Навігація
Головна
Етани формування іміджу (іміджірованія)Формування іміджу територіїЕтапи формування іміджуДІЯЛЬНІСТЬ PR-СЛУЖБ ІЗ ФОРМУВАННЮ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІДЕРАІмідж лідера і організації: технології формуванняФормування іміджу за допомогою СМКІміджТехнології формування іміджу організаціїСуб'єкти іміджуАктивізація присутності Росії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
 
Головна arrow Географія arrow Економічна географія і прикладне регіонознавство Росії
< Попередня   ЗМІСТ

Формування іміджу регіонів Росії

Розвиток регіонів може йти не тільки за рахунок реалізації державних програм, але також в результаті здійснення приватних інвестицій. Але такі інвестиції, на відміну від державних коштів, йдуть тільки в ті регіони, які мають високу інвестиційну привабливість. При цьому інвестиційна привабливість залежить не тільки від об'єктивних характеристик регіонів, які були розглянуті в попередніх розділах (природно-ресурсний потенціал, особливості населення, галузева структура економіки та ін.), Але і від іміджу регіонів для підприємців, який формується фактично в результаті здійснення спеціального маркетингу.

До основних видів такої діяльності відносяться:

• реклама інвестиційних потреб території, що здійснює інформування про її можливості і потреби;

• створення інформаційно-аналітичної бази про об'єкти інвестиційної діяльності на території регіону (наприклад, представлена у вигляді каталогу в інтернеті, на сайті), що полегшить пошук і підбір інвестиційних проектів; організація ярмарків та виставок на території регіону для залучення інвесторів; використання PR-технологій для формування позитивного іміджу території із залучення інвесторів;

• використання засобів Інтернету, який в силу швидко технологій дозволяє поєднувати в собі як функції засобів масової комунікації, так і функції міжособистісного спілкування;

• створення і використання спеціалізованих сайтів, що стосуються інвестиційної сфери (inv.ru, підтримуваний Мінекономрозвитку і торгівлі РФ, invest-russia.ru).

Основними рекомендаціями щодо формування сайту регіону є [1] :

1. Головна сторінка сайту повинна бути такою, що запам'ятовується, мати художнє оформлення і розташовуватися по всій ширині екрану; головне меню екрану має бути вільно для доступу і помітно. Дизайн сайту повинен бути витриманим і виконаним зі смаком.

2. Технічне оснащення сайту має бути продумано з точки зору сервісів та інтерактивних можливостей.

3. Повинна бути сформована карта сайту, де меню зберігається при всіх переходах, що дозволяє здійснювати пошук для отримання необхідної інформації.

4. Основна інформація сайту повинна містити: асоціації, історію розвитку міста, його характеристику, довідник, персональний склад та контакти. Історію міста краще представляти у вигляді фотогалереї, що дозволяє знайомитися з його персоналіями, керівниками і почесними громадянами міста.

5. Структура сайту повинна мати на увазі її зворотний зв'язок, коли є можливість задати питання та отримати відповідь. Можливе створення активно працює форуму, який дозволить постійно покращувати сайт, що призведе до найбільш ефективної його роботі. Наявність можливих акцій для залучення городян до участі в справах муніципального освіти: опитування, конкурси, лотереї і т.д. Повинен бути довідник керівників адміністрації із зазначенням телефонів та електронної пошти, з розкладом прийомів керівників.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

6. Сайт повинен мати достатню кількість інформації для інвесторів і підприємців і робити упор на інноваційну та інвестиційну привабливість іміджу і репутації території.

7. Для інвесторів необхідно створення розділу про довгострокові плани і програми розвитку міста, а також звітів комітетів, відділів, районів за кожний звітний квартал і рік.

8. Для інвесторів необхідний розділ проведення торгів і аукціонів.

Стратегії поліпшення іміджу регіонів можна представити у вигляді чотирьох блоків, які відповідають основним складовим територіального маркетингу: територія регіону для бізнесу; територія регіону для відпочинку; територія регіону як зберігач культурних цінностей; територія як сприятливе місце проживання. В рамках концепції просування території для її інвестиційної привабливості можна застосовувати такі напрямки:

1. Організація заходів, пов'язаних з соціальною значимістю території (міста, регіону): День міста, фестивалі, пов'язані з пам'ятними датами розвитку міста, виставки, форуми бізнесу, конгреси, конференції. Технології організації та проведення свят реалізуються за допомогою різних маркетингових інструментів.

2. Створення програм для підтримки бізнесу, тим самим створення умов для інвесторів. Важливими інструментами є технології персоніфікації іміджу регіону. Присутність перших осіб регіону на вітчизняних і міжнародних економічних форумах підтверджує готовність влади створювати сприятливі умови для ведення бізнесу. Серед причин позитивних змін можна виділити: активну підтримку курсу Президента Російської Федерації; інтенсивний показ діяльності губернатора в засобах масової інформації; цілеспрямовані дії по формуванню іміджу території на російському і міжнародному рівні.

3. Створення програм: для благополучного проживання громадян; підтримки молодих сімей; розвитку молодіжних рухів; з розвитку туризму; підтримки інвалідів та ін., тим самим залучаючи інвестора брати участь в житті міста, регіону.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

4. Створення активної реклами в інших регіонах країни, а також на міжнародному рівні, привабливою для організації бізнесу та інвестицій нових територіальних утворень - особливих економічних зон, кластерів, технологічних та індустріальних парків, бізнес-інкубаторів тощо

В кінцевому підсумку, інвестиції - кошти в майбутній розвиток, особливо іноземні, - є найважливішою характеристикою будь-якого регіону, так як показують можливості його перспективного розвитку. Без інвестицій, за рахунок яких здійснюється нове будівництво виробничих об'єктів, будівель і споруд, модернізація обладнання і т.д., неможливо соціально-економічний розвиток.

Достатність інвестицій для будь-якої території можна визначити по динаміці і ступеня зносу основних фондів економіки. Якщо ступінь зносу основних фондів знижується, значить, йде інтенсивне соціально-економічний розвиток, масово створюються нові фонди. Якщо знос залишається незмінним, значить, відбувається поступове оновлення основних фондів економіки, що свідчить про стабільність або невеликому економічному зростанні. Якщо знос основних фондів зростає, то це свідчить про недостатність інвестицій. При цьому погіршуються умови життя населення, знижується якість продукції, що виробляється і ефективність економічної діяльності, тобто спостерігається соціально-економічна криза або його можна очікувати в найближчій перспективі. Критичним для життя людей і економічної діяльності є ступінь зносу основних фондів в 65%, що свідчить про їх аварійному стані і можливості повного руйнування. Це може призвести до незворотних втрат, аж до загибелі людей, в результаті навіть незначних зовнішніх фізичних впливів.

На жаль, основні фонди економіки Росії знаходяться в критичному стані - їх середній знос складає близько 50% і поступово збільшується. Тільки окремі види економічної діяльності (харчова промисловість, торгівля, видобуток нафти і газу та ін.) Характеризуються зниженням зносу основних фондів за останнє десятиліття, що говорить про значні інвестиції в них. Велика також регіональна диференціація інвестицій в основний капітал (фонди).

Багато в чому така ситуація пов'язана з низьким загальним місцем Російської Федерації в рейтингу світової економічної конкурентоспроможності. Так, в світовому рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за 2013 Российская Федерація посідає лише 64-е місце з 148, особливо програючи іншим країнам за такими параметрами, як розвиток внутрішньої конкуренції, стійкість фінансової системи, наявність інституційних умов для ведення бізнесу. При цьому поступово місце країни в цьому рейтингу підвищується (в 2012 р - 67-е місце), багато в чому завдяки стійкій макроекономічній ситуації.

Індекс глобальної конкурентоспроможності було створено у 2004 році і складається з 110 параметрів, які оцінюють ефективність державної політики для підтримки рівня життя населення, темпів зростання і інших показників соціально-економічної успішності окремих країн. Трійку лідерів в останні роки стабільно складають Швейцарія, Сінгапур і Фінляндія. Далі за списком розташовуються Німеччина і США, які за останній рік, як і Росія, поліпшили своє становище.

Усередині країни за обсягом інвестицій в основний капітал в останнє десятиліття стабільно лідирує Тюменська область за рахунок своїх автономних округів, в яких сконцентрована російська видобуток нафти і газу - головних експортних товарів країни. Саме в розвиток видобутку палива і пов'язаної з цим інфраструктури і йдуть інвестиції, які в 2010 р перевищили 10% загальноросійських (більше 1 трлн рублів). Майже такий же обсяг припадає на Москву і Московську область, де головним видом економічної діяльності, що привертає інвестиції, є торгівля. Поступово частка лідерів знижується - в 2000 р на Москву, Московську і Тюменську області припадало близько 30% загального загальноросійського обсягу інвестицій в основний капітал. Але розрив між регіо нами-лідерами та аутсайдерами залишається дуже великим. Так, у 2010 році об'єм інвестицій в основний капітал в республіках Тива і Інгушетія був майже в 200 разів менше, ніж в Тюменській області, що навіть при перерахунку на кількість жителів дає різницю приблизно в 20 разів.

В окремі роки значними обсягами інвестицій, в тому числі в розрахунку на душу населення, відрізняються також регіони, в яких проводяться великі міжнародні заходи - Краснодарський край (Зимові олімпійські ігри в Сочі в 2014 р) - третє місце в країні за обсягами інвестицій в основний капітал в 2010 р після Тюменської області і Москви, Республіка Татарстан (Всесвітня універсіада в Казані в 2013 р) - четверте місце, Приморський край (саміт організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в 2012 р). Подібні заходи вимагають спорудження великої кількості нових об'єктів, що стимулює приплив інвестицій і в супутні види економічної діяльності - виробництво будівельних матеріалів, транспорт, енергетику та ін.

Брак інвестицій всередині країни можна заповнити іноземними, з яких безпосередньо на розвиток реальної економіки йдуть прямі інвестиції. Але іноземних інвестицій, в тому числі прямих, в Росії також явно не вистачає, що пов'язано з низькою конкурентоспроможністю економіки країни на світовому ринку. Особливо гостро це відчувається в періоди світових економічних криз, коли обсяг іноземних інвестицій в країну знижується і спостерігається відтік капіталу з Росії в зарубіжні країни.

До того ж іноземні інвестиції ще сильніше диференційовані по регіонах - суб'єктам Російської Федерації, ніж в цілому інвестиції в основний капітал. Так, в 2010 р на Москву доводилося майже 60% всіх іноземних інвестицій (66 млрд дол. США) і близько 30% прямих іноземних інвестицій в Росію, і за останні 10 років ці частки залишаються практично незмінними.

Хоча частина іноземних інвестицій потім розподіляється з Москви по регіонах країни, так як саме в столиці знаходяться представництва багатьох зарубіжних компаній, які отримують кошти з-за кордону і які оформляють їх як інвестиції, але провідні свою діяльність не тільки в Москві, але і в інших регіонах Росії .

Галузеві пріоритети у зарубіжних інвесторів ті ж, що і у вітчизняних, - торгівля і видобуток нафти. Тому на другому місці за загальним обсягом іноземних інвестицій в 2010 р знаходився Санкт-Петербург - "друга столиця" Росії, а на третьому місці Сахалінська область - регіон, де в останні роки інтенсивно освоюються нові нафтові родовища на шельфі Охотського моря. Конкретні цифри за обсягами інвестицій в основний капітал та з іноземних інвестицій по регіонах країни приведені в статистичному додатку. Видно, що в окремі роки в Росії є регіони, взагалі не отримують іноземних інвестицій. Така ситуація особливо характерна для республік Північно-Кавказького федерального округу. Іноземні інвестори виявляються більш сприйнятливими до інвестиційного клімату окремих регіонів країни, ніж вітчизняні, що цілком закономірно.

Провідним вітчизняним рейтинговим агентством, що оцінює інвестиційний клімат суб'єктів Російської Федерації, є "Експерт РА" [2] . Аналітичне дослідження "Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів Росії" направлено на порівняння переваг і недоліків інвестиційного клімату суб'єктів федерації, вироблення пропозицій для подальшої діяльності регіональних влад щодо поліпшення позицій своїх регіонів в рейтингу. Результати рейтингу щорічно, починаючи з 1996 р, публікуються в журналі "Експерт". У якості складових інвестиційного клімату в рейтингу інвестиційної привабливості російських регіонів "Експерт РА" використовуються дві відносно самостійні характеристики: інвестиційний потенціал та інвестиційний ризик.

Інвестиційний потенціал - кількісна характеристика, що враховує насиченість території регіону факторами виробництва (природними ресурсами, робочою -541е, бюсілой, основними фондами, інфраструктурою тощо), споживчий попит населення і ін. Показники, що впливають на потенційні обсяги інвестування в регіон. Інвестиційний потенціал регіону складається з дев'яти приватних потенціалів (для кожного - своя група показників):

• природно-ресурсний (середньозважена забезпеченість балансовими запасами основних видів природних ресурсів);

• трудовий (трудові ресурси і їх освітній рівень);

• виробничий (сукупний результат господарської діяльності населення в регіоні);

• інноваційний (рівень розвитку науки і впровадження досягнень науково-технічного прогресу в регіоні);

• інституційний (ступінь розвитку провідних інститутів ринкової економіки);

• інфраструктурний (економіко-географічне положення регіону і його інфраструктурна забезпеченість);

• фінансовий (обсяг податкової бази, прибутковість підприємств регіону і доходи населення);

• споживчий (сукупна купівельна спроможність населення регіону);

• туристичний (наявність місць відвідування туристами і відпочиваючими, а також місць розваги і розміщення для них).

Інвестиційний ризик - характеристика якісна, що залежить від політичної, соціальної, економічної, фінансової, екологічної та кримінальної ситуації. Його величина показує ймовірність втрати інвестицій і доходу від них. В даний час розраховуються наступні види ризику:

• економічний (тенденції в економічному розвитку регіону);

• фінансовий (ступінь збалансованості регіонального бюджету і фінансів підприємств);

• соціальний (рівень соціальної напруженості);

• екологічний (рівень забруднення навколишнього середовища, включаючи радіаційне);

• кримінальний (рівень злочинності в регіоні з урахуванням тяжкості злочинів, економічної злочинності та злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків);

• управлінський (якість управління бюджетом, наявність програмно-цільових документів, ступінь розвиненості системи управління, рівень дитячої смертності як інтегральний показник результатів соціальної сфери).

Оцінка інвестиційного клімату регіонів складається з наступних етапів. На першому етапі оцінки інвестиційної привабливості розраховуються частки кожного регіону в Росії з 9 видів інвестиційного потенціалу та індекси 7 видів приватних інвестиційних ризиків. На другому етапі всі регіони ранжуються за величиною сукупного інвестиційного потенціалу або інтегрального інвестиційного ризику. На третьому етапі порівняльної оцінки інвестиційної привабливості кожному регіону присвоюється рейтинг інвестиційної привабливості - індекс, що визначає співвідношення між рівнем інтегрального інвестиційного ризику і величиною сукупного інвестиційного потенціалу регіону. За співвідношенням величини сукупного потенціалу і інтегрального ризику кожен регіон Росії відноситься до однієї з 12 рейтингових категорій, представлених на рис. 6.1. Оцінка ваг вкладу кожної складової в сукупний потенціал або інтегральний ризик виходить в результаті щорічних опитувань, проведених серед експертів з російських і зарубіжних інвестиційних, консалтингових компаній та підприємств.

У 2012 р перше місце серед суб'єктів Російської Федерації по інвестиційному потенціалу займала Москва (близько 15% загальноросійського потенціалу). Москва лідирує але всім приватним потенціалом, крім природно-ресурсного. За Москвою йдуть Московська область, Санкт-Петербург, Свердловська область і Краснодарський край. Мінімально оцінювався в 2012 р інвестиційний потенціал Ненецького автономного округу, республік Калмикія, Алтай і Тива, Єврейської автономної області - в кожному з цих регіонів 0,2% загальноросійського потенціалу і менш. Найменшим інвестиційним ризиком в 2012 р володіли Білгородська область, Краснодарський край, Липецька область, Санкт-Петербург і Московська область - середньозважений індекс ризику менше 0,19. Максимальним інвестиційний ризик був в республіках Чеченської, Тиві, Інгушетії, Калмикії і Камчатському краї - 0,494 і більше. Так, Чеченська Республіка має максимальний в країні фінансовим ризиком, Республіка Тива - соціальним ризиком і т.д.

Мал. 6.1. Рейтингові категорії агентства "Експерт РА"

Інвестиційний клімат зазвичай оцінюється не за рік, а за 2-3 роки, щоб уникнути випадкових коливань за окремими складовими інвестиційного потенціалу або інвестиційного ризику, можливим в конкретні роки. У підсумку за даними агентства "Експерт РА" в 2011 - 2012 рр. в кращу групу 1А (високий потенціал - мінімальний ризик) потрапили Москва і Санкт-Петербург, Московська область, Краснодарський край, Республіка Татарстан. Завершують інвестиційний рейтинг російських регіонів (група 3D - низький потенціал і екстремальний ризик) республіки Інгушетія, Чеченська і Тива. Не дивно, що ці регіони, як правило, мають нульові обсяги іноземних інвестицій і незначні обсяги інвестицій в основний капітал, особливо в розрахунку на одного жителя. Саме для них проблема поліпшення свого інвестиційного іміджу є найбільш актуальною.

Окремою проблемою є формування туристичного іміджу країни і її регіонів. Туризм є перспективним видом економічної діяльності в будь-якій країні, оскільки може забезпечити стабільне соціально економічний розвиток, а в сучасному світі в туристичних поїздках бере участь все більша кількість людей. Щорічне число тільки міжнародних туристичних поїздок вже досягло 1 млрд на рік. Ще більших масштабів має внутрішній туризм. При цьому навіть території, що володіють значним туристично-рекреаційним потенціалом, часто не використовують його в повній мерс, так як не володіють відповідним іміджем, який міг би привабити туристів з інших регіонів і країн, істотно поліпшивши соціально-економічну ситуацію в регіоні.

Найкращі можливості для формування сприятливого туристичного іміджу мають території, на яких розташовані об'єкти зі списку Всесвітньої культурної і природної спадщини людства ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури). Фактично такі об'єкти, будучи пам'ятками світового значення, самі створюють необхідний сприятливий імідж регіону. У Російській Федерації знаходиться 23 об'єкти зі списку ЮНЕСКО (Куршська коса і Західний Кавказ - також в суміжних державах), перелік яких наведено в табл. 6.1. Найбільшою їх територіальної концентрацією відрізняються Москва і околиці (міста "Золотого кільця Росії"), а також Санкт-Петербург і сусідні з ним регіони. Не випадково саме в Москву і Санкт-Петербург (виїжджаючи і в деякі сусідні міста) приїжджає переважна більшість іноземних туристів, які відвідують Росію.

Але можливе формування сприятливого туристичного іміджу, що сприяє соціально-економічному розвитку регіону, і без пам'яток всесвітнього значення. В першу чергу можуть бути використані наявні традиції, особливості культури, пам'ятки місцевого значення. Так, в старовинному російською місті Великий Устюг з 1998 року з ініціативи Уряду Москви і адміністрації Вологодської області реалізується масштабний міжрегіональний проект "Великий Устюг - батьківщина Діда Мороза". В основу проекту покладено ідею об'єднання національних традицій через зіткнення з образом Діда Мороза, які уособлюють добро, щастя, надію, віру в майбутнє. Проекту присвячений спеціальний розділ на офіційному сайті Уряду Вологодської області [3] .

Таблиця 6.1

Російські об'єкти зі списку Всесвітньої культурної і природної спадщини людства ЮНЕСКО

Об'єкти культурної спадщини

Об'єкти природної спадщини

об'єкт

місто, регіон

об'єкт

регіон

Московський Кремль і Червона площа

Москва

вулкани Камчатки

Камчатський край

Історичний центр і приміські палацово-паркові комплекси

Санкт

Петербург

західний Кавказ

Краснодарський край, республіки Адигея і Карачаєво-Черкеська

Пам'ятники середньовічної архітектури

Великий Новгород, Новгородська обл.

Озеро Байкал

Республіка Бурятія і Іркутська обл.

Троїце-Сергієва Лавра

Сергієв Посад,

Московська

обл.

Золоті гори Алтаю

Республіка

Алтай

Середньовічні монастирі і церкви

Володимир і Суздаль, Володимирська обл.

Незаймані ліси Комі

Республіка

Комі

Церква Вознесіння в Коломенському

Москва

Куршська

коса

Калінінградська область

Новодівочий монастир

Москва

Озеро Убсу- Нур

Республіка

Тива

Казанський Кремль

Казань, Республіка Татарстан

острів Врангеля

Чукотський АТ

Фортеця і центр міста

Дербент, Республіка Дагестан

Центральний Сіхоте-Алінь

Приморський край

Ферапонтів монастир

Вологодська обл.

Історичний центр міста

Ярославль, Ярославська обл.

Об'єкти дуги Струве

Ленінградська обл.

Соловецький монастир

Архангельська область

Церкви в Кіжах

республіка Карелія

Проект розвивається дуже динамічно. У Великому Устюзі створюється необхідна інфраструктура: будуються готелі, торгові комплекси, ресторани, кафе, дороги. Вотчина Діда Мороза знаходиться в 15 км від Великого Устюга, на березі річки Сухони в мальовничому сосновому бору. На її території розташований Будинок Діда Мороза, готель і комфортабельні котеджі оригінальної дерев'яної споруди. Для відпочинку є весь необхідний інвентар. Тут можна покататися на конях, санях, поводити хоровод навколо ялинки, взяти участь в численних конкурсах. Ведеться будівництво національного парку розваг "Дванадцять місяців в вотчині Діда Мороза". Розважальний центр буде включати в себе комплекс послуг: харчування, прокату маскарадного і спортивного інвентарю, різноманітні атракціони та ігрові комплекси, казкові стежки.

У самому місті Великий Устюг знаходиться "Пошта Діда Мороза", спеціалізоване поштове відділення, яка приймає і відправляє всю переписку Діда Мороза. Турист має можливість відправити святкові листівки та листи друзям і родичам із спеціальним штемпелем, печаткою та автографом Діда Мороза. На всі листи, що містять в собі малюнки, вірші, вироби і теплі побажання для Діда Мороза, фахівцями пошти відправляються відповіді. Щорічно десятки тисяч дітей і дорослих з усіх регіонів Росії приїжджають на батьківщину Діда Мороза у Великий Устюг. Стало традиційним прибуття в Великий Устюг спеціалізованих туристських дитячих поїздів з Вологди, Череповця, Москви і Санкт-Петербурга під назвою "Казкова подорож до Діда Мороза".

В кінцевому підсумку сприятливий інвестиційний і туристичний імідж регіону дозволяє значно поліпшити використання наявного потенціалу соціально-економічного розвитку та знизити інвестиційний ризики. Тобто при порівняно невеликих витратах можна досягти значного соціально-економічного ефекту, який позитивно позначиться на житті всього населення регіону.

  • [1] Фірсов Ю. І. Імідж території як ресурс інвестиційної політики // Маркетинг і сучасність: зб. науч. ст. М., 2012.
  • [2] Офіційний сайт агентства "Експерт РА". URL: raexpert.ru
  • [3] Офіційний сайт Уряду Вологодської області. URL: vologda-oblast.ru
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ

Cхожі теми

Етани формування іміджу (іміджірованія)
Формування іміджу території
Етапи формування іміджу
ДІЯЛЬНІСТЬ PR-СЛУЖБ ІЗ ФОРМУВАННЮ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІДЕРА
Імідж лідера і організації: технології формування
Формування іміджу за допомогою СМК
Імідж
Технології формування іміджу організації
Суб'єкти іміджу
Активізація присутності Росії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
 
Дисципліни
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук