Навігація
Головна
ФорфейтингФорфейтингМіжнародний форфейтингФорфейтингФакторингові та форфейтингові операції банківФорфейтингові операціїФакторинг і форфейтинг як інструменти фінансування міжнародних...ФорфейтингОперації кредитного характеру у сфері фінансування...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Форфейтинг

Форфейтинг , форфейтирование (від фр. A forfeit - цілком, загальною сумою) - кредитування експорту шляхом покупки комерційних векселів без обороту на продавця. Інакше кажучи, це форма кредитування продавців при продажу товарів, що застосовується найчастіше в зовнішньоторговельних операціях.

Форфейтинг набув поширення в кінці 1950-х - початку 1960-х рр. в зв'язку з розвитком міжнародної торгівлі, що вимагає збільшення термінів комерційного кредиту. Основним великим банківським центром Форфейтирування є Швейцарія. Крім банків цією операцією займаються і спеціалізовані кредитні організації. В даний час цей вид операцій поширюється в Росії.

Форфейтинг є операцією, близькій до факторингу. Однак на відміну від нього форфейтинг - одноразова операція, пов'язана зі стягненням грошових коштів шляхом перепродажу придбаних прав на товари і послуги (табл. 11.4).

Таблиця 11.4

Порівняльна характеристика факторингу і форфейтингу

критерії

факторинг

форфейтинг

об'єкт

операції

Переважно рахунок-фактура

Переважно вексель (простий чи переказний)

термін кредитування

Короткострокове кредитування (до 180 днів)

Середньострокове кредитування (від 180 днів до 10 років)

сума

кредиту

Обмежена можливостями фактора

Може бути досить високою внаслідок можливості синдицирования

Відносини з клієнтом

Фактор авансує оборотний капітал кредитора на 70-90% суми боргу. Решта 10-30% надходять на рахунок кредитора лише після погашення боргу покупцем продукції за вирахуванням комісії та відсотків

Форфейтор виплачує суму боргу повністю за вирахуванням дисконту

ризик

Фактор або залишає за собою право регресу до кредитору або відмовляється від цього права, але і в цьому випадку при експорті товарів політичні і валютні ризики несе експортер

Форфейтор песет всі ризики несплати боргу, включаючи політичні та валютні ризики при експорті товарів

Додаткові

тільні

послуги

Операція може бути доповнена елементами бухгалтерського, інформаційного, рекламного, збутового, юридичного, страхового та іншого обслуговування клієнта

Чи не передбачає будь-якого додаткового обслуговування

Можливість перепродажу активу

Фактором не передбачена

Форфейтером передбачається на вторинному ринку

забезпечення

Не потрібно поручительства від третьої особи

Потрібно гарантія третьої особи або аваль

застава

Передбачає кредитування під вже існуюче право грошової вимоги або під вимога, яке виникне в майбутньому, але чітко позначене в договорі фінансування під відступлення права грошової вимоги

Можливо кредитування під поступку фінансового векселя, випущеного з метою акумуляції коштів, для реалізації інших цілей не обмежених торговими

Схема форфейтингу така: банк (форфейтер) викуповує у експортера (продавця) зобов'язання (оформлені, як правило, у вигляді векселя) імпортера (покупця) сплатити куплений ним товар відразу після поставки і сам виробляє дострокову (повну або часткову) оплату вартості товару експортерам. В подальшому кошти в оплату товару банку-форфейтору перераховує імпортер (покупець), сповіщений, що оплату за нього справив форфейтер. За дострокову оплату банк-форфейтор стягує з експортера відсотки (рис. 11.3).

Схема форфейтинговой угоди

Мал. 11.3. Схема форфейтинговой угоди

Зазвичай Форфейтирування підлягають торгові тратти (переказні векселі) або прості векселі. При Форфейтирування покупка векселів банком здійснюється з дисконтом. В результаті дисконтування експортер отримує за врахований вексель певну суму готівки. З точки зору експортера операція па цьому завершена, оскільки він вже отримав оплату за поставлені товари цілком і за умовами угоди з форфейтером укладена з ним угода зворотної сили не має. Операції по Форфейтирування рідко відбуваються за плаваючими облікових ставок.

Хоча теоретично заборгованість у будь-якій формі могла б бути форфейтірована, акредитив і випливають з нього відстрочені платежі, а також рахунки дебіторів використовуються рідко. Переважання векселів обумовлено перш за все їх популярністю (ці види зобов'язань існують в усіх країнах ще з доби середньовіччя), що веде до значного полегшення спілкування сторін-учасниць і сприяє швидкому і безперешкодному здійсненню операцій.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У той же час узгоджена на міжнародному рівні правова основа, закладена Міжнародною конвенцією про комерційні векселі, прийнятої Женевською конвенцією 1930 р чітко визначає всі основні параметри операцій з векселями. Остаточний вибір того чи іншого платіжного засобу в міжнародних торгових і кредитних угодах залежить від численних юридичних, економічних і політичних міркувань, що не дозволяє виробити якесь загальне правило. Боргові розписки і вексель виписуються, як правило, в доларах США і євро, хоча врахувати вексель можна в будь-якій валюті. Це пояснюється тим, що ризики, пов'язані зі слабкими і нестабільними валютами, збільшують вартість Форфейтирування.

Прості або переказні векселі, акцептовані при Форфейтирування, в разі якщо імпортер не є першокласним позичальником, що користується безсумнівною репутацією, обов'язково повинні бути гарантовані в формі авалю (вексельного поручительства, але яким поручитель приймає на себе відповідальність за виконання платіжних зобов'язань) або безумовної та безвідкличної гарантії . Гарантом, як правило, виступає діючий на міжнародному ринку і відомий форфейтору банк, який є резидентом в країні імпортера і здатний підтвердити платоспроможність останнього. Така гарантія важлива не тільки для зменшення ризику непогашених векселів, по і для того, щоб при необхідності мати можливість переобліку векселів на вторинних ринках

Іноді в якості забезпечення зобов'язань використовується бюргшафт (поручительство), тобто оголошення зобов'язання, прив'язаного до певного контрактом. Найчастіше з метою зниження ризику кредитора умовою комерційного кредиту є погашення його частинами. Можливість такого погашення кредиту при Форфейтирування можливою завдяки тому, що виписується не один вексель на повний термін кредиту, а кілька на певний термін, зазвичай па строк до шести місяців. Тому погашення заборгованості відбувається раз на півроку однаковою сумою послідовно після чергової відвантаження товару.

Форфейтирування як метод рефінансування комерційного кредиту має для експортера свої переваги і недоліки. До переваг належать:

- Спрощення балансового співвідношення можливих зобов'язань і поліпшення стану ліквідності (ці переваги важливі у разі зростання заборгованості експортера);

- Зменшення можливості втрат, пов'язаних лише з частковим державним або приватним страхуванням, і можливих труднощів з ліквідністю, неминучих в період пред'явлення застрахованих раніше вимог;

- Відсутність ризиків, пов'язаних з коливанням процентних ставок, курсів валют і зміною фінансового становища боржника;

- Відсутність ризиків і витрат, пов'язаних з діяльністю кредитних органів і стягненням грошей за векселями та іншими платіжними документами.

Недоліки для експортера зводяться до можливих щодо більш високих витрат з передачі ризиків форфейтору. Але, здійснюючи форфейтирование, фірма-експортер виходить зі стратегічних міркувань, а з цієї точки зору форфейтирование може виявитися їй дуже вигідним. Тому форфейтирование служить найбільш поширеним способом рефінансування зовнішньоторговельного комерційного кредиту.

Для імпортера перевагами виступають простота і швидкість оформлення документації, можливість отримання продовженого кредиту по фіксованій процентній ставці, можливість скористатися кредитною лінією в банку. Як недоліки для імпортера можна виділити зменшення можливості отримати банківський кредит при користуванні банківською гарантією, необхідність платити комісію за гарантію, більш висока маржа форфейтера, можливість виникнення труднощів з оплатою векселя як абстрактного зобов'язання у разі поставки некондиційних товарів чи невиконання експортером яких-небудь інших умов контракту.

Для форфейтера переваги полягають в простоті і швидкості оформлення документації, можливості легко реалізувати куплені активи на вторинному ринку, в більш високій маржі, ніж при операціях кредитування. Недоліками для форфейтера є відсутність права регресу у разі несплати боргу, необхідність знання вексельного законодавства країни імпортера, відповідальність за перевірку кредитоспроможності гаранта, необхідність нести всі процентні ризики до закінчення терміну векселів, неможливість здійснити платіж раніше терміну. Слід також зазначити, що форфейтер несе політичні та інші ризики (ризики трансферту, ризики коливання валют). Вони не відзначені як недоліки для форфейтера, оскільки притаманні будь-якій формі міжнародного кредиту.

В цілому форфейтинг має істотні переваги, що робить його привабливою формою середньострокового фінансування. Основною перевагою цієї форми є те, що форфейтер бере на себе всі ризики, пов'язані з операцією. Крім того, її привабливість зростає в зв'язку з відмовою в деяких країнах від фіксованих процентних ставок, хронічною нестачею в багатьох країнах, що розвиваються валюти для оплати імпортованих товарів, зростанням політичних ризиків і деякими іншими обставинами.

Форфейтинг є досить гнучким інструментом міжнародних фінансів, але для нього характерні деякі обмеження, а саме:

• експортер повинен бути згоден продовжити термін кредиту на період від б місяців до 10 років і довше;

• експортер повинен бути згоден приймати погашення боргу серіями;

• якщо імпортер не є державним агентом або міжнародною компанією, повернення боргу повинен бути безумовно і безвідклично гарантований банком або державним інститутом, прийнятним для форфейтера.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Форфейтинг
Форфейтинг
Міжнародний форфейтинг
Форфейтинг
Факторингові та форфейтингові операції банків
Форфейтингові операції
Факторинг і форфейтинг як інструменти фінансування міжнародних бізнес-операцій
Форфейтинг
Операції кредитного характеру у сфері фінансування зовнішньоекономічної діяльності: міжнародний факторинг, форфейтинг, лізинг
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук