Навігація
Головна
Банківська система. Процес створення і множення грошей (деталізація...Показники розвитку інституційних елементів банківської системиОсобливості банківських систем ісламських країнБанківська система країни: реальний стан та актуальні питання її...Клубні установи в історичному контексті нашої країниПоняття і елементи банківської системиІсторія розвитку спеціальної освіти і спеціальної педагогіки як...Реформування політичної системи Росії у процесі становлення правової...ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ І РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИФінансові ринки та банківська система
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Новітня історія становлення банківської системи нашої країни (в її інституційному аспекті)

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У 1949 р з системи Міністерства фінансів СРСР було виділено Державний банк СРСР, який став центральною ланкою банківської системи зазначеного періоду і підкорявся безпосередньо Уряду СРСР [1] . Державний банк СРСР виконував функцію головного емісійного центру країни. Особливості його правового становища визначалися завданнями, поставленими перед банком і сформульованими в нормативних правових актах. Умовно можна виділити дві групи завдань: здійснення політики держави в галузі грошового обігу, кредиту та розрахунків; контроль над виконанням народногосподарських планів [2] . Б 70-80-і рр.

XX ст. завданнями Державного банку СРСР було централізоване управління грошово-кредитною системою країни, проведення єдиної кредитної політики, координація діяльності спеціальних банків і організація та зміцнення грошового обігу, касове виконання бюджету, участь в формуванні вільного валютного плану країни, кредитування, фінансування і розрахункове обслуговування підприємств, організацій , установ [3] . Політична і економічна ситуація в країні принципово змінилася в 90-і рр. минулого століття. Закон СРСР від 11 грудня 1990 р №1829-1 "Про банки і банківську діяльність" виділяв наступні елементи банківської системи СРСР:

- Державний банк СРСР;

- Центральні (державні, національні) банки союзних і автономних республік;

- Комерційні банки. Вони поділялися:

за належністю статутного капіталу і способу його формування - на банки у формі АТ і ТОВ, банки за участю іноземного капіталу, іноземні банки, під якими малися на увазі банки, статутний капітал яких повністю належить іноземним учасникам, інші банки, філії банків інших країн; видами здійснюваних операцій - на універсальні і спеціалізовані;

території діяльності - на загальносоюзні, республіканські, регіональні;

галузевої орієнтації - на універсальні і спеціальні комерційні банки для фінансування загальносоюзних, республіканських, регіональних та інших програм.

Закон Української РСР "Про банки і банківську діяльність в РРФСР" передбачав наступні елементи банківської системи РРФСР :

- Банк РРФСР;

- Банк зовнішньої торгівлі РРФСР;

- Ощадний банк РРФСР;

- Комерційні банки різних видів;

- Інші кредитні установи, які отримали ліцензію на здійснення окремих банківських операцій, спеціальні банки (банки розвитку).

Також паралельно передбачалася можливість створення спілок і асоціацій банків. Наглядова функція за діяльністю банків покладалася на Банк Росії.

Сучасна банківська система РФ відповідно до ст. 2 Закону про банки включає:

- Банк Росії [4] ;

- Кредитні організації [5] ;

- Філії і представництва іноземних банків.

У ст. 1 зазначеного Закону дається легальне визначення таких понять:

кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Банку Росії має право здійснювати банківські операції, передбачені цим Законом;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

банк - кредитна організація, яка має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб;

небанківська кредитна організація - кредитна організація, що має право здійснювати окремі банківські операції, передбачені Законом про банки;

іноземний банк - банк, визнаний таким за законодавством іноземної держави, на території якого він зареєстрований.

Таким чином, можна зробити наступні висновки:

1) можливі різні підходи до структурування елементів банківської системи;

2) офіційна банківська система РФ формується тільки відповідно до вимог норм чинного законодавства;

3) незважаючи на наявність в Законі про банки спеціальної статті, поняття банківської системи законодавчо не визначено і може бути виведено тільки через перерахування складових її елементів;

4) критерієм віднесення зазначених елементів до банківської системи є їх безпосередній зв'язок з вчиненням банківських операцій або з підготовкою до їх скоєння (представництва іноземних банків), а також підконтрольність даних елементів регулятору банківської діяльності - Банку Росії (оскільки згідно зі ст. 17 і 18 Закону про банках представництва та філії іноземних банків на території РФ можуть відкриватися лише з дозволу Банку Росії);

5) що міститься в Законі про банки перелік елементів банківської системи (спеціальних інститутів) є неповним.

Розглянемо далі поняття і зміст банківської діяльності, оскільки (згідно з критерієм участі в банківській діяльності) до елементів банківської системи можуть бути віднесені й інші суб'єкти банківської економічної діяльності - небанківські кредитно-фінансові інститути та структури, діяльність яких нерозривно пов'язана з банківською діяльністю. Дійсно, відповідно до функціонального підходу, що має своєю основою економічні аспекти банківської діяльності, але при цьому користується популярністю і серед вчених-юристів [6] , в банківську систему включаються всі ті організації, які або прямо займаються банківськими операціями, або сприяють їх здійсненню [7] .

  • [1] Див .:. Андрюшин С. А. Банки російської імперії. Томськ, 1996. С. 167.
  • [2] Див .: Скарженовскій Н. Г. Нариси радянського банківського права. Душанбе, 1958. С. 46.
  • [3] Див .: Андрюшин С. А. Указ. соч. С. 169.
  • [4] Питання правового регулювання діяльності Банку Росії, кредитних організацій, банківської системи в цілому досліджувалися різними вченими-правознавцями, які внесли істотний внесок в їх розробку: С. А. Авакьян, Μ. М. Агарков, Д. Г. Алексєєва, Д. А. Аллахвердян, Б. В. Ананьич, С. А. Андрюшин, Н. Г. Антонов, А. Н. Анциферов, Η. М. Артемов, А. М. Асадов, Р. Я. Ахмаді, E. М. Ашмаріна, Д. Д. Батюшков, С. П. Бєлоглазова, К. С. Бєльський, М. В. Бернацький, А. В. Бучуров, Л. М. Варшавський, А. Ю. Викулин, С. В. Виноградов, Л. К. Воронова, Я. А. Гейвандов, Π. М. Годме, Ю. С. Голікова, А. М. Гольденберг, С. А. Голубєв, О. Н. Горбунова, Е. Ю. Грачева, А. Г. Гузнов, З. С. Каценеленбаум, Ю. М. Козлов, А. Н. Козирін, В. І. Колесникова, М. В. Комісарова, Л. П. Кроливецкая, О. І. Лаврушин, С. К. Лебедєв, Е. П. Митрохович, О. М. Олійник, М. А. Пессель, С. Н. Петішкіна, E. М. Попова, С. В. Пихтін, Ю. А. Родзинський, Т. Е. Різдвяна, Н. Г. Скарженовскій, Е. Д. Соколова, В. М. Столяренко, Г. А. Тосунян, А. В. Турбанов, Н. І. Химичева, Е. Г. Хоменко, М. А. Хохленкова, Г. А. Ципкин і ін.
  • [5] Загальні питання, що стосуються визначення поняття, ознак і основних напрямків діяльності кредитних організацій в Росії, викладені працях Д. Г. Алексєєвої, В. С. Анохіна, А. Н. Борисова, А. Г. Братко, М. І. Брагінського, В. В. Витрянский, А. Ю. Викулина, А. Г. Грязнова, Е. П. Губіна, Ю. І. Львова, О. М. Олійник, С. В. Пихтіна, Г. Ф. Ручкина, Г. А. Тосунян, Е. Г. Хоменко, В. С. Мартемьянова, В. Ф. Попондопуло, С. Н. Третяка, А. М. Екмаляна і ін.
  • [6] Див., Наприклад: Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Екмалян А. М. Банківське право Російської Федерації. Загальна частина: підручник / під заг. ред. акад. Б. Н. Топорніна. М .: МАУП, 2003. С. 258; Олійник О. М. Основи банківського права: курс лекцій. М .: МАУП, 2005. С. 172; Єфімова Л. Г. Банківське право. Банківська система Російської Федерації. М .: Статут, 2010. Т. 1. С. 10-12.
  • [7] Див .: Пономаренко В. Е. Фінансово-правові основи кредитної і банківської систем // Фінансове право: підручник / під ред. E. М. Ашмаріна. Μ .: ВГНА Мінфіну Росії, 2012. С. 218.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Банківська система. Процес створення і множення грошей (деталізація грошової пропозиції)
Показники розвитку інституційних елементів банківської системи
Особливості банківських систем ісламських країн
Банківська система країни: реальний стан та актуальні питання її подальшого розвитку
Клубні установи в історичному контексті нашої країни
Поняття і елементи банківської системи
Історія розвитку спеціальної освіти і спеціальної педагогіки як системи наукових поглядів
Реформування політичної системи Росії у процесі становлення правової держави
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ І РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Фінансові ринки та банківська система
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук