Навігація
Головна
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИМЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ...Облік відпуску матеріально-виробничих запасівОблік матеріально-виробничих запасівІнвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів....Відображення операцій з обліку матеріальних запасів у регістрах...Документальні прийоми дослідження операцій з праці та заробітної платиДокументальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі...Документальні прийоми дослідження операцій по формуванню фінансових...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Документальні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами

Ефективність застосування експертом-бухгалтером прийомів документальної перевірки багато в чому залежить від знання їм особливостей різних видів економічної діяльності, специфіки здійснюваних операцій і найбільш поширених зловживань, вчинених при операціях з матеріально-виробничими запасами.

До числа основних таких зловживань відносяться: а) незаконне вилучення матеріально-виробничих запасів на всіх стадіях їх руху без маскування в документах і записах обліку; б) створення надлишків матеріалів, їх незаконне вилучення шляхом підроблених записів в облікових документах і на рахунках.

Незаконне вилучення матеріальних цінностей на всіх стадіях руху без спотворення облікових документів тягне їх розтрату і привласнення, які можуть бути порівняно легко виявлені без застосування спеціальних бухгалтерських знань. Наприклад, при вчиненні крадіжки продукції на підприємстві і встановленні суб'єкта, її вчинила, органами дізнання та слідства судово-бухгалтерські експертизи не призначаються у зв'язку з тим, що подібні злочини не тягнуть внесення підозрюваними особами спотворень в бухгалтерських документах та звітності.

Другий спосіб зловживань пов'язаний з внесенням спотворень в бухгалтерські документи і рахунки бухгалтерського обліку, які використовуються при здійсненні господарських операцій з матеріально-виробничими запасами. Виявлення подібних спотворень здійснюється експертом-бухгалтером за допомогою наступних документальних методів : а) перевірки документів (арифметична, формальна, нормативна перевірка, зустрічна перевірка, взаємний контроль); б) інспектування; в) простеження.

Зазначені документальні методи широко використовуються в експертно-бухгалтерській практиці при виявленні таких дій, як оформлення підроблених документів на вивезення або відпустку з підприємства матеріально-виробничих запасів; внесення спотворень в аналітичний облік операцій з матеріально-виробничими запасами

1. При вивезенні неврахованого сировини, матеріалів, продукції найбільш часто використовують три способи маскування протиправної діяльності: а) складання тимчасових документів; б) внесення змін до документів; в) позначку про фіктивне повернення продукції.

Тимчасові документи (згодом знищувані) найбільш часто складаються при реалізації необлікованої продукції. Поряд з цим можливий вивіз зі складу продукції у великих кількостях, ніж зазначено в накладних, шляхом внесення в витратні документи будь-яких змін (дописок, підчисток). Наприклад, при вивезенні 829 кг продукції шляхом дописки ком між цифрами змінюють кількість вивезених товарно-матеріальних цінностей на 82,9 кг.

Повернення продукції можливий в разі втрати її товарного вигляду і неможливості подальшої реалізації споживачам (зачерствілий хліб, пакети молока з податком і т.п.). В даному випадку можливо зловживання шляхом оформлення фіктивного повернення отриманої продукції від торгової організації підприємству-виробнику.

Метод зустрічної перевірки застосовується тут у випадках, коли знищені або фальсифікуються не всі, а тільки деякі екземпляри одного і того ж документа. Так, якщо для вивезення необлікованої продукції без реєстрації у відділі збуту виписано кілька примірників товарно-транспортної накладної, що мають однаковий зміст, а після вивезення всі екземпляри знищені, але один (який є попусків на прохідній підприємства або знаходиться в транспортній організації) зберігся, то метод зустрічної перевірки виявиться ефективним.

Даний метод ефективний і в тому випадку, коли в деякі екземпляри накладних будуть внесені наступні дописки, що зменшують дані про витрату. Якщо дописка буде виконана тільки в деяких примірниках документа, один з них збереже свій первісний вигляд, реально відображає зміст господарської операції.

У разі знищення або фальсифікації одночасно всіх примірників документа для виявлення факту вивезення необлікованої продукції замість зустрічної перевірки може бути застосований метод взаємного контролю. Так, на підприємствах харчової промисловості (молокозаводи, м'ясопереробні комбінати та ін.) При знищенні накладних факт наявності продукції або її первинного змісту можуть бути встановлені по записах в лабораторному журналі, де фіксується контроль якості продукції в момент її відвантаження. Будь вивезення продукції на промисловому підприємстві записується в книзі реєстрації перепусток і знаходить відображення в дорожніх листах водія.

Подальше відновлення експертом-бухгалтером змісту знищеного документа можливо шляхом звернення до документів внутрішньовиробничого обліку, за допомогою яких можна встановити неповне оприбуткування по складу фактично виробленої готової продукції.

2. Захисні функції бухгалтерських рахунків реалізуються головним чином в системі аналітичного обліку. Даний вид обліку здійснюється в особових, матеріальних та інших аналітичних рахунках бухгалтерського обліку, групуються детальну інформацію про майно, зобов'язання і про господарські операції всередині кожного синтетичного рахунку. У зв'язку з цим він містить найбільш конкретні відомості про операції з матеріально-виробничими запасами і звужує для експерта коло пошуку протиправних операцій.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Недоліки в організації аналітичного обліку можуть служити причиною скоєння багатьох протиправних діянь. До числа таких недоліків можна віднести:

- Відсутність аналітичного обліку по якомусь із синтетичних рахунків. Наприклад, відсутність аналітичного обліку за рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" може сприяти незаконному перерахуванню коштів третьої сторони;

- Недостатню деталізацію аналітичного обліку виробленої і зберігається на складах продукції, що полегшує маскування багатьох способів скоєння злочинів або приховування матеріальних збитків (наприклад, "Сорочки чоловічі", "Консерви рибні", без відповідної диференціації за найменуваннями, марками, цінами, сортам і т. п.). Облік за середніми цінами різних найменувань може також здійснюватися для приховування розкрадання за рахунок навмисної пересортиці.

Аналітичний облік на відміну від синтетичного реагує на ознаки вже відбулися правопорушень. Ознакою можливих зловживань можуть бути різні відхилення від звичайного порядку формування поточних залишків по аналітичних рахунках, наприклад виникнення кредитових залишків за активними і дебетових пасивними рахунками.

Дані аналітичного обліку в експертній практиці правоохоронних органів використовуються для вирішення наступних завдань:

1) встановлення ознак вигаданої (або не повністю відображеної в первинної облікової документації) господарської операції;

2) визначення суми, структури і періоду освіти нестач (надлишків) після проведення інвентаризації;

3) виявлення ознак підробки в збережених первинних документах і матеріалах інвентаризацій;

4) звуження кола пошуку при виявленні конкретних сумнівних операцій і первинних документів, що вимагають більш поглибленої перевірки.

Перші три завдання можуть бути вирішені шляхом проведення формальної перевірки, в процесі якої встановлюється логічне невідповідність даних аналітичного обліку реальному змісту здійснюваної на підприємстві господарської діяльності, а також за допомогою застосування хронологічного аналізу аналітичних записів.

Одним із доказів фальсифікації в первинних документах може бути, зокрема, виявлення на якийсь момент часу відхилення від звичайного порядку формування поточних залишків по аналітичних рахунках (наприклад, виникнення кредитового залишку по активному рахунку). Така невідповідність, зафіксоване в акті ревізії, може використовуватися при доведенні фальсифікації в документах - безтоварність видаткової операції, неповне оприбуткування цінностей і т.п.

За даними аналітичного обліку може бути відновлений зовнішній вигляд втрачених (знищених) первинних бухгалтерських документів, після чого вміст таких документів в ряді випадків піддають детальній перевірці.

Рішення четвертого завдання передбачає знання відносної поширеності найбільш вразливих господарських операцій з матеріально-виробничими запасами, під виглядом яких найчастіше ховаються найбільш типові способи вчинення злочинів. Рівень поширеності вразливих операцій на підприємстві може бути визначено експертом-бухгалтером в порівнянні з їх повторюваністю на ідентичних господарських об'єктах або на одному і тому ж об'єкті, але за кілька аналогічних періодів, за час роботи різних посадових або матеріально відповідальних осіб.

При вивченні даних аналітичного обліку за рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" при експертному дослідженні враховується поширеність операцій, за якими даний рахунок кореспондує з рахунком 63 "Розрахунки за претензіями". Подібна кореспонденція виникає при виявленні відхилень фактичної кількості та якості надійшли постачальникам товарно-матеріальних цінностей, які знаходять відображення в його супровідних документах.

Витрата матеріалів, підтверджених лімітно-збірними картами, на відпустку матеріалів зі складу відображається за рахунком 10

"Матеріали" в кореспонденції з рахунками 20, 23, 25 в залежності від конкретного призначення даної господарської операції. При оформленні один з примірників додається до матеріального звіту, інший - до виробничого звіту. Ознаки підробки в різних примірниках одного і того ж документа можуть бути виявлені методом зустрічної перевірки.

Інспектування як метод документальної перевірки полягає в дослідженні документів або матеріальних активів і передбачає перевірку:

- Організації обліку господарських операцій по використанню матеріально-виробничих запасів;

- Операцій з реалізації сировини, матеріалів і продукції;

- Розрахунків за претензіями;

- Стану дебіторської та кредиторської заборгованості при розрахунках за матеріально-виробничі запаси.

Результативність даного методу багато в чому залежить від ефективності засобів внутрішнього контролю за здійснюваними операціями.

В даний час складський облік матеріально-виробничих запасів здійснюється шляхом використання спеціалізованих комп'ютерних програм "1C: Бухгалтерія" та програм автоматизації окремих ділянок обліку: "Склад", "Торгівля" та ін. Використання персональних комп'ютерів (ПК) дозволяє прискорити обліковий процес шляхом автоматизованої обробки регістрів аналітичного і синтетичного обліків.

У практичній діяльності зустрічаються випадки розробки спеціальних програм (використання окремих файлів) для здійснення розкрадань і введення оператором в пам'ять машини відомостей про господарські операції, які не випливають з представлених документів.

Іноді в програмне забезпечення вводяться різні зміни, робляться "вставки", в результаті чого ЕОМ може постійно завищувати (занижувати) виробничі витрати, природне зменшення, нарахування і перерахування, приховувати різні зловживання на рахунках бухгалтерського обліку і т.д. При цьому можливі випадки, коли програміст виготовляє програми для ЕОМ, в яких приховані таємні вставки набору команд, що руйнуються через якийсь проміжок часу або за певних умов з метою приховування слідів порушення в програмі або масиві інформації. У програмах введення можуть використовуватися програмні команди, які дозволяють здійснювати нові функції, але одночасно зберігати колишню працездатність системи. Наприклад, за допомогою такого способу підозрюваною особою можуть нараховуватися на свій рахунок певні суми грошових коштів з кожної операції, виконаної на ЕОМ.

В процесі обробки даних автоматизованим способом перевіряється дотримання контрольного рівності подвійної системи обліку, відповідність між даними синтетичного і аналітичного обліків. На цьому етапі можуть застосовуватися кодовані системи контролю, призначені для взаємної перевірки документів.

В умовах автоматизованого обліку розкрадання можуть відбуватися через маніпуляцію з кодовими позначеннями номенклатурних номерів, під якими числяться матеріали, або внесення неправдивих даних при формуванні первинних документів для їх передачі на машинну обробку.

До числа основних ознак, що вказують на можливі зловживання і розкрадання товарно-матеріальних цінностей, в умовах автоматизованого обліку відносяться:

- Неправильне зазначення в первинних документах кодового позначення номенклатурного номера або відпущених матеріальних цінностей;

- Заниження приходу або витрати матеріальних цінностей по табуляграмах відомості;

- Повторне включення документів, які вже пройшли машинну обробку, в пачки видаткових документів.

Після виявлення ознак бездокументарній записи або підміни кодових позначень співробітнику правоохоронного органу доцільно з'ясувати роль працівників, що беруть участь в автоматизованій обробці облікових даних, у протиправному діянні. Для більшої ефективності даної операції слід мати уявлення про основні етапи автоматизованого процесу, а також про застосовуваних при цьому методи контролю.

В умовах обробки облікової інформації на ЕОМ експерт-бухгалтер повинен враховувати, що механізація обліку двояко впливає на збереження матеріальних цінностей і можливість здійснення різних правопорушень. З одного боку, посилюється автоматизований контроль, з іншого - можливо навмисне використання окремими особами вразливих місць контролю в технічній ланцюга операцій. При цьому особливу складність представляє виявлення протиправних діянь, у яких беруть участь не тільки матеріально відповідальні особи, а й оператори, програмісти. Нерідко в подібних ситуаціях поряд з документальними методами перевірки потрібно призначення комп'ютерно-технічної експертизи. Наприклад, оператор Т., працюючи в ТОВ "Т-продукт", з метою здійснення розкрадання справила зміна файлу в комп'ютерній програмі "1C: Торгівля". Внесені зміни були спрямовані на неоприбуткування виручки за окремими касових чеків і виручки при реалізації товару. Використання спеціального файлу було встановлено під час проведення комп'ютерно-технічної експертизи.

Перехід організації до механізованої формі обліку істотно змінює зміст бухгалтерської роботи, збільшує частку аналітичної та контрольної роботи. Дана обставина призводить до зміни окремих елементів організації бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю. По-перше, поряд з традиційними первинними документами використовуються документи на машинних носіях. По-друге, нормативно-довідкові показники можуть бути перевірені за даними, що знаходяться в пам'яті комп'ютера або на машиночитаних носіях інформації.

Додаткове проведення комп'ютерно-технічної експертизи може виявити "слабкі місця" контролю в програмі, які сприяють вчиненню зловживань, наприклад відсутність програмного контролю внутрішнього переміщення сировини, матеріалів і продукції.

Відстеження як документальний прийом використовується в ході перевірки операцій, відображених: в первинних бухгалтерських документах; в журналах-ордерах № 6 (Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками), № 9 (Облік розрахунків внутрішньогосподарських операцій), № 10 (Облік собівартості), № 11 (Облік реалізації), роздруківках, які їх замінюють; Головною книзі; бухгалтерської (фінансової) звітності. При їх дослідженні експертом-бухгалтером звертається увага на правильність кореспонденції рахунків, відповідність сум оборотів і залишків в регістрах синтетичного та аналітичного обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Облік відпуску матеріально-виробничих запасів
Облік матеріально-виробничих запасів
Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів. Відображення їх результатів в обліку
Відображення операцій з обліку матеріальних запасів у регістрах бюджетного обліку
Документальні прийоми дослідження операцій з праці та заробітної плати
Документальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку
Документальні прийоми дослідження операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук