Навігація
Головна
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій по...МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ...Документальні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими...Документальні прийоми дослідження операцій з праці та заробітної платиДокументальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі...ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ...Поняття фінансових результатів. Формування і використання прибуткуАУДИТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУМЕТОДИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ І ФАКТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ,...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ

Документальні прийоми дослідження операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку

Програма дослідження експертом-бухгалтером операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку включає в себе документальну перевірку:

- Правильності відображення в бухгалтерському обліку і бухгалтерської (фінансової) звітності фактичного прибутку (збитків), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг);

- Достовірності даних обліку про фактичну собівартість продукції, повноти і нормативної обґрунтованості відображення в обліку фактичних витрат на її виробництво;

- Достовірності і законності відображення в бухгалтерській звітності прибутку (збитків) від реалізації продукції та позареалізаційних операцій;

- Правильності розрахунку податку на прибуток, визначення об'єктів оподаткування та порядку сплати податкових відрахувань до бюджету та ін.

Дослідження операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку включає експертне дослідження окремих бухгалтерських документів і взаємопов'язаних господарських операцій.

Вивчення окремого бухгалтерського документа передбачає застосування формальної перевірки шляхом огляду його зовнішнього вигляду, перевірку реквізитів, виявлення виправлень, підчисток, дописок.

Нормативною перевіркою встановлюється відповідність документів до діючих інструкцій, стандартів, технічних умов, норм витрат сировини і доцільність відображення в документах господарських операцій.

Арифметичної (лічильної) перевіркою виявляються ознаки розкрадань і зловживань, завуальованих шляхом арифметичних дій. В ході такої перевірки здійснюється підрахунок приватних і підсумкових показників у відомості улета відходів виробництва і зіставлення узагальнених даних з кількістю переданої на матеріальний склад продукції, а також виявлення фактів неправильного підрахунку підсумкових оборотів одночасно за двома бухгалтерськими рахунками.

При арифметичній перевірці можуть бути виявлені невідповідності як по горизонтальних рядках, наприклад при множенні, складання, підрахунку відсотків, так і по вертикальних (правильність підрахунку сум по колонках і підсумкових сум). Так, перевірка правильності оцінки реалізації продукції передбачає перерахунок даних обліку для виявлення можливих математичних помилок.

Застосування арифметичної перевірки операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку пов'язане: а) з використанням відсотків, індексів, нормативів; б) існуючими в ряді випадків правилами виведення підсумкових сум (рубіжних, наростаючим підсумком) у зведених, накопичувальних та інших документах; в) необхідністю застосування рахункових пристроїв (мікрокалькулятора та ін.).

Даними прийомами перевірки окремого бухгалтерського документа виявляються: наднормативні списання сировини і матеріалів на виготовлення продукції із застосуванням необґрунтованих надбавок, націнок, поправочних коефіцієнтів; завищення норм списання в шлюб сировини, відходів, продукції; списання сировини і матеріалів не за фактичною витратою, а по гранично допустимим нормам.

Документальною перевіркою операційних і позаопераційні доходів, відображених на рахунку 91 "Інші доходи і витрати", встановлюється повнота і законність їх відображення в бухгалтерській звітності та правильність формування фінансових результатів.

Найбільш часто в результаті перевірки виявляються такі спотворення:

1) витрати практично не були понесені економічним суб'єктом, однак відображені в регістрах бухгалтерського обліку;

2) понесені витрати віднесені на збільшення вартості активів;

3) витрати завищені шляхом спотворення сум або неправильно віднесені до того чи іншого періоду;

4) здійснена оплата фіктивних витрат;

5) витрати навмисно завищені для приховування фактів неналежного використання грошових коштів.

Шляхом застосування документальних прийомів перевірки можливо зіставлення внутрішнього і зовнішнього балансу, що це проведення зустрічної перевірки різних примірників звітного балансу. Ознакою протиправних діянь може бути наявність ознак невідповідності змісту звітного балансу показниками внутрішнього балансу шляхом невключення до нього високоліквідних активів (короткострокових фінансових вкладень) з одночасних спотворенням інших статей балансу на цю ж суму для збереження рівності між активами і пасивами балансу. Не виключається і спотворення в пасиві звітного балансу, наприклад, на одну і ту ж суму в порівнянні з внутрішнім балансом знижується кредиторська заборгованість і завищується прибуток.

Внесення спотворень в звітний баланс найчастіше здійснюється при вчиненні податкових злочинів (ст. 199 КК РФ "Ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації") шляхом навмисного досягнення штучного рівності між активами і пасивами балансу, а також за допомогою включення в бухгалтерські документи перекручених даних для приховування об'єктів, що підлягають оподаткуванню. Ознаки даних спотворень проявляються на рахунках з обліку реалізації продукції (послуг) і в фінансових результатах.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

При виробництві судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів економічного суб'єкта здійснюється документальна перевірка всіх видів витрат (витрат), підтвердження їх бухгалтерськими документами. В ході бухгалтерської експертизи виявляються такі невідповідності:

- Реалізація, продаж несвоєчасно відображені на відповідних рахунках бухгалтерського обліку;

- Господарські операції з реалізації та продажу неналежним чином санкціоновані посадовими і матеріально відповідальними особами;

- Вартісна оцінка операцій з реалізації матеріальних цінностей проведена неправильно;

- Суми дебіторської заборгованості за розрахунками за поставку товарів неправильно відображені на бухгалтерських рахунках.

Правильність відображення фактів господарського життя економічного суб'єкта здійснюється шляхом зіставлення даних регістрів бухгалтерського рахунку з первинними документами. У процесі перевірки можуть бути виявлені: 1) невідображення в обліку даних по реально зроблених операціях; 2) відображення на рахунках фіктивних господарських операцій.

Метод взаємного контролю використовується як окремо, так і в сукупності із зустрічною перевіркою або перевіркою взаєморозрахунків між суб'єктами господарської діяльності.

У процесі його застосування виявляються ознаки:

- Розриву або відсутності документів при розрахунку з постачальником;

- Суперечностей у змісті взаємопов'язаних документів.

При взаємному контролі порівнянні підлягають різні бухгалтерські документи однієї або декількох організацій, бухгалтерську документацію і дані неофіційного (чорнового) обліку.

Найчастіше зіставляються документи підприємств, пов'язаних технологічним циклом, який впливає на виробництво продукції і отримання прибутку перевіряється економічним суб'єктом. Відхилення в господарської діяльності можуть бути виявлені шляхом дослідження облікових даних, що відображають рух однорідних товарно-матеріальних цінностей, яке проводиться за допомогою відновлення облікових записів за документами, порівняльного аналізу документів, що відображають однотипні операції.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку
МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
Документальні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
Документальні прийоми дослідження операцій з праці та заробітної плати
Документальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
Поняття фінансових результатів. Формування і використання прибутку
АУДИТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
МЕТОДИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ І ФАКТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В РЕВІЗІЙНІЙ І ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук