Навігація
Головна
Документальні прийоми дослідження операцій з праці та заробітної платиРозрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій по...МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ...РИНОК ПРАЦІ. ЗАРОБІТНЯ ПЛАТАВ якій формі виплачується заробітна плата?Заробітна плата як ціна праці. Форми заробітної плати. Номінальна і...Соціальне та економічне зміст заробітної плати та оплати праціНарахування та виплата заробітної плати
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з праці та заробітної плати

У процесі дослідження операцій з праці та заробітної плати експертами-бухгалтерами широко використовується такі розрахунково-аналітичні прийоми, як економічний аналіз, арифметичні та статистичні розрахунки.

Економічний аналіз широко використовується для оцінки різних явищ господарського життя економічних суб'єктів для оцінки різних показників: продуктивності праці; трудових ресурсів; фінансових можливостей підприємства.

При здійсненні економічного аналізу можуть бути виявлені порушення фінансового та податкового законодавства, факти нераціонального використання ресурсів. Все це знаходить відображення в різних економічних невідповідності.

Одним з поширених прийомів аналізу є порівняння звітних показників з плановими, з звітами за попередні періоди (місяць, рік) та показниками інших підприємств або схожих виробничих ділянок. У процесі порівняння широко використовуються прийоми обчислення середніх і відносних величин. Для порівняння беруться такі показники, як вироблення продукції, заробітна плата і число відпрацьованих днів на одного робітника в місяць, квартал, рік, середня тривалість робочого дня, витрата сировини і матеріалів на одиницю продукції, що випускається.

Особлива наочність досягається за допомогою використання відносних величин - коефіцієнтів, індексів, відсотків, наприклад коефіцієнта забезпеченості озброєності праці основними фондами (відношення вартості основних виробничих фондів до числа робітників) [1] .

Виявлення в процесі економічного аналізу взаємних впливів в системі показників викликає необхідність застосування факторного аналізу, зумовленого тим, що на кожен звітний показник організації впливають кілька факторів, і його застосування дає кількісну характеристику впливу кожного з них.

Окремі показники, що використовуються при здійсненні економічного аналізу, висвітлюються в документації планово-економічних підрозділів і характеризують економічний стан організації: показники прибутку, плинності кадрів, продуктивності праці, темпи зростання заробітної плати та ін. Експерт-бухгалтер може досліджувати обґрунтованість витрат на оплату праці, ефективність штатного розкладу організації.

Арифметичні розрахунки застосовуються для перевірки правильності:

- Розрахунку суми нарахованої та виплаченої заробітної плати шляхом зіставлення інформації, що міститься в штатному розкладі, наказі (розпорядженні) керівника організації, затверджених розцінок і нормах виробітку, розрахункових і розрахунково-платіжних відомостях, особових рахунках працівників, табелі робочого часу, умов трудового договору, заяві працівника, вбранні на виконання робіт;

- Нарахування премій шляхом зіставлення колективного договору, положень про преміювання, наказів, розрахункових відомостей і особових рахунків працівників;

- Нарахування доплат при відхиленні від нормальних умов праці шляхом зіставлення вимог трудового законодавства, відомчих і локальних нормативних актів з табелем обліку робочого часу;

- Нарахування відпускних сум шляхом зіставлення графіків відпусток, наказів, табеля робочого часу та особового рахунку;

- Утримання із заробітної плати шляхом зіставлення документів про нарахування зарплати, особових рахунків і виконавчих документів, які обгрунтовують різні види утримань (відшкодування матеріального збитку, аліменти), а також утримання за заявою працівника (профспілкові внески, кредит);

- Утримання податку на фізичних осіб і обчислення його відсотків відповідно до вимог гл. 23 НК РФ "Податок на фізичних осіб";

- Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності шляхом зіставлення числа днів по непрацездатності з середньоденним заробітком, максимально можливим розміром допомоги і його розміром у відсотках в залежності від стажу трудової діяльності.

Статистичні розрахунки дозволяють визначити кількісні та якісні показники: наявність трудових ресурсів, їх взаємозв'язок з продуктивністю праці і розміром заробітної плати; ефективність використання обладнання, виробничих площ працівниками підприємства; показники платоспроможності та рентабельності діяльності економічного суб'єкта і ін.

Статистичні розрахунки використовуються при визначенні сум нарахованої заробітної плати, належної працівнику організації, розрахунках ставки податку на фізичних осіб. В останні роки застосування даного виду розрахунків актуалізує систематична індексація при підвищенні зарплати працівникам різних відомств.

  • [1] Див .: Судова бухгалтерія та основи аудиту: підручник / за ред. С. П. Голубятникова. М., 2004. С. 213.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Документальні прийоми дослідження операцій з праці та заробітної плати
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку
МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
РИНОК ПРАЦІ. ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА
В якій формі виплачується заробітна плата?
Заробітна плата як ціна праці. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Залежність рівня заробітної плати від попиту на працю та пропозиції праці
Соціальне та економічне зміст заробітної плати та оплати праці
Нарахування та виплата заробітної плати
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук