Навігація
Головна
Документальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі...МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ В КАСІ...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій по...Облік грошових коштів на спеціальних рахунках організаціїАудиторська перевірка розрахункового та інших рахунків у банкуОблік грошових коштів на розрахункових рахункахОптимізація дебіторської та кредиторської заборгованості корпорації....Види розрахунково-касових операцій, характеристика рахунків для...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку

У процесі дослідження операцій з грошовими коштами експерт-бухгалтер використовує різні розрахунково-аналітичні прийоми для аналізу руху грошових коштів, фінансової звітності економічного суб'єкта.

Економічний аналіз використовується для дослідження операцій з грошовими коштами та економічних показників банку, які вивчаються в їх взаємозв'язку і взаємозумовленості, що дозволяє розкрити причини відхилень в звітних показниках і ознаки порушень податкового та фінансового законодавства.

У процесі здійснення економічного аналізу в якості джерела інформації використовуються додатки до річної бухгалтерської (фінансової) звітності та статистична звітність (ф.0409215,0409201, 04096030).

Прийоми економічного аналізу підрозділяються на технічні та спеціальні.

Технічні прийоми пов'язані з підготовкою інформації для економічного аналізу. До них відносяться:

- Перевірка доброякісності вихідної інформації (повнота заповнення показників звітності, взаємозв'язок показань різних форм звітності та ін.);

- Спрощення цифрових даних, що залучаються до аналізу джерел інформації, в цілях скорочення технічної роботи і надання показниками більшої ясності й видимості. В процесі спрощення і наочності, що аналізується розраховуються середні і відносні величини; наприклад, співвідношення показань, наведених в абсолютних величинах, виражається в процентному співвідношенні;

- Побудова аналітичних таблиць для більшої наочності та підвищення достовірності результатів яку організує аналітичної діяльності [1] .

До числа спеціальних прийомів, використовуваних в процесі економічного аналізу, відносяться порівняння, угруповання і факторний аналіз.

Порівняння є основним прийомом при проведенні економічного аналізу. При цьому здійснюються такі види порівнянь:

- Порівняння звітних показників звітного періоду з показниками попереднього періоду;

- Порівняння ряду звітних періодів у динаміці;

- Порівняння показників аналізованого структурного підрозділу з показниками аналогічних за родом діяльності підрозділів.

Порівняння використовується також для отримання інформації про діяльність банку. При цьому можуть порівнюватися значення зміни окремих статей балансу і розрахункових показників. Порівняння дозволяє визначити причини і ступінь впливу динамічних відхилень, наприклад виявити резерви прибутковості операцій банку або зниження операційних витрат.

У процесі порівняння можуть бути виявлені:

1) важкозрозумілі з економічної точки зору відхилення в діяльності банківських структур, наприклад оформлення і видача грошових кредитів за заниженими відсоткам або взагалі без відсотків;

2) порушення вимог нормативних правових актів при здійсненні кредитування.

До ознак, що свідчать про вчинення злочинів при видачі кредитів, можна віднести:

а) особисту зацікавленість керівників банку у видачі кредиту, не дивлячись на заперечення служби безпеки, кредитного комітету;

б) видачу кредиту організаціям, які не мають кредитної історії або існуючим менше одного року (організаціям, зареєстрованим по втрачених документів);

в) швидке оформлення та отримання кредиту;

г) інформацію про відхилення від загальноприйнятих правил документообігу в кредитному управлінні;

д) видачу великих кредитів без заставного забезпечення;

е) надання в банк явно фіктивних відомостей про розмір і приналежності застави при отриманні кредитів;

ж) видачу кредитів комерційним структурам, керівники або засновники яких є керівниками банку;

з) видачу кредитів на пільгових умовах підприємствам, керівники яких входять до ради директорів, і ін.

Угруповання застосовується для виявлення зв'язків між аналітичними явищами і процесами. При здійсненні даного прийому вибираються найбільш істотні ознаки, за якими аналізовані дані поділяються на групи, класи і розряди на основі подібності або відмінності

У процесі аналізу грошових розрахунків і операцій на рахунках банків найбільш широко використовуються типологічні та аналітичні угруповання по найбільш чутливим економічними показниками.

Типологічні угруповання - поділ досліджуваної сукупності на однорідні групи за будь-якою варьирующему ознакою. Аналіз статистичних даних структурних угруповань, взятих за певний період, показує структурні зміни явищ, тобто структурні зрушення.

Аналітичне угруповання дозволяє виявити взаємозв'язок між явищами, що вивчаються і їх ознаками (угруповання банків за сумою статутного капіталу, величиною активів і балансового прибутку)

Банківські операції можуть бути класифіковані на депозитно-позичкові, розрахункові, інвестиційні. В ході аналізу застосовуються угруповання рахунків балансу з точки зору видiлення власних і залучених ресурсів банку, довгострокових і короткострокових кредитних вкладень і ін.

Угруповання здійснюється в суворій хронологічній послідовності. Для підтвердження повноти і достатності документального матеріалу при проведенні угруповання широко використовується наочність, яка досягається шляхом складання аналітичних таблиць за кожен день досліджуваного періоду, що дозволяє здійснювати перевірку обгрунтованості висновків експерта-бухгалтера іншими учасниками кримінального судочинства.

Факторний аналіз використовується для дослідження закономірного впливу різних економічних показників та інших явищ на базові показники при здійсненні банківських операцій.

Для збереження стабільного фінансового стану для банків встановлюються такі обов'язкові нормативи: а) достатності власних коштів (капіталу) банку; б) ліквідності банків; в) максимального розміру ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників; г) максимального розміру великих кредитних ризиків; д) максимального розміру кредитів, банківських гарантій та поручительств, наданих банком своїм учасникам (акціонерам); е) сукупної величини ризику щодо інсайдерів банку; ж) використання власних коштів (капіталу) банків для придбання акцій (часток) інших юридичних осіб [2] .

З урахуванням даних вимог факторний аналіз, що дозволяє оцінити ліквідність банку, прибутковість, стан активів, може бути здійснений відповідно до Вказівок Банку Росії від 16 січня 2004 р № 1379-у "Про оцінку фінансової стійкості банку з метою визнання її достатньою для участі в системі страхування вкладів ".

  • [1] Див .: Використання банківської інформації у справах про приховування і легалізації незаконних доходів: методич. посібник / під заг. ред. B. М. Баранова. Н. Новгород: Нижегородська академія МВС Росії, 2004. C. 47.
  • [2] Див .: Інструкція Банку Росії від 3 грудня 2012 року № 139-І "Про обов'язкові нормативи банку".
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Документальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку
МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ В КАСІ І НА РАХУНКАХ В БАНКУ
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з праці та заробітної плати
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку
Облік грошових коштів на спеціальних рахунках організації
Аудиторська перевірка розрахункового та інших рахунків у банку
Облік грошових коштів на розрахункових рахунках
Оптимізація дебіторської та кредиторської заборгованості корпорації. Черговість списання грошових коштів з розрахункового рахунку корпорації
Види розрахунково-касових операцій, характеристика рахунків для проведення розрахунків через банк
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук