Навігація
Головна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙПоняття фінансового забезпечення та принципи його організаціїПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙМІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ І ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇМіжнародні фінансово-кредитні організаціїРозвиток MCA по забезпеченню довіри і надійності фінансової звітностіЗагальні особливості неспроможності (банкрутства) фінансових...Принципи планування та забезпечення надійності плану. Класифікація...Забезпечення максимальної надійності планових розрахунків і...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Загальні принципи забезпечення фінансової надійності кредитних організацій

Оскільки від фінансового стану, стійкості і надійності кредитних організацій залежить діяльність її клієнтів, то в сучасних світових економічних умовах банківська система є основною ланкою, від стійкості якої залежить стійкість всієї економіки.

За своєю природою банківська діяльність полягає в залученні чужих грошових коштів (у внески і на інші банківські рахунки) і розміщення їх від свого імені (у вигляді видачі кредитів і іншими способами). Однак при залученні коштів у кредитних організацій постійно виникають зобов'язання перед кредиторами за залученими кредитними організаціями коштах (перед вкладниками та іншими власниками рахунків). Здатність кредитної організації своєчасно і в повному обсязі розрахуватися зі своїми кредиторами і є основним показником фінансової надійності кредитної організації. Залучені кредитними організаціями кошти в подальшому пускаються ними в обіг, в чому і полягає суть банківської діяльності. Тому виконання кредитними організаціями власних зобов'язань в першу чергу залежить від виконання зобов'язань їх контрагентами по розміщенню коштів (позичальниками і іншими боржниками), а також від можливості кредитних організацій забезпечити виконання власних вимог до боржників. У зв'язку з цим для забезпечення фінансової надійності кредитні організації зобов'язані в процесі банківської діяльності постійно контролювати і забезпечувати оптимальне співвідношення між зазначеними власними зобов'язаннями і вимогами. Для цього діяльність кредитних організацій повинна супроводжуватися постійними регулюючими попереджувальними заходами, що дозволяють забезпечити фактичну фінансову надійність кредитних організацій.

У той же час саме банківська система схильна до значного числа різних ризиків. Велике значення вірною і своєчасної оцінки банківських ризиків визнано в усьому світі. Зокрема, в 1975 р центральні банки провідних європейських країн, США та Японії заснували Базельський комітет з банківського нагляду, який є комітетом органів банківського нагляду і центральних банків Бельгії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Люксембургу, Нідерландів, Швеції, Швейцарії, Великобританії, США. Метою створення Базельського комітету з банківського нагляду стала в першу чергу вироблення узгоджених заходів щодо забезпечення стабільності міжнародної банківської системи. В рамках виконання зазначеної задачі 26 червня 2004 р Базельський комітет (члени Комітету) прийняв Угода, зване "Міжнародна конвергенція вимірювання капіталів і стандартів капіталу: нові підходи" (в побуті даний документ називається "Базель-2"), Даний документ встановлює вимоги до достатності капіталу банків, визначає способи оцінки основних ризиків, визначає умови стійкості банків в залежності від співвідношення рівня банківського капіталу і прийнятих ризиків.

Законодавство РФ передбачає цілий ряд заходів подібного роду, що забезпечують контроль за ризиками кредитних організацій і забезпечують їх фінансову надійність. Виходячи з аналізу законодавства, заходи, що забезпечують фінансову надійність кредитних організацій, можуть бути розділені на дві великі групи :

1) заходи економічного регулювання, передбачені ст. 24 і 25 Закону про банки і ст. 38, 57, 59, 62-72 Закону про Банк Росії, що дозволяють кредитним організаціям при їх виконанні забезпечити оптимальну структуру залучених і розміщених коштів і співвідношення власних зобов'язань і вимог і тим самим забезпечити певний рівень фінансової надійності;

2) заходи адміністративного характеру - контроль і нагляд за діяльністю кредитних організацій, передбачені ст. 24 Закону про банки і ст. 57, 73-76 Закону про Банк Росії, спрямовані в першу чергу на забезпечення дотримання кредитними організаціями вищевказаних заходів забезпечення фінансової надійності.

Банківське регулювання та банківський нагляд як дві самостійні функції Банку Росії визначені в гл. 10 Закону про Банк Росії.

До числа заходів економічного регулювання, які забезпечують фінансову надійність кредитних організацій і які Банк Росії відповідно до ст. 38, 57,62, 72 Закону про Банк Росії застосовує до кредитним організаціям, можуть бути віднесені наступні:

- Встановлення Банком Росії обов'язкових нормативів банківської діяльності, що встановлюються Законом про Банку Росії, чисельні значення яких, в свою чергу, встановлюються Банком Росії відповідно до вказаного Закону;

- Встановлення методик визначення власних коштів (капіталу) кредитних організацій, активів, пасивів і розмірів ризику за активами для кожного нормативу;

- Зберігання (депонування) банківськими кредитними організаціями в Банку Росії обов'язкових резервів, що формуються для виконання зобов'язань за залученими коштами, розмір яких залежить від розміру і виду залучених коштів і категоріїкредитора, а порядок і норматив формування визначається Банком Росії відповідно до Закону про Банк Росії;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Створення кредитної організацією резервів і фондів під розміщуються кошти, розмір яких залежить від розміру і виду розміщення і категорії боржника, а порядок формування і використання встановлюється Банком Росії, які дозволяють кредитним організаціям забезпечувати до певної міри виконання своїх вимог до боржників і виконання своїх зобов'язань перед кредиторами;

- Встановлення єдиних обов'язкових для кредитних організацій і банківських груп вимог до умов здійснення та обліку банківської діяльності, встановлення єдиних правил проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, організації внутрішнього контролю, складання та подання бухгалтерської та статистичної звітності, а також іншої інформації, передбаченої федеральними законами.

Банк Росії має право встановлювати диференційовані нормативи та методики їх розрахунку за видами кредитних організацій. Про майбутню зміну нормативів і методик їх розрахунку Банк Росії офіційно оголошує не пізніше ніж за один місяць до їх введення в дію.

До числа заходів економічного регулювання забезпечення фінансової надійності кредитних організацій також може бути віднесена і система страхування вкладів. Незважаючи на те що даний інструмент не названий на Законі про банки серед заходів забезпечення фінансової надійності кредитних організацій, проте участь банків у системі страхування вкладів має багато спільного з іншими вищезгаданими економічними методами забезпечення фінансової надійності кредитних організацій.

До числа заходів забезпечення фінансової надійності кредитних організацій, що носять адміністративний характер, Закон про банки відносить в першу чергу заходи щодо організації внутрішнього контролю в кредитних організаціях, передбачені ст. 24 Закону про банки і ст. 57 Закону про Банк Росії, що забезпечують належний рівень надійності, що відповідає характеру і масштабам проведених операцій кредитних організацій.

Банк Росії відповідно до ст. 57 Закону про Банк Росії встановлює обов'язкові для кредитних організацій і банківських груп правила організації внутрішнього контролю. Тобто встановлення заходів внутрішнього контролю, з одного боку, є елементом банківського нагляду. З іншого - ст. 24 Закону про банки називає внутрішній контроль одним із заходів забезпечення фінансової надійності кредитних організацій. Отже, заходи зовнішнього нагляду також можуть бути віднесені до заходів забезпечення фінансової надійності кредитних організацій, але вже іншими методами - методами адміністративного регулювання. Таким чином, банківський нагляд за своїм призначенням є такою ж мірою забезпечення фінансової надійності кредитних організацій, тільки в результаті зовнішнього впливу на кредитні організації з боку Банку Росії.

Заходи зовнішнього нагляду можуть бути розділені на групи - спеціальні та загальні. До спеціальних форм зовнішнього контролю можуть бути віднесені зовнішній аудит кредитних організацій, передбачений ст. 42 Закону про банки, і банківський нагляд, передбачений ст. 41 і 43 Закону про банки і гл. 10 Закону про Банк Росії, який здійснюється за діяльністю кредитних організацій з точки зору банківської діяльності. До загальних форм зовнішнього контролю кредитних організацій може бути віднесений нагляд за їх діяльністю з боку різних уповноважених державних контрольних органів (ФНС Росії, ФАС Росії, Росспоживнагляд і т.п.)

Серед заходів забезпечення фінансової надійності кредитних організацій, що носять адміністративний характер, можна назвати і такі заходи, що застосовуються Банком Росії при реєстрації і ліцензування кредитних організацій, як: визначення умов для видачі кредитним організаціям ліцензій на здійснення банківських операцій відповідно до ст. 59 Закону про Банк Росії; встановлення відповідно до ст. 60 Закону про Банк Росії кваліфікаційних вимог відповідно до федеральними законами до кандидатів на посади членів ради директорів (наглядової ради), керівників та їх заступників, членів виконавчих органів, головних бухгалтерів та їх заступників кредитних організацій та їх філій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Поняття фінансового забезпечення та принципи його організації
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ І ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Міжнародні фінансово-кредитні організації
Розвиток MCA по забезпеченню довіри і надійності фінансової звітності
Загальні особливості неспроможності (банкрутства) фінансових організацій (крім кредитних організацій)
Принципи планування та забезпечення надійності плану. Класифікація планів на підприємстві
Забезпечення максимальної надійності планових розрахунків і мінімальної трудомісткості планових робіт
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук