експерту-бухгалтеру найбільш ефективно реалізувати принцип всебічності і повноти дослідження.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

МЕТОДИ І МЕТОДИКА СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Оформлення висновку про виробництво судово-бухгалтерської експертизи
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИРОБНИЦТВО СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Виробництво судово-бухгалтерської експертизи
Призначення і виробництво судово-бухгалтерської експертизи у кримінальних справах
Особливості призначення і виробництва судово-бухгалтерської експертизи в цивільному і арбітражному процесах
Судово-біологічні експертизи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук