Навігація
Головна
Аналіз оборотності активівАналіз прибутковості активівАналіз прибутковості активівПрибутковість і ризик портфеля активівАналіз ефективності (прибутковості) діяльності компаніїПрибутковість і ризик окремого активуАналіз якості активів банкуАналіз якості активів банкуАналіз необоротних активівРизик і прибутковість фінансових активів
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз прибутковості активів

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Аналіз прибутковості активів є надзвичайно важливим напрямом аналізу якості управління активами банку.

Прибутковість активів означає їх здатність приносити дохід, створювати джерело для розвитку банку і зміцнення його капітальної бази.

Підвищення прибутковості активів має для банку принципове значення, оскільки їх підвищення означає зростання прибутку банку. При цьому між показниками ризику і прибутковості існує прямий зв'язок - чим вища доходність, тим, як правило, вище і ризик.

З точки зору прибутковості активи діляться на наступні групи:

1) активи, що приносять дохід (працюючі);

2) активи, що приносять менш значущі доходи;

3) активи, які не мають постійної прибутковості;

4) активи, що не приносять доходу;

5) інші активи.

Активами , які приносять основний дохід , в комерційному банку є:

а) короткострокові та середньострокові позики;

6) кошти, вкладені в операції з цінними паперами;

в) валютні операції.

До активів, що приносять менш значущі (незначні) доходи, відносять:

а) факторингові операції;

б) форфейтинговие послуги;

в) лізинг;

г) участь в промисловому інвестуванні, в діяльності інших господарських структур;

д) кошти, розміщені на кореспондентських рахунках в банках.

До складу активів, які не мають постійної прибутковості, але,

які можуть, за певних обставин, приносити дохід, слід віднести:

а) прострочені позики (в рублях і валюті);

б) векселі, неоплачені в строк і опротестовані;

в) грошові кошти в касах банку (в рублях і валюті).

Ці активи представляють собою суттєвий резерв

при формуванні доходів банку, а тому виявлення і усунення причин, що не дозволяють їм його приносити, є найважливішим завданням аналізу активів даної групи.

До активів, що не приносить доходів, відносять:

а) кошти, абстрактні в розрахунки;

б) резерви, в тому числі на рахунках в Банку Росії;

в) внутрішньобанківські розрахунки;

г) дебіторську заборгованість.

До іншим активам належить майно банку і його витрати.

Основні засоби банку, на відміну від основних засобів підприємства, не є продуктивними в прийнятому розумінні цього слова, а значить, приносять дохід. Проте вони є умовою отримання цього доходу.

Після угруповання активів необхідно визначити:

- Питомі ваги активів перших трьох груп в сукупних активах банку і їх динаміку;

- Розмір дохідних активів, що припадають на одиницю власного капіталу і на одиницю залучених коштів;

- Активи з найбільшою прибутковістю;

- Відношення активів з найбільшою прибутковістю до суми всіх залучених коштів;

- Абсолютний і відносний приріст або зниження за аналізований період активів, що приносять дохід (відношення дохідних активів на кінець періоду до дохідних активів иа початок періоду, а також відношення питомої ваги дохідних активів в сумарних на кінець періоду до питомої ваги дохідних активів на початок).

У загальному вигляді прибутковість активів може бути визначена аналогічно відносної вартості залучених банком ресурсів у вигляді річної ставки простих і складних відсотків.

Дані про доходи банків наводяться в їх звітах про прибутки і збитки. Середній розмір активів за аналізований період визначається на основі балансових звітів на початок і на кінець періоду як середня арифметична величина.

Основними видами доходів банку є доходи, отримані у вигляді відсотків:

а) від позик, наданих клієнтам (некредитні організації);

б) позик, розміщених в кредитних організаціях;

в) здійснення операцій з цінними паперами з фіксованим доходом;

г) переоцінки іноземної валюти;

д) комісійних доходів.

В ході проведення аналізу сукупних доходів банку, здійснюваного в розрізі класифікації, прийнятої в Звіті про прибутки і збитки, необхідно також з'ясувати наступні питання:

а) причини появи нових видів доходів або скорочення (повного зникнення), одержуваних раніше;

б) надійність доходів, стабільність і можливість збереження їх в перспективі;

в) частку нестабільних і неординарних доходів, а також доходів з підвищеним ризиком.

Помстимося, що відносно стабільним в сучасних умовах є процентний дохід, що отримується за кредитами, безвідсотковий дохід від банківських послуг, доходи від операцій з іноземною валютою.

До нестабільних відносяться доходи від операцій з цінними паперами та від нестандартних (нетрадиційних) операцій.

Отже, до числа пріоритетних завдань аналізу доходів банку слід віднести:

- Визначення і оцінку обсягу і структури доходів;

- Вивчення динаміки дохідних складових; виявлення напрямків діяльності та видів операцій, що приносять найбільший дохід;

- Оцінку рівня доходів, що припадають на одиницю активів;

- Встановлення факторів, що впливають на загальну величину доходів і доходів, отриманих від окремих видів операцій;

- Виявлення резервів збільшення доходів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз оборотності активів
Аналіз прибутковості активів
Аналіз прибутковості активів
Прибутковість і ризик портфеля активів
Аналіз ефективності (прибутковості) діяльності компанії
Прибутковість і ризик окремого активу
Аналіз якості активів банку
Аналіз якості активів банку
Аналіз необоротних активів
Ризик і прибутковість фінансових активів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук