Навігація
Головна
Створення резервів на можливі втратиРезерв на можливі втрати під операції з резидентами офшорних зонПорядок визначення якості кредиту і формування резерву на можливі...Банківські резервні вимоги (обов'язкові резерви, резерви на можливі...Кадровий резерв по різних категоріяхРобота з кадровим резервомНормативні та наднормативні втрати і доходиДержавне пенсійне забезпечення у зв'язку з втратою годувальникаМожливість розрахунку з використанням інтервальних оцінок показників...Пенсія в разі втрати годувальника сім'ям військовослужбовців, які...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Резерв на можливі втрати

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Резерв на можливі втрати також є одним з видів резервів, створюваних кредитними організаціями під розміщуються кошти. Але на відміну від РВПС резерв на можливі втрати формується кредитними організаціями під інші, ніж позики, види своїх вимог до інших осіб, що виникають з різних підстав.

Формування резерву на можливі втрати регулюється Положенням № 283-П.

• Під можливими втратами кредитної організації стосовно до формування резерву розуміється ризик понесення збитків через виникнення одного або декількох наступних обставин:

- Невиконання (неналежне виконання) зобов'язань контрагентом кредитної організації по досконалим нею операціями (укладеним нею операціях) або внаслідок невиконання зобов'язань особою, належне виконання зобов'язань якого забезпечується прийнятим на себе кредитною організацією зобов'язанням;

- Знецінення (зниження вартості) активів кредитної організації;

- Збільшення обсягу зобов'язань і (або) витрат кредитної організації в порівнянні з раніше відображеними в бухгалтерському обліку.

Резерв на можливі втрати формується за наступними балансовими активами кредитної організації , за якими існує ризик можливих втрат (дані активи іменуються в Положенні № 283-П так само як "елементи розрахункової бази"):

- Вкладення кредитної організації в цінні папери;

- Кошти кредитної організації, розміщені на її кореспондентських рахунках (субрахунках);

- Активи, передані кредитної організацією в довірче управління іншим особам;

- Умовні зобов'язання кредитної організації, що носять кредитний характер (наприклад, зробити виплати по гарантії або за дорученням кредитної організації, даному за третю особу, в разі невиконання цією особою своїх зобов'язань перед іншими кредиторами; зобов'язання кредитної організації надати кошти на поворотній основі (виплатити кошти за акредитиву);

- Укладені кредитної організації термінові угоди, які виконуються сторонами в строк не раніше третього робочого дня після дня їх укладення;

- Вимоги кредитної організації по отриманню процентних доходів за кредитними вимогам;

- Вимоги кредитної організації за іншими фінансово-господарськими операціями;

- Інше участь кредитної організації в капіталах інших осіб;

- Інші втрати.

До іншим втрат відносяться наступні можливі безповоротні витрати кредитної організації:

- Ймовірність пред'явлення до кредитної організації вимог у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням обов'язків, що виникають з обов'язкових платежів (включаючи неустойки, судові витрати і т.п.);

- Проведення кредитної організацією процедур, необхідних для звернення стягнення на отримане забезпечення;

- Очікувані дії кредитної організації по реорганізації (доведення інформації про прийняте рішення до відома осіб, яких зачіпає реорганізація), зміна структури операцій, що вимагають проведення витрат або здійснення інвестицій, які зменшують власні кошти (капітал) кредитної організації;

- Можливі втрати, зумовлені очікуваною зміною кон'юнктури ринку банківських послуг, відмовою окремих клієнтів від обслуговування в кредитній організації, більш успішними діями конкурентів на ринку послуг, що надаються кредитною організацією (якщо результати операцій на цьому ринку істотно (понад 10% доходів) впливають на фінансове становище кредитної організації);

- Необхідність зміни структури кредитної організації (відкриття і (або) закриття філій) і пов'язані з цим витрати (виплата допомоги скорочуваним співробітникам, оплата маркетингових і консалтингових послуг і т.п.);

- Можливі судові витрати.

Згідно п. 1.1 Положення № 283-П вимоги даного нормативного акту не поширюються на:

- Позики, позичкову і прирівняну до неї заборгованість, визначену відповідно до вимог Положення № 254-П;

- Угоди, які виконуються сторонами в термін не пізніше другого робочого дня після дня їх укладення (готівкові угоди);

- Платежі (передоплата) за послуги;

- Операції з Банком Росії;

- Операції у відповідній валюті з центральними банками інших країн;

- Грошові зобов'язання по зворотній (термінової) частини угод з відчуження фінансових активів з одночасним прийняттям зобов'язань з їх зворотного придбання (форвардні угоди);

- Вкладення кредитних організацій в акції (частки участі), що зменшують суму основного капіталу кредитної організації;

- Вкладення в цінні папери, придбані відповідно до угод зворотним продажем;

- Вкладення в цінні папери, придбані за договорами позики та ін.

Кредитні організації при здійсненні з контрагентом однієї з угод, яка відповідно до Положення № 283-П відноситься до однієї з категорій елементів розрахункової бази, зобов'язані сформувати у себе грошовий резерв на втрати. Мета формування даного резерву - забезпечення повернення цих коштів кредитної організацією своєму кредитору в тому випадку, якщо контрагент кредитної організації не поверне їй суму даної угоди. Зазначений резерв формується в розмірі від 0 до 100% від суми зобов'язання контрагента в залежності від того, наскільки реальною є загроза втрати кредитної організації суми даної угоди.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

З метою визначення розміру резерву елементи розрахункової бази резерву класифікуються на підставі професійного судження кредитної організації в одну з п'яти категорій якості:

- I категорія якості - аналіз діяльності контрагента та (або) функціонування ринку (ринків) не виявив реальної і потенційної загрози втрат, і є підстави вважати, що контрагент повністю і своєчасно виконає свої зобов'язання;

- II категорія якості - аналіз діяльності контрагента та (або) функціонування ринку (ринків) дозволяє констатувати існування помірної потенційної загрози втрат;

- III категорія якості - аналіз діяльності контрагента та (або) функціонування ринку (ринків) виявив існування серйозної потенційної або помірною реальної загрози втрат;

- IV категорія якості - аналіз діяльності контрагента та (або) функціонування ринку (ринків) виявив одночасне наявність потенційних і помірних реальних загроз (наприклад, зазначених вище) або істотних реальних загроз часткових втрат;

- V категорія якості - є достатні підстави вважати, що вартість окремого елемента розрахункової бази резерву буде повністю втрачена в зв'язку з невиконанням контрагентом договірних зобов'язань.

Розмір розрахункового резерву, що відображає по кожному елементу розрахункової бази величину втрат кредитної організації без урахування факту наявності та якості забезпечення (далі - розрахунковий резерв), визначається відповідно до показників табл. 5.3.

Таблиця 5.3. Величина розрахункового резерву на втрати

Класифікація

Розмір розрахункового резерву у відсотках від величини елемента розрахункової бази (%)

I категорія якості

0

II категорія якості

1-20

III категорія якості

21-50

IV категорія якості

51-100

V категорія якості

100

При цьому Положенням № 283-П встановлено обмежень щодо віднесення активів до певних категорій. Наприклад, зобов'язання перед кредитною організацією, прострочені більш, ніж на 30 днів, можуть бути віднесені лише до V категорії якості. Окремі категорії вимог (цінні папери, кошти на коррахунках, кошти, передані в довірче управління, вимоги за простроченими зобов'язаннями) можуть бути віднесені лише до категорій якості від II до V і можуть оцінюватися з урахуванням наявного по ним забезпечення.

Резерв формується у валюті РФ. Розмір розрахункового резерву, визначений відповідно до вимог цього пункту за умовними зобов'язаннями кредитної характеру, може бути скоригований (зменшений на певну частину вартості забезпечення) в порядку, визначеному в Положенні № 254-П.

При класифікації елементів розрахункової бази кредитна організація оцінює фінансовий стан контрагента з метою виявлення ймовірності невиконання або неналежного виконання ним договірних зобов'язань.

Оцінка фінансового становища контрагента здійснюється кредитною організацією виходячи з оцінки впливу факторів ризику, виявлених в результаті аналізу фінансової звітності контрагента та інших даних про стан і фінансові результати діяльності контрагента, відповідно до методики, затвердженої внутрішніми документами кредитної організації.

Аналіз фінансового становища контрагента здійснюється аналогічно аналізу, вказаною в Положенні № 254-П.

При цьому враховується:

- Фінансове становище контрагента;

- Ймовірність невиконання зобов'язання контрагентом;

- Правові умови виконання зобов'язання за законодавством і за договором;

- Прозорість угоди;

- Ступінь дотримання законодавства контрагентом;

- Ступінь дотримання зобов'язань за розрахунками;

- Наявність арештів, накладених на кошти на рахунках;

- Прострочення виконання вимог з податків;

- Економічна стабільність регіону.

Перелік використовуваних для аналізу фінансового становища контрагента показників і порядок їх розрахунку визначаються кредитною організацією самостійно в залежності від галузі (напрямку) і сфери діяльності контрагента.

Кредитна організація зобов'язана мати внутрішні нормативні документи, що відображають політику (правила, процедури, методики) оцінки ризику втрат, що дозволяє класифікувати елементи розрахункової бази резерву за категоріями якості, передбаченим Положенням № 283-П і відповідають вимогам нормативних актів Банку Росії з питань кредитної політики кредитних організацій і методів її реалізації.

Кредитна організація зобов'язана розкривати інформацію про політику (правила, процедури, методики), яка застосовується при класифікації елементів розрахункової бази і формування резерву по окремих елементах розрахункової бази, в складі звітності, що подається відповідно до вимог нормативних актів Банку Росії.

Оцінка ризику за елементами розрахункової бази резерву здійснюється на постійній основі з моменту виникнення чинників (причин), що свідчать про можливість понесення кредитною організацією додаткових витрат в майбутньому (вчинення відповідного правочину) і до моменту виконання контрагентом по цій угоді зобов'язань перед кредитною організацією. Розрахунковий розмір резерву уточнюється щомісяця і подається в Банк Росії в складі обов'язкової звітності. Порядок розрахунку резерву та балансові рахунки, на яких обліковуються кошти, які є елементом розрахункової бази для його розрахунку, визначається Положенням № 283-П.

Кредитна організація зобов'язана забезпечити своєчасне уточнення професійного судження. Порядок своєчасного уточнення раніше винесеного професійного судження має міститися у внутрішніх документах кредитної організації.

Визнання заборгованості безнадійною, а також її списання кредитними організаціями здійснюються в порядку, встановленому Положенням № 254-П.

При здійсненні нагляду, в тому числі під час проведення перевірок кредитних організацій (їх філій), територіальне установа Банку Росії за місцем знаходження кредитної організації оцінює правильність формування кредитної організацією резерву, виходячи з певної розрахункової бази, і його відображення в бухгалтерському обліку та обґрунтованість рішення кредитної організації про списання безнадійної заборгованості.

При виявленні в процесі здійснення нагляду фактів неадекватною класифікації елементів розрахункової бази або невключення окремих елементів в розрахункову базу територіальне установа Банку Росії має право направити кредитної організації припис про усунення порушень, що містить вимогу про віднесення окремих елементів розрахункової бази до іншої групи ризику, включення додаткових елементів в розрахункову базу і (або) про формування резерву в порядку, визначеному в Положенні № 283-П.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Створення резервів на можливі втрати
Резерв на можливі втрати під операції з резидентами офшорних зон
Порядок визначення якості кредиту і формування резерву на можливі втрати по позиках
Банківські резервні вимоги (обов'язкові резерви, резерви на можливі втрати, резерви на можливі втрати по позиках, по позичкової і прирівняної до неї заборгованості)
Кадровий резерв по різних категоріях
Робота з кадровим резервом
Нормативні та наднормативні втрати і доходи
Державне пенсійне забезпечення у зв'язку з втратою годувальника
Можливість розрахунку з використанням інтервальних оцінок показників (поряд з точними оцінками)
Пенсія в разі втрати годувальника сім'ям військовослужбовців, які проходили військову службу за призовом
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук