Навігація
Головна
Концептуальні особливості процедури неспроможності (банкрутства)...Особливості банкрутства кредитних організаційОсобливості неспроможності (банкрутства) містоутворюючих,...
Загальні особливості неспроможності (банкрутства) фінансових...Особливості неспроможності (банкрутства) кредитних організаційКонцептуальні особливості процедури неспроможності (банкрутства)...Особливості банкрутства кредитних організаційОсобливості неспроможності (банкрутства) містоутворюючих,...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості банкрутства кредитної організації

Загальні особливості банкрутства кредитних організацій

Процедури банкрутства кредитної організації регулюються Законом про банкрутство кредитних організацій. Особливості банкрутства кредитної організації, що відрізняють його від банкрутства інших юридичних осіб, полягають в наступному:

- У використанні скороченого переліку процедур банкрутства;

- В наявності особливих ознак, необхідних для визнання кредитної організації банкрутом;

- В особливому характері заходів щодо фінансового оздоровлення і попередження банкрутства кредитної організації;

- В особливому колі суб'єктів, що мають право звернутися до суду з вимогою про банкрутство кредитної організації;

- В особливій черговості задоволення вимог кредиторів кредитної організації;

- В особливій групі суб'єктів, що виконують функції конкурсного керуючого при банкрутстві кредитної організації.

Закон про банкрутство, що регулює загальні процедури банкрутства, встановлює, що банкрутством юридичної особи вважається визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні зобов'язання і (або) обов'язок не виконані ним протягом трьох місяців з дати, коли вони повинні були бути виконані.

На відміну від цього критерію під банкрутством кредитної організації відповідно до ст. 2 Закону про банкрутство кредитних організацій розуміється визнана арбітражним судом її нездатність протягом 14 днів після настання дати виконання:

- Задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями;

- І (або) виконати обов'язок кредитної організації як самостійного платника податків зі сплати обов'язкових платежів до відповідних бюджетів;

- І (або) виконати обов'язок по виконанню доручень (розпоряджень) своїх клієнтів про перерахування з їх рахунків клієнтів обов'язкових платежів до відповідних бюджетів.

Кредитна організація також вважається нездатною задовольнити зазначені вимоги і (або) виконати обов'язок по сплаті платежів, якщо вартість майна (активів) кредитної організації недостатня для виконання зазначених обов'язків.

Як видно із зазначених визначень, по-перше, для кредитних організацій вказано коротший термін для виконання зазначених зобов'язань, по-друге, Закон про банкрутство кредитних організацій прирівнює до нездатності кредитної організації сплатити не тільки власні обов'язкові платежі в бюджет, але також нездатність сплатити дані платежі своїх клієнтів.

Правом на звернення до арбітражного суду з заявою про визнання кредитної організації банкрутом мають:

- Сама кредитна організація;

- Конкурсні кредитори, включаючи фізичних осіб, які мають право вимоги до кредитної організації за договором банківського вкладу та (або) договором банківського рахунку;

- Уповноважені органи;

- Банк Росії, в тому числі у випадках, коли він не є кредитором кредитної організації.

Згідно ст. 50.4 Закону про банкрутство кредитних організацій Банк Росії зобов'язаний звернутися в арбітражний суд із заявою про визнання кредитної організації банкрутом після відкликання в неї ліцензії на здійснення банківських операцій протягом п'яти днів з дня опублікування рішення про відкликання ліцензії в "Віснику Банку Росії", якщо до дня відкликання ліцензії у кредитної організації є ознаки неспроможності (банкрутства), передбачені Законом про банкрутство. Банк Росії також зобов'язаний направити до арбітражного суду заяву про визнання кредитної організації банкрутом протягом п'яти днів з дня отримання клопотання про це тимчасової адміністрації, призначеної Банком Росії після відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій, у разі виявлення тимчасовою адміністрацією ознак неспроможності (банкрутства ) кредитної організації.

Конкурсний кредитор або уповноважений орган має право звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання кредитної організації банкрутом за грошовими зобов'язаннями або обов'язкових платежів після відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій. При цьому вимоги за грошовими зобов'язаннями повинні бути підтверджені набрав законної сили рішенням або іншим актом суду, арбітражного суду, ухвалою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, а вимога про сплату обов'язкових платежів повинно бути підтверджено рішенням податкового органу або митного органу про стягнення заборгованості за рахунок майна кредитної організації.

Кредитна організація, конкурсні кредитори, уповноважені органи також мають право самостійно ініціювати відкликання ліцензії, направивши в Банк Росії заяву про відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій з додатком документів, що підтверджують наявність і розмір грошових зобов'язань та (або) заборгованості по обов'язковим платежам у кредитній організації.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Зазначені особи, які направили в Банк Росії заяву про відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій, у разі неотримання відповіді Банку Росії після закінчення двох місяців з дня направлення зазначеної заяви або отримання відмови в відкликання у кредитної організації зазначеної ліцензії вправі звернутися до арбітражного суду з заявою про визнання кредитної організації банкрутом, не чекаючи відкликання ліцензії у кредитної організації.

На відміну від банкрутства інших юридичних осіб при банкрутстві кредитної організації процедури спостереження, фінансового оздоровлення, зовнішнього управління і мирової угоди, передбачені Законом про банкрутство, не застосовуються. При розгляді арбітражним судом справи про банкрутство кредитної організації застосовується лише процедура конкурсного виробництва.

Конкурсним керуючим при банкрутстві кредитних організацій, що мали ліцензію Банку Росії на залучення грошових коштів фізичних осіб у внески, згідно зі ст. 50.20 Закону про банкрутство кредитних організацій є АСВ.

Агентство зі страхування вкладів також призначається конкурсним керуючим при банкрутстві кредитних організацій, які не мали ліцензії Банку Росії на залучення грошових коштів фізичних осіб у внески, в наступних випадках:

- При ненаданні Банком Росії в арбітражний суд для затвердження кандидатури конкурсного керуючого - фізичної особи;

- При звільненні або відсторонення конкурсного керуючого - фізичної особи від виконання обов'язків конкурсного керуючого;

- При прийнятті арбітражним судом до провадження заяви про визнання банкрутом відсутньої кредитної організації.

В інших випадках конкурсним керуючим при банкрутстві кредитних організацій, які не мали ліцензії Банку

Росії на залучення грошових коштів фізичних осіб у внески, затверджуються арбітражні керуючі, які відповідають вимогам, встановленим Законом про банкрутство, і акредитовані при Банку Росії в якості конкурсних керуючих при банкрутстві кредитних організацій.

Обов'язковими умовами акредитації при Банку Росії арбітражних керуючих в якості конкурсних керуючих при банкрутстві кредитних організацій є:

- Відповідність вимогам до арбітражних керівників, встановленим Законом про банкрутство;

- Відсутність згідно ст. 50.20 Закону про банкрутство кредитних організацій протягом трьох років, що передують акредитації, порушень законодавства РФ про неспроможність (банкрутство), що призвели до суттєвого обмеження прав кредиторів, необґрунтованого витрачання конкурсної маси кредитної організації, непропорційного задоволенню вимог кредиторів, а також відсутність випадків відсторонення від виконання обов'язків конкурсного керуючого, пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням таких обов'язків;

- Проходження навчання за програмою, затвердженою Вказівкою Банку Росії від 21 грудня 2004 № тисячу п'ятсот тридцять дві-У "Про затвердження Програми навчання арбітражних керуючих".

Акредитація арбітражного керуючого в якості конкурсного керуючого при банкрутстві кредитних організацій здійснюється Банком Росії на підставі заяви арбітражного керуючого або заяви саморегулівної організацією арбітражних керуючих протягом 30 днів з дня його надходження. До зазначеної заяви додаються документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам до акредитації, встановленим Законом про банкрутство кредитних організацій.

Порядок розгляду заяв про акредитацію арбітражних керуючих в якості конкурсних керуючих при банкрутстві кредитних організацій, акредитації, анулювання акредитації, відмови в продовженні акредитації визначається Положенням про акредитацію арбітражних керуючих при Банку Росії в якості конкурсних керуючих при банкрутстві кредитних організацій, затвердженим Банком Росії 14 грудня 2004 р . № 265-П.

Банком Росії можуть бути встановлені додаткові вимоги до умов акредитації арбітражних керуючих як конкурсного керуючого при банкрутстві кредитних організацій за погодженням з Мінекономрозвитку і Мін'юстом Росії.

Згідно п. 1.2 зазначеного Положення термін дії акредитації арбітражного керуючого в якості конкурсного керуючого при банкрутстві кредитних організацій становить один рік. Продовження терміну дії акредитації здійснюється Банком Росії на підставі направляються в Банк Росії за 30 днів до закінчення терміну дії акредитації заяв арбітражних керуючих. Банк Росії видає арбітражному керуючому, акредитованому в якості конкурсного керуючого при банкрутстві кредитних організацій, свідоцтво про акредитацію.

Банк Росії на основі п. 6.1 вищезгаданого Положення має право анулювати акредитацію або відмовити в продовженні терміну акредитації конкурсного керуючого, акредитованого при Банку Росії, за наявності однієї з таких підстав:

- Відсторонення конкурсного керуючого арбітражним судом від виконання обов'язків конкурсного керуючого;

- Порушення умов акредитації;

- Порушення конкурсним керуючим законодавства РФ про неспроможність (банкрутство), що призвів до суттєвого обмеження прав кредиторів, необґрунтованого витрачання конкурсної маси, непропорційного задоволенню вимог кредиторів.

У разі анулювання Банком Росії акредитації конкурсного керуючого, акредитованого при Банку Росії, він відсторонюється арбітражним судом від виконання своїх обов'язків на підставі заяви Банку Росії.

Згідно п. 4 ст. 50.20 Закону про банкрутство кредитних організацій конкурсний керуючий, акредитований при Банку Росії, протягом 10 днів з дня його затвердження конкурсним керуючим у справі про банкрутство кредитної організації повинен застрахувати свою відповідальність на випадок заподіяння їм збитків особам, які беруть участь у справі про банкрутство, в розмірі, залежить від оціночної вартості активів кредитної організації на останню звітну дату.

У разі затвердження конкурсним керуючим АСВ на нього не поширюються вимоги про страхування відповідальності на випадок заподіяння збитків особам, які беруть участь у справі про банкрутство.

Агентство зі страхування вкладів здійснює повноваження конкурсного керуючого через призначеного ним з числа своїх службовців представника, який діє на підставі довіреності. Воно зобов'язане направити до арбітражного суду і Банк Росії повідомлення про призначення представника в справі про банкрутство протягом п'яти днів з дня винесення арбітражним судом рішення про визнання кредитної організації банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або винесення судового акта про затвердження конкурсним керуючим АСВ. Виконання зобов'язань перед кредиторами кредитної організації в ході конкурсного виробництва здійснюється в черговості, встановленої ст. 134 Закону про банкрутство, з урахуванням особливостей, передбачених ст. 50.36 Закону про банкрутство кредитних організацій.

Поточні зобов'язання кредитної організації, що задовольняються позачергово за рахунок конкурсної маси кредитної організації, виконуються в порядку, передбаченому ст. 50.27 Закону про банкрутство кредитних організацій, а черговість їх виконання, в свою чергу, визначається відповідно до ст. 855 ГК РФ.

За рахунок конкурсної маси кредитної організації відповідно до ст. 50.36 Закону про банкрутство кредитних організацій в першу чергу задовольняються вимоги:

• фізичних осіб, перед якими кредитна організація несе відповідальність за заподіяння шкоди їх життю або здоров'ю, шляхом капіталізації відповідних почасових платежів, а також здійснюється компенсація моральної шкоди;

• фізичних осіб, які є кредиторами кредитної організації за укладеними з ними договорами банківського вкладу та (або) договорами банківського рахунку, за винятком вимог:

- Осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо такі рахунки (вклади) відкриті для здійснення передбаченої федеральним законом підприємницької діяльності;

- Адвокатів, нотаріусів та інших осіб, якщо такі рахунки (вклади) відкриті для здійснення передбаченої федеральним законом професійної діяльності;

- По відшкодуванню збитків у формі упущеної вигоди, а також зі сплати сум фінансових санкцій;

• АСВ за договорами банківського вкладу та договорами банківського рахунку, що перейшли до нього відповідно до Закону про страхування вкладів фізичних осіб в результаті здійснення АСВ виплат за вкладами фізичних осіб у визнаних банкротами банках, які беруть участь в системі обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб в банках РФ;

• Банку Росії, що перейшли до нього відповідно до Закону про виплати Банку Росії по внесках фізичних осіб у результаті здійснення Банком Росії виплат за вкладами фізичних осіб у визнаних банкротами банках, які не беруть участі в системі обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб в банках РФ.

Вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна кредитної організації, задовольняються за рахунок вартості предмета застави переважно перед іншими кредиторами, за винятком зобов'язань перед кредиторами першої і другої черги.

Вимоги фізичних осіб, які є кредиторами кредитної організації за укладеними з ними договорами банківського вкладу та (або) договорами банківського рахунку, по відшкодуванню збитків у формі упущеної вигоди, а також зі сплати сум фінансових санкцій включаються до складу вимог кредиторів, що задовольняються в третю чергу.

Вимоги кредиторів за субординованим кредитами (депозитами, позиками, облігаційних позиках) задовольняються після задоволення вимог усіх інших кредиторів.

Розрахунки кредитної організації в цей період здійснюються відповідно вищезгаданим Вказівкою Банку Росії від 5 липня 2007 р № 1853 У.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Концептуальні особливості процедури неспроможності (банкрутства) кредитних організацій
Особливості банкрутства кредитних організацій
Особливості неспроможності (банкрутства) містоутворюючих, сільськогосподарських організацій, стратегічних підприємств і організацій, суб'єктів природних монополій, забудовників
Загальні особливості неспроможності (банкрутства) фінансових організацій (крім кредитних організацій)
Особливості неспроможності (банкрутства) кредитних організацій
Концептуальні особливості процедури неспроможності (банкрутства) кредитних організацій
Особливості банкрутства кредитних організацій
Особливості неспроможності (банкрутства) містоутворюючих, сільськогосподарських організацій, стратегічних підприємств і організацій, суб'єктів природних монополій, забудовників
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук